Časté dotazy - typické dotazy kladené společnosti SCHELL

Sepsali jsme nejčastěji kladené dotazy našich zákazníků a příslušné odpovědi.

Systém vodního managementu SWS

Baterie chránící před ztrátou informací o čase a datu a vydrží 8 až 10 let.

Pokud vypadne proud u armatury, tak se armatury automaticky uzavřou.

Bohužel není možné uvést závaznou délku dosahu, protože ta závisí na místních faktorech (např. na typu stěn, jejich síle, na místě umístění SWS serveru).

Doporučené sběrnicové kabely:

 • YXYM 2x2x0,8
 • J-Y(St)Y 2x2x0,8
 • JH(St)H 2x2x0,8
 • A-2Y(L)2Y / A-2YF(L)2Y

Pro kabelová spojení sběrnice SWS platí stejné požadavky jako pro instalace KNX.

Propojení kabely je možné zajistit bez speciální struktury. Není tedy třeba žádné položení kabelů v řadě a ani do kříže.

Samostatná kabelová trasa nesmí být delší než 350 m. Délka všech kabelových délek nesmí být delší než 1 000 m.

Každý síťový zdroj sběrnice SWS může zásobovat přesně jeden server hospodaření s vodou.

Je to záměrně z důvodu speciálního energetického managementu u armatur s napájením bateriemi. Klikněte jednoduše na „Uložit“ a také tyto armatury se sem dostanou a objeví se v seznamu „všechna zařízení“.
Výjimka:
Při prvním uvádění do provozu se objeví armatury s bezdrátovým bus-extenderem a napájením pomocí baterií v seznamu „Dostupná zařízení“.

Tyto armatury byly identifikovány, ale jsou již přiřazeny nějakému jinému serveru hospodaření s vodou.

Umyvadlo

Postačí běžná 10 ampérová pojistka typu "B10".

Vzdálenost mezi síťovým zdrojem a elektronickou výbavou by neměla být delší než 10 m.

2 W

< 0,3 W

Magnetický ventil se uzavře a již se znovu neotevře.

Na straně obrácené ke zdi resp. na straně směřující dolů u horizontálních SC ovládání se nachází v ovládacím tlačítku šroub.
Ten je třeba uvolnit pomocí šestihranného nástrčného klíče.

 1. U starších modelů je třeba vyměnit uzavírací hlavici; je třeba dbát na správné usazení pružinek. Ty mají na starosti přítlačnou sílu těsnění ventilu.
 2. U novějších modelů je třeba prověřit, zda je pod ovládací rukojetí pružina. Pokud tomu tak je, musí se vyměnit kartuše.

Je třeba vyčistit otvor trysky, filtr a kartuši. Je třeba doladit dobu chodu na nastavovací jehle trysky. Případně je třeba vyměnit kartuši.

V kartuši SCHELL SC se nachází píst, který se pohybuje přívodním tlakem z vedení pitné vody. V horní části kartuše SC se nachází malá komora naplněná vodou. Po aktivaci kartuše se tato dílčí oblast kartuše vyprázdní a píst vyjede směrem nahoru. Během průtoku vody proudí dílčí objemový proud do vyprázdněné horní části a posunuje píst směrem dolů. Pokud píst dosáhne sedla ventilu, je SC kartuše opět uzavřena.

U armatur pro umyvadla proplachy usazené vody předepsány nejsou. Ale tento postup nabízí vynikající, jednoduché a úsporné řešení, aby nedocházelo k příliš dlouhému usazování vody v potrubí. Je tak možné zabránit možnému zamoření potrubního systému resp. vedlejších větví potrubí. Během doby došlo k zavádění proplachů usazené vody vedle armatur pro umyvadla také u sprch či u systémů proplachů pisoárů, kde tyto proplachy účinné pomáhají.

 1. U armatur s napájením na baterie ukazuje červeně blikající LED v okně senzoru, že je baterie prázdná.
 2. U programovatelných armatur: PURIS E, VENUS E, CELIS E a MODUS E zobrazuje blikání červené LED ještě režim programování.
 1. Zkontrolujte polohu omezovacích kolíků pod tlačítkem. Pomocí omezovacích kolíků je možné omezit otáčecí pohyb tlačítka ve 4 polohách. Tak se např. omezí množství teplé vody a může docházet k neuspokojivým teplotám v rámci smíchání vody.
 2. Vyměňte kartuši vč. vsuvky.

