SCHELL sağlık hizmeti – Sağlık tesislerindeki zorluklar için yenilikçi çözümler

Demografik dönüşüm toplumumuzu şekillendirmektedir ve sağlık hizmetlerini derin bir şekilde etkilemektedir. 65 yaş üstü kişilerden oluşan grup muhtemelen 2040 yılında 21,4 milyona yükselecektir ve böylece bakıma muhtaç kişilerin sayısı da artacaktır: Federal İstatistik Ofisi'ne göre Almanya’da 2019 yılında yaklaşık 4,1 milyon insan bakıma muhtaçtı. 2030 yılına kadar muhtemelen 5 milyonun üzerinde olacak. Bu gelişme nedeniyle hastaneler ve sağlık tesisleri sayıları gittikçe artan yaşlı hastalarla karşı karşıya kalıyorlar. Bundan dolayı klinik ve bakım tesisi işletmecileri, kurumlarındaki verimliliği önemli tüm alanlarda artırmak için seçenekler arıyorlar. Buna kullanıcı hijyeni ve içme suyu hijyeni olduğu kadar su ve enerji tasarrufu tedbirleri de dahildir. Bu çabalar sıhhi alanlar için de geçerlidir, çünkü donanımları sıkı standartlara tabiidir ve büyük optimizasyon potansiyeli barındırıyor. Bakım ve sağlık tesislerinin işletmecileri ve tesis yöneticileri, hem bakıma muhtaç kişilerin taleplerini karşılama hem de operasyonel süreçleri sıkı hijyen ve güvenlik yönetmeliklerini verimli ve ekonomik bir şekilde tasarlayarak yerine getirmek gibi karmaşık bir görevle karşı karşıya. SCHELL, pratik ihtiyaçlar nedeniyle geliştirilmiş yüksek kaliteli sıhhi çözümlerle, ayrıca içme suyu kalitesinin korunmasını desteklemede, kullanıcı hijyeninin desteklenmesinde veya bina verimliliğinin artırılmasında sorumlulara eşlik ediyor. Ayrıca SCHELL’in birçok ürünü, su ve enerji tasarrufunda işletmecilere yardımcı oluyor. Hangi zorlukların olduğunu, SCHELL ürünlerinin ve çözümlerinin sağlık tesislerinin işletmecilerini nasıl ve tam olarak nerede desteklediğini makalemizde aşağıdaki bölümlerde sunuyoruz.

Pseudomonas ve Lejyonella'nın önlenmesi: Sağlık tesislerinde içme suyu kalitesinin korunması

Sağlık tesislerindeki içme suyu tesisatlarının işletmecileri, öncelikle içme suyu tesisatlarının işletimini usulüne uygun, hijyenik ve ekonomik olarak tasarlama zorluğu ile karşı karşıya kalıyor.
Pseudomonas aeruginosa bakterisi özellikle bakım ve sağlık tesislerinde sağlık açısından yüksek öneme sahiptir. Düşük beslenme gereksinimleri nedeniyle, bileşenlerin ve armatürlerin üretimden yeni çıkmış yüzeylerinde kolonize olabilir ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için sağlık riski oluşturabilir: Hastanelerde ve bakım merkezlerinde görülen her iki zatürreden biri, her üç idrar yolu enfeksiyonundan biri ve her sekiz kan zehirlenmesinden biri bu bakteriden kaynaklanmaktadır. Yani sağlık tesislerinde çalışan uzman planlamacıların ve tesisatçıların bu bakteriyle ilgilenmeleri için birçok neden var. Çok daha iyi bilinen ve daha az önemli olmayan bir diğer bakteri de atipik zatürreye neden olabilen lejyonella türü bakteridir. Hem lejyonella türü hem de Pseudomonas aeruginosa sağlık sektöründe kusursuz bir içme suyu tesisatı için kilit bakterilerdir. Her iki bakteri de hassas kullanıcı grupları için artan bir risk oluşturmaktadır.

