FAQ - częste pytania do firmy SCHELL

Zebraliśmy tutaj często zadawane przez naszych klientów pytania wraz z odpowiedziami.

System Gospodarowania Wodą SWS

Żywotność baterii, która podtrzymuje datę i godzinę, wynosi 8 do 10 lat.

W przypadku zaniku prądu, armatura automatycznie zamyka wypływ wody.

Niestety nie można podać wiążącej informacji o zasięgu, ponieważ zależy on od indywidualnych miejscowych czynników (np. rodzaju ścian, grubości ścian, lokalizacji serwera SWS).

Zalecane kable magistrali:

 • YXYM 2x2x0,8
 • J-Y(St)Y 2x2x0,8
 • JH(St)H 2x2x0,8
 • A-2Y(L)2Y / A-2YF(L)2Y

Dla połączenia przewodowego magistrali SWS obowiązują te same wymagania jak dla instalacji KNX.

Okablowanie nie wymaga określonej struktury. Nie jest zatem wymagane ani okablowanie szeregowe ani okablowanie w gwiazdę.

Pojedynczy odcinek kabla może mieć długość do 350 m. Suma wszystkich odcinków nie może przekraczać 1000 m.

Każdy zasilacz sieciowy SWS może zasilać dokładnie jeden serwer Systemu Gospodarowania Wodą.

Odbywa się to celowo ze względu na specjalny sposób zarządzania energią w armaturze z zasilaniem bateryjnym. Wystarczy nacisnąć „Zapisz” i również ta armatura zostanie uwzględniona i pojawi się na liście „Wszystkie urządzenia”.
Wyjątek:
Podczas pierwszego uruchomienia armatura z bezprzewodowym extenderem magistrali oraz zasilaniem bateryjnym pojawia się na liście „Dostępne urządzenia”.

To rozpoznana armatura, ale przyporządkowana już do innego serwer Systemu Gospodarowania Wodą.

Umywalka

Wystarczy standardowy bezpiecznik 10 A, typu „B10”.

Odległość pomiędzy zasilaczem i elektroniką nie powinna być większa niż 10 m.

2W

< 0,3 W

Zawór elektromagnetyczny zamyka i już się nie otwiera.

Po stronie zwróconej do ściany lub po stronie skierowanej w dół w przypadku poziomego uruchamiania SC w pokrętle znajduje się śruba.
Można ją odkręcić za pomocą klucza imbusowego.

 1. W starszych modelach należy wymienić głowicę zamykającą i upewnić się, że sprężyna jest osadzona prawidłowo. Odpowiada ona za siłę docisku uszczelki zaworu.
 2. W przypadku starszych modeli należy sprawdzić, czy pod pokrętłem znajduje się sprężyna. Jeżeli tak, należy wymienić wkład.

Należy wyczyścić otwór dyszy, filtr oraz wkład. Należy wyregulować czas wypływu na iglicy regulacyjnej dyszy. W razie potrzeby należy wymienić wkład.

We wkładzie SC firmy SCHELL znajduje się tłok, który porusza się na skutek działania ciśnienia zasilania z przewodu wody pitnej. W górnej części wkładu SC znajduje się mała komora, która jest wypełniona wodą. Po zadziałaniu wkładu, ta część wkładu się opróżnia i tłok przesuwa się w górę. Podczas przepływu wody częściowy strumień objętości wpływa do opróżnionej pustej części i przesuwa w ten sposób tłok w dół. Po dojściu tłoka do gniazda zaworu, wkład SC jest znów zamknięty.

Spłukiwanie antystagnacyjne nie jest wymagane w przypadku armatury umywalkowej. Może ono jednak stanowić doskonałe, proste i ekonomiczne rozwiązanie, aby zapobiec stagnacji wody. W ten sposób można przeciwdziałać zanieczyszczeniu patogenami systemu przewodów rurowych lub odcinków instalacji. Obecnie spłukiwania antystagnacyjne upowszechniło się nie tylko w armaturze umywalkowej, ale również w natryskach i systemach spłukiwania pisuarów i zapewnia skuteczną pomoc.

