Ochrana osobních údajů

 

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

 1. V následujícím textu naleznete informace o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která se přímo vztahují k vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.
   
 2. Dle článku 4 odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (DS-GVO) je odpovědná společnost 

  SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie
  Raiffeisenstraße 31
  57462 Olpe

  Tel.: 02761 892-0
  Fax.: 02761 892-202
  Email: [email protected]

  Naši osobu pověřenou ochranou údajů můžete kontaktovat prostřednictvím [email protected] nebo naší poštovní adresy s dodatkem „osoba pověřená ochranou údajů“.
   
 3. Pokud pro plnění jednotlivých funkcí naší nabídky využijeme pověřené poskytovatele služeb anebo budeme chtít vaše údaje použít k reklamním účelům, budeme Vás o jednotlivých postupech podrobně informovat. Při této příležitosti vám sdělíme také zadaná kritéria pro dobu uložení dat.

   

§ 2 Vaše práva

 1. Máte následující práva týkající se osobních údajů, které se vztahují k vaší osobě:
  • právo na informace,
  • právo na opravu a smazání,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo vznést námitky proti zpracování,
  • právo na přenositelnost dat.
 2. Navíc máte, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, právo podat stížnost u orgánu pro dohled nad ochranou údajů. . Odpovědným orgánem je státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací Severního Porýní-Vestfálska (https://www.ldi.nrw.de).
   

§ 3 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našeho webu

 1. Vpřípadě pouhého informativního využití webových stránek, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Chcete-li si prohlížet naše webové stránky, musíme shromažďovat následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení našich webových stránek a zajištění stability a bezpečnosti (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) DS-GVO ): 
  • IP adresa
  • datum a čas žádosti
  • rozdíl časové zóny od greenwichského času (GMT)
  • stav přístupu / stavový kód protokolu HTTP
  • každé předané množství dat
  • webová stránka, ze které tato žádost pochází
  • prohlížeč
  • operační systém a jeho rozhraní
  • jazyk a verze softwaru prohlížeče. 
    

§ 4  Cookies

 1. Kromě výše uvedených údajů jsou při používání naší webové stránky na váš počítač ukládány soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vámi používaným prohlížečem přiřazovány/ukládány na váš pevný disk, a prostřednictvím kterých proudí informace do místa, které vytváří soubory cookie (v tomto případě k nám). Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do počítače. Slouží k tomu, aby byl internet více uživatelsky vstřícný a efektivní.

  Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle vašich přání, takže můžete např.odmítnout přijetí souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Uvědomte si však, že v tomto případě pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu.
   
 2. Webové stránky používají následující trvalé soubory cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

  PPřechodné soubory cookie se po zavření prohlížeče automaticky odstraní. Patří sem zejména cookies relace. Ty uchovávají takzvané ID relace, prostřednictvím kterého lze přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče ke společné relaci. To umožní rozpoznat váš počítač při návratu na naše webové stránky. Soubory cookie relace se smažou při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

  TTrvalé soubory cookie se smažou automaticky po uplynutí určité doby, která se liší v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.  

  Používáme následující trvalé soubory cookie: 
  název poskytovatel účel doba uložení
   
  _ga Google Analytics rozlišování uživatelů 2 roky
  _gid Google Analytics rozlišování uživatelů 24 hodin
  _gat Google Analytics zprostředkování míry žádosti 10 minut
  3. Trvalé soubory cookie jsou spojeny se službou Google Analytics, která je často používanou analytickou službou společností Google. Další informace o této analytické službě naleznete v § 8.
   

§ 5 Navázání kontaktu prostřednictvím webové stránky

 1. V případě, že nás kontaktujete e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, informace, které nám poskytnete (vaši e-mailovou adresu a popř. vaše jméno a telefonní číslo), u nás budou uloženy proto, abychom dokázali odpovědět na vaše dotazy. Pokud to váš dotaz podmiňuje a jeho zodpovězení je ve vašem zájmu anebo pokud jste k tomu dali výslovný souhlas, předáme Váš dotaz spolu s vašimi údaji našim dceřiným společnostem SCHELL, a to i v jiných zemích (podle čl. 49 odst. 1 DS-GMO). Takto pořízené údaje vymažeme poté, co již není ukládání nutné, nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné požadavky na ukládání dat.
   
 2. Upozorňujeme vás na to, že e-maily na nešifrované přenosové cestě mohou být čteny a změněny bez povolení a povšimnutí, pokud nebyla zvolena šifrovací technologie. Společnost SCHELL i nadále používá spamové filtry proti nežádoucí reklamě, která ve výjimečných případech může také nesprávně odmítnout běžné e-maily. E-maily obsahující viry/malware budou před doručením rovněž zablokovány.
   

§ 6 Informační bulletin

 1. Máte možnost se zaregistrovat a dostávat náš informační bulletin. K tomuto účelu nám musíte sdělit svou e-mailovou adresu. Nepovinné údaje, jako například uvedení úplného jména, slouží pouze pro optimalizaci služby. Odběr informačního bulletinu můžete kdykoli zrušit pomocí odhlašovacího odkazu, který je uveden v e-mailu. Pro přihlášení k odběru informačního bulletinu používáme dvojitou proceduru přihlášení pro verifikování vaší e-mailové adresy a ověření, že souhlasíte s odběrem informačního bulletinu.
   

