Verklaring inzake gegevensbescherming

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 1. Hieronder leggen we uit hoe persoonsgegevens worden verzameld bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die met u als persoon in verband kunnen worden gebraht, zoals naam, adres, e-mailadressen en  gebruikersgedrag.
   
 2. Krachtens artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie is de verwerkingsverantwoordelijke  

  SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie
  Raiffeisenstraße 31
  57462 Olpe

  Tel.: +49 2761 892 0 
  Fax: +49 2761 892 202
  Email: [email protected]

  unt contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op [email protected] of op ons postadres met de toevoeging "de Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming".
   
 3. Indien wij voor individuele functies van ons aanbod gebruik maken van door ons gecontracteerde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over deze activiteiten. Daarbij specificeren we ook de gedefinieerde criteria voor de opslagtermijn.

§ 2 Uw rechten

 1. Uheeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die met u verband houden:
  • recht op inzage,
  • recht op rectificatie en wissing,
  • recht op beperking van de verwerking,
  • recht op verzet tegen de verwerking,
  • recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
 2. U heeft bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens in ons bedrijf. . De bevoegde autoriteit is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de).

§ 3 Verzamelen van persoonlijke gegevens bij bezoeken aan onze website

 1. Wanneer u de website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze van informatie voorziet, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn zodat u onze website kunt weergeven en deze stabiel en veilig kan werken (rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder S. 1, f DS-GVO):
  • IP-adres
  • datum en tijdstip van het verzoek
  • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • toegangsstatus / HTTP-statuscode
  • de hoeveelheid gegevens die telkens wordt getransfereerd
  • de website waarvan het verzoek afkomstig is
  • browser
  • besturingssysteem en interface
  • taal en versie van de browsersoftware.  

§ 4  Cookies

 1. Naast de eerder vermelde gegevens worden bij het gebruik van onze website op uw computer cookies opgeslagen. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw vaste schijf bij uw browser worden opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat welbepaalde informatie wordt doorgestuurd naar de instantie die het cookie heeft opgeslagen (in dit geval wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of uw computer besmetten met virussen. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.

  U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of simpelweg alle cookies weigeren. We willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken.
   
 2. Deze website maakt gebruik van de volgende permanente cookies. De reikwijdte en de werking van deze cookies worden hieronder toegelicht:

  Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser afsluit. Het gaat hier voornamelijk om sessiecookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Op deze manier kan uw computer worden herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden gewist wanneer u zich afmeldt of de browser afsluit.

  Permanente cookies worden na een vaste periode automatisch gewist. Deze periode kan al naargelang het cookie verschillen. U kunt de cookies te allen tijde wissen in de veiligheidsinstellingen van uw browser. 

  De volgende permanente cookies worden gebruikt: 
  Naam Aanbieder Doel Duur van de opslag
   
  _ga Google Analytics Differentiatie van gebruikers 2 jaar
  _gid Google Analytics Differentiatie van gebruikers 24 uur
  _gat Google Analytics Mededeling van het aantal verzoeken 10 minuten
  3. De permanente cookies zijn gekoppeld aan Google Analytics, een veelgebruikte analysedienst van Google. Meer informatie over deze analyseservice vindt u in § 8.

§ 5  Contact via de website

 1. Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de gegevens die u ons verstrekt (uw e-mailadres en indien van toepassing uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Als uw aanvraag dit vereist en de beantwoording ervan in uw belang is, of wanneer u uitdrukkelijk toestemming verleende, sturen we uw aanvraag samen met uw gegevens door naar onze SCHELL-dochterbedrijven, ook wanneer deze zich in andere landen bevinden (overeenkomstig artikel 49, lid 1 AVG). De gegevens die in dit verband worden gegenereerd, worden door ons gewist zodra de opslag ervan niet langer nodig is. Mogelijk beperken we de verwerking van de gegevens als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens toch te bewaren. 
   
 2. Er wordt op gewezen dat e-mails die onversleuteld worden verzonden, mogelijk zonder toestemming en onopgemerkt kunnen worden gelezen en gewijzigd als de informatie niet eerst met encryptietechnologie werd behandeld. SCHELL maakt bovendien gebruik van spamfilters tegen ongewenste reclame. Deze filters kunnen in uitzonderlijke gevallen echter ook - ten onrechte - normale e-mails tegenhouden. E-mails die virussen/malware bevatten, worden eveneens geblokkeerd nog voor ze worden afgeleverd.

§ 6  Nieuwsbrief

 1. U heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor is het noodzakelijk dat u ons uw e-mailadres mededeelt. Optionele informatie, zoals uw volledige naam, wordt alleen gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de afmeldlink in de e-mail. Om u te abonneren op de nieuwsbrief wordt de dubbele opt-in-procedure gebruikt om uw e-mailadres te verifiëren en tegelijkertijd te controleren of u ook akkoord gaat met de nieuwsbrief.

