Die Gemeinschaftsgrundschule Theodor-Heuss in Wesel-Bislich.

Szkoła Podstawowa im. Theodora Heussa w Wesel-Bislich

Ochrona zdrowia i higiena w centrum uwagi: Szkoła podstawowa stawia na produkty firmy SCHELL podczas modernizacji hali sportowej

Podczas modernizacji pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Theodora Heussa inwestorzy położyli szczególny nacisk na kwestię higieny i ochrony zdrowia użytkowników. System Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL pomaga poprzez spłukiwania antystagnacyjne w utrzymaniu jakości wody pitnej i chroni w ten sposób zdrowie uczniów oraz kadry pedagogicznej. W strefie natrysków podtynkowe natryski ścienne wyposażone w termostat ThermoProtect zapewniają niezawodną ochronę przed oparzeniem. Niskoaerozolowe głowice natrysku minimalizują ponadto ryzyko zakażenia bakterią Legionelli.

Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: szkoła podstawowa

Wymagania: modernizacja

Termin ukończenia: 2020

Lokalizacja: Wesel-Bislich

Kraj: Niemcy

Produkty firmy SCHELL:

System Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL

Elektroniczna armatura umywalkowa XERIS E HD-K

Podtynkowy natrysk ścienny LINUS Basic D-C-T
Skrzynka podtynkowa Masterbox
Głowica natrysku niskoaerozolowa

Wyzwanie

Ochrona zdrowia użytkowników miała podczas wyboru przyszłościowych produktów do modernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Theodora Heussa w Wesel-Bislich najwyższy priorytet. Inwestorzy szukali inteligentnego rozwiązania, które wspierałoby utrzymanie jakości wody pitnej i w efektywny sposób minimalizowało niebezpieczne dla zdrowia namnażanie się bakterii, takich jak np. Legionella. Kolejnym istotnym kryterium był wymóg niezawodnej ochrony przed oparzeniem w strefie natrysków.

Rozwiązanie

Zainstalowana elektroniczna armatura umywalkowa XERIS E HD-K oraz podtynkowe natryski ścienne LINUS Basic D-C-T są połączone sieciowo z Systemem Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL , który pomaga w utrzymaniu jakości wody pitnej  za pomocą automatycznych spłukiwań antystagnacyjnych. Zmniejszają one niebezpieczeństwo krytycznego namnażania się bakterii Legionelli. Niskoaerozolowe głowice natrysku firmy SCHELL pomagają dodatkowo w minimalizowaniu ryzyka zakażenia. Czujniki podczerwieni w armaturze umywalkowej zapobiegają infekcjom kontaktowym, ponieważ można je obsługiwać bezdotykowo. Termostaty ThermoProtect w armaturze natryskowej chronią w niezawodny sposób użytkowników pryszniców przed oparzeniami.

Inteligentne zarządzanie wodą za pomocą systemu SWS

System Gospodarowania Wodą SWS pozwala administratorom szkoły podstawowej w Wesel-Bislich na wysoce efektywne i higieniczne zarządzanie wodą. Automatyczne spłukiwania antystagnacyjne  zapobiegają zbyt długiej stagnacji wody w przewodach i niekontrolowanemu namnażaniu się bakterii. Pomagają one w znaczący sposób w utrzymaniu jakości wody pitnej. Indywidualne parametry armatury, interwały spłukiwania oraz inne ustawienia można programować centralnie za pomocą aplikacji SWS. Ponieważ spłukiwania odbywają się automatycznie, inaczej niż w przypadku spłukiwania ręcznego, nie jest potrzeby dodatkowy personel. Dzięki temu eksploatacja jest nie tylko nadzwyczaj efektywna, lecz również zapewnione jest dużo mniejsze zużycie wody w porównaniu do ręcznych spłukiwań antystagnacyjnych. W razie potrzeby administratorzy dzięki pełnemu dokumentowaniu wszystkich istotnych danych mogą w dowolnym momencie przedłożyć potwierdzenie spełnienia obowiązku utrzymania higieny wody pitnej.

Bezdotykowa i komfortowa XERIS E HD-K zapewnia wysoki poziom higieny użytkowników

Dzięki bezdotykowemu czujnikowy podczerwieni armatura umywalkowa XERIS E HD-K zapewnia użytkownikom wygodę oraz wysokim poziom higieny: Wypływ wody jest uruchamiany bezdotykowo i zatrzymuje się automatycznie po zabraniu rąk z obszaru detekcji czujnika. Pozwala to zapobiec infekcjom kontaktowym. Oprócz tego armatura ta jest niezwykle wodooszczędna, ponieważ woda płynie tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebna. W porównaniu do jednouchwytowej armatury z mieszaczemarmatura elektroniczna pozwala zaoszczędzić nawet do 70 procent wody.

Komfort kąpieli dzięki podtynkowym natryskom ściennym LINUS Basic i niskoaerozolowym głowicom natrysku

W strefach natrysków zmodernizowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Theodora Heussa zastosowano sześć podtynkowych natrysków ściennych LINUS Basic D-C-T oraz sześć niskoaerozolowych głowic natrysku. Podtynkowe natryski ścienne dzięki elektronice CVD Touch są wygodne w obsłudze. Wypływ wody zatrzymuje się automatycznie zgodnie z ustawionym indywidualnie czasem wypływu, dzięki czemu eksploatacja natrysków ściennych LINUS jest niezwykle wodooszczędna. Wysoki komfort kąpieli zapewnia termostat ThermoProtect znajdujący się na wyposażeniu podtynkowych natrysków ściennych LINUS Basic: Zapewnia ona niezawodną ochronę przed oparzeniem w przypadku w przypadku awarii zasilania zimną wodą. Regulowany ogranicznik temperatury umożliwia wygodne ustawienie żądanej temperatury: Jeżeli użytkownik chce ustawić temperaturę wyższą niż 38°C, może tego dokonać w prosty sposób za pomocą przycisku.

Produkty SCHELL

O Szkole Podstawowej im. Theodora Heussa

Szkoła Podstawowa im. Theodora Heussa w Wesel mieści się w dwóch lokalizacjach w dzielnicach Flüren i Bislich. Łącznie w obu tych placówkach uczy się dziesięć klas i około 220 uczniów. Głównym elementem koncepcji pedagogicznej jest indywidualne wsparcie każdego ucznia. Zgodnie z mottem „Edukacja dla wszystkich” wzmacniane są kompetencje osobiste, społeczne oraz w zakresie umiejętności uczenia się dzieci. Również wsparcie kompetencji medialnych z zastosowaniem cyfrowych środków edukacyjnych jest tutaj stałym elementem kształcenia. W razie potrzeby świetlica szkolna oferuje uczniom możliwość pozostania w szkole również po lekcjach i uzyskania pomocy na przykład w odrabianiu zadań domowych.