Je třeba použít příslušnou prodlužovaní sadu výrobce SCHELL. (Není určeno pro WC COMPACT a pisoár COMPACT II. Zde je třeba vytvořit prodloužení ze strany stavby pomocí metrické závitové tyče a šroubů.)

 1. Z důvodu znečištění okének senzoru může docházet k samostatnému spouštění.
 2. U velice malých umyvadel může docházet z důvodu rozměrů umyvadla k chybnému spouštění.
 3. Armatury s proplachem usazené vody se automaticky spouštějí 24 h po posledním použití, aby propláchly vedení. Pokud si to takto nepřejete, je možné to v menu programu vypnout. V oblastiProduktyje možné si stáhnout všechny návody k obsluze.

Je to možné pouze u některých produktů: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, Urinal EDITION E, AMBITION E. U sprchových armatur řady LINUS a splachovačů WC EDITION E je třeba položit přívodní kabel z externího síťového zdroje do podomítkové krabice. Náročnost se dle jednotlivých typů liší. Kontaktujte prosím našespolupracovníky.

U větších a tedy nenormovaných otvorů v umyvadlech do průměru 55 mm je možné použítrozetu otvoru pro kohout, obj. číslo 76 063 06 99.

Tepelná desinfekce je uvedena jako jedno z opatření k zabránění růstu bakterií. Zabránění růstu bakterií je povinným opatřením. Při zjištění výskytu legionel v potrubním systému, je možné pomocí vysokých teplot legionely spolehlivě zničit. Předpokladem je skutečnost, aby byla na odběrných místech vody po dobu minimálně 3 min teplota > 70 °C. Tak se má v celém systému pitné vody vytvořit vysoká teplota. Tento způsob je stanoven jako opatření proti legionelám v pracovním listu DVGW W 551.

Elektronické armatury SCHELL se mohou provozovat se spotřebou 1 gpm. U samozavíracích armatur SCHELL má snížení průtoku na 1 gpm vliv na možnost nastavení doby chodu. Dobu chodu je třeba upravit po montáži regulátoru proudu 1 gpm.

 1. Prověřte oblast senzoru.
  Je okénko senzoru čisté? Je snímací pole volné? Nenacházejí se ve snímacím poli reflexní plochy? (Infračervené armatury nelze použít na umyvadlech z nerez ocele).
 2. Zkontrolujte magnetický ventil. (případně ho vyměňte)
 3. Zkontrolujte elektroniku. (případně ji vyměňte)

Je třeba prověřit přítok vody:

 • Není zde nahromaděná voda?
 • Jsou otevřené rohové ventily?
 • Jsou předfiltry na rohovém ventilu volné?
 • Je správně namontována zpětná klapka?
 • Je filtr magnetického ventilu volný? (případně ho vyčistěte)

U PURIS E, VENUS E, CELIS E a MODUS E, jakož i u elektronických armatur pro umyvadla, armatur na WC a pisoáry pomocí standardního naprogramování. Pro detailní popis je možné si v oblastiProduktystáhnout provozní návody jednotlivých armatur.

Sprcha

V kartuši SCHELL SC se nachází píst, který se pohybuje přívodním tlakem z vedení pitné vody. V horní části kartuše SC se nachází malá komora naplněná vodou. Po aktivaci kartuše se tato dílčí oblast kartuše vyprázdní a píst vyjede směrem nahoru. Během průtoku vody proudí dílčí objemový proud do vyprázdněné horní části a posunuje píst směrem dolů. Pokud píst dosáhne sedla ventilu, je SC kartuše opět uzavřena.

Je třeba vyčistit otvor trysky, filtr a kartuši. Je třeba doladit dobu chodu na nastavovací jehle trysky. Případně je třeba vyměnit kartuši.

 1. U starších modelů je třeba vyměnit uzavírací hlavici; je třeba dbát na správné usazení pružinek. Ty mají na starosti přítlačnou sílu těsnění ventilu.
 2. U novějších modelů je třeba prověřit, zda je pod ovládací rukojetí pružina. Pokud tomu tak je, musí se vyměnit kartuše.

Na straně obrácené ke zdi resp. na straně směřující dolů u horizontálních SC ovládání se nachází v ovládacím tlačítku šroub.
Ten je třeba uvolnit pomocí šestihranného nástrčného klíče.

Magnetický ventil se uzavře a již se znovu neotevře.