 1. W przypadku armatury z zasilaniem bateryjnym migająca na czerwono dioda LED w okienku czujnika sygnalizuje wyczerpaną baterię.
 2. W przypadku armatury programowalnej: PURIS E, VENUS E, CELIS E i MODUS E miganie czerwonej diody LED oznacza dodatkowo tryb programowania.
 1. Należy sprawdzić pozycję trzpieni ograniczających pod gałką. Za pomocą trzpieni ograniczających można ograniczyć ruch obrotowy gałki w 4 pozycjach. Może to ograniczać np. ilość ciepłej wody i uniemożliwiać uzyskanie zadowalającej temperatury zmieszanej wody.
 2. Należy wymienić wkład wraz dołączoną złączką.

Należy zastosować odpowiedni zestaw przedłużający firmy SCHELL. (Nie do WC COMPACT i pisuaru COMPACT II. W tym przypadku należy wykonać przedłużenie na miejscu za pomocą metrycznego pręta gwintowanego i śrub.)

 1. Zabrudzone okienko czujnika może być powodem samoczynnego uruchamiania.
 2. W przypadku bardzo małych umywalek może dochodzić do nieprawidłowego uruchamiania ze względu na wymiary umywalki.
 3. Armatura ze spłukiwaniem antystagnacyjnym uruchamia się automatycznie po upływie 24 h od ostatniego użycia, aby przepłukać przewód. Tę funkcję można wyłączyć w menu programu. W sekcjiProduktymożna pobrać wszystkie instrukcje obsługi.

Jest to możliwe w przypadku niektórych produktów: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, EDITION E, AMBITION E do pisuarów. W przypadku armatury natryskowej z serii LINUS oraz spłuczek do WC EDITION E należy ułożyć kabel zasilający od zewnętrznego zasilacza do skrzynki podtynkowej. Wymagane prace zależą od typu produktu. Prosimy o kontakt z naszymipracownikami.

W przypadku dużych i tym samym niestandardowych otworów umywalkowych o średnicy do 55 mm można zastosowaćrozetę z otworem na baterię, nr kat. 76 063 06 99.

Dezynfekcja termiczna to środek zapobiegający namnażaniu się bakterii. Natomiast zapobieganie namnażaniu się bakterii jest wymagane. W przypadku wykrycia bakterii Legionelli w systemie przewodów rurowych istnieje możliwość ich zwalczenia, ponieważ Legionella ginie w wysokiej temperaturze. Wymaga to utrzymania przez co najmniej 3 min temperatury > 70 °C w miejscach poboru wody. W tym celu należy wytworzyć w całym systemie wody pitnej wysokiej temperatury. Jest to podany w instrukcji DVGW W 551 możliwy środek przeciwko Legionelli.

Armatura elektroniczna firmy SCHELL może pracować z przepływem 1 gpm. W przypadku armatury samozamykającej ograniczenie przepływu do 1 gpm ma wpływ na możliwość ustawienia czasu wypływu. Czas wypływu należy dopasować po zamontowaniu regulatora przepływu 1 gpm.

 1. Kontrola obszaru zasięgu czujnika.
  Czy okienko czujnika jest czyste? Czy pole czujnika nie jest zasłonięte? Czy w polu czujnika znajdują się odblaskowe przedmioty? (Armatury na podczerwień nie stosuje się w umywalkach ze stali nierdzewnej.)
 2. Kontrola zaworu elektromagnetycznego. (w razie potrzeby wymienić)
 3. Kontrola elektroniki. (w razie potrzeby wymienić)

Należy sprawdzić dopływ wody:

 • Czy jest woda?
 • Czy zawory kątowe są otwarte?
 • Czy filtry wstępne na zaworze kątowym są drożne?
 • Czy zawory zwrotne są zamontowane prawidłowo?
 • Czy filtr zaworu elektromagnetycznego jest drożny? (w razie potrzeby wyczyścić)

W przypadku PURIS E, VENUS E, CELIS E i MODUS E oraz elektronicznej armatury do WC i pisuarów za pomocą standardowego programowania. Chcąc zapoznać się ze szczegółowym opisem w sekcjiProduktymożna pobrać instrukcje obsługi armatury.

Natrysk

We wkładzie SC firmy SCHELL znajduje się tłok, który porusza się na skutek działania ciśnienia zasilania z przewodu wody pitnej. W górnej części wkładu SC znajduje się mała komora, która jest wypełniona wodą. Po zadziałaniu wkładu, ta część wkładu się opróżnia i tłok przesuwa się w górę. Podczas przepływu wody częściowy strumień objętości wpływa do opróżnionej pustej części i przesuwa w ten sposób tłok w dół. Po dojściu tłoka do gniazda zaworu, wkład SC jest znów zamknięty.