İçme suyu tesisatına önemli bir giriş yolu, üretim tarafında kolonize olmuş bileşenlerdir. SCHELL, bundan dolayı üretim sürecinde tüm bileşenleri kuru olarak test eder. Bu ve tüm alım noktalarındaki düzenli su değişimleri, içme suyunun Pseudomonas aeruginosa ve lejyonella ile kontaminasyona karşı etkili bir şekilde korunmasını sağlar.
Borulardaki su izin verilmeyecek kadar uzun süre durgun kalırsa, örneğin işletmedeki bir kesinti nedeniyle, zararlı mikroorganizmalar aşırı derecede çoğalabilir. İçme suyunun kalitesi her alım noktasında güvenilir bir şekilde korunmalıdır. İşletmeciler, en geç 72 saat sonra suyun yeterince değiştirilmesini sağlamaktan sorumludur.
Yatalak olan kişiler hasta odasındaki veya isteğe bağlı odadaki her alım noktasını düzenli olarak kullanmayabilir, bu da normal kullanımın yeterli su değişimiyle sonuçlanmadığı ve içme suyunun kalitesini korumak için durgunluk yıkamasının gerekli olduğu anlamına gelir. Terminal alım noktaları, örneğin temizlik odalarında, genellikle sadece düzensiz olarak kullanılır. Ancak, sağlığa zararlı bakterilerin aşırı çoğalmasını önlemek için aynı şekilde diğer tüm alanlardaki alım noktalarında olduğu gibi düzenli olarak yıkanmalıdırlar.
SCHELL su yönetim sistemi SWS ile çok sayıda elektronik SCHELL armatürü ve ilgili SCHELL ürünleri ağa bağlanabilir ve kumanda edilebilir. Durgunluk yıkamaları da bu şekilde otomatikleştirilebilir – içme suyu tesisatlarının hijyenik ve verimli çalışması için ideal bir temel. Bu, tedavi ve hasta odalarında, ziyaretçi alanlarında, teknik ve temizlik odalarında, ameliyathanelerde ve binadaki tüm ilgili alım noktaları için tüm personel alanlarında geçerlidir.

SCHELL armatürleri yarı kamusal ve kamusal sıhhi odalar için işlevselliği ve tasarımı kombine ediyor

SCHELL, örn. bakım evleri, klinikler, rehabilitasyon merkezleri ve doktor muayenehaneleri gibi binaların ve ayrıca özel bakım banyolarındaki sıhhi alanların standartlara uygun şekilde donatılması için yenilikçi armatürler ve çözümler sunuyor. Geniş SCHELL portföyü, içme suyunun kalitesini korumak için su yönetimi çözümlerinin yanı sıra lavabolar, mutfaklar, duşlar, WC ve pisuvarlar için yüksek kaliteli armatürler sunuyor. Aşağıdaki paragraflarda ve üç bölümlük serimizin diğer iki makalesinde, planlamacılar, işletmeciler ve uzman tesisatçılar, hastane ve bakım tesislerinin işletmecilerini destekleyen SCHELL armatürlerinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Ayrıca serimizin üçüncü makalesinde SCHELL ürünlerinin özel bakım banyolarındaki faydaları ve teşvik imkanları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Temassız armatürler kullanıcı hijyeni ve su tasarrufu bakımından avantajlar sunuyor

Hastanelere ve bakım tesislerine her gün çok sayıda insan girip çıkıyor. Burada sonuç olarak, sağlıkla ilgili patojenler bağışıklık sistemi zayıf olan kullanıcı gruplarıyla temas eder.
Ayrıca ziyaretçiler ve personel de genellikle farklı insan grupları tarafından kullanılan alım noktalarına bağımlıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre patojenlerin yüzde 80'i eller aracılığıyla bulaşmaktadır. Hastaları, sakinleri, ziyaretçileri ve personeli kullanıcı hijyeninde desteklemek için düşük temaslı veya temassız tetiklemeli armatürler önerilmektedir. Son olarak temassız çalışmaları sayesinde, el yıkama işlemi sırasında armatürle doğrudan cilt teması tamamen önlenebilir. Su akışı, bir el sensörün algılama aralığına girer girmez otomatik olarak başlar ve sensör alanından çıktıktan sonra durur. Bu nedenle, su akışını durdurmak için armatüre artık temiz ellerle dokunulması gerekmez. Bu, bulaşıcı enfeksiyonu riskini en aza indirir.
Temassız SCHELL armatürü kullanımı işletmeciler için başka bir avantaj daha sunar: Bu tetikleme seçeneğinde, örn. demans hastaları veya zamanı kısıtlı personel nedeniyle yanlışlıkla kapatılmamış armatürler nedeniyle artan su tüketimi olmaz. Çalışma şekilleri sayesinde geleneksel tek kollu armatürlere kıyasla %70’e varan su tasarrufu sağlayabilirsiniz. Çünkü su sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğunda akar.
Düşük temaslı kendiliğinden kapanan armatürlerde su akışı manuel olarak başlatılır ve önceden ayarlanan süre sonunda durur. Burada da eller yıkandıktan sonra armatüre dokunulmasına gerek yoktur. Kendiliğinden kapanan armatürler geleneksel tek kollu armatürlere kıyasla %55'e kadar su tasarrufu sağlar. SCHELL'in kendiliğinden kapanan armatürleri ve temassız sensörlü armatürleri, kullanıcı hijyenine, su ve enerji tasarrufuna önemli bir katkı sağlar. Sağlanması gereken sıcak su miktarının azalması da enerji tasarrufu sağlar. SCHELL'in su tasarruflu armatürleri, BREEAM ve LEED uyarınca ekolojik bina sertifikalarını da destekleyebilir.