< 0,3 W

2 W

Vzdálenost mezi síťovým zdrojem a elektronickou výbavou by neměla být delší než 10 m.

Postačí běžná 10 ampérová pojistka typu "B10".

Sprchové panely SCHELL jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů a jsou tedy odolné vůči korozi. V blízkosti moře jsou použitelné pouze omezeně. Zde je nutné při péči o všechny materiály provádět pravidelně řádné vyčištění.

Je třeba použít příslušnou prodlužovaní sadu výrobce SCHELL. (Není určeno pro WC COMPACT a pisoár COMPACT II. Zde je třeba vytvořit prodloužení ze strany stavby pomocí metrické závitové tyče a šroubů.)

Je to možné pouze u některých produktů: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, Urinal EDITION E, AMBITION E. U sprchových armatur řady LINUS a splachovačů WC EDITION E je třeba položit přívodní kabel z externího síťového zdroje do podomítkové krabice. Náročnost se dle jednotlivých typů liší. Kontaktujte prosím našespolupracovníky.

Příliš častá výměna baterií může mít různé příčiny. Je třeba dodržovat tyto body.

 • Zkontrolujte okénka z hlediska nečistot, pokud jsou zde zvápenatělé okraje nebo škrábance, tak je případně vyměňte. Při velice vysoké frekvenci užívání zvolte armatury na elektrický provoz.
 • Používejte vysoce kvalitní baterie dle průmyslových standardů.
 • Kontrolujte přihrádku na baterie z hlediska vlhkosti.
 • Používejte větší přihrádku na baterie 01 853 00 99 s bateriemi AA namísto jedné baterie na 9V (není to možné u všech modelů).
 • U PURIS E, VENUS E a CELIS E, jakož i u elektronických armatur pro umyvadla, armatur na WC a pisoáry pomocí standardního naprogramování. Pro detailní popis je možné si v oblastiProduktystáhnout provozní návody jednotlivých armatur. U typu MODUS E je možný výběr (s proplachem usazené vody či bez něj) pouze přes číslo položky.
 • U všech modelů s dotykovou elektronikou CVD pomocí standardního programování a pomocí programovatelného adaptéru USB ve spojení se softwarem eSCHELL.

U PURIS E, VENUS E, CELIS E a MODUS E, jakož i u elektronických armatur pro umyvadla, armatur na WC a pisoáry pomocí standardního naprogramování. Pro detailní popis je možné si v oblastiProduktystáhnout provozní návody jednotlivých armatur.

Přestavba je možná pomocí přestavovací sady 01 890 06 99.

WC

Postačí běžná 10 ampérová pojistka typu "B10".

V kartuši SCHELL SC se nachází píst, který se pohybuje přívodním tlakem z vedení pitné vody. V horní části kartuše SC se nachází malá komora naplněná vodou. Po aktivaci kartuše se tato dílčí oblast kartuše vyprázdní a píst vyjede směrem nahoru. Během průtoku vody proudí dílčí objemový proud do vyprázdněné horní části a posunuje píst směrem dolů. Pokud píst dosáhne sedla ventilu, je SC kartuše opět uzavřena.

Je třeba vyčistit otvor trysky, filtr a kartuši. Je třeba doladit dobu chodu na nastavovací jehle trysky. Případně je třeba vyměnit kartuši.

 1. U starších modelů je třeba vyměnit uzavírací hlavici; je třeba dbát na správné usazení pružinek. Ty mají na starosti přítlačnou sílu těsnění ventilu.
 2. U novějších modelů je třeba prověřit, zda je pod ovládací rukojetí pružina. Pokud tomu tak je, musí se vyměnit kartuše.

Na straně obrácené ke zdi resp. na straně směřující dolů u horizontálních SC ovládání se nachází v ovládacím tlačítku šroub.
Ten je třeba uvolnit pomocí šestihranného nástrčného klíče.

Magnetický ventil se uzavře a již se znovu neotevře.

< 0,3 W

2 W

Vzdálenost mezi síťovým zdrojem a elektronickou výbavou by neměla být delší než 10 m.

Dobu chodu je možné omezit nastavitelným dorazem pístu. Provede se demontáž ovládací rukojeti, stavěcí šroub se nastaví - směr otáčení doleva + / otáčení doprava -.

Montážní moduly SCHELL jsou prověřovány na max. 200 mm vytažení a 400 kg zatížení na namontované nádrži na WC. Pokud vytáhnete nožky více, dostane se montážní modul do neprověřené oblasti a není pak zaručeno, že bude montážní modul WC SCHELL stát stabilně.