Należy wyczyścić otwór dyszy, filtr oraz wkład. Należy wyregulować czas wypływu na iglicy regulacyjnej dyszy. W razie potrzeby należy wymienić wkład.

 1. W starszych modelach należy wymienić głowicę zamykającą i upewnić się, że sprężyna jest osadzona prawidłowo. Odpowiada ona za siłę docisku uszczelki zaworu.
 2. W przypadku starszych modeli należy sprawdzić, czy pod pokrętłem znajduje się sprężyna. Jeżeli tak, należy wymienić wkład.

Po stronie zwróconej do ściany lub po stronie skierowanej w dół w przypadku poziomego uruchamiania SC w pokrętle znajduje się śruba.
Można ją odkręcić za pomocą klucza imbusowego.

Zawór elektromagnetyczny zamyka i już się nie otwiera.

< 0,3 W

2W

Odległość pomiędzy zasilaczem i elektroniką nie powinna być większa niż 10 m.

Wystarczy standardowy bezpiecznik 10 A, typu „B10”.

Panele natrysku firmy SCHELL są produkowane z anodowanych profili aluminiowych, dzięki czemu są odporne na korozję. Jednakże w ograniczonym zakresie w obszarach nadmorskich. W ich przypadku wymagane jest okresowe dokładne czyszczenie wszystkich powierzchni.

Należy zastosować odpowiedni zestaw przedłużający firmy SCHELL. (Nie do WC COMPACT i pisuaru COMPACT II. W tym przypadku należy wykonać przedłużenie na miejscu za pomocą metrycznego pręta gwintowanego i śrub.)

Jest to możliwe w przypadku niektórych produktów: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, EDITION E, AMBITION E do pisuarów. W przypadku armatury natryskowej z serii LINUS oraz spłuczek do WC EDITION E należy ułożyć kabel zasilający od zewnętrznego zasilacza do skrzynki podtynkowej. Wymagane prace zależą od typu produktu. Prosimy o kontakt z naszymipracownikami.

Konieczność częstej wymiany baterii może mieć różne przyczyny. Należy postąpić zgodnie z poniższymi punktami.

 • Sprawdzić okienko pod kątem zabrudzeń, w przypadku osadów kamienia lub zarysowań ewentualnie wymienić. W przypadku bardzo intensywnego korzystania z armatury należy wybrać zasilanie sieciowe.
 • Należy używać wysokiej jakości baterii zgodnych ze standardem przemysłowym.
 • Należy sprawdzić wilgotność w komorze baterii.
 • Zastosowanie większej komory baterii 01 853 00 99 z bateriami AA zamiast baterii blokowej 9 V (nie jest to możliwe we wszystkich modelach).
 • W przypadku PURIS E, VENUS E i CELIS E oraz elektronicznej armatury do WC i pisuarów za pomocą standardowego programowania. Chcąc zapoznać się ze szczegółowym opisem w sekcjiProduktymożna pobrać instrukcje obsługi armatury. W przypadku MODUS E wyboru (z lub bez spłukiwania antystagnacyjnego) można dokonać jedynie poprzez numer artykułu.
 • W przypadku wszystkich modeli z elektroniką CVD-Touch za pomocą standardowego programowania i adaptera do USB do programowania w połączeniu z oprogramowaniem eSCHELL.

W przypadku PURIS E, VENUS E, CELIS E i MODUS E oraz elektronicznej armatury do WC i pisuarów za pomocą standardowego programowania. Chcąc zapoznać się ze szczegółowym opisem w sekcjiProduktymożna pobrać instrukcje obsługi armatury.

Przezbrojenie jest możliwe za pomocą zestawu przezbrojeniowego 01 890 06 99.

WC

Wystarczy standardowy bezpiecznik 10 A, typu „B10”.

