Schell_80_Trinkwasserhygiene-Basics-Header

Proč jsou proplachy usazené vody tak důležité: je to základ hygieny pitné vody

Pravidelné proplachy usazené vody jsou nezbytné v době, kdy není zajištěn obvyklý provoz budovy. Přerušení běžného provozu ohrožuje kvalitu pitné vody. Především je důležité dodržování předpisů, aby bylo možné se vyvarovat příliš dlouhé doby, kdy je voda v potrubním systému, a aby nedocházelo k nadměrné tvorbě legionel a dalších bakterií. S řešeními SCHELL to není skutečně žádný problém.

Dodržovat pravidla techniky: zajistit řádný provoz

Nejprve je třeba dodržovat běžně uznávaná pravidla techniky. Pro zachování kvality pitné vody v budovách jsou zásadní předpisy, jako jsou DIN EN 806 řady, DIN 1988 řady, DVGW W551 a VDI 6023. Zde jsou uvedena technická pravidla, která je třeba z hlediska zachování hygieny pitné vody dodržovat. Řádný provoz předpokládá, že se na každém místě rozvodu pitné vody vymění voda nejpozději během 72 hodin. Pokud není tento stav zajištěn v rámci užívání, je to považováno za přerušení provozu, které vyžaduje další následná opatření (viz tabulka). Proto musí provozovatel zajistit každé tři dny (72 hodin) komplexní výměnu vody. Pokud tato výměna není zajištěna pravidelným užíváním, může se výměna vody provádět (automaticky) proplachy usazené vody. Proplachy mohou zajistit řádný provoz, ale Pozor: Pro provádění proplachů usazené vody není třeba vybavit každou jednotlivou armaturu v budově, ale je třeba přemýšlet i dopředu.

Je třeba dbát na teploty a vytvářet turbulentní proudění

Rozhodující pro hygienu pitné vody jsou také teploty vody. Pokud je studená voda příliš „teplá“ nebo teplá voda příliš „studená“, mohou se přemnožit bakterie zde obsažené. V odborně projektovaných a provedených rozvodech pitné vody nesmí být teplota studené vody vyšší než 25 °C. Teplota teplé vody musí být naopak minimálně 55 °C. Pro zachování hygieny pitné vody je zcela zásadní, tyto teploty dodržovat. Pokud jsou dlouhodobě hodnoty nižší nebo vyšší, mohou proplachy usazené vody zajistit, aby se příliš „teplá“ nebo příliš „studená“ voda z vedení vypláchla. 

Je také důležité zabránit tomu, aby nedocházelo k problémům spojení potrubí. Pokud navštěvuje budovy během nejvytíženějších časů příliš mnoho lidí, musí být potrubí provedeno pro toto maximální zatížení. Pokud se jindy využívá jen méně armatur, může dojít i přes odběry ke stagnaci v oblasti stěn trubek (problémy spojení potrubí). Voda protéká hlavně středem potrubí a zbývající voda se téměř nepohybuje. Pro dosažení správné výměny vody, je třeba provést turbulentní proudění. Toho je možné dosáhnout především u velkých průměrů potrubí pouze současným proplachem několika armatur. 

Mnoho výzev - jedno řešení: SCHELL SWS

Optimálním základem je portfolio elektronických armatur firmy SCHELL. U nich lze proplachy usazené vody naprogramovat jednoduše a s ohledem na praxi. Rozsáhlá nabídka vysoce kvalitních armatur SCHELL, které šetří zdroje a jsou designové, splní každé vaše přání. Ještě snáze a komplexněji je možné zvládat nastavení a provoz armatur se systémem SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL. To může zajistit proplachy usazené vody, které jsou naprogramovány centrálně v rámci skupin jednotlivých armatur, kdy jsou případně řízeny nezbytné současné proplachy, aby nedocházelo k problémům spojení potrubí. Do SCHELL SWS je možné instalovat také tepelná čidla, aby bylo možné kontrolovat dodržování teplot vody. S doplňující online službou SMART.SWS je možné, mít přehled a upravovat proplachy usazené vody a další parametry pomocí dálkového přístupu. Tak je zajištěna skvělá podpora dlouhodobé hygieny, ale také účinný a ekonomický provoz rozvodů pitné vody.

Detailní informace týkající se tématu hygiena pitné vody naleznete kromě jiného také v příručce SCHELL SWS.