Die Gemeinschaftsgrundschule Theodor-Heuss in Wesel-Bislich.

Základní škola Theodora Heusse, Wesel-Bislich

Ochrana zdraví a hygiena v centru zájmu: Základní škola se rozhodla použít při rekonstrukci sportovní haly produkty od společnosti SCHELL

Při rekonstrukci sanitárních prostor ve sportovní hale základní školy Theodora Heusse kladli provozovatelé velký důraz na hygienické vlastnosti a ochranu zdraví uživatelů. Systém pro hospodaření s vodou od SCHELL podporuje díky proplachů usazené vody zachování kvality pitné vody a chrání tak zdraví žáků a učitelů. V oblasti sprch poskytují podomítkové sprchy s termostatem ThermoProtect spolehlivou ochranu proti opaření. Sprachové hladice s malou měrou aerosolu navíc snižují riziko nákazy legionellou.

Údaje o objektu:

Druh objektu: Základní škola

Požadavek: Sanace

Dokončení: 2020

Místo: Wesel-Bislich

Země: Německo

Produkty SCHELL:

Systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL

Elektronická umyvadlová armatura XERIS E HD-K

Podomítková sprcha LINUS Basic D-C-T
podomítková master krabice
Sprchová hlavice s malou tvorbou aerosolu

Výzva

Ochrana zdraví uživatelů představovala při výběru moderních produktů během rekonstrukce sportovní haly v základní škole Theodora Heusse v obci Wesel-Bislich hlavní cíl. Provozovatel si přál inteligentní řešení, které umožňuje zachování kvality pitné vody a efektivní omezení tvorby zdraví škodlivých bakterií, jako je legionella. Dalším neméně důležitým kritériem byla spolehlivá ochrana proti opaření ve sprchách.

Řešení

Nainstalované elektronické umyvadlové armatury XERIS E HD-K a podomítkové sprchy LINUS Basic D-C-T jsou propojeny se systémem SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL , který podporuje zachování kvality pitné vody  pomocí automatizovaných proplachů usazené vody. Proplachy snižují nebezpečí kritického rozšíření legionelly. Sprchovací hlavice s malou měrou aerosol od SCHELL navíc podporují při minimalizaci nebezpečí nákazy. Infračervené senzory na umyvadlových armaturách předcházejí kontaktní infekci, protože je možné je obsluhovat bezdotykově. Termostaty ThermoProtect na sprchových armaturách spolehlivě chrání uživatele ve sprše před opařením.

Inteligentní hospodaření s vodou díky SWS

Systém vodního managementu SWS provozovatelů základní školy v obci Wesel-Bislich umožňuje velmi efektivní a hygienické zacházení s vodními zdroji. Automatizované proplachy usazené vody  zabraňují dlouhé stagnaci vody ve vodním vedení a neomezenému rozmnožování bakterií. Takto lze rozhodujícím způsobem podporovat zachování kvality pitné vody. Individuální parametry armatur, intervaly vyplachování a další nastavení lze naprogramovat centrálně pomocí aplikace SWS. Protože jsou proplachy spouštěny automaticky, není potřeba další personál, jako tomu je při manuálním spouštění. Provoz je nejen mimořádně efektivní, ale ve srovnání s manuálním proplachem usazené vody také podstatně úspornější při spotřebě vody. V případě potřeby mohou provozovatelé díky ucelené dokumentace četných údajů kdykoliv plnit svoji dokazovací povinnost dle nařízení o pitné vodě.

Díky bezdotykové a komfortní XERIS E HD-K je zajištěna bezvadná hygiena uživatelů

Z důvodu použití bezdotykových infračervených senzorů získává uživatel umyvadlových armatur XERIS E HD-K výhody vysoké a komfortní hygieny: Tok vody se aktivuje bez dotyku a zastavuje se automaticky po umytí rukou, jakmile ruce opustí oblast senzoru. Takto se předchází kontaktnímu přenosu infekcí. Armatura je navíc mimořádně úsporná, protože voda vytéká jen tehdy, pokud je to skutečně nutné. Ve srovnání s pákovou směšovací baterií lze pomocí elektronické armatury ušetřit až 70 procent vody.

Pohodlí při sprchování díky podomítkových sprch LINUS Basic a sprchovacích hlavic s malou měrou aerosolu.

Ve sprchovacích prostorách rekonstruované sportovní haly základní školy Theodora Heusse bylo použito šest podomítkových sprch LINUS Basic D-C-T a šest sprchovacích hlavic s malou měrou aerosolu. Podomítkové sprchy lze díky dotykové elektroniky CVD obsluhovat velmi pohodlně. Tok vody se po individuálně nastavitelné době chodu automaticky zastaví – provoz sprchových armatur LINUS je proto mimořádně šetrný po stránce spotřeby vody. Větší sprchovací pohodlí zajišťuje termostat ThermoProtect podomítkových sprch LINUS Basic: Ten poskytuje spolehlivou ochranu proti opaření při výpadku přívodu studené vody. Teplotní pojistka, kterou lze odemknout resp. zamknout, umožňuje komfortní nastavení požadované teploty: Pokud si uživatelé přejí nastaví vyšší teplotu než 38 °C, lze to provést jednoduše stisknutím tlačítka.

Produkty SCHELL

O základní škole Theodora Heusse

Základní škola škola Theodora Heusse v obci Wesel se nachází ve dvou lokalitách ve čtvrti Flüren a Bislich. V těchto dvou budovách se učí v deseti třídách 220 dětí. Centrem pedagogické koncepce je individuální podpora jednotlivých žáků a žákyň. Podle mota „Vzdělání pro všechny“ se cíleně posiluje sebevědomí, sociální a odborná kompetence dětí. Také podpora mediálních schopností pomocí digitálních učebních pomůcek představuje nedílnou součást každodenního vyučování. V případě potřeby poskytuje celodenní provoz školy žákům možnost se ve škole zdržovat i po skončen vyučování a například využívat podporu při plnění domácích úkolů.