We wkładzie SC firmy SCHELL znajduje się tłok, który porusza się na skutek działania ciśnienia zasilania z przewodu wody pitnej. W górnej części wkładu SC znajduje się mała komora, która jest wypełniona wodą. Po zadziałaniu wkładu, ta część wkładu się opróżnia i tłok przesuwa się w górę. Podczas przepływu wody częściowy strumień objętości wpływa do opróżnionej pustej części i przesuwa w ten sposób tłok w dół. Po dojściu tłoka do gniazda zaworu, wkład SC jest znów zamknięty.

Należy wyczyścić otwór dyszy, filtr oraz wkład. Należy wyregulować czas wypływu na iglicy regulacyjnej dyszy. W razie potrzeby należy wymienić wkład.

 1. W starszych modelach należy wymienić głowicę zamykającą i upewnić się, że sprężyna jest osadzona prawidłowo. Odpowiada ona za siłę docisku uszczelki zaworu.
 2. W przypadku starszych modeli należy sprawdzić, czy pod pokrętłem znajduje się sprężyna. Jeżeli tak, należy wymienić wkład.

Po stronie zwróconej do ściany lub po stronie skierowanej w dół w przypadku poziomego uruchamiania SC w pokrętle znajduje się śruba.
Można ją odkręcić za pomocą klucza imbusowego.

Zawór elektromagnetyczny zamyka i już się nie otwiera.

< 0,3 W

2W

Odległość pomiędzy zasilaczem i elektroniką nie powinna być większa niż 10 m.

Czas wypływu można ograniczyć za pomocą ogranicznika tłoka. W tym celu należy zdemontować pokrętło, śruba regulacyjna obrót w lewo + / obrót w prawo -.

Moduły montażowe firmy SCHELL sprawdzono z maks. wysunięciem 200 mm i obciążeniem 400 kg na zamontowanej muszli WC. W przypadku mocniejszego wysunięcia nóg moduł montażowy znajdzie się w niesprawdzonym obszarze, który nie gwarantuje stabilnego ustawienia modułu montażowego do WC firmy SCHELL.

Nie, możliwe objętości spłukiwania to 3/6 l i 4/7,5 l.

Natężenie przepływu można zmienić za pomocą odcięcia wstępnego lub regulacji strumienia spłukującego.

 1. Powodem jest system przewodów: niedostatecznie mocno zamocowane elementy przewodów.
 2. Można sprawdzić, czy
  prawidłowe zamocowanie elementów przewodów,
  - zdławienie strumienia spłukującego (mając na uwadze efekt spłukiwania) lub
  - montaż nowego wkładu
  przyniosą pożądany efekt.

Śrubę regulacyjną można wykręcić maksymalnie do górnej krawędzi otworu.
Należy uważać: można ja wykręcić całkowicie.

Przyczyną może być powietrze w układzie, nieprawidłowy rozmiar rur lub niekorzystne warunki ciśnieniowe.

Czas wypływu można ustawić za pomocą regulowanego otworu dyszy. W tym celu należy zdemontować pokrętło, śruba regulacyjna obrót w lewo - / obrót w prawo +.

Jest to możliwe w przypadku niektórych produktów: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, EDITION E, AMBITION E do pisuarów. W przypadku armatury natryskowej z serii LINUS oraz spłuczek do WC EDITION E należy ułożyć kabel zasilający od zewnętrznego zasilacza do skrzynki podtynkowej. Wymagane prace zależą od typu produktu. Prosimy o kontakt z naszymipracownikami.

Zasadniczo szumy przepływu słychać w przypadku wszystkich spłuczek. Klasyfikacja akustyczna odnosi się do odgłosów słyszalnych w sąsiednim pomieszczeniu przy prawidłowej instalacji rur.

Armatura w klasie akustycznej I charakteryzuje się niższym poziomie hałasu (Lap) niż armatura w klasie akustycznej II. Armaturę w klasie akustycznej I wolno instalować wg DIN 4109 bez ograniczeń w pomieszczeniach, które przylegają bezpośrednio do pomieszczeń wymagających ochrony (np. sypialnie i pokoje wypoczynkowe). Potwierdzeniem klasy akustycznej jest świadectwo badań urzędu nadzoru budowlanego.

Co do zasady armatura firmy SCHELL jest testowana przy ciśnieniu przepływu 3,0 bar. Wszystkie katalogowe dane techniczne odnoszą się do tego ciśnienia przepływu. Jeżeli ciśnienie przepływu jest mniejsze, niższa jest również skuteczność spłukiwania. W razie wątpliwości należy przeprowadzić test spłuczki ciśnieniowej z muszlą WC.

