Schell_80_Trinkwasserhygiene-Basics-Header

Waarom stagnatiespoelingen zo belangrijk zijn: de basis van drinkwaterhygiëne

Regelmatige stagnatiespoelingen zijn onmisbaar in periodes waarin reglementair gebruik in een gebouw niet gegarandeerd is. Een onderbreking van het reglementair gebruik brengt namelijk de drinkwaterkwaliteit in gevaar. Om ontoelaatbaar lange stagnatietijden in de leidingen te vermijden – wat tot een overmatige vermenigvuldiging van regionale en andere bacteriën zou kunnen leiden – moeten enkele regels nageleefd worden. Geen probleem, met oplossingen van SCHELL.

Regels van de techniek naleven: reglementair gebruik garanderen

Om te beginnen moeten de algemeen erkende regels van de techniek nageleefd worden. Voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit in een gebouw is regelgeving zoals de DIN EN 806 reeks, de DIN 1988 reeks, DVGW W551 en VDI 6023 van toepassing. Daarin zijn de algemeen erkende regels van de techniek vastgelegd, waarmee rekening gehouden moet worden voor het behoud van de drinkwaterhygiëne. Voor een reglementair gebruik moet op elk punt in de drinkwaterinstallatie binnen 72 uur een waterverversing plaatsvinden. Als dat niet gebeurt door gebruik, wordt dat beschouwd als gebruiksonderbreking en zijn verdere maatregelen nodig (zie tabel). De exploitant moet daarom om de drie dagen (72 uur) voor een volledige waterverversing zorgen. Als dat niet gebeurt door regelmatig gebruik, kan de waterverversing gesimuleerd worden door (automatische) stagnatiespoelingen. De spoelingen kunnen ervoor zorgen dat reglementair gebruik gegarandeerd wordt, maar opgelet: voor doeltreffende stagnatiespoelingen moet niet alleen met elke kraan in het gebouw rekening gehouden worden, maar moet ook verder gedacht worden.

Op de temperatuur letten en turbulente stromingen creëren

Doorslaggevend voor de drinkwaterhygiëne is ook de watertemperatuur. Als koud water te ‘warm’ of warm water te ‘koud’ wordt, kunnen de bacteriën erin zich buitensporig vermenigvuldigen. In deskundig geplande en uitgevoerde drinkwaterinstallaties mag de temperatuur van het koud water maximaal 25 °C bedragen. De temperatuur van het warm water daarentegen moet minstens 55 °C zijn. Voor het behoud van de drinkwaterhygiëne is het cruciaal dat deze temperaturen worden aangehouden. Als deze langdurig onder- of overschreden worden, kunnen stagnatiespoelingen het water verversen, waardoor het te ‘warme’ of te ‘koude’ water uit de leidingen spoelt. 

Van belang is echter ook om het buis-in-buis-fenomeen te vermijden. Als gebouwen op piekmomenten door talrijke mensen worden gebruikt, moeten de leidingen voor dat maximale gebruik ontworpen zijn. Als voor het overige slechts enkele kranen gebruikt worden, kan het water ondanks afname bij de buiswanden stagneren (buis-in-buis-fenomeen). Het water stroomt hoofdzakelijk door het midden van de buis; het overige water beweegt nauwelijks. Voor een vakkundige waterverversing moet een turbulente stroming ontstaan. Zeker bij grote buisdiameters is dat alleen mogelijk door verschillende kranen gelijktijdig te spoelen. 

Talloze uitdagingen – één oplossing: SCHELL-SWS

De perfecte basis is het aanbod elektronische kranen van SCHELL. Hiermee kunnen stagnatiespoelingen eenvoudig en afhankelijk van de situatie geprogrammeerd worden. Het uitgebreide aanbod hoogwaardige, spaarzame en mooie SCHELL-kranen laat niets te wensen over. De inrichting en sturing van de kranen wordt nog eenvoudiger en omvangrijker dankzij het SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Zo kunnen bijv. stagnatiespoelingen via kraangroepen centraal geprogrammeerd worden, waardoor de evt. vereiste gelijktijdigheid geregeld wordt en zo het buis-in-buis-fenomeen wordt vermeden. Ook temperatuurvoelers kunnen bij SCHELL-SWS geïntegreerd worden om de naleving van de watertemperaturen te controleren. Met de aanvullende onlineservice SMART.SWS kunnen stagnatiespoelingen en talloze andere parameters van op afstand gecontroleerd en aangepast worden. Zo garandeert u een perfecte ondersteuning voor een permanent hygiënische, maar ook doeltreffende en zuinige werking van de drinkwaterinstallatie.

Meer informatie over drinkwaterhygiëne vindt u o.a. in het SWS-handboek van SCHELL.