Artikel_Header_1920x600_Selbstspuelende-Armaturen

Samovyplachovací armatury od SCHELL podporují zachování hygieny pitné vody

Čas k přečtení 5 minuty

Armatury s výbavou proplachu usazené vody jsou důležité, pokud má být podporováno zachování kvality vody v budově. SCHELL nabízí všestranné portfolio těchto často jako „samoproplachovací armatury“ označovaných modelů armatur. Kvalitní samoproplachovací armatury poskytují možnost, aby docházelo například 24 hodin po posledním použití automaticky k proplachu usazené vody. To je důležité pro zachování kvality vody v rozvodech pitné vody.

Nezávisle na tom, zda se jedná o umyvadlo, kuchyň, sprchu, WC nebo pisoár, SCHELL vám vždy nabídne vhodnou armaturu. Například XERIS E-T. Tato samoproplachovací umyvadlová armatura je vybavena senzorem, pomocí kterého lze přibližovacím reflexem nastavit, kdy má být proveden proplach usazené vody. Zde existují dvě možnosti volby: každých 24 hodin nebo 24 hodin po posledním použití/ proplachu. Díky volitelné funkce samostatného proplachu usazené vody podporuje zachování kvality vody. Kromě toho přispívá bezdotyková obsluha pomocí senzoru lepší hygieně uživatelů. Protože armatura již nemusí být čistýma rukama zavírána - tok vody se zastaví automaticky, jakmile ruka opustí oblast senzoru. Armatura, která byla několikrát vyznamenána po stránce designu, inovativnosti a funkčností, je navíc kompatibilní s SSC a SWS, což přináší další výhody, o kterých budeme hovořit později. Díky kvalitnímu materiálu a vynikající kvalitě SCHELL je XERIS E-T, stejně jako další samoproplachovací armatury od společnosti SCHELL, také robustní a má dlouhou životnost.

Takto pomáhají samoproplachovací armatury při zachování kvality vody

Provozovatelé mohou zabránit nadměrně dlouhým dobám stagnace v rozvodech pitné vody, protože zde může vzniknout velkém množství nebezpečných bakterií, jako jsou legionelly. Pokud se neprovede běžná výměna vody na všech odběrných místech nejpozději po 72 hodinách, mají provozovatelé povinnost, provést výměnu vody a vypláchnout potrubí. Simulovat předpisový provoz pomocí manuálního proplachu je ovšem náchylné na chyby. Pro správu budov znamená tento úkol enormní časové a personální zatížení, protože odběrná místa jsou všechny armatury v budově, tedy nikoliv pouze umyvadla, ale například také sprchové a WC armatury. Z důvodu personálních nákladů a nadměrné spotřeby vody jsou ručně vykonávané proplachy usazené vody pro provozovatele velmi nákladné a náchylné na chyby. 

Automatické proplachy usazené vody mohou zajišťovat pravidelnou výměnu vody a napomáhají při zachování kvality pitné vody. To není důležité jen v budovách, jejichž sanitární zařízení jsou mimo jiné následkem sezónních výkyvů nerovnoměrně navštěvována. Již prodloužený víkend může například v různých komerčně využívaných budovách mít za následek provedení proplachů. Samoproplachovací armatury jsou koncipovány tak, aby vykonávaly tyto úlohy a usnadnily práci personálu.

Možnosti nastavení u samoproplachovacích armatur od společnosti SCHELL

V závislosti na armaturách SCHELL lze aktivovat různé nastavovací možnosti. Například bezdotyková elektronická armatura pro umyvadla MODUS E, která je ideální pro projekty s nízkými rozpočty, může být pomocí přibližovacího reflexu nastavena tak, aby se proplach usazené vody provedl po dobu 30 vteřin 24 hodin po posledním používání. Jiné modely od SCHELL nabízejí další možnosti: například u bezdotykové elektronické umyvadlové armatury PURIS E lze alternativně aktivovat také proplach usazené vody každých 24 hodin.

