SCHELL Healthcare – innovatieve oplossingen voor de uitdagingen in gezondheidsinstellingen

De demografische veranderingen drukken een stempel op onze maatschappij en hebben verregaande gevolgen voor het gezondheidssysteem. In Duitsland zullen tegen 2040 waarschijnlijk 21,4 miljoen 65-plussers zijn, wat een toenemend aantal zorgbehoevenden betekent: volgens het Duitse bureau voor statistiek waren er in Duitsland in 2019 ongeveer 4,1 miljoen mensen zorgbehoevend, tegen 2030 zullen dat er waarschijnlijk meer dan 5 miljoen zijn. Door deze ontwikkeling krijgen ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen te maken met een toenemend aantal oudere patiënten. Exploitanten van klinieken en zorginstellingen gaan daarom op zoek naar mogelijkheden om hun efficiëntie te verhogen op alle relevante gebieden. Daartoe horen gebruikers- en drinkwaterhygiëne evenals maatregelen voor water- en energiebesparing. Deze inspanningen gelden ook voor sanitaire ruimtes, aangezien de uitvoering ervan aan strenge normen moet voldoen en hier veel marge is voor optimalisering. Exploitanten en facility managers in verzorgings- en gezondheidsinrichtingen staan voor de moeilijke opdracht zowel tegemoet te komen aan de eisen van de zorgbehoevenden als de processen volgens strenge hygiënische normen en veiligheidsvoorschriften efficiënt en rendabel uit te voeren. SCHELL helpt verantwoordelijken dankzij hoogwaardige sanitaire oplossingen die voor de praktijk zijn ontwikkeld, o.a. als ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit of van de gebruikershygiëne of om de gebouwefficiëntie te verbeteren. Talrijke SCHELL-producten helpen exploitanten o.a. om water en energie te besparen. Welke uitdagingen er zijn, hoe en waarbij exact producten en oplossingen van SCHELL exploitanten van gezondheidsinrichtingen helpen, leest u in het volgende artikel.

Pseudomonas en legionella vermijden: voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit in gezondheidsinstellingen

Exploitanten van drinkwaterinstallaties in gezondheidsinstellingen staan allereerst voor de uitdaging om hun drinkwaterinstallatie volgens de voorschriften, hygiënisch en rendabel te beheren.
De bacterie Pseudomonas aeruginosa is cruciaal voor de gezondheid, zeker in verzorgings- en gezondheidsinstellingen. Aangezien deze weinig voedingsstoffen nodig heeft, kan deze ‘verse’ oppervlakken van onderdelen en kranen gaan bewonen, wat vooral voor mensen met een zwakker immuunsysteem een gezondheidsrisico vormt: de helft van de longontstekingen die in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen wordt opgedaan, is te wijten aan deze bacterie, evenals een op de drie urineweginfecties en een op de acht bloedvergiftigingen. Dat zijn goede redenen om als vakkundig ontwerper en vakman in gezondheidsinstellingen rekening te houden met deze bacterie. Een andere, veel bekendere en niet minder relevante bacterie is Legionella spec., die een atypische longontsteking kan veroorzaken. Zowel Legionella spec. als Pseudomonas aeruginosa zijn in de gezondheidsbranche niet te verwaarlozen bacteriën voor een onberispelijke drinkwaterinstallatie. Beide bacteriën vormen een hoog risico voor kwetsbare gebruikersgroepen.

Vaak komen deze bacteriën de drinkwaterinstallatie binnen via onderdelen die bij de productie zijn besmet. Daarom controleert SCHELL tijdens zijn productieproces alle onderdelen droog. Dat evenals een regelmatige waterverversing via alle aftappunten vormt een doeltreffende bescherming van het drinkwater tegen besmetting met Pseudomonas aeruginosa en legionella.
Als het water ontoelaatbaar lang in de leidingen blijft staan, bijv. bij een gebruiksonderbreking, kunnen schadelijke micro-organismen zich buitensporig vermenigvuldigen. De drinkwaterkwaliteit moet bij elke aftrappunt betrouwbaar behouden blijven. Exploitanten zijn verantwoordelijk voor voldoende waterverversing – ten laatste na 72 uur.
Bedlegerige personen gebruiken niet regelmatig elk aftappunt in hun kamer, wat inhoudt dat er onvoldoende waterverversing plaatsvindt door normaal gebruik, waardoor stagnatiespoelingen nodig zijn om de drinkwaterkwaliteit behouden. Laatste aftappunten, bijv. in schoonmaakruimtes, worden vaak onregelmatig bezocht. Ze moeten echter even regelmatig gespoeld worden als aftappunten in alle andere delen zodat voor de gezondheid gevaarlijke bacteriën zich niet overvloedig kunnen vermenigvuldigen.
Dankzij het SCHELL-watermanagementsysteem SWS kunnen talrijke elektronische SCHELL-kranen en bijhorende SCHELL-producten gekoppeld en gestuurd worden. Ook stagnatiespoelingen kunnen zo geautomatiseerd worden – een ideaal uitgangspunt voor de hygiënische en doeltreffende werking van de drinkwaterinstallatie. Dat geldt in behandel- en patiëntenkamers, in delen voor bezoekers, in technische en schoonmaakruimtes, in de operatiekwartieren en in alle personeelsruimtes voor alle relevante aftappunten in het gebouw.