§ 7  Rechtsgrondslagen van de verwerking

 1. Tenzij vooraf anders vermeld, verwerken wij de aan ons verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG voor zover wij de benodigde toestemming voor het verwerkingsdoel hebben verkregen. Indien de persoonsgegevens dienen ter uitvoering van een overeenkomst of een voorlopig contract, verwerken wij deze gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b AVG. Indien wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld in het kader van fiscale verplichtingen), verwerken wij de gegevens conform artikel 6, lid 1, letter c AVG. De verwerking kan echter ook voortvloeien uit een rechtmatig belang van SCHELL. De rechtsgrondslag hiervan is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Rechtmatige belangen zijn onder meer de instandhouding van onze bedrijfsactiviteiten en het welzijn van al onze medewerkers en vennoten.

§ 8  Google Analytics

 1. Schell maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google maakt gebruik van cookies. De informatie die het cookie genereert over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruikers, wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de V.S. en daar opgeslagen.

  Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten die verband houden met dit online aanbod en om ons andere diensten te verstrekken in verband met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik. Daarbij kunnen met behulp van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van pseudoniemen.

  Wij gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering is ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres inkort van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of andere staten die het Verdrag van de Europese Economische Ruimte ondertekenden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar afgekort. Het IP-adres dat de browser van de gebruiker in het kader van Google Analytics verstrekt, wordt gekoppeld aan andere gegevens van Google.

  Gebruikers kunnen verhinderen dat cookies worden opgeslagen door dit zo in te stellen in hun browsersoftware; door de volgende browser-plugin te  downloaden en te installeren kunnen gebruikers bovendien verhinderen dat de gegevens die het cookie genereert en die betrekking hebben op het gebruik van het online aanbod naar Google worden doorgestuurd en door Google worden verwerkt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.  

  Als alternatief kan de gebruiker het verzamelen van de gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Dit slaat een zogenaamd opt-out-cookie op, dat verhindert dat uw gegevens bij uw bezoek aan de site worden verzameld:

  Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl "("Hoe google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken"), www.google.com/policies/technologies/ads "("Advertising"), www.google.nl/settings/ads of www.google.com/ads/preferences/ "("Make the ads you see more useful to you").

  Functionaris voor gegevensbescherming

  Dit document werd vertaald uit het Duits. Bij problemen of vragen is alleen de originele Duitse versie van toepassing.

§ 9  Nutzung der SalesViewer®-Technologie

 1. Auf dieser Webseite werden mit der SalesViewer®-Technologie der SalesViewer® GmbH auf Grundlage berechtigter Interessen des Webseitenbetreibers (Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO) Daten zu Marketing-, Marktforschungs- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.

  Hierzu wird ein javascript-basierter Code eingesetzt, der zur Erhebung unternehmensbezogener Daten und der entsprechenden Nutzung dient. Die mit dieser Technologie erhobenen Daten werden über eine nicht rückrechenbare Einwegfunktion (sog. Hashing) verschlüsselt. Die Daten werden unmittelbar pseudonymisiert und nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren.

  Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden, indem Sie bitte diesen Link HIER anklicken, um die Erfassung durch SalesViewer® innerhalb dieser Webseite zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-out-Cookie für diese Webseite auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.
   

§ 10  Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

 1. Host Europe
  Anbieter ist die Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Köln (nachfolgend Host Europe) Wenn Sie unsere Website besuchen, erfasst Host Europe verschiedene Logfiles inklusive Ihrer IP-Adressen.

  Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/

  Die Verwendung von Host Europe erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben einberechtigtes Interesse an einer möglichst zuverlässigen Darstellung unserer Website. Sofern eineentsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. für Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

  Auftragsverarbeitung.
  Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren
  Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.
   
 2. Cloudflare
  Wir nutzen den Service „Cloudflare“. Anbieter ist die Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (im Folgenden „Cloudflare”). Cloudflare bietet ein weltweit verteiltes Content Delivery Network mit DNS an. Dabei wird technisch der Informationstransfer zwischen Ihrem Browser und unserer Website über das Netzwerk von Cloudflare geleitet. Das versetzt Cloudflare in die Lage, den Datenverkehr zwischen Ihrem Browser und unserer Website zu analysieren und als Filter zwischen unseren Servern und potenziell bösartigem Datenverkehr aus dem Internet zu dienen. Hierbei kann Cloudflare auch Cookies oder sonstige Technologien zur Wiedererkennung von Internetnutzern einsetzen, die jedoch allein zum hier beschriebenen Zweck verwendet werden.

  Der Einsatz von Cloudflare beruht auf unserem berechtigten Interesse an einer möglichst fehlerfreien und sicheren Bereitstellung unseres Webangebotes (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

  Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt.
  Details finden Sie hier:
  https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

  Weitere Informationen zum Thema Sicherheit und Datenschutz bei Cloudflare finden Sie hier:
  https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

  Das Unternehmen verfügt über eine Zertifizierung nach dem „EU-US Data Privacy Framework“ (DPF). Der DPF ist ein Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und den USA, der die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards bei Datenverarbeitungen in den USA gewährleisten soll. Jedes nach dem DPF zertifizierte Unternehmen verpflichtet sich, diese Datenschutzstandards einzuhalten. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Anbieter unter folgendem Link:
  https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participantdetail?contact=true&id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

  Auftragsverarbeitung
  Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

Datenschutzbeauftragter

SCHELL GmbH & Co. KG

Herr Markus Maßing
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe

Tel.: 02761 892-0
Fax.: 02761 892-202
E-Mail: [email protected]