Haşlanma korumalı armatürler hastane ve bakım merkezlerindeki hassas kullanıcı gruplarını korur

Aşırı sıcak suyun neden olduğu yaralanmalar sağlık sektöründe hafife alınmaması gereken bir risktir. Hassas kullanıcı grupları, çok sıcak suyla temas halinde özellikle cildin haşlanması tehlikesi altındadır. Bunun yaygın nedenleri arasında hastalık veya yaş nedeniyle tepki verme yeteneğinin azalması ve yaşlı insanların ciltlerinin daha hassas olması sayılabilir. Özellikle duşta, acı verici derecede sıcak suyla temas edildiğinde veya çok sıcak armatürlere dokunulduğunda da kaçma reaksiyonları düşmelere ve ardından yaralanmalara yol açabilir. Alman Hastane Hijyeni Derneği (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.) (DGKH) doğrudan hasta bakımı için kullanılan odalarda haşlanma koruması önermektedir.
SCHELL tarafından geliştirilen ThermoProtect teknolojisi, uygun şekilde donatılmış armatürler için güvenilir haşlanma koruması sağlar. ThermoProtect sayesinde akan suyun sıcaklığı sınırlandırılabilir ve sistemdeki basınç dalgalanmalarında dahi sabit tutulabilir. Soğuk su beslemesi kesildiğinde su akışı tamamen durur. Bundan dolayı haşlanma korumalı SCHELL armatürleri sınırlı tepki süresine sahip kişiler tarafından kullanılan sıhhi tesislerde kullanım için idealdir.
İşletmeciler için bir başka avantaj haşlanma korumasının sonradan da kolayca takılabilmesidir: Lavabonun altına takılan bir SCHELL ara musluğu termostatı ile haşlanma koruması birçok armatüre sonradan takılabilir.

SCHELL armatürleri tasarımları sayesinde rahatlatıcı bir ambiyansa katkıda bulunurlar

Birçok SCHELL armatürünün önemli avantajı, hem tesislerde hem de evlerde rahat bir ortam oluşturan ve hastaların ve sakinlerin yaşam kalitesini artıran çekici tasarımlarıdır. SCHELL armatürleri hem işlevsel hem de estetik nedenlerden dolayı beğenilmektedir. Armatürlerin iyi düşünülmüş tasarımı, saf işlevselliğin ötesine geçiyor. SCHELL armatürleri, "iyileştirici mimari" konseptine göre tasarlanan ortamlarda da kendini kanıtlamaktadır. Bu planlama yaklaşımına göre, hoş bir şekilde tasarlanmış bir ortam iyileşme sürecine psikolojik bir katkı sağlar. Her bir SCHELL armatürünün tasarımı, tek tip bir estetik izlenim elde etmek için kendi serisinin tasarım çizgisini izler.