Nie w pionowym odcinku rury spłuczkowej. W odcinku poziomym można zainstalować maksymalnie jedno kolano 45°. Istnieje ryzyko utraty siły spłukiwania przez wodę spłukującą i niedostatecznej skuteczności spłukiwania muszli WC.

Tak, pionowy odcinek rury spłuczkowej można bez problemu przedłużyć np. do sufitu podwieszanego. Należy zapewnić, by po drodze nie było elementów powodujących opory przepływu. Wówczas można zastosować spłuczkę ciśnieniową do WC EDITION E firmy SCHELL. Uruchamianie spłuczki ciśnieniowej odbywa się za pomocą modułu sterującego 01 169 06 99.

Tak, pionowy odcinek rury spłuczkowej można bez problemu przedłużyć np. do sufitu podwieszanego. Należy zapewnić, by po drodze nie było elementów powodujących opory przepływu. Wówczas można zastosować spłuczkę ciśnieniową do WC EDITION E firmy SCHELL. Uruchamianie spłuczki ciśnieniowej odbywa się za pomocą modułu sterującego 01 169 06 99.

Zgodnie z europejską normą należy zachować odległość co najmniej 400 mm pomiędzy górną krawędzią muszli WC a przerywaczem próżni w spłuczce ciśnieniowej.

 1. Należy sprawdzić, czy woda zbiera się w rurze spłuczkowej. W razie potrzeby wyregulować strumień spłukujący.
 2. W pionowej części rury spłuczkowej nie wolno instalować kolan.
 3. Należy sprawdzić, czy rura spłuczkowa nie jest zainstalowana zbyt głęboko w ceramice WC.
 1. Spłuczka ciśnieniowa do WC wymaga natężenia przepływu 1,3 l/s. Natężenie przepływu zależy od ciśnienia przepływu i przekroju przewodu. Należy sprawdzić, czy armatura odcinająca pion jest całkowicie otwarta oraz przepływ przez wodomierz i ciśnienie przepływu.
 2. Armatura musi być wolna od zanieczyszczeń.
 3. Należy sprawdzić, czy dobrano prawidłowo rozmiar przewodu przyłączeniowego.

W przypadku niskich ciśnień poniżej zakresu roboczego skok tłoka nie jest wykonywany do końca.

 1. Im dłużej pozostaje wciśnięty przycisk oszczędnościowy, ty mniejsza jest różnica pomiędzy spłukiwaniem pełnym a oszczędnym. Standardowy czas spłukiwania ustalono na 1 sekundę.
 2. Przycisk oszczędnościowy przy naciśnięciu należy całkowicie wcisnąć w dół.
 3. Przycisk oszczędnościowy działa tylko wtedy, gdy jest włożony mosiężny trzpień na głowicy wkładu.

Przycisk oszczędnościowy ogranicza skok tłoka. Ogranicza to czas wypływu. Przycisk oszczędnościowy przy naciśnięciu należy całkowicie wcisnąć w dół.

W przypadku PURIS E, VENUS E, CELIS E i MODUS E oraz elektronicznej armatury do WC i pisuarów za pomocą standardowego programowania. Chcąc zapoznać się ze szczegółowym opisem w sekcjiProduktymożna pobrać instrukcje obsługi armatury.

 • W przypadku PURIS E, VENUS E i CELIS E oraz elektronicznej armatury do WC i pisuarów za pomocą standardowego programowania. Chcąc zapoznać się ze szczegółowym opisem w sekcjiProduktymożna pobrać instrukcje obsługi armatury. W przypadku MODUS E wyboru (z lub bez spłukiwania antystagnacyjnego) można dokonać jedynie poprzez numer artykułu.
 • W przypadku wszystkich modeli z elektroniką CVD-Touch za pomocą standardowego programowania i adaptera do USB do programowania w połączeniu z oprogramowaniem eSCHELL.

Konieczność częstej wymiany baterii może mieć różne przyczyny. Należy postąpić zgodnie z poniższymi punktami.