Ne, možné objemy splachování jsou 3/6 litru a 4/7,5 litru.

Objemový proud je třeba upravit předuzávěrem resp. regulací splachovacího proudu.

 1. Příčinu lze nalézt v systému vedení: nedostatečně upevněné části vedení.
 2. Je možné otestovat, zda dojde ke zlepšení
  - upevněním částí vedení,
  - přiškrcením splachovacího proudu (sledujte výsledek spláchnutí)
  - nebo montáží nové kartuše
  .

Stavěcí šroub se může vyšroubovat maximálně k horní hraně otvoru.
Upozornění: je možné ho vyšroubovat úplně.

Příčnou je vzduch v systému, nevhodné rozměry potrubí nebo nevhodné tlakové poměry.

Dobu chodu je možné nastavit nastavitelným otvorem trysky. Provede se demontáž ovládací rukojeti, stavěcí šroub se nastaví na směr otáčení doleva - / otáčení doprava +.

Je to možné pouze u některých produktů: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, Urinal EDITION E, AMBITION E. U sprchových armatur řady LINUS a splachovačů WC EDITION E je třeba položit přívodní kabel z externího síťového zdroje do podomítkové krabice. Náročnost se dle jednotlivých typů liší. Kontaktujte prosím našespolupracovníky.

V zásadě platí, že u všech tlakových splachovačů jsou zvuky slyšet. Třída hlučnosti se vztahuje na zvuky v sousední místnosti při správné instalaci potrubí.

Armatury třídy hlučnosti I mají nižší hladinu hlučnosti armatur (Lap) než armatury třídy hlučnosti II. Armatury třídy hlučnosti I se mohou v souladu s DIN 4109 neomezeně instalovat do místností, které bezprostředně sousedí s chráněnými prostory (např. ložnicemi a odpočívárnami). Doložení třídy hlučnosti se provádí osvědčením stavebního dozoru.

Všechny armatury SCHELL se testují při hydrostatickém tlaku 3,0 bary. Všechny technické údaje z katalogů se vztahují na tento hydrostatický tlak. Pokud je tento hydrostatický tlak menší, je také nižší splachovací výkon. V případě pochyb je možné vyzkoušet provoz tlakového splachovače se záchodovou mísou.

Ne ve svislém vedení splachovací trubky. Horizontálně je možné instalovat kolena s maximálním ohybem 45°. Existuje zde nebezpečí, že by mohla splachovací voda ztratit svoji sílu a mísa by se nedostatečně vypláchla.

Ano, svislé vedení splachovací trubky je možné bez problémů prodloužit např. do zavěšeného stropu. Je třeba dbát na to, aby zde nebyly vestavěny žádné odpory. Pak je možné použít tlakový splachovač na WC SCHELL EDITION E. Spínání tlakového splachovače poté probíhá spínacím modulem 01 169 06 99.

Ano, svislé vedení splachovací trubky je možné bez problémů prosloužit např. do zavěšeného stropu. Je třeba dbát na to, aby zde nebyly vestavěny žádné odpory. Pak je možné použít tlakový splachovač na WC SCHELL EDITION E. Spínání tlakového splachovače poté probíhá spínacím modulem 01 169 06 99.

Dle evropské normy je třeba dodržovat minimálně 400 mm mezi horní hranou mísy a přerušovačem potrubí na tlakovém splachovači.

 1. Je třeba zkontrolovat, zda se nehromadí voda ve splachovací trubce. Případně upravte splachovací proud.
 2. Ve svislé části splachovací trubky nesmí být žádné koleno.
 3. Je třeba zkontrolovat, zda není splachovací trubka instalována ve WC keramice příliš hluboko.
 1. Tlakový splachovač WC vyžaduje objemový proud 1,3 l/s. Objemový proud je závislý na hydraulickém tlaku a na průřezu potrubí. Je třeba prověřit, zda jsou všechny uzavírací armatury jednotlivých větví plně otevřené, stejně tak prověřit průtok vodoměru a hydraulický tlak.
 2. Armatura musí být bez nečistot.
 3. Je třeba prověřit, zda je přípojné vedení správně nadimenzované.

Při nízkých tlacích mimo oblast provozu není možné úplně provést zdvih pístu.

