Artikel_Header_1920x600_Vorstellung-GF

Jak bude vypadat vedení rodinného podniku v budoucnu?

Čas k přečtení 6 minuty

Rozhovor s Andreou Schell, majitelkou a společnicí vykonávající funkci jednatelky u společnosti SCHELL GmbH & Co. KG

Andrea Schellová by teď normálně seděla, jako každé úterý v touto dobu, v týdenním Jour Fixe s vedoucím personálu. Dnes si však vzala čas, aby s námi pohovořila o svém podniku. Jako vedoucí jednatelka řídí firmu již ve třetí generaci. Andrea Bußmannová a Andreas Ueberschär jsou další členové vedení. Jako vedoucí jednatelka je Andrea Schellová v kovozpracujícím průmyslu v Německu spíše raritou. Tím ztělesňuje důležitý aspekt tématu, o kterém dnes chceme pohovořit: Rodinná firma mezi tradicí a proměnou.

Jakými silnými stránkami se vyznačují rodinné podniky a které to jsou u společnosti SCHELL?

Jméno naší rodiny je současně naší značkou. Je přímo spojené s kvalitou našich produktů a služeb. Aby bylo možné tyto nároky naplňovat, najdete u nás vysokou míru vlastní výroby – to je naše mimořádná výhoda, která je pro nás velmi důležitá. Můžeme tak minimalizovat rizika a neustále zvyšovat kvalitu.

Jako rodinný podnik se vyznačujeme velmi blízkým kontaktem se zákazníky a vysokou úrovní služeb, což je u velkých koncernů velmi těžko proveditelné. Od nákupu dále zpracovávaných materiálů až po expedici, probíhají všechny aktivity a procesy v našich závodech. Jelikož je vše blízko, je možné se rychle dohodnout, což umožňuje blízkou spolupráci jednotlivých oddělení a vysokou míru flexibility. Pokud potřebujeme pomoc externistů, používáme k tomu naši databázi důvěryhodných kontaktů. Většina našich externích kontaktů, od dodavatelů přes výrobce strojů až po naše právníky, auditory a daňové poradce, jsou již dlouhodobí partneři, kteří znají „DNA našeho podniku" stejně jako naše spolupracovníky. I to je velká výhoda, když se jedná o rychlou, flexibilní a bezproblémovou spolupráci.

Další významný bod: Díky kapitálu, který pochází od obou společníků, tedy mého bratra a mě, jsme byli v historii našeho podniku vždy nezávislí na bankách. Přitom jsme jak po stránce investic, tak i při strategickém rozhodování vybaveni mimořádnou flexibilitou a dokážeme rychle rozhovat. Z titulu mé pozice jako jednatelka pro finance a personál jsem dennodenně v centru podnikového dění – s ohledem na podniková čísla, která mluví za sebe – tak i ohledně dalšího podstatného zdroje – našich zaměstnanců.

Jak chápete roli vašeho rodinného podniku v rámci hospodářství?

Kultura středně velkých podniků má v regionu Sauerlandu dlouhou tradici a je to pevná součást života. Naše kompletní výroba se stále ještě nachází - a to již od založení - zde v Olpe. Označení „made in germany“ je v pravém slova smyslu.

Aktuálně jsme se navíc rozrostli daleko za hranice města Olpe a, společně s dceřinými společnostmi např. v Belgii, Francii, Polsku, Indii a Singapuru, jsme se stali podnikem, který je aktivní po celém světě a který se může pochlubit mírou vývozů nad 50%. Společně s mnoho dalšími rodinnými podniky je SCHELL stále důležitým hospodářským pilířem v regionu. To nám naši kolegové oplácí věrností. Jsme pyšní na to, že máme velice nízkou fluktuaci mezi našimi zaměstnanci. Většina kolegů pracuje již mnoho let nebo dokonce dekád v našem podniku. I to je jistota pro region, jistota pro obyvatele regionu – a tím pro lidi, kteří náš region utváří.
To neznamená, že se na nás usazuje prach. Mezi našimi zaměstnanci je dokonalá směs dlouhodobých zkušeností a nových inovativních nápadů. I přes aktuálně hodně diskutovaný „nedostatek odborných pracovníků“ jsme dokázali jako zaměstnavatel vždy přesvědčit a volná pracovní místa obsadit. S našimi inovativními produkty jsme atraktivní zaměstnavatel, který nabízí šance s výhledem do budoucnosti.

K tomu bych chtěla zmínit malou myšlenku: Nedávno jsem četla na otázku „zda jsou středně velké podniky, a tedy rodinné podniky, lepšími start-upy?“ následující odpověď, o kterou bych se chtěla s vámi podělit: „Mladé lidi to silně táhne do start Upů. Přitom se mohou u mnoha středně velkých podniků stejně dobře rozvíjet“. Možná je na čase tuto myšlenku trochu zpopularizovat.

Co pro vás znamená vedení?

Vedení v našem podniku především neznamená sedět pohodlně opřený na velínu, ale spíš se aktivně zapojovat do každodenní práce. My jednatelé se staráme v rámci našeho zaměření o jednotlivé úkoly a společně s odděleními o každodenní práci. Vždy víme co se děje a každý den spoluvytváříme budoucnost našeho podniku. Tím, že jsme zde v Olpe všichni v jedné lokalitě, jsme každý den k dispozici. Máme pravidelná zasedání k opakovaným tématům, ale zároveň jsme tak flexibilní, že když něco doslova „hoří“, tak se bez problému sejdeme, abychom se dohodli a společně rychle našli řešení.

Vedení a management pro mě v zásadě znamená stanovit jasné cíle, přesvědčit o nich ostatní, zavádět změny a inovace, sjednotit různé názory kolegů a plány přísně realizovat. To je to nejdůležitější, bez ohledu na všechny způsoby managementu a okřídlená hesla od „agility“ po „disrupci“.
Pro dobré vedení je důležité několik málo vlastností - ctižádostivost a zapálení kvůli dosažení daného cíle, odvaha a optimizmus kvůli přesvědčení kolegů, ochota ke komunikaci kvůli vytvoření a udržení důvěry. Výdrž a vytrvalost - tyto dvě vlastnosti k tomu také patří. Protože ten, kdo je vedoucí, musí zvládnout i protivítr a musí čas od času udělat nepříjemná rozhodnutí. Odstup, který s vedoucí pozicí souvisí, je nutné vydržet. Člověk, který chce být vedoucím, musí mít ale především lidi rád. K tomu patří také aktivní začleňování zaměstnanců. Vím, že jsem odkázaný na odbornost, kreativitu a podporu týmu.

Co pro vás znamená slovo „rodina“ v rodinném podniku? Je s tím spojen nějaký automatizmus?

Jedním slovem – Odpovědnost. Díky těsné spolupráci s jednotlivými odděleními máme s většinou zaměstnanců osobní kontakt. Pro nás je důležité vytvořit pracovní situaci, která je slučitelná s výkyvy v normálním životě. Přesto má naše každodenní práce také vážné stránky a vyžaduje tvrdou práci. Každý se začlení do jeho pracovního prostředí a plní své úkoly velmi spolehlivě. Určitě je také úcta ke každému kolegovi velkou motivací. Za spolehlivost, loajalitu a flexibilitu našich spolupracovníků jsem velice vděčný.