Trinkwasser_Hygiene_Head

Hygiena pitné vody a hygienické podmínky uživatelů.

Udržení kvality vody v budovách.

Pitná voda je naší nejdůležitější potravinou. Je to jediná potravina, která je dodávána do každé budovy. Avšak již po 72 hodinách může v budovách docházet ke zhoršení kvality vody. Oproti tomu pravidelná výměna vody na všech odběrných místech v budově kvalitu vody chrání. Zde nesou spoluodpovědnost architekti, odborní projektanti, ale také odborní pracovníci a provozovatelé budov.

Pitná voda má datum trvanlivosti.

Spolkový úřad pro životní prostředí je toho názoru, že již po 4 hodinách není možné považovat pitnou vodu za potravinu. Bakterie se množí exponenciálním způsobem. Zatímco malé množství bakterií je většinou zcela nezávadné a běžně se vyskytující, může jejich větší množství ohrozit zdraví. Ve vodě se nachází větší množství bakterií především tehdy, pokud je voda v budově delší dobu.

§ Právní rámec

Provozovatelé mají své povinnosti.

Vyhláška týkající se pitné vody (§ 17) říká, že každý provozovatel rozvodů pitné vody je rovněž odpovědný za pravidelnou výměnu vody po 72 hodinách, a to na všech odběrných místech. Každý, kdo tuto povinnost neplní, dopouští se přestupku (§ 25). Pokud se v pitné vodě objeví choroboplodné bakterie, jedná se již o trestný čin (§ 24), a to i v případech, pokud nikdo neonemocní.

Uchování kvality pitné vody

Odborná výměna vody.

Pitná voda si uchovává svoji vysokou kvalitu v případech, pokud studená voda není teplejší než 25 °C a teplá voda není studenější než 55 °C, a to na všech místech daného rozvodu. A kromě toho je třeba provádět nejpozději po 72 hodinách kompletní výměnu vody, a to např. i o prázdninách. Především v době přerušení provozu je důležité, vyvarovat se příliš dlouhé doby, kdy je voda v potrubním systému, aby nedocházelo k nadměrné tvorbě bakterií.

Udržení kvality pitné vody v praxi.

Architekti

Budovy musejí mít oddělené šachty na vedení teplé a studené vody. Bakterie vytvářející se v „příliš teplé“ studené vodě představují dnes závažný problém.

Odborní projektanti

Rozvody pitné vody vyžadují co nejmenší objem vody a co nejmenší povrch (důvod: ochlazení/zahřátí). Optimální jsou instalace s více T-kusy a méně kruhovými spoji.

Odborní pracovníci

Armatury, potrubí a spojky slouží u pitné vody jako „obal“ - a je třeba dbát na jejich kvalitu. Díly prověřené za sucha a pravidelná výměna vody jsou zcela zásadní.

Provozovatelé

Kvalita pitné vody a s ní spojeného zdraví uživatelů budov by měla být chráněna kontrolami teploty vody a pravidelnou výměnou vody.

Za účelem hygienicky nezávadného, jednoduchého a pohodlného provozu rozvodů pitné vody pro všechny účastníky, nabízí společnost SCHELL systém SWS pro hospodaření s vodou.

Zjistit více informací

Naše poslání.

„Pitná voda je potravina podléhající zkáze a v budovách vydrží pouhých 72 hodin. A poté je třeba ji - stejně jako naše potraviny v lednici - spotřebovat nebo vyměnit, a to i o prázdninách!“

Dr. Peter Arens

Váš kontakt

„Mám to nejlepší povolání na celém světě: Mohu se společně s odbornými projektanty, pracovníky a provozovateli starat v budovách o kvalitu pitné vody. Kromě toho pracuji již více jak 20 let na přenosu vědomostí z praxe a vědeckého prostředí do legislativy za účelem vývoje inovativních produktů. S opravdovým zápalem předávám informace o pitné vodě do odborných článků a přednášek.

Jmenuji se Dr. Peter Arens. U společnosti SCHELL pracuji jako kontaktní osoba a odborník na oblast hygiena pitné vody. Rád poradím jak svým kolegům, tak i vám. Těším se na navázání kontaktu s vámi!“

Dr. Peter Arens

Hygiene Spezialist

+49 2761 892-238

peter.arens@schell.eu

Detailnější informace týkající se
hygieny pitné vody

Společnost SCHELL v odborném tisku

Zde naleznete příspěvky specialisty na hygienu Dr. Petera Arense a dalších odborníků z tohoto oboru.

Zjistit více informací

Blog HAUTnah

Více o tématech pitné vody a hygienických podmínkách uživatelů se dozvíte na našem blogu.

Zjistit více informací