 1. Čím déle zůstane úsporné tlačítko stisknuté, tím menší je rozdíl mezi plným a úsporným spláchnutím. Standardní čas na jedno spláchnutí je stanoven v rámci norem na 1 sekundu.
 2. Úsporné tlačítko je třeba při aktivaci zcela stlačit směrem dolů.
 3. Úsporné tlačítko funguje pouze tehdy, pokud je do hlavice kartuše zasunut měděný kolík.

Úsporné tlačítko omezuje zdvih pístu. Doba chodu se tak omezí. Úsporné tlačítko je třeba při aktivaci zcela stlačit směrem dolů.

U PURIS E, VENUS E, CELIS E a MODUS E, jakož i u elektronických armatur pro umyvadla, armatur na WC a pisoáry pomocí standardního naprogramování. Pro detailní popis je možné si v oblastiProduktystáhnout provozní návody jednotlivých armatur.

 • U PURIS E, VENUS E a CELIS E, jakož i u elektronických armatur pro umyvadla, armatur na WC a pisoáry pomocí standardního naprogramování. Pro detailní popis je možné si v oblastiProduktystáhnout provozní návody jednotlivých armatur. U typu MODUS E je možný výběr (s proplachem usazené vody či bez něj) pouze přes číslo položky.
 • U všech modelů s dotykovou elektronikou CVD pomocí standardního programování a pomocí programovatelného adaptéru USB ve spojení se softwarem eSCHELL.

Příliš častá výměna baterií může mít různé příčiny. Je třeba dodržovat tyto body.

 • Zkontrolujte okénka z hlediska nečistot, pokud jsou zde zvápenatělé okraje nebo škrábance, tak je případně vyměňte. Při velice vysoké frekvenci užívání zvolte armatury na elektrický provoz.
 • Používejte vysoce kvalitní baterie dle průmyslových standardů.
 • Kontrolujte přihrádku na baterie z hlediska vlhkosti.
 • Používejte větší přihrádku na baterie 01 853 00 99 s bateriemi AA namísto jedné baterie na 9V (není to možné u všech modelů).
Pisoár

Postačí běžná 10 ampérová pojistka typu "B10".

Vzdálenost mezi síťovým zdrojem a elektronickou výbavou by neměla být delší než 10 m.

2 W

< 0,3 W

Magnetický ventil se uzavře a již se znovu neotevře.

Na straně obrácené ke zdi resp. na straně směřující dolů u horizontálních SC ovládání se nachází v ovládacím tlačítku šroub.
Ten je třeba uvolnit pomocí šestihranného nástrčného klíče.

 1. U starších modelů je třeba vyměnit uzavírací hlavici; je třeba dbát na správné usazení pružinek. Ty mají na starosti přítlačnou sílu těsnění ventilu.
 2. U novějších modelů je třeba prověřit, zda je pod ovládací rukojetí pružina. Pokud tomu tak je, musí se vyměnit kartuše.

Je třeba vyčistit otvor trysky, filtr a kartuši. Je třeba doladit dobu chodu na nastavovací jehle trysky. Případně je třeba vyměnit kartuši.

V kartuši SCHELL SC se nachází píst, který se pohybuje přívodním tlakem z vedení pitné vody. V horní části kartuše SC se nachází malá komora naplněná vodou. Po aktivaci kartuše se tato dílčí oblast kartuše vyprázdní a píst vyjede směrem nahoru. Během průtoku vody proudí dílčí objemový proud do vyprázdněné horní části a posunuje píst směrem dolů. Pokud píst dosáhne sedla ventilu, je SC kartuše opět uzavřena.

Splachovače pisoárů jsou uzavřeným systémem. V případě netěsností vyměňte příslušný díl.

Nastavování je u různých typů různé. V oblastiProduktyje možné si stáhnout všechny návody k obsluze.

U pisoárů neexistuje nebezpečí, že se špinavá voda dostane zpět do vedení pitné vody (zpětné nasávání), protože než by byla nasáta splachovací trubkou, nejprve by přetekla přes okraj mísy. Jinak je tomu u záchodové mísy, zde je splachovací trubka pod oblastí maximálního možného ucpání v záchodové míse a zde je nebezpečí zpětného nasávání.

Je to možné pouze u některých produktů: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, Urinal EDITION E, AMBITION E. U sprchových armatur řady LINUS a splachovačů WC EDITION E je třeba položit přívodní kabel z externího síťového zdroje do podomítkové krabice. Náročnost se dle jednotlivých typů liší. Kontaktujte prosím našespolupracovníky.

