Schell_80_Trinkwasserhygiene-Basics-Header

De sunt spălările după stagnare atât de importante: fundamentele igienei apei potabile

Spălările regulate după stagnare sunt indispensabile în perioadele în care o clădire nu poate fi utilizată la capacitatea maximă, conform destinației. Aceasta pentru că întreruperea regimului de exploatare în conformitate cu destinația pune în pericol calitatea apei potabile. Pentru a evita timpii de stagnare în sistemul de conducte, care favorizează o înmulțire exacerbată a legionellei și altor bacterii, este necesară respectarea anumitor reguli. Nicio problemă – grație soluțiilor de la SCHELL.

Respectarea regulilor din domeniul tehnic: asigurarea regimului de exploatare în conformitate cu destinația

În primul rând se impune respectarea regulilor general recunoscute în domeniul tehnicii. Pentru menținerea calității apei potabile în clădire, regulamente precum seria DIN EN 806, seria DIN 1988, DVGW W551 și VDI 6023 reglementează cadrul de utilizare. În acestea sunt stipulate regulile general recunoscute în domeniul tehnicii, care trebuie respectate în vederea menținerii igienei apei potabile. Regimul de exploatare în conformitate cu destinația presupune că, la fiecare punct din instalația de apă potabilă se produce un schimb de apă la intervale de 72 de ore. Dacă acest lucru nu rezultă ca urmare a utilizării, se înregistrează o întrerupere a exploatării care impune luarea de măsuri suplimentare (a se vedea tabelul). De aceea, administratorul trebuie să se asigure că la fiecare trei zile (72 de ore) are loc un schimb complet de apă în instalație. Dacă acest lucru nu se întâmplă condiționat de utilizarea regulată, schimbul de apă se poate simula prin spălări după stagnare (automate). Spălările pot suplini un regim de exploatare în conformitate cu destinația, însă atenție: pentru spălări eficiente după stagnare nu doar că trebuie luată în considerare fiecare armătură din clădire, ci trebuie să gândiți un pic mai în perspectivă.

Atenție la temperaturi și generați curenți turbionari

Decisive pentru igiena apei potabile sunt și temperaturile apei. Dacă apa rece este prea „caldă” sau apa caldă este prea „rece”, bacteriile se pot înmulți exagerat. În instalațiile de apă potabilă proiectate și pozate profesional, temperatura apei reci trebuie să aibă maxim 25 °C. La rândul său, temperatura apei calde trebuie să fie de minim 55 °C. Pentru menținerea igienei apei potabile, respectarea acestor temperaturi este elementară. Dacă acestea sunt depășite în sus sau în jos timp îndelungat, spălările după stagnare asigură schimbul de apă prin care se elimină de pe conducte apa prea caldă sau prea rece. 

Importantă este însă și evitarea fenomenului de conductă în conductă. Atunci când clădirile sunt frecventate, la ore de vârf, de un număr mare de persoane, conductele trebuie să fie dimensionate suficient pentru această utilizare de nivel maxim. Dacă în alte intervale de timp se utilizează doar puține armături, în pofida utilizării se poate înregistra stagnare în zona pereților conductelor (fenomenul de conductă în conductă). Apa curge în principal prin centrul conductei, în timp ce restul apei nu se mișcă deloc. Pentru a obține un schimb de apă calificat, este necesară generarea unui curent turbionar. În special la conductele cu diametre mari, aceasta se poate atinge numai prin spălarea concomitentă a mai multor armături. 

Multe provocări – o singură soluție: SCHELL SWS

Baza optimă este oferită de portofoliul de armături electronice de la SCHELL. Ele permit programarea simplă și adaptată condițiilor practice a spălărilor după stagnare. Oferta variată de armături SCHELL ce protejează resursele și cu design atrăgător vin în întâmpinarea tuturor dorințelor. Configurarea și comanda armăturilor se poate face și mai simplu și mai cuprinzător cu sistemul de gestionare a apei SWS de la SCHELL. În acest fel este posibilă, de exemplu, programarea centralizată a spălărilor după stagnare la nivelul grupurilor de armături, opțiune care permite concomitența necesară pentru evitarea fenomenului de conductă în conductă. În SCHELL SWS se pot integra și senzori de temperatură, pentru a controla respectarea temperaturilor apei. Cu serviciul online SMART.SWS complementar este posibilă ținerea sub control și adaptarea de la distanță a spălărilor după stagnare, precum și a multor alți parametri. Asigurați în acest fel o susținere perfectă pentru o exploatare permanent igienică, dar în același timp și eficientă și rentabilă a instalației de apă potabilă.

Informații aprofundate pe tema igienei apei potabile pot fi găsite printre altele și în manualul SCHELL SWS.