SCHELL-kranen combineren functionaliteit en design voor semiopenbare en openbare sanitaire ruimtes

SCHELL biedt innovatieve kranen en oplossingen voor de genormeerde uitvoering van sanitaire ruimtes in gebouwen, zoals in verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en dokterspraktijken evenals in private, therapeutische badkamers. Het ruime SCHELL-aanbod biedt watermanagementoplossingen voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit evenals hoogwaardige kranen voor wastafels, keuken, douche, wc en urinoir. In de volgende hoofdstukken en artikels uit onze driedelige reeks vernemen ontwerpers, exploitanten en vaklui meer over de eigenschappen van SCHELL-kranen, die exploitanten van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen ondersteunen. Meer over de voordelen van SCHELL-producten in private therapeutische badkamers en stimulerende maatregelen vindt u in het derde artikel van deze reeks.

Contactloze kranen bieden voordelen voor gebruikershygiëne en waterbesparing

In ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen zijn dagelijks talloze mensen aanwezig. Schadelijke ziekteverwekkers komen daar bijgevolg in aanraking met gebruikersgroepen met een zwakker immuunsysteem.
Bezoekers en personeel zijn daarenboven vaak aangewezen op aftappunten die door verschillende groepen worden gebruikt. Volgens de WHO wordt 80% van de ziektekiemen overgedragen via de handen. Om patiënten, bewoners, bezoekers en personeel te helpen bij de gebruikershygiëne, zijn kranen met weinig contact voor de activering of contactloze kranen aangeraden. Bij deze laatste kan dankzij hun contactloze bediening directe aanraking van de huid met de kraan tijdens het handenwassen volledig worden vermeden. Het water stroomt automatisch zodra een hand zich in het detectiebereik van de sensor bevindt en stopt wanneer geen hand meer wordt gedetecteerd. De kraan hoeft dus niet meer met schone handen te worden aangeraakt en gestopt. Dat beperkt het risico op contactinfectie.
Contactloze SCHELL-kranen bieden nog een voordeel voor exploitanten: bij deze activeringswijze is een hoog waterverbruik door onopzettelijk niet gesloten kranen uitgesloten, bijv. door demente patiënten of personeel met tijdsgebrek. Dankzij hun werkwijze besparen deze kranen van SCHELL tot 70% water in vergelijking met conventionele eengreepsmengkranen. Omdat het water alleen stroomt, als het echt nodig is.
Bij zelfsluitende kranen met beperkt contact wordt de waterstroom handmatig gestart en stopt deze na een vooraf ingestelde tijd. Ook hier moet de kraan na het handenwassen niet aangeraakt worden. Zelfsluitende kranen besparen tot 55% water in vergelijking met eengreepsmengkranen. Zelfsluitende kranen en contactloze sensorkranen van SCHELL leveren een belangrijke bijdrage inzake gebruikershygiëne, water- en energiebesparing. Door de beperkte hoeveelheid warm water wordt bovendien energie gespaard. Zuinige kranen van SCHELL kunnen daarenboven bijdragen aan de ecologische gebouwcertificeringen volgens BREEAM en LEED.

Kranen met bescherming tegen verbranding beschermen kwetsbare gebruikersgroepen in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen

Letsels door te heet water zijn een niet te onderschatten risico in de gezondheidssector. Kwetsbare gebruikersgroepen lopen bij contact met te heet water nog meer risico op brandwonden aan de huid. Dat is te wijten aan een minder reactievermogen door ziekte of ouderdom evenals aan een gevoeligere huid bij oudere mensen. Zeker onder de douche kan contact met pijnlijk heet water of met een hete kraan een vluchtreactie veroorzaken, wat tot een val en bijkomende letsels kan leiden. De Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (DGKH, Duitse vereniging voor ziekenhuishygiëne) adviseert daarom bescherming tegen verbranding in ruimtes waar patiënten worden verzorgd.
Kranen met de door SCHELL ontwikkelde ThermoProtect-technologie bieden een betrouwbare bescherming tegen verbranding. Dankzij ThermoProtect kan de temperatuur van het gebruikte water beperkt en bij drukschommelingen in het systeem zelfs constant gehouden worden. Bij uitval van de koudwatertoevoer stopt de waterstroom volledig. Daarom zijn SCHELL-kranen met bescherming tegen verbranding ideaal in sanitaire ruimtes, die gebruikt worden door personen met een beperkt reactievermogen.
Een bijkomend voordeel voor exploitanten is dat de bescherming tegen verbranding gemakkelijk later aangebracht kan worden: met een SCHELL-haakse-kraanthermostaat die onder de wastafel wordt geplaatst, kunnen vele kranen later uitgebreid worden met bescherming tegen verbranding.

