systemloesungen_ssc_header

SCHELL Single Control SSC.

Ideální řešení pro nastavení parametrů jednotlivých armatur.

Pro zajištění hygienicky bezpečného provozu instalací pitné vody je důležitý také přehled o počtu armatur ve veřejných budovách. Hlavní roli zde hrají elektronické armatury. Manuální parametrizace každé jednotlivé armatury totiž zabere často mnoho času a mohou se přitom vyskytnout chyby.

Praktické řešení: SCHELL SSC.

Systém, kterým lze pohodlně a rychle parametrizovat jednotlivé armatury, především ve veřejných sanitárních prostorách, např. pomocí Bluetooth®.

Přednosti:

 • efektivní:
  Optimalizace pracovních nákladů díky rychlé parametrizaci armatur podle potřeb a cílené vyslání údržby
 • variabilní:
  Jak adaptér SSC USB tak i modul SSC Bluetooth® mohou být používány jako pohodlné mobilní nástroje. Je-li modul Bluetooth® umístěn na armatuře, mohou být zajišťovány i další funkce, jako jsou například časově řízené proplachy usazené vody.
 • praktický:
  okamžitě připraven k použití
 • hospodárný:
  bez další nutné dodatečné výbavy, udržitelně plně efektivní i při malém počtu armatur
 • uživatelsky přívětivý:
  intuitivní obsluha pomocí PC softwaru nebo aplikace pro smartphony a tablety
 • bezpečný:
  podporuje při udržení jakosti vody, mimo jiné prostřednictvím časově řízených protistagnačních proplachování, zejména v případě zřídka používaných míst odběru

Systémové komponenty:

SSC umožňuje nastavení parametrů příslušných elektronických armatur SCHELL, např. pomocí bezkabelové technologie Bluetooth® přes modul SSC Bluetooth® a pomocí bezplatné aplikace pro iOS a Android. Parametry lze nastavit jak u umyvadel, tak i u armatur pro sprchy, WC a pisoáry.

Modul SSC Bluetooth®

Každou SSC armaturu SCHELL, lze ovládat pomocí SSC modulu Bluetooth® a aplikace SCHELL Bluetooth®, pomocí směrové komunikace přes Bluetooth®. Směrová komunikace (spárování přístrojů) mezi armaturou a chytrým telefonem nebo tabletem probíhá pomocí Bluetooth®-Smart, což je varianta Bluetooth®, která je velice energeticky úsporná. Modul SSC Bluetooth® může být používán buď jako mobilní programovací jednotka nebo může být trvale napojen na armaturu a na její napájení. Pevné instalace mohou využívat další funkce, jako např. protistagnační proplachování pomocí integrovaného kalendáře proplachování v pevně stanovené dny a hodiny a také jejich dokumentaci (včetně volitelného výstupu formou souboru CSV). Pomocí aplikace je možná také diagnostika chyb.

Modul SCHELL SSC Bluetooth® VITUS

Pomocí speciální montážní sady modulu SCHELL SSC Bluetooth® lze na armaturách SCHELL VITUS jednoduše nastavovat parametry, jakož i doby provozu, proplachy usazené vody a mnoho dalších funkcí. Modul Bluetooth® VITUS umožňuje i další funkce tepelné dezinfekce armatur a jejího dálkového spouštění přes tablet či smartphone.

Aplikace SSC Bluetooth®

Aplikaci si můžete bezplatně stáhnout vApp Storea vGoogle Play. Při koncepci uživatelského rozhraní byl kladen velký důraz na intuitivní obsluhu a jednoduchou navigaci. Po spojení s odpovídající armaturou pomocí modulu Bluetooth® je možné, v dané aplikaci pohodlně dle místních okolností nastavovat parametry armatur, jako jsou např. doba chodu a dosah senzorů. Má-li být nastaveno více konstrukčně shodných armatur těmi samými nastaveními, pak tato mohou být v aplikaci uložena do mezipaměti a zcela snadno přenesena na další připojenou armaturu.

Adaptér SSC USB

Adaptér SSC USB spojuje armaturu SCHELL, schopnou pracovat s SSC, s počítačem. Je napojen na armatuře místo napájení proudem. Parametrizace a diagnostika armatury pak může proběhnout na počítači pomocí softwaru SSC USB. Software si můžetestáhnout zde.


Software SSC USB