Je třeba prověřit kartuši v oblasti otvorů trysky z hlediska znečištění.

Objemový proud je třeba upravit předuzávěrem resp. regulací splachovacího proudu.

 1. Příčinu lze nalézt v systému vedení: nedostatečně upevněné části vedení.
 2. Je možné otestovat, zda dojde ke zlepšení
  - upevněním částí vedení,
  - přiškrcením splachovacího proudu (sledujte výsledek spláchnutí)
  - nebo montáží nové kartuše
  .

Stavěcí šroub se může vyšroubovat maximálně k horní hraně otvoru.
Upozornění: je možné ho vyšroubovat úplně.

Dobu chodu je možné nastavit nastavitelným otvorem trysky. Provede se demontáž ovládací rukojeti, stavěcí šroub se nastaví na směr otáčení doleva - / otáčení doprava +.

Dobu chodu je možné omezit nastavitelným dorazem pístu. Provede se demontáž ovládací rukojeti, stavěcí šroub se nastaví - směr otáčení doleva + / otáčení doprava -.

V zásadě platí, že u všech tlakových splachovačů jsou zvuky slyšet. Třída hlučnosti se vztahuje na zvuky v sousední místnosti při správné instalaci potrubí.

Armatury třídy hlučnosti I mají nižší hladinu hlučnosti armatur (Lap) než armatury třídy hlučnosti II. Armatury třídy hlučnosti I se mohou v souladu s DIN 4109 neomezeně instalovat do místností, které bezprostředně sousedí s chráněnými prostory (např. ložnicemi a odpočívárnami). Doložení třídy hlučnosti se provádí osvědčením stavebního dozoru.

U PURIS E, VENUS E, CELIS E a MODUS E, jakož i u elektronických armatur pro umyvadla, armatur na WC a pisoáry pomocí standardního naprogramování. Pro detailní popis je možné si v oblastiProduktystáhnout provozní návody jednotlivých armatur.

 • U PURIS E, VENUS E a CELIS E, jakož i u elektronických armatur pro umyvadla, armatur na WC a pisoáry pomocí standardního naprogramování. Pro detailní popis je možné si v oblastiProduktystáhnout provozní návody jednotlivých armatur. U typu MODUS E je možný výběr (s proplachem usazené vody či bez něj) pouze přes číslo položky.
 • U všech modelů s dotykovou elektronikou CVD pomocí standardního programování a pomocí programovatelného adaptéru USB ve spojení se softwarem eSCHELL.

Příliš častá výměna baterií může mít různé příčiny. Je třeba dodržovat tyto body.

 • Zkontrolujte okénka z hlediska nečistot, pokud jsou zde zvápenatělé okraje nebo škrábance, tak je případně vyměňte. Při velice vysoké frekvenci užívání zvolte armatury na elektrický provoz.
 • Používejte vysoce kvalitní baterie dle průmyslových standardů.
 • Kontrolujte přihrádku na baterie z hlediska vlhkosti.
 • Používejte větší přihrádku na baterie 01 853 00 99 s bateriemi AA namísto jedné baterie na 9V (není to možné u všech modelů).
Montážní moduly

Montážní moduly SCHELL jsou prověřovány na max. 200 mm vytažení a 400 kg zatížení na namontované nádrži na WC. Pokud vytáhnete nožky více, dostane se montážní modul do neprověřené oblasti a není pak zaručeno, že bude montážní modul WC SCHELL stát stabilně.

Armatury přístrojových přípojek

10 barů jmenovitého tlaku (PN 10)

V závislosti na příslušné normě výrobku mezi 65°C a 90°C.

U typu Polar II je třeba první pohyb, aby se uzavřel odvzdušňovací ventil, než se uvolní tok vody.

Pokud je horní odvzdušňovací ventil znečištěn, tak se zasekne a pak může docházet k netěsnostem. Ventil je třeba vyčistit. Dbejte na lehkost chodu.

Proud vody je možné přerušit libovolnou hadicovou vývodkou.

Pokud je připojena hadice pod tlakem, tlačí uložený tlak vodu odvětráním. Při připojování armatury by měla být hadice otevřená.

Systém disponuje 100 různými možnostmi zavření (klíči).

Je to možné ve spojení s příslušným horním dílem.

Před uzamknutím je třeba pevně uzavřít ventil.

