SCHELL Healthcare – Innowacyjne rozwiązania wyzwań w placówkach ochrony zdrowia

Nasze społeczeństwo mierzy się ze zmianami demograficznymi, które istotnie wpływają na ochronę zdrowia. Grupa osób powyżej 65 lat w roku 2040 przekroczy w Niemczech ponad 21,4 milionów. Tym samym wzrośnie liczba osób wymagających opieki: Według niemieckiego urzędu statystycznego w Niemczech w roku 2019 było ok. 4,1 milionów osób wymagających opieki. Do 2030 roku będzie to już ponad 5 milionów. Z tego względu szpitale i placówki zdrowotne sprostać wyzwaniu obsługi rosnącej liczby starszych pacjentów. Dlatego operatorzy klinik i placówek opiekuńczych szukają możliwości poprawy efektywności w swoich instytucjach we wszystkich istotnych obszarach. Należą do nich higiena użytkowników i higiena wody pitnej a także działania mające na celu ograniczenie zużycia wody i energii. Działania obejmują również obszary sanitarne, ponieważ ich wyposażenie podlega rygorystycznym normom i niesie z sobą duży potencjał optymalizacji. Operatorzy i zarządcy obiektów w placówkach opieki i ochrony zdrowia mierzą się ze złożonymi wyzwaniami, polegającymi z jednej strony na konieczności sprostania wymaganiom pacjentów, a z drugiej na tworzeniu efektywnych i ekonomicznych procedur z zachowaniem rygorystycznych przepisów BHP. SCHELL współpracuje z decydentami oferując wysokiej jakości rozwiązania sanitarne zaprojektowane w oparciu o praktyczne potrzeby – m. in. w zakresie utrzymania jakości wody pitnej, wspomagania higieny lub zwiększenia efektywności budynku. Wiele produktów SCHELL pomaga operatorom m. in. w oszczędności wody i energii. Opis poszczególnych wyzwań i tego, w jaki dokładnie sposób produkty i rozwiązania SCHELL wspierają operatorów placówek zdrowotnych, przedstawiamy w kolejnych częściach naszego artykułu.

Zapobieganie bakteriom pseudomonas i legionelli: Utrzymanie jakości wody pitnej w placówkach ochrony zdrowia

Operatorzy instalacji wody pitnej w placówkach ochrony zdrowia stoją przed wyzwaniem zapewnienia zgodności z przepisami, higieny i ekonomiczności instalacji wody pitnej.
Bakteria pseudomonas aeruginosa ma istotne znaczenie dla zdrowia, zwłaszcza w placówkach opiekuńczych i leczniczych. Ze względu na niewielkie zapotrzebowanie na pożywkę może zasiedlać świeżo wyprodukowane powierzchnie elementów i armatury, tworząc ryzyko zdrowotne zwłaszcza dla osób z niedoborami w układzie odporności: Bakteria ta odpowiada za co drugie zapalenie płuc nabyte w placówce leczniczej lub opiekuńczej, co trzecią infekcję dróg moczowych i co ósme zakażenie krwi. Dlatego istnieją powody, by jako projektant i wykonawca w placówkach ochrony zdrowia poważnie traktować problem tej bakterii. Kolejną, znaną i niemniej istotną bakterią jest legionella sp., mogąca wywołać atopowe zapalenie płuc. Zarówno legionella sp., jak i pseudomonas aeruginosa są w sektorze zdrowotnym ważnymi bakteriami wskaźnikowymi dla prawidłowej instalacji wody pitnej. Obie bakterie związane są z podwyższonym ryzykiem dla narażonych grup użytkowników.