§ 7 Právní základ zpracování

 1. Není-li uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty, podle čl. 6 odst. 1, písm. a) DS-GVO za předpokladu, že jsme obdrželi nezbytný souhlas s účelem zpracování. Pokud osobní údaje slouží ke splnění smlouvy nebo předběžné smlouvy, zpracováváme údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO. Pokud jsme ze zákona povinni zpracovávat osobní údaje (např. povinnosti týkající se daní), zpracováváme údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracování však může také vyplývat z oprávněného zájmu společnosti SCHELL, v tomto případě je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Oprávněnými zájmy jsou udržování našeho podnikání a blahobytu všech našich zaměstnanců a akcionářů.

§ 8  Google Analytics

 1. Společnost SCHELL využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Společnost Google používá soubory cookie. Informace vygenerované cookie o používání online nabídky uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a zde ukládány.

  Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby zhodnotila využívání naší online nabídky uživateli, sestavila přehledy o aktivitách v rámci této online nabídky a poskytla nám další služby související s používáním této online nabídky a používáním internetu. V tomto případě lze ze zpracovávaných dat vytvářet pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

  Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. Znamená to, že společnost Google zkrátí adresu IP uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a zde zkrácena. IP adresa zprostředkovaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google.

  Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie nastavením příslušného prohlížeče; uživatelé mohou rovněž zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná souborem cookie, která souvisejí s jejich využíváním online nabídky a mohou zabránit zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu dostupného pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs .

  Případně může uživatel zabránit sběru dat pomocí služby Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Tím se nastavuje tzv. Cookie opt-out, které brání shromažďování vašich dat při návštěvě našeho webu:

  Další informace o využívání údajů společností Google k reklamním účelům, o možnostech nastavení a odmítnutí naleznete na webových stránkách společnosti Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Využívání údajů společností Google při používání stránek nebo aplikací našich partnerů“), www.google.com/policies/technologies/ads („Využívání údajů k reklamním účelům“), www.google.de/settings/ads ("Správa informací, které společnost Google používá pro zobrazování reklam“) a www.google.com/ads/preferences/ („Sami určete, jakou reklamu vám bude Google zobrazovat“).

  Osoba pověřená ochranou údajů

  Tento dokument byl přeložen z němčiny. V případě problémů nebo otázek je platná německá verze.

§ 9  Nutzung der SalesViewer®-Technologie

 1. Auf dieser Webseite werden mit der SalesViewer®-Technologie der SalesViewer® GmbH auf Grundlage berechtigter Interessen des Webseitenbetreibers (Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO) Daten zu Marketing-, Marktforschungs- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.

  Hierzu wird ein javascript-basierter Code eingesetzt, der zur Erhebung unternehmensbezogener Daten und der entsprechenden Nutzung dient. Die mit dieser Technologie erhobenen Daten werden über eine nicht rückrechenbare Einwegfunktion (sog. Hashing) verschlüsselt. Die Daten werden unmittelbar pseudonymisiert und nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren.

  Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden, indem Sie bitte diesen Link HIER anklicken, um die Erfassung durch SalesViewer® innerhalb dieser Webseite zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-out-Cookie für diese Webseite auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.
   

§ 10  Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

 1. Host Europe
  Anbieter ist die Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Köln (nachfolgend Host Europe) Wenn Sie unsere Website besuchen, erfasst Host Europe verschiedene Logfiles inklusive Ihrer IP-Adressen.

  Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/

  Die Verwendung von Host Europe erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben einberechtigtes Interesse an einer möglichst zuverlässigen Darstellung unserer Website. Sofern eineentsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. für Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

  Auftragsverarbeitung.
  Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren
  Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.
   
 2. Cloudflare
  Wir nutzen den Service „Cloudflare“. Anbieter ist die Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (im Folgenden „Cloudflare”). Cloudflare bietet ein weltweit verteiltes Content Delivery Network mit DNS an. Dabei wird technisch der Informationstransfer zwischen Ihrem Browser und unserer Website über das Netzwerk von Cloudflare geleitet. Das versetzt Cloudflare in die Lage, den Datenverkehr zwischen Ihrem Browser und unserer Website zu analysieren und als Filter zwischen unseren Servern und potenziell bösartigem Datenverkehr aus dem Internet zu dienen. Hierbei kann Cloudflare auch Cookies oder sonstige Technologien zur Wiedererkennung von Internetnutzern einsetzen, die jedoch allein zum hier beschriebenen Zweck verwendet werden.

  Der Einsatz von Cloudflare beruht auf unserem berechtigten Interesse an einer möglichst fehlerfreien und sicheren Bereitstellung unseres Webangebotes (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

  Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt.
  Details finden Sie hier:
  https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

  Weitere Informationen zum Thema Sicherheit und Datenschutz bei Cloudflare finden Sie hier:
  https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

  Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link:
  https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

  Auftragsverarbeitung
  Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

Datenschutzbeauftragter

SCHELL GmbH & Co. KG

Herr Markus Maßing
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe

Tel.: 02761 892-0
Fax.: 02761 892-202
E-Mail: [email protected]