unternehmen_header-1

Průkopník v oblasti udržitelnosti

Kdo má před branami závodu přehradu s pitnou vodou jako firma SCHELL, ten se s odpovědností za životní prostředí již narodil. Pro nás je tedy základním posláním, které je napevno zakotveno v naší firemní filosofii, vyvíjet trvale udržitelná řešení. Udržitelnost je ostatně centrální výzvou dnešních a budoucích generací.

Šetřit díky účinným armaturám

Nezávislé výzkumy ukázaly, že cca 80% celkových nákladů u stavebního projektu je během životního cyklu nutné vydat za provoz a údržbu. Zde se tedy rychle vrací investice do armatur, které šetří vodu i energie. Náklady na údržbu a opravy hrají navíc rozhodující roli.

SCHELL má pověst průkopníka v oblasti udržitelných armatur. S našimi produkty tak je např. možné ušetřit až 70% vody. Také hygiena hraje společně s udržitelností důležitou roli – zvlášť ve veřejných sanitárních zařízeních. V této oblasti nabízí SCHELL mnohá inteligentní řešení. Například bezdotykové armatury na umyvadlech, v kuchyních, WC a pisoárech.

Pracovat ve společnosti s ohledem na životní prostředí

Udržitelnost u SCHELL znamená mnohem víc než jen ekologické produkty. Naše výrobní procesy např. probíhají kompletně v našich dvou závodech v regionu Sauerland. Nám to ušetří mnoho nákladů za logistiku a přírodě zbytečné zátěže emisemi – a je to pro nás tak samozřejmé, jako šetrné používání materiálů. Během celého životního cyklu našich produktů se cítíme zavázáni principu Cradle-to-Cradle (od kolébky do kolébky). SCHELL příslušným způsobem dbá na to, aby byla neustále vyvíjena snaha o nepřetržitý hospodářský koloběh od konstrukce přes vývoj produktu a využívání produktu až po jeho recyklaci. Materiály a produkty se používají znovu a dále. Např. veškeré mosazné piliny a otřepy, které při výrobě vznikají, se sbírají a vrací zpět výrobcům mosazi.

Udržitelnost je pro nás přirozená věc.

Všechna opatření jsou známkou toho, že udržitelnost pro SCHELL představuje klíčový aspekt, který velkou měrou ovlivňuje myšlení a jednání ve firmě. Uvnitř firmy jí prožíváme a prostřednictvím našich produktů ji vyzařujeme navenek. Protože zodpovědné zacházení s přírodou je u firmy SCHELL povinností.

S tím, jak se my jako vedoucí výrobce armatur již dnes staráme o lepší zítřky, se seznámíte v naší tématické příručce.

Hned stáhnout.