Die Kita Spitzholz in Sindelfingen.

Městská školka Spitzholz, Sindelfingen

Sanitární řešení od SCHELL zvyšují hygienu, pohodlí a bezpečí ve školce

Při rekonstrukci sanitárních prostorů z 60tých let 20. století kladli provozovatelé školky Spitzholz hlavní důraz na ochranu zdraví dětí: Inteligentní sanitární technika od SCHELL pomáhá při zachování kvality pitné vody, optimalizuje hygienu uživatelů a nabízí spolehlivou ochranu proti opaření. 

Údaje o objektu:

Druh objektu: Školka

Požadavek: Sanace

Dokončení: Září 2022

Místo: Sindelfingen

Země: Německo

Odborní projektanti: Achim Krahl – Ingenieurbüro für Versorgungstechnik

Produkty SCHELL:

SWS Server, SMART.SWS

Elektronická umyvadlová armatura PURIS E, elektronická umyvadlová armatura CELIS E

Elektronická kuchyňská armatura GRANDIS E

Sada termostatu rohového ventilu
 

Výzva

Stavba školky Spitzholz s plochou střechou pochází ze 60tých let 20. století - z toho důvodu byla rekonstrukce zastaralých toalet a kuchyně nezbytně nutná. Rozhodujícím cílem přitom bylo udržení kvality pitné vody: Provozovatelé si přáli sanitárně-technické řešení, které by předcházelo kritickému rozšíření legionelly v pitné vodě a které by tak chránilo zdraví dětí a vychovatelů. Nová technika měla navíc umět kompletně dokumentovat relevantní údaje, aby bylo kdykoliv jednoduše možné prokázat dodržování nařízení o pitné vodě. Další důležitý aspekt se týkal hygieny uživatelů: Protože je výskyt infekčních nemocí právě ve školkách poměrně vysoký, bylo jasné, že se hledá inteligentní řešení, které dokáže efektivně omezit riziko kontaktní nákazy v sanitárních prostorách. Nová výbava sanitárních prostorů měla navíc poskytovat spolehlivou ochranu proti opaření, protože riziko opaření horkou je vysoké obzvlášť u uživatelů s omezenými reakčními schopnostmi, jako jsou malé děti. 

Řešení

Systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL poskytuje provozovateli optimální podpora při zachování kvality pitné vody ve školce Spitzholz. Pravidelný automatizovaný proplach usazené vody umožňuje výměnu vody v potrubním vedení. Tím se efektivně zabraňuje riziku nadměrné, zdraví škodlivé koncentrace bakterií, jako jsou např. legionelly. Díky nepřetržité centrální dokumentaci všech relevantních dat mohou provozovatelé kdykoliv plnit svoji povinnost prokázat dodržování nařízení o pitné vodě a přes SMART.SWS využívat systém i na dálku. Jak v umývárnách tak i v kuchyňce pro zaměstnance byly použity elektronické armatury od společnosti SCHELL, které jsou propojeny s SWS. Díky bezkontaktní obsluze umyvadlových armatur CELIS E a PURIS E ale také kuchyňské armatury Grandis E je používání armatur mimořádně hygienické. Nebezpečí přenosu nemocí kontaktní nákazou je efektivně eliminováno, protože nedochází k doteku armatury při umývání rukou. Bezdotykové armatury navíc ušetří až 70 % vody a energie - ve srovnání s běžnými pákovými směšovacími bateriemi. Aby bylo možné spolehlivě chránit děti před opařením, byly navíc použity sady termostatů s rohovými ventily: S technologií ThermoProtect nabízejí optimální ochranu proti opařením, a to i v případě výpadku vedení studené vody. 