Je to tak pouze tehdy, pokud je spodní přechodka poškozená. Novou přechodku, obj. č. 62 302 00 00 si můžete objednat v prodejním oddělení firmy SCHELL.

Rohové ventily

Ne, dle normy DIN 3227 slouží rohový ventil jako servisní armatura a k nastavování objemových proudů před sanitárními armaturami a zařízeními. Pokud se koncový ventil používá na konci vedení, je třeba ho uzavřít pomocí víčka či ucpávky.

Standardní ventil má 3 otáčky.

SCHELL používá jako připojovací závit typ G. To je válcovitý trubkový závit pro těsné spoje, které nejsou v závitu. Proto musí být závit v připojení trubky k tomu vhodný a musí to být válcovitý vnitřní závit.

Nejprve je třeba uzavřít rohový ventil s filtrem pomocí ovládací rukojeti. Je třeba si připravit savý hadřík nebo nádobu. Filtr se vyšroubuje pomocí mince nebo plochého šroubováku. Zbytková voda z armatury vyteče. Nyní je možné filtr pod tekoucí vodou vyčistit.

Vždy je nutné instalovat pouze přiložené filtrační síto.
Použití rohových ventilů s filtrem však důrazně doporučujeme, protože servis se tak výrazně usnadní. U rohových ventilů s filtrem zůstávají nečistoty ve filtračním koši a nedostávají se tak na těsnicí plochu ventilu.

Z ventilu je třeba sejmout víčko. Ventil je možné ovládat zasunutím čtyřhranu do víčka.

Ano, nastavení teploty je možné měnit pomocí nástroje. Pro přesné nastavení teploty je třeba změřit teplotu vody na výstupu. Termostat s rohovým ventilem slouží k předcházení opaření horkou vodou z armatury pro umyvadla a teplota by zde tedy neměla být tedy vyšší než 38 °C. Pro detailní popis je možné si v oblastiProduktystáhnout provozní návody termostatů s rohovým ventilem.

Termostat s rohovým ventilem je v zásadě koncipován pro napájení jedné armatury. Protože však má termostat s rohovým ventilem SCHELL průtok 13,0 l/min při 3,0 barech hydraulického tlaku, je možné připojení až dvou armatur pro umyvadla SCHELL, každé o výkonu 6,0 l/min.

10 barů jmenovitého tlaku

Armatury třídy hlučnosti I mají nižší hladinu hlučnosti armatur (Lap) než armatury třídy hlučnosti II. Armatury třídy hlučnosti I se mohou v souladu s DIN 4109 neomezeně instalovat do místností, které bezprostředně sousedí s chráněnými prostory (např. ložnicemi a odpočívárnami). Doložení třídy hlučnosti se provádí osvědčením stavebního dozoru.

Armatury topení

V oblasti Servis > Ke stažení >Poznámky k instalaci

Pokud nenaleznete díly v našem katalogu / našem ceníku, obraťte se prosím na oddělení služeb zákazníkům. Zde vám rádi pomohou.

Ne.

Všeobecně: Materiál, péče a pokyny k čištění

Pokud má tato voda kvalitu pitné vody, je možné provozovat armaturu SCHELL také se znečištěnou vodou.

Sprchové panely SCHELL jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů a jsou tedy odolné vůči korozi. V blízkosti moře jsou použitelné pouze omezeně. Zde je nutné při péči o všechny materiály provádět pravidelně řádné vyčištění.

Armatury SCHELL jsou koncipovány na provoz s pitnou vodou. Odsolená voda není však pro člověka vhodná. Proto nejsou armatury SCHELL vhodné na provoz s odsolenou vodou.

Postupujte prosím dle pokynů k čištění, které jsou uvedeny v montážních a servisních návodech. Nikdy nepoužívejte žádné abrazivní či kyselé čisticí prostředky.

Všeobecně: Zaslání a dopravné

Německo

 • při hmotnosti do 0,5 kilogramu: 3,00 euro
 • od hmotnosti 0,5 kilogramu: 3,30 euro
 • od hmotnosti 2 kilogramy: 4,50 euro
 • od hmotnosti mezi 5 kilogramy a 30 kilogramy: 5,30 euro

Export

 • Ceny na vyžádání

Německo

 • Balík: 2,50 euro
 • Balík: 4,50 euro

Export

 • Ceny na vyžádání

Závisí to na hmotnosti, cenu poskytneme na vyžádání