Artikel_Header_1920x600_Vorstellung-GF

Hoe maak je een familiebedrijf klaar voor de toekomst?

6 minuten leestijd

Een gesprek met Andrea Schell, eigenaresse en leidinggevend vennoot bij SCHELL GmbH & Co. KG.

Normaal gezien zit Andrea Schell nu, net als elke dinsdag op dit tijdstip, in een wekelijkse vergadering met haar personeelschef. Vandaag heeft ze echter tijd uitgetrokken om over haar bedrijf te spreken. Als leidinggevend vennoot staat ze als derde generatie aan het hoofd van de onderneming. Andrea Bußmann en Andreas Ueberschär vervolledigen de directie. Als leidinggevend vennoot is Andrea Schell in de metaalverwerkende industrie eerder een uitzondering in Duitsland. Ze belichaamt zo een belangrijk aspect van het thema, waarover we vandaag zullen spreken: gezinsondernemingen tussen traditie en omwenteling.

Wat zijn de specifieke voordelen van een gezinsonderneming en wat zijn die precies bij de firma SCHELL?

Onze familienaam is meteen ook onze merknaam. Deze is nauw verbonden met de kwaliteit van onze producten en diensten. Om aan deze eisen te voldoen, produceren we heel veel zelf – dat specifieke voordeel vinden we cruciaal. Op die manier kunnen we risico’s minimaliseren en de kwaliteit continu bevorderen.

Als gezinsonderneming staan we zo dichtbij de klanten en bieden we een service, die voor grote concerns moeilijker te realiseren is. Van de aankoop van het te verwerken materiaal tot de verzending: alle processen bevinden zich in onze gebouwen. De korte wegen maken snelle afspraken mogelijk, evenals een nauwe samenwerking tussen de afzonderlijke afdelingen en een uitgesproken flexibiliteit. Als we externe hulp nodig hebben, halen we die uit een vertrouwde pool. Veel van onze externe dienstverleners – gaande van toeleveranciers via machineproducenten tot ons advocatenkantoor en firma’s voor controle van de jaarbalans en belastingadvies – zijn jarenlange partners die het DNA van onze onderneming en onze medewerkers door en door kennen. Ook dat is een enorm voordeel voor een snelle, flexibele en vlotte samenwerking.

Een ander essentieel punt: door het eigen vermogen van onze beide ondernemingen, dus van mijn broer en van mij, waren we in de hele geschiedenis van ons bedrijf altijd onafhankelijk van banken. Op die manier kunnen we enorm flexibel en snel reageren bij investeringen en voor strategische beslissingen. Door mijn functie als directrice voor financiën en personeel voel ik elke dag de hartslag van de onderneming – zowel van de ‘harde cijfers’ als van die andere belangrijke pijler, de mensen.

Hoe beoordeelt u de rol van uw gezinsonderneming in de economie?

De middenstand kent in de economie van het Sauerland een lange geschiedenis en is stevig verankerd in het leven hier. Al sinds de oprichting bevindt onze volledige productieafdeling zich hier in Olpe. Dat is puur ‘made in Germany’.

Ondertussen zijn we uitgegroeid boven de grenzen van de stad Olpe en zijn we met dochtermaatschappijen in bijv. België, Frankrijk, Polen, India en Singapore een wereldwijde onderneming geworden met een exportaandeel van 50%. Samen met diverse andere gezinsondernemingen is SCHELL voor de economie nog steeds een belangrijke pijler in de regio. Onze collega’s bedanken ons daarvoor met hun trouw: we zijn trots dat er onder onze medewerkers een heel beperkt verloop is. De meeste collega’s zijn al ettelijke jaren of zelfs decennia actief in onze onderneming. Ook dat staat garant voor zekerheid in de regio en voor zijn inwoners – voor de mensen die hun stempel drukken op onze streek.
We rusten echter niet op onze lauweren. Onze medewerkers vormen een uitstekende mix van jarenlange ervaring en nieuwe, innovatieve ideeën. Ondanks het bekende gebrek aan vakkundig personeel zijn we als werkgever nog steeds overtuigend en slagen we er nog altijd in vacatures in te vullen. Dankzij onze innovatieve producten zijn we een aantrekkelijke werkgever die ook kansen voor de toekomst biedt.

Daarbij een kleine gedachte: op de vraag “Zijn medestanders en bijgevolg vele gezinsondernemingen beter als start-up?” las ik onlangs het volgende antwoord: “Jonge mensen worden meer aangetrokken door een start-up; ook in de middenstand kunnen ze zich goed ontplooien”. Misschien is het tijd om deze gedachte te verspreiden.

Wat betekent leiding voor u?

Zeker in onze firma zitten we als leidinggevende niet passief in een ivoren toren, maar nemen we actief deel aan de dagelijkse activiteiten. Als directieleden zorgen we binnen ons takenpakket voor elke opdracht en samen met de afdelingen voor de dagelijkse gang van zaken. We zijn altijd op de hoogte en vormen dagelijks de toekomst van de onderneming. Doordat we hier in Olpe in één vestiging samenzitten, zijn we elke dag bereikbaar. Regelmatig hebben we vergaderingen over terugkerende thema’s, maar we kunnen ook flexibel zonder veel moeite samenkomen bij dringende zaken, om te overleggen en snel een oplossing te vinden.

Leiding en management betekenen voor mij hoofdzakelijk om duidelijke doelstellingen te formuleren, anderen daarvan te overtuigen, veranderingen en innovaties op gang te brengen, uiteenlopende meningen van collega’s in overeenstemming te brengen en plannen krachtdadig om te zetten. Dat is cruciaal, naast alle modellen voor management en gevleugelde woorden – gaande van ‘soepelheid’ tot ‘disruptie’.
Slechts enkele kenmerken zijn daarbij essentieel voor een goede leiding: ambitie en passie om een doel te bereiken, moed en optimisme om medewerkers daarbij te betrekken, bereidheid tot communicatie om vertrouwen te creëren en te behouden. Doorzettingsvermogen en hardnekkigheid – dat hoort er voor mij ook bij. Wie de leiding heeft, moet tegenkanting kunnen trotseren en af en toe ook minder populaire beslissingen nemen. Je moet bestand zijn tegen de afstand, die gedeeltelijk door de leidinggevende positie ontstaat. Een goede leidinggevende moet echter vooral van mensen houden. Dat betekent ook dat medewerkers actief betrokken moeten worden. Ik ben mij ervan bewust dat ik aangewezen ben op de competentie, creativiteit en steun van het personeel.

Wat betekent het woord ‘gezin’ in de gezinsonderneming voor u? Wat vindt u daarbij vanzelfsprekend?

In één woord: verantwoordelijkheid. Door de nauwe samenwerking met elke afdeling hebben we een persoonlijk contact met de meeste medewerkers. We vinden het cruciaal om op de werkvloer een situatie te creëren, die kan samengaan met de ups en downs in een leven. Voor onze dagelijkse activiteiten vragen we echter ook ernst en hard werk. Iedereen past zich aan zijn werkomgeving aan en voert zijn taken betrouwbaar uit. Ongetwijfeld is hierbij het respect dat iedereen van zijn collega’s krijgt, een belangrijke motivatie. Ik ben enorm dankbaar voor de betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit van onze medewerkers.