Chytré, úsporné a bezpečné hospodaření s vodou díky SWS

Systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL umožňuje ve školce Spitzholz pravidelnou obměnu vody i tehdy, když je školka zavřená, např. během období prázdnin. Takto je možné vyplachovat stagnující vodu a efektivně omezit nebezpečí vzniku kritické koncentrace bakterií, jako např. legionelly, na minimum. Díky snadno programovatelných automatických proplachů je optimálně podporováno zachování kvality pitné vody i během prázdnin, o víkendech a svátcích. Ve srovnání s manuálním vykonáváním nezbytných proplachů usazené vody umožňuje SWS navíc mimořádnou úsporu vody, protože se při proplachu usazené vody používá vždy jen nejmenší nutné množství vody. Individuální nastavení proplachů usazené vody a parametrů armatur lze provádět centrálně přes SWS Server. Pomocí SMART.SWS je poskytován vzdálený přístup k systému pro hospodaření s vodou. Provozovatelé si tak mohou zkontrolovat četné parametry, např. vypočítanou spotřebu vody u připojených armatur nebo stav jejich baterie. 

Pohodlné a hygienické ovládání pomocí umyvadlových a kuchyňských armatur od společnosti SCHELL

V umývárnách školky Spitzholz byly nainstalovány elektronické armatury pro umyvadla ze série PURIS a CELIS od společnosti SCHELL. Všechny armatury byly propojeny prostřednictvím SWS. Proud vody lze u obou modelů aktivovat bezdotykově přes infračervený senzor a k přerušení dochází automaticky, jakmile jsou ruce mimo oblast snímání senzoru. Elektronické umyvadlové armatury podporují nejen optimální hygienu uživatelů a omezené nebezpečí kontaktní nákazy, ale jsou navíc i velmi úsporné po stránce spotřeby vody. Bezkontaktní obsluha je kromě toho velmi praktická, když armatury obsluhují děti, které mají po hraní a kutění špinavé ruce - těleso armatury tak zůstává vždy čisté. Požadovanou teplotu vody lze u PURIS E a CELIS E nastavit na bočně umístěném termostatu. Individuální parametry armatury, jako jsou proplachy usazené vody, dosah senzoru nebo doba doběhu, lze programovat centrálně přes SWS server. 

V kuchyňce pro zaměstnance školky byly navíc nainstalovány elektronické kuchyňské armatury GRANDIS E a následně také připojeny k SWS. Chytrá hybridní armatura umožňuje obzvlášť snadné a pohodlné používání: Dle potřeby je možné armaturu ovládat klasicky pomocí pákové směšovací baterie, která je na boku, nebo bezdotykově přes infračervený senzor. 

Spolehlivá ochrana proti opaření pro citlivou pleť

Zvlášť malé děti jsou mimořádně ohrožené při kontaktu s horkou vodou, protože ještě zatím neznají s tím spojená rizika poranění, rychlost jejich reakce je ve srovnání s dospělými osobami pomalejší a jejich pleť je navíc citlivější. Proto byly navíc nainstalovány sady termostatů s rohovými ventily od společnosti SCHELL, které děti nejlépe chrání před opařením. Inovativní termostat ThermoProtect poskytuje i v případě výpadku přívodu studené vody spolehlivou ochranu proti opaření a i nejmenším dětem umožňuje bezpečné používání. 

Produkty SCHELL

Městská školka Spitzholz nabízí 50 dětem ve věku od 3 do 6 let mnoho prostoru na hraní, umělecké vyžití a objevování. Ve dvou velkých hernách s oblastí na malování a kreativní práce, ateliérem, čtecím koutem s obrázkovými knihami a víceúčelovou místností s možností si zacvičit se mohou děti volně a neomezeně vyvíjet. Prostorná zahrada s příležitostí ke hraní her a lezení na stěně a zařízením na vodní hry láká děti při hezkém počasí ven. Pedagogická koncepce školky vychází z pedagogiky Reggio, která pochází ze severní Itálie a zdůrazňuje osobní svobodu a samostatný vývoj dětí. Školka Spitzholz navíc klade velký důraz na podporu řeči, pohybu, kreativity a muzikálního vývoje.