Záruční slib společnosti SCHELL

Společnost SCHELL je synonymem vysoké kvality, inovativních produktů a funkčně-designových řešení. Náš slib vám: Nabízíme vám vysoce jakostní řešení, která co nejlépe napomáhají provozu v souladu s určením, nejlepšímu zachování kvality pitné vody a hygieny uživatelů, jakož i poskytují kdykoliv a kdekoliv servisní služby přesně na míru. Každý den se dělíme o naše produkty s odbornými projektanty, řemeslníky a provozovateli budov, jakož i s uživateli.

Záruka výrobce společnosti SCHELL

Jako průkopník celého odvětví nabízíme také záruku výrobce, která sahá daleko nad rámec zákonem stanovené záruky. Tak se mohou zákazníci firmy SCHELL radovat z této doplňující jistoty.

Stáhnout si záruční podmínky

Požadavek společnosti SCHELL

Společnost SCHELL vnímá jako svůj důležitý úkol, co nejlépe podporovat odborné pracovníky. Jak realizujeme tento cíl v praxi, si můžete přečíst zde:

Zjistit více informací