 • Sprawdzić okienko pod kątem zabrudzeń, w przypadku osadów kamienia lub zarysowań ewentualnie wymienić. W przypadku bardzo intensywnego korzystania z armatury należy wybrać zasilanie sieciowe.
 • Należy używać wysokiej jakości baterii zgodnych ze standardem przemysłowym.
 • Należy sprawdzić wilgotność w komorze baterii.
 • Zastosowanie większej komory baterii 01 853 00 99 z bateriami AA zamiast baterii blokowej 9 V (nie jest to możliwe we wszystkich modelach).
Pisuar

Wystarczy standardowy bezpiecznik 10 A, typu „B10”.

Odległość pomiędzy zasilaczem i elektroniką nie powinna być większa niż 10 m.

2W

< 0,3 W

Zawór elektromagnetyczny zamyka i już się nie otwiera.

Po stronie zwróconej do ściany lub po stronie skierowanej w dół w przypadku poziomego uruchamiania SC w pokrętle znajduje się śruba.
Można ją odkręcić za pomocą klucza imbusowego.

 1. W starszych modelach należy wymienić głowicę zamykającą i upewnić się, że sprężyna jest osadzona prawidłowo. Odpowiada ona za siłę docisku uszczelki zaworu.
 2. W przypadku starszych modeli należy sprawdzić, czy pod pokrętłem znajduje się sprężyna. Jeżeli tak, należy wymienić wkład.

Należy wyczyścić otwór dyszy, filtr oraz wkład. Należy wyregulować czas wypływu na iglicy regulacyjnej dyszy. W razie potrzeby należy wymienić wkład.

We wkładzie SC firmy SCHELL znajduje się tłok, który porusza się na skutek działania ciśnienia zasilania z przewodu wody pitnej. W górnej części wkładu SC znajduje się mała komora, która jest wypełniona wodą. Po zadziałaniu wkładu, ta część wkładu się opróżnia i tłok przesuwa się w górę. Podczas przepływu wody częściowy strumień objętości wpływa do opróżnionej pustej części i przesuwa w ten sposób tłok w dół. Po dojściu tłoka do gniazda zaworu, wkład SC jest znów zamknięty.

Spłuczki ciśnieniowe do pisuarów to układ zamknięty. W przypadku nieszczelności należy wymienić wadliwy element.

Sposób ustawienia jest różny w zależności od danego typu. W sekcjiProduktymożna pobrać wszystkie instrukcje obsługi.

W przypadku pisuaru nie ma ryzyka, że zanieczyszczona woda cofnie się do przewodu wody pitnej (zostanie zassana z powrotem), ponieważ zanim mogłaby zostać zassana do rury spłuczkowej wypływa ponad krawędź muszli. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku muszli WC, ponieważ w jej przypadku rura spłuczkowa znajduje się poniżej maksymalnej możliwej cofki w muszli WC, przez co powstaje ryzyko zassania z powrotem.

Jest to możliwe w przypadku niektórych produktów: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, EDITION E, AMBITION E do pisuarów. W przypadku armatury natryskowej z serii LINUS oraz spłuczek do WC EDITION E należy ułożyć kabel zasilający od zewnętrznego zasilacza do skrzynki podtynkowej. Wymagane prace zależą od typu produktu. Prosimy o kontakt z naszymipracownikami.

Należy sprawdzić wkład w obszarze otworu dyszy pod kątem zanieczyszczeń.

Natężenie przepływu można zmienić za pomocą odcięcia wstępnego lub regulacji strumienia spłukującego.

 1. Powodem jest system przewodów: niedostatecznie mocno zamocowane elementy przewodów.
 2. Można sprawdzić, czy
  prawidłowe zamocowanie elementów przewodów,
  - zdławienie strumienia spłukującego (mając na uwadze efekt spłukiwania) lub
  - montaż nowego wkładu
  przyniosą pożądany efekt.

Śrubę regulacyjną można wykręcić maksymalnie do górnej krawędzi otworu.
Należy uważać: można ja wykręcić całkowicie.

Czas wypływu można ustawić za pomocą regulowanego otworu dyszy. W tym celu należy zdemontować pokrętło, śruba regulacyjna obrót w lewo - / obrót w prawo +.

Czas wypływu można ograniczyć za pomocą ogranicznika tłoka. W tym celu należy zdemontować pokrętło, śruba regulacyjna obrót w lewo + / obrót w prawo -.