İşletmeciler, planlamacılar ve uzman tesisatçılar, SCHELL ürünlerini ve çözümlerini seçerek birçok yönden fayda sağlar: SCHELL'in geniş portföyü çok çeşitli uygulamalar ve yapısal koşullar için uygun armatürler sunduğundan esneklik elde ederler. Ayrıca deneyimli ve güvenilir bir ortağa da güvenmiş oluyorlar: Çünkü SCHELL, yarı kamusal, kamusal ve ticari sıhhi tesisatlarda armatürler ve su yönetimi konusunda uzun yıllara dayanan uzmanlığı ile yapı projelerine bireysel olarak danışmanlık yapıyor ve destek veriyor

SCHELL su yönetim sistemi SWS sağlık tesislerinin işletmecilerini destekliyor

Yarı kamusal, kamusal ve ticari olarak kullanılan binalardaki içme suyu tesisatları, planlamacılar, uzman tesisatçılar ve işletmecileri kapsamlı zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. İçme Suyu Yönetmeliği, yönetmeliklere uygun işletme için temel olarak genel kabul görmüş teknoloji kurallarına uyulmasını gerektirmektedir. İçme suyu kalitesi her alım noktasında korunmalıdır. İşletmeciler, en geç 72 saat sonra suyun yeterince değiştirilmesini sağlamaktan sorumludur. Çünkü borulardaki su izin verilmeyecek kadar uzun süre durgun kalırsa, örneğin işletmedeki bir kesinti nedeniyle, potansiyel olarak zararlı bakteriler aşırı derecede çoğalabilir. Düzenli ve nitelikli bir su değişimi bunu önler.
SCHELL, akıllı çözümler konusunda uzman olarak, binalarda içme suyu kalitesinin korunmasında destek sağlıyor. Bütünsel SCHELL su yönetim sistemi SWS ile lavabo, mutfak, duş, WC ve pisuvar alanlarındaki çok sayıda elektronik SCHELL armatürü ve ilgili SCHELL ürünleri ağa bağlanabilir ve kumanda edilebilir – Bu, içme suyu tesisatının hijyenik ve verimli çalışması için ideal temeldir.

Sistemin en önemli parçası, tüm armatürleri ve diğer katılımcıları ağa bağlamak için kullanılan SWS sunucusudur. Eğer 64'ten fazla katılımcı ağa bağlanacaksa, birden fazla sunucu kullanılır. SWS, sensör kapsama alanı veya çalışma süresi gibi armatür parametrelerini programlamak için kullanılabilir. Belirlenen zamanlarda otomatik durgunluk yıkama gibi diğer ayarlar da zamandan tasarruf sağlayarak kullanışlı bir şekilde programlanabilir. SWS ilave olarak durgunluk yıkamaları için ağa bağlı armatürleri gruplama seçeneği de sunar. Birden fazla armatürün aynı anda yıkama yapması ile ilgili amacına uygun işletimin simülasyonu gerçekleştirilebilir.
İşletmeciler için ekonomik bir avantaj: Otomatikleştirilmiş süreçler zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve enerji ve su tüketimine olumlu bir şekilde etki eder. Otomatik durgunluk yıkamalarının bir avantajı, örneğin bir apartman görevlisi tarafından yapılan manuel yıkamalara kıyasla çok daha az su kullanılmasıdır. Bunun nedeni, apartman görevlisi tüm armatürlerdeki su akışını açana ve aslında aynı anda yıkama yapana kadar çok fazla suyun zaten akmış olmasıdır. Bu nedenle durgunluk yıkamaları, manuel durgunluk yıkamalarına kıyasla su tasarrufu yapılmasına yardımcı olur.
Sorumlular Armatür parametrelerini ve otomatik durgunluk yıkamalarını ihtiyaca uygun bir şekilde ayarlayabilirler. Yıkamalar bireysel olarak münferit armatürler için de gerçekleştirilebiilir.
İçme suyunun kalitesini etkileyebilecek faktörlerden biri, zaman faktörünün yanı sıra sıcaklık faktörüdür. İşletmeciler sıcak su sıcaklığının (PWH) 55 °C'nin üzerinde olmasını ve soğuk su sıcaklığının (PWC) 25 °C'den yüksek olmamasını sağlamalıdır. Zararlı bakteriler özellikle bu belirtilen sıcaklıklar arasında kendilerini evlerinde gibi hissederler ve bu da çoğalmalarını kolaylaştırır. Sıcaklık sensörlü SCHELL ara muslukları soğuk ve sıcak suyun sıcaklıklarını ölçer. Sıcaklık, talep edilen su sıcaklığının altına düşerse veya talep edilen soğuk su sıcaklığını aşarsa, SWS otomatik olarak ilgili alım noktasında bir durgunluk yıkaması tetikler.
Kullanım değişirse, örneğin bir hasta odası boşsa veya bir tedavi odası geçici olarak kapalıysa, durgunluk yıkaması ve armatür parametreleri şifreli erişim yoluyla ayarlanabilir ve içme suyu kalitesini ve içme suyu tesisatının verimliliğini korumak için optimize edilebilir.

