Schell_80_Trinkwasserhygiene-Basics-Header

Dlaczego spłukiwanie antystagnacyjne jest tak ważne:podstawy higieny wody pitnej

Regularne spłukiwanie antystagnacyjne jest nieodzowne w okresach, w których nie jest zapewniona prawidłowa eksploatacja w budynku. Ponieważ przerwa w prawidłowej eksploatacji zagraża jakości wody pitnej. Aby zapobiec długim czasom stagnacji w systemie przewodów, która może prowadzić do nadmiernego namnażania się Legionelli oraz innych bakterii, trzeba przestrzegać kilku zasad. Dzięki rozwiązaniom firmy SCHELL nie stanowi to już problemu.

Przestrzeganie zasad technicznych: zapewnienie prawidłowej eksploatacji

Przede wszystkim należy przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad technicznych. W zakresie utrzymania jakości wody pitnej obowiązują takie normy, jak seria DIN EN 806, seria DIN 1988, DVGW W551 oraz VDI 6023. Określone są w nich powszechnie obowiązujące zasady techniczne, których należy przestrzegać w celu utrzymania higieny wody pitnej.  Prawidłowa eksploatacja wymaga, by w każdym miejscu instalacji wody pitnej co 72 godziny następowała wymiana wody. Jeżeli nie można tego zagwarantować poprzez użytkowanie, uważane jest to za przerwę w eksploatacji, która wymaga zastosowania dalszych środków (por. tabela). Z tego powodu administrator musi zapewnić co trzy dni (72 godziny) kompletną wymianę wody. Jeżeli nie następuje ona poprzez regularne korzystanie, wymianę wody można zasymulować poprzez (automatyczne) spłukiwanie antystagnacyjne. Spłukiwania mogą zapewnić prawidłową eksploatację, ale uwaga: Dla zapewnienia efektywnego spłukiwania antystagnacyjnego trzeba uwzględnić nie tylko każdą sztukę armatury w budynku, lecz przyjąć jeszcze szerszą perspektywę.

Monitorowanie temperatury i zapewnienie turbulentnych przepływów

Jednym z decydujących czynników dla higieny wody pitnej jest również jej temperatura. Jeżeli zimna woda jest zbyt „ciepła” lub ciepła woda zbyt „zimna”, może dojść do nadmiernego namnażania się bakterii. W prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych instalacjach wody zimnej temperatura wody zimnej może wynosić maksymalnie 25°C. Natomiast temperatura ciepłej wody musi mieć co najmniej 55°C. Te temperatury są kluczowe dla utrzymania higieny wody pitnej. W przypadku utrzymywania się przez dłuższy czas zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury, spłukiwanie antystagnacyjne jest w stanie zapewnić wymianę wody, która spłucze zbyt „ciepłą” lub zbyt „zimną” wodę z przewodów. 

Istotne jest również, by zapobiec zjawisku pipe-in-pipe. Jeżeli w budynku w okresach szczytu z wody korzysta bardzo dużo osób, przewody rurowe muszą być dobranego odpowiednio do maksymalnego obciążenia. W pozostałym czasie, gdy armatura jest rzadko używana, pomimo poboru może dochodzić do stagnacji w obszarze ścian rur (zjawisko pipe-in-pipe). Woda w takim przypadku płynie głównie przez środek rury, pozostała woda niemalże się nie porusza. Aby uzyskać wymianę wody, musi nastąpić przepływ turbulentny. W przypadku dużych średnic rur można go osiągnąć jedynie poprzez jednoczesne spłukanie wielu sztuk armatury. 

Wiele wyzwań – jedno rozwiązanie: System SWS firmy SCHELL

Optymalną bazę stanowi tu oferta armatury elektronicznej firmy SCHELL. Dzięki niej spłukiwania antystagnacyjne można zaprogramować w łatwy i praktyczny sposób. Szeroka oferta wysokiej jakości, chroniącej zasoby i estetycznej armatury firmy SCHELL spełnia wszelkie życzenia. Dzięki Systemowi Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL konfigurowanie i sterowanie armaturą jest jeszcze łatwiejsze. Pozwala on na przykład na centralne zaprogramowanie spłukiwań antystagnacyjnych w grupach armatury i sterowanie w razie potrzeby wymaganą jednoczesnością spłukiwań, aby zapobiec zjawisku pipe-in-pipe. Z systemem SWS firmy SCHELL można zintegrować również czujniki temperatury, aby kontrolować utrzymanie właściwej temperatury wody. Z pomocą uzupełniającego serwisu online SMART.SWS można mieć pod kontrolą i dopasować spłukiwania antystagnacyjne oraz wiele innych parametrów poprzez dostęp zdalny. W ten sposób można sobie zapewnić perfekcyjne wsparcie nie tylko w higienicznej, lecz również w efektywnej i ekonomicznej eksploatacji instalacji wody pitnej.

Szczegółowe informacje na temat higieny wody pitnej można znaleźć między innymi również w podręczniku systemu SWS firmy SCHELL.