SCHELL-kranen dragen dankzij hun design bij aan een aangename sfeer

Een enorm voordeel van talrijke SCHELL-kranen is hun aantrekkelijke vormgeving, die zowel in instellingen als in private woningen zorgt voor een gezellige sfeer die de levenskwaliteit van patiënten en bewoners verhoogt. SCHELL-kranen worden op prijs gesteld omwille van functionele en esthetische redenen. Het uitgekiende design van de kranen is meer dan louter functioneel. SCHELL-kranen komen ook tot hun recht in omgevingen, die vormgegeven zijn volgens het concept ‘helende architectuur’. Volgens deze ontwerpfilosofie levert een aangename omgeving een psychologische bijdrage aan het genezingsproces. Het design van elke SCHELL-kraan past binnen de vormgeving van de serie voor een uniforme esthetische look.

Exploitanten, ontwerpers en vaklui plukken op verschillende manieren de vruchten als ze kiezen voor producten en oplossingen van SCHELL: ze zijn flexibel, aangezien SCHELL met zijn uitgebreide portfolio geschikte kranen heeft voor uiteenlopende toepassingen en omstandigheden. U werkt bovendien met een ervaren en betrouwbare partner: SCHELL adviseert en begeleidt bouwprojecten op maat, op basis van jarenlange kennis over kranen en watermanagement in semiopenbare, openbare en industriële sanitaire ruimtes.

SCHELL-watermanagementsysteem SWS helpt exploitanten van gezondheidsinstellingen

De drinkwaterinstallaties in semiopenbare, openbare en industrieel gebruikte gebouwen vormen een enorme uitdaging voor ontwerpers, vakmannen en exploitanten. Volgens de drinkwaterverordening moeten de algemeen erkende regels van de techniek nageleefd worden als basis voor een reglementaire werking. De drinkwaterkwaliteit moet bij elke aftappunt behouden blijven. Exploitanten zijn verantwoordelijk voor voldoende waterverversing – ten laatste na 72 uur. Als water ontoelaatbaar lang in leidingen blijft stilstaan, bijv. bij een gebruiksonderbreking, kunnen potentieel schadelijke bacteriën zich buitensporig vermenigvuldigen. Een regelmatige waterverversing kan dat voorkomen.
SCHELL is expert voor intelligente oplossingen ter ondersteuning van het behoud van de drinkwaterkwaliteit in gebouwen. Met het alomvattend SCHELL-watermanagementsysteem SWS kunnen talrijke elektronische SCHELL-kranen voor wastafels, keuken, douche, wc en urinoir evenals bijhorende SCHELL-producten gekoppeld en gestuurd worden – de ideale basis voor een hygiënisch en efficiënte werking van de drinkwaterinstallatie.

De kern van het systeem is de SWS-server, waarmee alle kranen en andere deelnemers gekoppeld worden. Als meer dan 64 deelnemers gekoppeld moeten worden, worden meerdere servers gebruikt. Met SWS kunnen kraanparameters zoals sensorreikwijdte of looptijd geprogrammeerd worden. Ook andere instellingen, zoals geautomatiseerde stagnatiespoelingen op welbepaalde tijdstippen, kunnen snel en comfortabel geprogrammeerd worden. Met SWS kunnen bovendien gekoppelde kranen gegroepeerd worden voor stagnatiespoelingen. Door verschillende kranen gelijktijdig te spoelen, kan de reglementaire werking gesimuleerd worden.
Een financieel voordeel voor exploitanten: de geautomatiseerde processen besparen tijd, kosten en zijn voordelig voor het energie- en waterverbruik. Een voordeel van geautomatiseerde stagnatiespoelingen is dat veel minder water wordt verbruikt dan bij manuele spoelingen, bijv. door een conciërge. Vooraleer de conciërge het water bij alle kranen heeft opengezet en deze echt gelijktijdig spoelen, is namelijk al veel water weggestroomd. In vergelijking met manueel uitgevoerde stagnatiespoelingen dragen stagnatiespoelingen dus bij aan waterbesparing.
Verantwoordelijken kunnen kraanparameters en geautomatiseerde stagnatiespoelingen naar behoefte aanpassen. Afzonderlijke kranen kunnen ook individueel ingesteld worden.
Een van de factoren die de drinkwaterkwaliteit kan beïnvloeden, is behalve de tijd ook de temperatuur. Exploitanten moeten zorgen dat de temperatuur van het warme water (PWH) hoger is dan 55 °C en van het koude water (PWC) max. 25 °C. Tussen deze temperaturen voelen schadelijke bacteriën zich in hun nopjes, wat een vermenigvuldiging bevordert. SCHELL-haakse-kranen met temperatuurvoeler meten de temperaturen van het koude en warme water. Als de vereiste warmwatertemperatuur te laag is of de vereiste koudwatertemperatuur te hoog, activeert SWS automatisch een stagnatiespoeling bij het betreffende aftappunt.
Bij een gewijzigd gebruik, bijv. als een patiëntenkamer niet bezet is of een behandelkamer tijdelijk gesloten wordt, kunnen stagnatiespoelingen en kraanparameters gecodeerd aangepast en zo goed mogelijk ingesteld worden voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit en de rendabiliteit van de drinkwaterinstallatie.