Zasadniczo szumy przepływu słychać w przypadku wszystkich spłuczek. Klasyfikacja akustyczna odnosi się do odgłosów słyszalnych w sąsiednim pomieszczeniu przy prawidłowej instalacji rur.

Armatura w klasie akustycznej I charakteryzuje się niższym poziomie hałasu (Lap) niż armatura w klasie akustycznej II. Armaturę w klasie akustycznej I wolno instalować wg DIN 4109 bez ograniczeń w pomieszczeniach, które przylegają bezpośrednio do pomieszczeń wymagających ochrony (np. sypialnie i pokoje wypoczynkowe). Potwierdzeniem klasy akustycznej jest świadectwo badań urzędu nadzoru budowlanego.

W przypadku PURIS E, VENUS E, CELIS E i MODUS E oraz elektronicznej armatury do WC i pisuarów za pomocą standardowego programowania. Chcąc zapoznać się ze szczegółowym opisem w sekcjiProduktymożna pobrać instrukcje obsługi armatury.

 • W przypadku PURIS E, VENUS E i CELIS E oraz elektronicznej armatury do WC i pisuarów za pomocą standardowego programowania. Chcąc zapoznać się ze szczegółowym opisem w sekcjiProduktymożna pobrać instrukcje obsługi armatury. W przypadku MODUS E wyboru (z lub bez spłukiwania antystagnacyjnego) można dokonać jedynie poprzez numer artykułu.
 • W przypadku wszystkich modeli z elektroniką CVD-Touch za pomocą standardowego programowania i adaptera do USB do programowania w połączeniu z oprogramowaniem eSCHELL.

Konieczność częstej wymiany baterii może mieć różne przyczyny. Należy postąpić zgodnie z poniższymi punktami.

 • Sprawdzić okienko pod kątem zabrudzeń, w przypadku osadów kamienia lub zarysowań ewentualnie wymienić. W przypadku bardzo intensywnego korzystania z armatury należy wybrać zasilanie sieciowe.
 • Należy używać wysokiej jakości baterii zgodnych ze standardem przemysłowym.
 • Należy sprawdzić wilgotność w komorze baterii.
 • Zastosowanie większej komory baterii 01 853 00 99 z bateriami AA zamiast baterii blokowej 9 V (nie jest to możliwe we wszystkich modelach).
Moduły montażowe

Moduły montażowe firmy SCHELL sprawdzono z maks. wysunięciem 200 mm i obciążeniem 400 kg na zamontowanej muszli WC. W przypadku mocniejszego wysunięcia nóg moduł montażowy znajdzie się w niesprawdzonym obszarze, który nie gwarantuje stabilnego ustawienia modułu montażowego do WC firmy SCHELL.

Armatura przyłączeniowa do urządzeń

Ciśnienie znamionowe 10 bar (PN 10)

W zależności od danej normy produktowej pomiędzy 65°C a 90°C.

W przypadku Polar II pierwszy ruch jest potrzebny do zamknięcia zaworu napowietrzającego przed odblokowaniem przepływu wody.

Gdy górny zawór napowietrzający jest zabrudzony i przez to się blokuje, może być to powodem nieszczelności. Należy wyczyścić zawór. Zwrócić uwagę, czy pracuje bez oporów.

Strumień wody można skupić za pomocą dołączonej końcówki wężowej.

Po podłączeniu węża pod ciśnienie, zgromadzone ciśnienie wypycha wodę przez napowietrzacz. Wąż podczas zamykania armatury powinien być otwarty.

System posiada 100 różnych zamków (kluczy).

W połączeniu z odpowiednią głowicą jest to możliwe.

Przed zamknięciem na klucz należy zamknąć zawór.

Jest to możliwe jedynie, gdy znajdująca się poniżej tulejka zatrzaskowa jest uszkodzona. Nową tuleję zatrzaskową, nr kat. 62 302 00 00 można zamówić w dziale sprzedaży firmy SCHELL.

Zawory kątowe

Nie, zgodnie z normą DIN 3227 zawór kątowy stosuje się jako armaturę serwisową oraz do ustawienia natężeń przepływu przed armaturą sanitarną i urządzeniami sanitarnymi. Jeżeli zawór kątowy znajduje się na końcu, należy go zamknąć kołpakiem lub korkiem.

W przypadku standardowego zaworu są to 3 obroty.