Portfolio společnosti SCHELL poskytuje velký výběr armatur s možností proplachu usazené vody:

Všestranné možnosti díky nastavování parametrů pomocí SCHELL Single Control SSC

Pomocí SCHELL Single Control SSC lze u armatur s funkčností SSC aktivovat ještě specifičtější způsoby nastavování – například pomocí bezplatné aplikace pro iOS a Android a modulu SSC Bluetooth®, kompaktní praktické řídicí jednotky. Modul lze použít k mobilnímu nastavení parametrů nebo může zůstat na armatuře. Pokud modul zůstává na armatuře, lze nastavit proplachy usazené vody pomocí integrovaného proplachovacího kalendáře v nastaveném turnusu. Je navíc možné dokumentovat posledních 64 proplachů usazené vody. Tímto způsobem lze pomocí SCHELL Single Control SSC provádět nastavení doby chodu s přesností na vteřinu a aktivaci proplachu usazené vody přesně v hodinách. Je například možné nastavit proplach usazené vody trvající 300 vteřin 20 hodin po posledním proplachu. Nastavení lze upravit přesně podle potřeby.

Centrální programování pomocí systému SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL

Četné elektronické armatury z portfolia společnosti SCHELL lze propojit se systémem SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL. Pomocí SWS lze pohodlně a úsporou času naprogramovat parametry armatur a další nastavení, jako například automatizované proplachy usazené vody. SWS dále nabízí možnost vytváření skupin připojených armatur. Současným proplachem všech armatur patřících ke skupině je možné v potrubí vytvářet vysoké rychlosti proudění, které umožňují turbulentní proudy a které jsou nezbytné pro zachování kvality vody. Tato simulace předpisového provozu je ideální volba pro zachování kvality pitné vody. Je možné provádět také dokumentaci proplachů usazené vody. Na naší internetové stránce najdete další informace o výhodách našeho inovativního systému pro hospodaření s vodou.

SWS je doplněný online servisem SMART.SWS, který je založený na principu prohlížeče. Přes zakódovaný přístup mají zodpovědní a odborní pracovníci - v závislosti na jim přidělené uživatelské úrovni - vždy přehled nad zařízeními i vzdáleně. Proplachy usazené vody u propojených armatur a další parametry lze přes SMART.SWS vzdáleně upravovat a co nejlépe nastavit na zachování kvality pitné vody a úsporný provoz.

Úspora vody s armaturami se senzorem

Samoproplachovací armatury poskytují další velikou výhodu: Samoproplachovací umyvadlové armatury, jejichž princip fungování umožňuje bezdotykové používání, mohou být pomůckou při zajišťování úspory vody a energie. U těchto armatur se tok vody vždy aktivuje přes infračervený senzor, pokud se ruka ocitne v oblasti snímaného pole. Voda teče pouze tehdy, pokud je jí potřeba pro umytí rukou. Přitom lze dosáhnout až 70% úspory vody. Získejte více informací o šetrné bezdotykové armatuře od firmy SCHELL zde

Závěr

Velmi kvalitní samoproplachovací armatury od SCHELL lze nejrůznějšími způsoby upravovat podle individuálních potřeb provozovatele příslušné budovy při současném zachování hygieny pitné vody. Volba proplachů usazené vody se aktivuje velmi snadno. Podle modelů armatur existují pro proplachy usazené vody různé frekvence. Různé možnosti nastavení proplachu usazené vody umožňují nastavení parametrů u armatur s funkčností SSC přes SCHELL Single Control SSC. Pro centrální programování propojených armatur je ideální inovativní systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL. Pomocí jeho doplňku SMART.SWS mohou autorizované osoby nastavovat armatury s funkčností SWS od SCHELL i pomocí vzdáleného přístupu. A v neposlední řadě lze při používání pomocí elektronických armatur se senzorem od SCHELL ušetřit až 70% vody ve srovnání s běžnou pákovou armaturou. Díky této kombinaci vynikajících vlastností jsou armatury od SCHELL ideální po stránce přispění k šetrnému zacházení s vodou a k zachování hygieny pitné vody stejně tak mají velký podíl na zachování hygieny pitné vody uživatelů.