Znaczącą drogą wprowadzania tych bakterii do instalacji wody pitnej są elementy zasiedlone już w czasie produkcji. Dlatego SCHELL w procesie produkcji poddaje wszystkie elementy kontroli na sucho. To rozwiązanie oraz regularna wymiana wody we wszystkich punktach poboru zapewniają efektywną ochronę wody pitnej przed skażeniem pseudomonas aeruginosa oraz legionellą.
Jeżeli dochodzi do zbyt długiego zastoju wody w przewodach, np. wskutek przerwy w eksploatacji, może dojść do nadmiernego namnażania szkodliwych mikroorganizmów. Jakość wody pitnej musi być niezawodnie zapewniona w każdym punkcie poboru. Operatorzy są odpowiedzialni za dostateczną wymianę wody – maksymalnie co 72 godziny.
Osoby leżące mogą nieregularnie korzystać z punktów poboru w sali pacjenta lub sali świadczeń dobrowolnych, co sprawia, że normalne użytkowanie nie zapewnia dostatecznej wymiany wody i że dla zapewnienia dostatecznej jakości wody pitnej konieczne jest spłukiwanie antystagnacyjne. Końcowe punkty poboru, np. w pomieszczeniach utrzymania czystości, często stosowane są nieregularnie. Mimo to również one muszą być płukane równie regularnie, co punkty poboru w innych obszarach, aby bakterie istotne dla zdrowia nie mogły się nadmiernie namnażać.
Za pomocą Systemu Gospodarowania Wodą SCHELL można połączyć sieciowo szereg modeli elektronicznej armatury SCHELL oraz produktów SCHELL i sterować nimi. Dzięki temu można również zautomatyzować spłukiwanie antystagnacyjne, tworząc idealną bazę dla higienicznej i efektywnej eksploatacji instalacji wody pitnej. Dotyczy to wszystkich punktów poboru istotnych dla gabinetów zabiegowych i sal pacjentów, obszarów dla odwiedzających, pomieszczeń technicznych i utrzymania czystości, bloków operacyjnych oraz wszelkich stref dostępnych dla personelu.

Armatura SCHELL łączy funkcjonalność i design częściowo publicznych i publicznych pomieszczeń sanitarnych

SCHELL oferuje innowacyjną armaturę oraz rozwiązania na potrzeby zgodnego z normami wyposażenia stref sanitarnych w budynkach, np. w placówkach opiekuńczych, klinikach, centrach rehabilitacyjnych i gabinetach lekarskich oraz w prywatnych łazienkach pielęgnacyjnych. Bogate portfolio SCHELL oferuje rozwiązania dla zarządzania wodą dla utrzymania parametrów wody pitnej a także wysokiej jakości armaturę do umywalek, kuchni, pryszniców, WC i pisuarów. W kolejnych częściach i dwóch następnych artykułach z naszej trzyczęściowej serii projektanci, operatorzy i specjalistyczni sprzedawcy mogą dowiedzieć się więcej o armaturze SCHELL, wspomagających operatorów szpitali i placówek opiekuńczych. Więcej informacji o zaletach produktów SCHELL w prywatnych łazienkach pielęgnacyjnych oraz o możliwościach transportu można znaleźć w trzecim artykule z naszej serii.

Bezdotykowa armatura oznacza zalety pod względem higieny użytkowników i oszczędność wody

Przez szpitale i placówki opiekuńcze każdego dnia przewija się wiele różnych osób. W konsekwencji występuje tam wiele istotnych dla zdrowia czynników chorobotwórczych oddziałujących na grupy użytkowników o obniżonej odporności.
Osoby odwiedzające i personel dodatkowo zdani na punkty poboru, z których korzysta zmieniający się krąg osób. Według WHO 80 procent patogenów jest przenoszonych na dłoniach. Aby wspierać pacjentów, mieszkańców, osoby odwiedzające i personel w zachowaniu higieny, zalecane jest stosowanie armatury z wyzwoleniem bezdotykowym lub opartym na minimalnym kontakcie. W tym ostatnim przypadku, dzięki bezdotykowej obsłudze można całkowicie uniknąć bezpośredniego kontaktu skóry z armaturą podczas mycia rąk. Wypływ wody uruchamia się automatycznie po zbliżeniu rąk w obszar detekcji czujnika i zatrzymuje ponownie po zabraniu po ich zabraniu. Nie trzeba już dotykać armatury umytymi dłońmi, aby zatrzymać wypływ wody. Pozwala to zminimalizować ryzyko infekcji kontaktowych.
Zastosowanie bezdotykowej armatury SCHELL stwarza kolejną zaletę dla operatorów: W przypadku tej wersji wyzwolenia eliminuje się zwiększone zużycie wody wynikające z omyłkowego niezakręcenia kranu – np. przez pacjentów z demencją lub personel pracujący w pośpiechu. Dzięki sposobowi działania bezdotykowej armatury firmy SCHELL można zaoszczędzić nawet do 70% wody w porównaniu do zwykłej armatury z mieszaczem. Ponieważ woda jest zużywana tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna.
W przypadku samozamykającej armatury o ograniczonym kontakcie przepływ wody uruchamiany jest ręcznie i zatrzymuje się po upływie ustawionego czasu. Również w tym przypadku nie jest konieczne dotykanie armatury po umyciu rąk. Armatura samozamykająca pozwala oszczędzić nawet 55% wody w porównaniu ze zwykłą jednouchwytową armaturą z mieszaczem Armatura samozamykająca i bezdotykowa armatura z czujnikami SCHELL istotnie wpływa na obszary higieny użytkowników oraz oszczędność wody i energii. Mniejsza ilość dostarczanej wody ciepłej dodatkowo pozwala oszczędzać energię. Oszczędzająca wodę armatura SCHELL może dawać dodatkowe korzyści w ekologicznej certyfikacji budynków według BREEAM i LEED.