Firma SCHELL jako gwint przyłączeniowy stosuje gwint G. To cylindryczny gwint rurowy do połączeń nieuszczelniających się w gwincie. Dlatego gwint w przyłączu rurowym musi być dopasowanym cylindrycznym gwintem wewnętrznym.

Najpierw należy zamknąć zawór kątowy z filtrem za pomocą pokrętła. Należy przygotować chłonną ściereczkę lub naczynie. Filtra można wykręcić za pomocą monety lub płaskiego śrubokręta. Z armatury wypływają resztki wody. Teraz można wyczyścić filtr pod bieżącą wodą.

Wymagany jest jedynie montaż dołączonych sitek filtracyjnych.
Zawory kątowe z filtrem są mocno zalecane i ułatwiają bardzo serwisowanie. W przypadku zaworów kątowych z filtrem zanieczyszczenia zostają zatrzymane w koszu filtracyjnym i dzięki temu nie przedostają się do powierzchni uszczelniających zaworu.

Zdjąć kołpak z łańcuszkiem z zaworu. Za pomocą czworokąta w kołpaku można uruchomić zawór.

Tak, za pomocą narzędzia można zmienić ustawienie temperatury. Aby ustawić precyzyjnie temperaturę, należy zmierzyć temperaturę wody na wylewce. Termostat do zaworu kątowego służy do zapobiegania oparzeniom gorącą wodą z armatury umywalkowej i dlatego nie należy go ustawiać na temperaturę wyższą niż 38°C. Chcąc zapoznać się ze szczegółowym opisem w sekcjiProduktymożna pobrać instrukcję obsługi termostatu do zaworów kątowych.

Zasadniczo termostat do zaworu kątowego został skonstruowany do zasilania jednej armatury. Ponieważ termostat do zaworu kątowego firmy SCHELL ma przepływ 13,0 l/min przy ciśnieniu przepływu 3,0 bar, można podłączyć do dwóch sztuk armatury umywalkowej firmy SCHELL o przepływie 6,0 l/min każda.

Ciśnienie znamionowe 10 bar

Armatura w klasie akustycznej I charakteryzuje się niższym poziomie hałasu (Lap) niż armatura w klasie akustycznej II. Armaturę w klasie akustycznej I wolno instalować wg DIN 4109 bez ograniczeń w pomieszczeniach, które przylegają bezpośrednio do pomieszczeń wymagających ochrony (np. sypialnie i pokoje wypoczynkowe). Potwierdzeniem klasy akustycznej jest świadectwo badań urzędu nadzoru budowlanego.

Armatura do systemów ogrzewania

W sekcji Serwis > Do pobrania >Wskazówki instalacyjne

W przypadku trudności ze znalezieniem w naszym katalogu / cenniku, prosimy o kontakt z działem sprzedaży. Chętnie Państwu pomoże.

Nie.

Informacje ogólne: Materiały, pielęgnacja i wskazówki dotyczące czyszczenia

Jeżeli szara woda ma jakość wody pitnej, armaturę firmy SCHELL można użytkować również z szarą wodą.

Panele natrysku firmy SCHELL są produkowane z anodowanych profili aluminiowych, dzięki czemu są odporne na korozję. Jednakże w ograniczonym zakresie w obszarach nadmorskich. W ich przypadku wymagane jest okresowe dokładne czyszczenie wszystkich powierzchni.

Armatura firmy SCHELL została skonstruowana do użytku z wodą pitną. Odsolona woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Dlatego armatura firmy SCHELL nie jest przeznaczona do użytku z odsoloną wodą.

Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek dotyczących czyszczenia w instrukcjach montażowych i serwisowych. Co do zasady nie wolno używać żadnych szorujących lub kwasowych środków czyszczących.

Informacje ogólne: Wysyłka i koszty dostawy

Niemcy

 • do 0,5 kg: 3,00 euro
 • powyżej 0,5 kg: 3,30 euro
 • powyżej 2 kg: 4,50 euro
 • od 5 kg do 30 kg: 5,30 euro

Eksport

 • Cena na zapytanie

Niemcy

 • Mała paczka: 2,50 euro
 • Paczka: 4,50 euro

Eksport

 • Cena na zapytanie

Ponieważ zależy to od wagi, cena na zapytanie