Een doorslaggevend pluspunt van het watermanagementsysteem SWS is de geïntegreerde documentatie. De werking van de drinkwaterinstallatie wordt gedocumenteerd: enerzijds beschikt de exploitant zo over het verplichte bewijsmateriaal. Anderzijds kan men op basis van de gegevens conclusies trekken en nog meer verbeteringen voor de rendabiliteit of drinkwaterhygiëne uitvoeren. Gedocumenteerd worden o.a. uitgevoerde stagnatiespoelingen, temperatuurmetingen, berekend waterverbruik en de meest of minst gebruikte kranen.
Een voordeel voor ontwerpers: door de flexibele optionele koppeling van afzonderlijke deelnemers via kabel en/of draadloos is SWS zowel voor nieuwbouw als voor bestaande gebouwen geschikt. SWS is bovendien een modulair systeem dat uitgebreid kan worden, waardoor ook latere plaatsing of uitbreiding zonder problemen mogelijk is. SWS kan als afzonderlijke oplossing gebruikt of via gateways in het bovenliggende gebouwbeheersysteem geïntegreerd worden.

Een innovatieve uitbreiding van SWS is de op browser gebaseerde onlineservice SMART.SWS, waarmee verantwoordelijken hun installaties ook van op afstand steeds in het oog kunnen houden. Zo hoeven exploitanten niet naar elk gebouw afzonderlijk te rijden om kranen te beheren. Ze besparen waardevolle tijd en transportkosten van de facility managers, die bijv. vanuit een groot ziekenhuiscomplex verschillende gebouwen tegelijk beheren.

Heeft u vragen over het watermanagementsysteem SWS? We kijken uit naar uw aanvraag en geven u graag advies!

Samenvatting

SCHELL heeft jarenlange expertise voor sanitaire oplossingen in semiopenbare, openbare en industriële sanitaire ruimtes. Het uitgebreide portfolio met hoogwaardige kranen en oplossingen als ondersteuning bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit biedt exploitanten van gezondheidsinstellingen doorslaggevende voordelen: contactloze kranen dragen bij aan een betere gebruikershygiëne en zijn een aanzienlijke water- en energiebesparing. De ThermoProtect-technologie biedt een betrouwbare bescherming tegen verbrandingen, wat zeker cruciaal is voor patiëntengroepen met een beperkt reactievermogen. Het SCHELL-watermanagementsysteem SWS helpt exploitanten bij het verplichte behoud van de drinkwaterkwaliteit en bij een zo rendabel mogelijke werking van de drinkwaterinstallatie. Dankzij de flexibiliteit is het systeem zowel geschikt voor nieuwe als voor bestaande gebouwen.
In de gezondheidszorg, die door de demografische veranderingen enorm evolueert, blijkt SCHELL een onmisbare partner voor producten en oplossingen in sanitaire ruimtes. Van het ontwerp via de bouw tot de werking en gedurende de volledige levensduur van een gebouw biedt SCHELL met knowhow en innovatieve oplossingen een betrouwbare ondersteuning. Deze alomvattende aanpak maakt van SCHELL een waardevolle en uiterst betrouwbare partner in een veranderende sector.

Vooruitblik: in het tweede en derde deel van onze driedelige artikelserie krijgen exploitanten, ontwerpers en vaklui meer informatie over SCHELL-producten en -oplossingen voor ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen.

Heeft u vragen over SCHELL in de gezondheidszorg? Zoek hier uw contactpersoon om de juiste oplossingen voor uw concrete wensen te vinden. Onze experts geven u graag advies!

Aansluitende thema’s