Armatura z ochroną przed oparzeniem chroni narażone grupy użytkowników w opiece szpitalnej i długoterminowej

Obrażenia spowodowane gorącą wodą należą do ryzyk w ochronie zdrowia, których nie należy bagatelizować. Narażone grupy użytkowników są szczególnie zagrożone oparzeniami skóry w kontakcie z gorącą wodą. Częstą przyczyną takich poparzeń jest ograniczona zdolność reakcji wynikająca z choroby lub wieku oraz bardzo wrażliwa skóra starszych osób. Dodatkowo, zwłaszcza pod prysznicem, w kontakcie z boleśnie gorącą wodą lub po dotknięciu zbyt gorącej armatury może wystąpić reakcja ucieczkowa, której następstwem może być upadek i urazy. Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (Niemieckie Towarzystwo Higieny Szpitalnej) zaleca, by w pomieszczeniach bezpośredniej opieki nad pacjentami zastosować ochronę przed oparzeniem.
Zaprojektowana przez SCHELL technologia ThermoProtect zapewnia niezawodną ochronę przed oparzeniem pod warunkiem doboru odpowiedniej armatury. Dzięki ThermoProtect można ograniczyć temperaturę wypływającej wody i utrzymywać ją na stałym poziomie nawet w przypadku wahań ciśnień w systemie. W przypadku awarii zasilania zimną wodą wypływ wody zostaje całkowicie zatrzymany. Dlatego arma SCHELL z ochroną przed oparzeniem idealnie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych, z których korzystają osoby o ograniczonych możliwościach reakcji.
Kolejną zaletą dla użytkowników jest łatwość doposażenia w ochronę przed poparzeniem: Dzięki zastosowaniu termostatu na zawór kątowy SCHELL, umieszczanego pod umywalką, ochronę przed oparzeniem można dodać do szerokiego spektrum armatury.

Armatura SCHELL poprzez swój Design tworzy relaksującą atmosferę

Ogromną zaletą wielu rodzajów armatury SCHELL jest jej odpowiednia forma, tworząca przytulną atmosferę zarówno w placówkach, jak i w domach prywatnych, co przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów i mieszkańców. Armatura SCHELL ceniona jest zarówno ze względu na walory funkcjonalne, jak i estetyczne. Przemyślany design armatury wykracza poza zwykłą funkcjonalność. Armatura SCHELL broni się również w środowiskach zaprojektowanych według koncepcji „architektury leczniczej”. Zgodnie z tą zasadą projektową relaksacyjna forma otoczenia ma swój psychologiczny wkład w proces terapeutyczny. Design każdej armatury SCHELL jest zgodny z linią projektową danej serii, by można było osiągnąć jednolite, estetyczne wrażenie.

Operatorzy, projektanci i specjaliści wykończeniowi czerpią liczne korzyści z wyboru produktów i rozwiązań SCHELL: Zyskują elastyczność, ponieważ dzięki szerokiemu portfolio SCHELL zapewnia odpowiednią armaturę do najróżniejszych obszarów zastosowań i możliwości konstrukcyjnych. Dodatkowo opierają się na sprawdzonym, niezawodnym partnerze: SCHELL doradza i towarzyszy w inwestycjach budowlanych w sposób indywidualny, opierając się na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie armatury i zarządzania wodą w częściowo publicznych, publicznych i komercyjnych przestrzeniach sanitarnych.

