Trinkwasser_Hygiene_Head

Higiena wody pitnej i użytkowników.

Utrzymanie jakości wody pitnej w budynkach.

Woda pitna to nasz najważniejszy środek spożywczy. Jest dostarczana do każdego budynku. Ale już po 72 godzinach może stracić swoją wysoką jakość. Zapobiec temu pozwala regularna wymian wody we wszystkich punktach poboru w budynku. Odpowiedzialność ponoszą tu zarówno architekci , projektanci instalacji, jak i instalatorzy i użytkownicy.

Woda pitna ma datę przydatności do spożycia.

Ministerstwo Środowiska zaleca, by już po 4 godzinach zaniechać używania wody pitnej jako środka spożywczego. Ponieważ bakterie namnażają się wykładniczo. Podczas gdy niewielkie ilości nie stanowią przeważnie zagrożenia i są czymś normalnym, ich większe ilości mogą zagrażać zdrowiu. W szczególności w przypadku dłuższej stagnacji wody w budynku może znajdować się w niej zbyt dużo bakterii.

§ Przepisy prawne

Obowiązki administratorów.

Rozporządzenie o jakości wody pitnej (§ 17) nakłada na administratorów obowiązek regularnej wymianę wody w instalacji wody pitnej najpóźniej co 72 godziny i to we wszystkich punktach jej poboru. W przypadku zlekceważenia tego obowiązku, jest to wykroczenie administracyjne (§ 25). W przypadku pojawienia się w wodzie pitnej bakterii chorobotwórczych jest to przestępstwo (§ 24), nawet jeżeli nikt nie zachoruje.

Utrzymanie jakości wody

Prawidłowa wymiana wody.

Woda pitna zachowuje swoją jakość, gdy zimna woda ma temperaturę nie wyższą niż 25 °C a ciepła nie niższą niż 55 °C – i to w każdym miejscu instalacji. Dodatkowo najpóźniej po 72 godzinach wymagana jest kompletna wymiana wody – również na przykład podczas wakacji. Ponieważ właśnie podczas przerw w eksploatacji należy unikać niedozwolenie długich czasów stagnacji w systemie przewodów, aby zapobiec nadmiernemu namnażaniu się bakterii.

Utrzymanie jakości wody w praktyce.

Architekci

W budynkach wymagane są oddzielne kanały na ciepłe i zimne przewody. Bakterie Legionelli w „zbyt ciepłej“ zimnej wodzie stanowią dziś poważny problem.

Projektanci

Instalacje wody pitnej wymagają możliwie jak najmniejszej zawartości wody i niewielkich powierzchni (powód: schładzanie/nagrzewanie). Optymalne instalacja to instalacje z trójnikami zamiast instalacji typu „pierścień w pierścień”.

Instalatorzy

Armatura, rury i łączniki to „materiał opakowaniowy” dla wody pitnej – istotna jest ich jakość. Kontrola na sucho podzespołów i regularna wymiana wody są tu kluczowe.

Administratorzy

Jakość wody pitnej i tym samym zdrowie użytkowników budynku należy chronić poprzez kontrolę temperatury wody oraz regularną wymianę wody.

W celu zapewnienia w prosty i wygodny sposób nienagannej pod względem higieny eksploatacji instalacji wody pitnej, firma SCHELL opracowała System Gospodarowania Wodą SWS.

Dowiedz się więcej

Nasza misja.

"Woda pitna to nietrwały środek spożywczy, którego przydatność do spożycia utrzymuje się w budynkach jedynie przez 72 godziny. Po tym czasie, podobnie jak jedzenie w lodówce musimy albo zużyć albo zastąpić świeżym – również podczas wakacji!”

dr Peter Arens

Kontakt

"Mam najfajniejszy zawód na świecie: Razem z projektantami, instalatorami i użytkownikami troszczę się o utrzymanie jakości wody pitnej w budynkach. W tym celu od ponad 20 lat angażuje się w transfer wiedzy z praktyki i nauki do norm oraz innowacyjnych produktów. Z dużym zaangażowaniem staram się przekazywać informacje na temat wody pitnej w fachowych artykułach i wykładach.

Nazywam się dr Peter Arens. W firmie SCHELL jestem doradcą i ekspertem w dziedzinie higieny wody pitnej. Razem z moimi współpracownikami służę Państwu radą i pomocą. Czekam na Państwa zapytania!”

Dr. Peter Arens

Specjalista ds. higieny

+49 2761 892-238

peter.arens@schell.eu

Szczegółowe informacje na temat
higieny wody pitnej

SCHELL w prasie specjalistycznej

Tutaj znajdą Państwo artykuł specjalisty w dziedzinie higieny dr Petera Arensa oraz innych branżowych ekspertów.

Dowiedz się więcej

Blog HAUTnah

Dowiedz się więcej na temat higieny wody pitnej i użytkowników z naszego blogu.

Dowiedz się więcej