SWS su yönetim sisteminin önemli bir artısı da entegre dokümantasyondur. İçme suyu tesisatının işletimi belgelenir: Bu bir yandan işletmecinin kanıt sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlar. Diğer yandan, veriler sayesinde daha fazla ekonomik veya içme suyu hijyeni optimizasyonları gerçekleştirmek için sonuçlar çıkarılabilir. Ayırca durgunluk yıkaması, sıcaklık ölçümleri, hesaplanan su tüketimi ve en sık veya en az kullanılan armatürler belgelenir.
Planlamacılar için bir avantaj: SWS, bireysel katılımcıların kablolu ve/veya kablosuz olarak birbirine bağlanması esnekliği sayesinde hem yeni hem de mevcut binalar için uygundur. SWS, genişletilebilen modüler bir sistem olduğundan, sonradan donatım veya genişletme de sorunsuz bir şekilde mümkündür. SWS bağımsız bir çözüm olarak kullanılabilir veya ağ geçitleri aracılığıyla bir üst düzey bina yönetim sistemine entegre edilebilir.

SWS’nin yenilikçi eklentisi, sorumlu kişilerin tesislerini uzaktan erişim aracılığıyla da her zaman göz önünde tutabileceği ve kumanda edebileceği tarayıcı tabanlı çevrim içi SMART.SWS servisidir. Armatürleri yönetmek için tek tek binalara gitmek zorunda kalmamaları, işletmeciler için bir avantajdır. Örneğin büyük bir klinik kompleksinde aynı anda birden fazla binayla ilgilenen tesis yöneticileri için değerli zamandan ve gidiş gelişlerden tasarruf sağlarlar.

Su yönetim sistemi SWS ile ilgili sorularınız mı var? Sizden haber bekliyoruz ve size danışmanlık sunmaktan mutluluk duyacağız!

Sonuç

SCHELL, yarı kamusal, kamusal ve ticari sıhhi tesisler için sıhhi çözümler konusunda uzun yıllara dayanan bir uzmanlık sunuyor. İçme suyu kalitesinin korunması için yüksek kaliteli armatürler ve çözümlerden oluşan geniş portföy, sağlık tesisleri işletmecileri için belirleyici avantajlara sahiptir: Temassız armatürler, kullanıcı hijyeninin iyileştirilmesine yardımcı olur ve su ve enerji tüketiminde belirgin şekilde tasarruflar sağlar. ThermoProtect teknolojisi, özellikle sınırlı tepki süresine sahip hasta grupları için büyük önemi olan haşlanmaya karşı güvenilir koruma sağlar. SCHELL su yönetim sistemi SWS, içme suyu kalitesini usulüne uygun olarak korumada ve içme suyu tesisatlarının ekonomik işletimini en üst düzeye çıkarmada işletmecileri destekler. Esnekliği sayesinde yeni ve mevcut binalar için eşit derecede uygundur.
SCHELL, demografik dönüşüm nedeniyle giderek değişen sağlık sektöründe, sıhhi alanda ürünler ve çözümler için vazgeçilmez bir ortak olduğunu kanıtlıyor. SCHELL, planlama ve inşaattan işletmeye ve bir binanın tüm yaşam döngüsü boyunca uzmanlık ve yenilikçi çözümlerle güvenilir destek sunuyor. Bu bütünsel yaklaşım, SCHELL'i değişen bir sektörde değerli ve uzun vadeli güvenilir bir yol arkadaşı haline getirmektedir.

Görünüm: Üç bölümden oluşan makale dizimizin ikinci ve üçüncü bölümünde, işletmeciler, planlamacılar ve uzman tesisatçılar, SCHELL ürünleri ve hastaneler ile bakım tesisleri için çözümler hakkında daha fazla bilgi edinecekler.

SCHELL sağlık hizmeti ile ilgili sorularınız mı var? Somut ihtiyaçlarınıza yönelik uygun çözümleri bulabilmek içinirtibat kişinizi burada bulabilirsiniz. Uzmanlarımız size memnuniyetle bilgi verecektir!

İlgili konular