System Gospodarowania Wodą SCHELL wspomaga operatorów placówek zdrowotnych

Instalacje wody pitnej w częściowo publicznych, publicznych i użytkowanych komercyjnie budynkach stanowią dla projektantów, instalatorów i administratorów szereg wyzwań. Rozporządzenie o jakości wody pitnej wymaga przestrzegania powszechnie przyjętych zasad techniki jako podstawy dla prawidłowej eksploatacji. Jakość wody pitnej musi być zapewniona w każdym punkcie poboru. Operatorzy są odpowiedzialni za dostateczną wymianę wody – maksymalnie co 72 godziny. Jeżeli bowiem dochodzi do zastoju wody w przewodach, np. wskutek przerwy w działalności, może dojść do nadmiernego namnażania szkodliwych mikroorganizmów. Regularna właściwa wymiana wody pozwala temu zapobiec.
Jako ekspert w dziedzinie inteligentnych rozwiązań, SCHELL pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości wody pitnej w budynkach. W ramach kompleksowego Systemu Gospodarowania Wodą SCHELL SWS można połączyć sieciowo i sterować szeregiem modeli elektronicznej armatury firmy SCHELL do umywalek, kuchni, natrysków, WC i pisuarów oraz powiązanymi produktami firmy SCHELL – tworząc tym samym idealne warunki do higienicznej i efektywnej eksploatacji instalacji wody pitnej.

Sercem systemu jest serwer SWS, łączący całość armatury i innych uczestników. Jeżeli wymagane jest połączenie ponad 64 uczestników, konieczne jest zastosowanie kilku serwerów. SWS pozwala na zaprogramowanie parametrów armatury, takich jak zasięg czujnika czy czas wypływu. Można w nim również szybko i wygodnie zaprogramować inne ustawienia, takie jak na przykład zautomatyzowane płukanie antystagnacyjne w określonym czasie. System Gospodarowania Wodą SCHELL dodatkowo daje możliwość tworzenia grup armatury połączonej w sieć na potrzeby spłukiwania antystagnacyjnego. Jednoczesne płukanie wielu elementów armatury pozwala na symulację zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Zaleta ekonomiczna dla użytkowników: Zautomatyzowane procesy pozwalają oszczędzać czas, koszty i mają pozytywne skutki dla zużycia energii i wody. Zaletą zautomatyzowanego spłukiwania antystagnacyjnego jest zużycie mniejszej ilości wody niż w przypadku płukania ręcznego, przeprowadzanego np. przez konserwatora. Dzieje się tak ponieważ, przy zwykłym rozwiązaniu, zanim konserwator otworzy całość armatury na raz i uzyska faktyczne jednoczesne płukanie, spłynie już znaczna ilość wody. W ten sposób spłukiwania antystagnacyjne, w przeciwieństwie do spłukiwań ręcznych, pozwalają zaoszczędzić cenną wodę.
Osoby odpowiedzialne mogą dostosować do potrzeb parametry armatury i zautomatyzowane spłukiwania antystagnacyjne. Ustawienia można wprowadzać również indywidualnie, dla poszczególnych elementów armatury.
Do czynników, które mogą mieć wpływ na jakość wody pitnej, należy prócz czasu również temperatura. Operatorzy muszą zadbać o to, by temperatury wody ciepłej (CWU) były wyższe niż 55 °C, a temperatura wody zimnej (ZWU) wynosiła maksymalnie 25 °C. Zakres pomiędzy podanymi powyżej wartościami temperatury jest szczególnie korzystny dla bakterii, co sprzyja ich namnażaniu. Zawory kątowe SCHELL z czujnikiem temperatury mierzą wartości temperatury w wodzie zimnej i gorącej. Przy spadku temperatury tłoczonej wody poniżej wartości minimalnej oraz przy przekroczeniu wymaganej temperatury wody zimnej, SWS automatycznie wyzwala kontrolę spłukiwania antystagnacyjnego w odpowiednim punkcie poboru.
W przypadku zmiany intensywności użytkowania, na przykład jeśli sala pacjenta pozostaje niezajęta, spłukiwania antystagnacyjne oraz pozostałe parametry armatury można dopasować poprzez szyfrowany dostęp zdalny, zapewniając optymalne utrzymanie jakości wody pitnej oraz ekonomiczność eksploatacji instalacji wody pitnej.

