Gemeindezentrum_Dorfschule_Ginderich_e

Gemeindezentrum Dorfschule Ginderich e.V. Wesel - dobročinný spolek obecního centra venkovská škola Ginderich

Modernizace hygieny v obecním centru bývalé školy za použití moderní sanitární techniky od společnosti SCHELL

V rámci modernizace a změny účelu používání tělocvičny v obecním centru venkovské školy Ginderich byla modernizována také sanitární technika v sanitárních prostorách: Elektronické umyvadlové a sprchové armatury poskytují členům obce hygienicky uživatelský komfort. Díky použití modulů SSC Bluetooth od společnosti SCHELL®je navíc podporováno udržování kvality pitné vody.

Údaje o objektu:

Druh objektu: Obecní centrum se sportovní halou

Požadavek: Sanace

Dokončení: Březen 2023

Místo: Wesel-Ginderich 

Země: Německo 

Projektování: Město Wesel 

Produkty SCHELL

Modul SSC Bluetooth®

Modul pro umyvadla MONTUS, elektronická armatura pro umyvadla XERIS E HD-K a XERIS E HD-M

Podomítková sprcha LINUS Basic D-C-T, sprchová hlavice s malou měrou aerosolů

Sada termostatu rohového ventilu

Výzva

Aby bylo možné různým skupinám uživatelů tělocvičny poskytovat hygienické podmínky a vysoký uživatelský komfort, přáli si provozovatelé obecního centra modernizaci sanitárních prostorů. Centrálním kritériem při výběru nových produktů bylo jednak přání podporovat udržování kvality pitné vody. Přitom bylo důležité, předcházet rozmnožování zdraví škodlivých bakterií, jako např. legionelly. Dále měly nové produkty umožnit hygienické používání tak, že sníží riziko kontaktní nákazy. Při výběru produktů do sprchovacích prostorů hrála navíc významnou roli bezpečnost: Spolehlivá ochrana proti opaření by měla uživatele chránit před zraněním horkou vodou.

Řešení 

U elektronických umyvadlových armatur XERIS E HD-K stejně jako u XERIS E HD-M s ovládáním pomocí infračerveného čidla se tok vody aktivuje bezdotykově a zastavuje automaticky. Obsluha je nejen obzvlášť komfortní, ale zároveň podstatně snižuje nebezpečí přenosu nemocí kontaktní nákazou. Zabudované sady termostatů s rohovým ventilem zajišťují spolehlivou ochranu proti opaření, i v případě výpadku přívodu studené vody. I v oblasti sprch je zdraví a pohodlí uživatelů na předním místě: Podomítkové sprchy LINUS Basic D-C-T se aktivují částečně bezdotykově pomocí dotykové elektroniky CVD s automatickým vypínáním. Termostaty ThermoProtect poskytují i zde spolehlivou ochranu proti opaření během sprchování. 

Moduly SSC Bluetooth®nebyly použity jen jako mobilní programovací jednotka, ale v pevném spojení s příslušnými armaturami. S jejich pomocí je možné provádět časově řízené proplachy usazené vody v obecním centru na základě integrovaného kalendáře proplachů pro zachování kvality pitné vody – a sice zcela jednoduše nastavením v příslušné aplikaci. Tím se předchází nadměrnému rozmnožování bakterií ve vedeních následkem stagnace. Moduly byly umístěny mezi všechny elektronické armatury SCHELL a jejich zdroje napětí v oblasti umyvadel a sprch.

Hygienický provoz díky modulům SSC Bluetooth® od SCHELL

Moduly SSC Bluetooth®jsou ideálně vhodné i u nevelkého počtu armatur k zajištění hygienicky bezpečného provozu instalací pitné vody. Elektronické armatury tak lze snadno, rychle a dle potřeby nastavit na příslušné parametry. V případě trvalé instalace modulu k armatuře - jako v u venkovské školy Ginderich - jsou možnosti nastavení ještě větší. Existuje pak možnost časově řízeného vykonávání proplachů usazené vody dle integrovaného kalendáře proplachů. Pomocí modulů SSC Bluetooth®lze provádět nastavení na armaturách komfortně a intuitivně v příslušné aplikaci.

Elektronické umyvadlové a sprchové armatury poskytují hygienický uživatelský komfort 

Na umyvadlech byly nainstalovány umyvadlové armatury XERIS E HD-K a XERIS E HD-M. Spuštění vody se provádí bezdotykově přes ovládání infračervených senzorů. Používání tak je nejen mimořádně komfortní a hygienické, ale také úsporné na vodu, protože voda začíná téct pouze tehdy, když jsou ruce umístěny do oblasti snímání senzoru. Můžete ušetřit až 70 % vody oproti pákovým směšovacím bateriím. Ve sprchovacích oblastech tělocvičny byly použity podomítkové sprchy LINUS Basic D-C-T se sprchovými hlavicemi s malou měrou aerosolů. Protože se tok vody automaticky zastaví po přednastavené době chodu, přispívají i podomítkové sprchy LINUS k šetrnému zacházení s vodou. Sprchové hlavice s malou měrou aerosolů jsou zajištěné proti vandalizmu. Přes klíčový spínač lze pomocí magnetického ventilu provést termickou dezinfekci.

Produkty SCHELL

Po uzavření školy Wesel-Ginderich přemýšleli členové obce nad novými možnostmi využití velkých místností bývalé základní školy. Za tímto účelem byl založen neziskový spolek Dorfschule Ginderich e.V., který je zcela financován z veřejných prostředků. Dnes jsou tři skupiny budov včetně sportovní haly a sportoviště využívány na nejrůznější aktivity místních spolků, skupin a obyvatel obce. Ať se jedná o umění a kulturu, sportovní akce, workshopy, taneční a hudební setkání, kavárnu nebo obědy pro seniory - spolek Dorfschule Ginderich e.V. si dal za cíl, posílit a aktivovat pospolitost v obci, za účelem zlepšení kvality života mladých i starých občanů.

Další reference

Německo - Koupaliště & wellness - SSC - Umyvadlo - Kuchyně - Sprcha - Rohové ventily

Termální bazén KissSalis, Bad Kissingen

Termální bazén KissSalis byl v roce 2020 vyhlášen „Nejlepším termálním bazénem v Německu“ a patří tudíž k úplně nejvyšší třídě v oblasti německých termálních bazénů

Zobrazit odkaz