Prosty. Niezawodny. Ekonomiczny.

Wyzwania dla Facility Managerów

Jak zapewnić prawidłowe działanie i uniknąć ryzyk związanych z odpowiedzialnością? W życiu codziennym Facility Managerom nie zawsze jest łatwo zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi jakości wody pitnej (niem skr. TrinkwV) oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki dla instalacji wody pitnej. Jednocześnie instalacja wody pitnej powinna być bezpieczna i ekonomiczna. Jak zapewnić skuteczność i możliwość dokumentowania działań w tym zakresie?

„Dzięki SCHELL SWS mogę w każdej sprawdzić stan instalacji wody pitnej we wszystkich obiektach, a wszystko przebiega samoczynnie - w kontrolowany i udokumentowany sposób."

Rozwiązanie

System Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL!

System ten pozwala na centralne połączenie w sieć i sterowanie całą elektroniczną armaturą SCHELL w budynku, a tym samym wspiera higieniczną i efektywną eksploatację instalacji wody użytkowej. System zapobiega niebezpiecznemu namnażaniu się Legionelli i innych bakterii dzięki automatycznemu, oszczędnemu spłukiwaniu antystagnacyjnemu. W razie potrzeby można przeprowadzić dezynfekcję termiczną. Oszczędza to zasoby i pieniądze, ponieważ nie ma potrzeby uciążliwego chodzenia po budynku w celu otwierania i zamykania armatury do spłukiwania.

System umożliwia również monitorowanie parametrów pracy, takich jak zużycie wody oraz poziom naładowania baterii. Pozwala to na optymalizację energetyczną i ekonomiczną oraz efektywne prowadzenie prac konserwacyjnych. Dzięki temu Facility Manager ma wszystko pod kontrolą i może obsługiwać wygodnie system z komputera PC, tabletu lub smartfona.

Poznaj System Gospodarowania Wodą SCHELL

Referencje

System Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL w praktyce

Znajdź to, czego potrzebujesz

Tutaj udostępniliśmy do pobrania wszystkie istotne dokumenty.

Do mediów

Osoba kontaktowa

Aby uzyskać osobistą poradę, znajdź tutaj swoją osobę kontaktową.

Zawsze bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera teraz bez zobowiązań HAUTnah subskrybować!