Decydującym atutem Systemu Gospodarowania Wodą SCHELL jest zintegrowana dokumentacja. Dokumentowana jest eksploatacja instalacji wody pitnej: Z jednej strony umożliwia ona użytkownikowi dopełnienie obowiązku dokumentacyjnego. Z drugiej strony jest to możliwość wyciągnięcia wniosków na podstawie danych i przeprowadzenia dalszych optymalizacji z punktu widzenia ekonomii lub jakości wody pitnej. Dokumentuje się między innymi przeprowadzone spłukiwania antystagnacyjne, pomiary temperatury, obliczone zużycie wody oraz informacje o najczęściej i najrzadziej wykorzystywanej armaturze.
Zaleta dla projektanta: Elastyczna opcja połączenia w sieć poszczególnych uczestników przewodowo lub bezprzewodowo sprawia, że SWS nadaje się zarówno do zastosowań w nowych inwestycjach, jak i w modernizacjach. System Gospodarowania Wodą SCHELL jest systemem modułowym, który można rozszerzać, dzięki czemu modernizacja lub rozszerzenie są zawsze możliwe w łatwy sposób. System SWS można zastosować jako autonomiczne rozwiązanie lub zintegrować go poprzez bramy sieciowe z nadrzędną automatyką obiektową.

Innowacyjnym uzupełnieniem systemu SWS jest oparty na przeglądarce serwis online SMART.SWS dający administratorom możliwość stałego nadzoru nad instalacją również poprzez dostęp zdalny. Dla operatorów ogromną zaletę stanowi rozwiązanie w przypadku którego nie muszą udawać się do poszczególnych budynków, aby zarządzać armaturą. Pozwala to na oszczędność cennego czasu i dojazdów zarządców obiektów, którzy np. w dużym kompleksie klinicznym, często obsługują jednocześnie wiele budynków.

Masz pytania o System Gospodarowania Wodą SWS? Zachęcamy do kontaktu z nami, służymy radą i pomocą!

Podsumowanie

SCHELL oferuje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań sanitarnych w częściowo publicznych, publicznych i komercyjnych pomieszczeniach sanitarnych. Szerokie portfolio wysokiej jakości armatury i rozwiązań pomagających w utrzymaniu jakości wody pitnej ma decydujące zalety dla operatorów placówek zdrowotnych. Armatura bezdotykowa przyczynia się do poprawy higieny użytkowników i potencjalnie istotnych oszczędności w zużyciu wody i energii. Technologia ThermoProtect zapewnia niezawodną ochronę przed oparzeniem, co ma istotne znaczenie zwłaszcza dla grup pacjentów o ograniczonych możliwościach reakcji. System Gospodarowania Wodą SCHELL wspomaga operatorów w dochowaniu obowiązku utrzymania jakości wody pitnej oraz w maksymalnie ekologicznej eksploatacji instalacji wody pitnej. Dzięki swojej elastyczności można go w równym stopniu stosować w nowym budownictwie, co przy modernizacji.
W ochronie zdrowia, zmieniającej się coraz bardziej ze względu na zmiany demograficzne, SCHELL jest nieodzownym partnerem dla produktów i rozwiązań w obszarze sanitarnym. Od projektowania, poprzez budowę aż po eksploatację – poprzez cały cykl życia budynku, SCHELL zapewnia niezawodne wsparcie swoim doświadczeniem i innowacyjnymi rozwiązaniami. Ta całościowa koncepcja sprawia, że SCHELL jest cennym i wieloletnim towarzyszem w zmieniającym się środowisku branżowym.

Perspektywy: W drugiej i trzeciej części naszej trzyczęściowej serii artykułów operatorzy, projektanci i specjalistyczni wykonawcy znajdą szersze informacje na temat produktów i rozwiązań SCHELL dla szpitali i placówek opiekuńczych.

Masz pytania dotyczące SCHELL Healthcare? Znajdź osobę do kontaktu, aby uzyskać informacje o rozwiązaniach dostosowanych do Twoich potrzeb. Nasi eksperci chętnie Ci doradzą!

Powiązane tematy

Płyty przyciskowe - Gospodarowanie wodą - Systemy spłukiwania WC - MONTUS - SWS - Armatura elektroniczna - Rozwiązania obiektowe - Higiena wody pitnej

Moduły do spłuczek zbiornikowych ze spłukiwaniem antystagnacyjnym – komfortowy MONTUS Flow i MONTUS Flow H dla osób niepełnosprawnych

Dostępne są wygodne w instalacji moduły MONTUS Flow oraz MONTUS Flow H przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych: W przypadku obu tych opcji możliwe jest sterowanie...

Więcej