Artikel_Header_1920x600_Wiedereroeffnung_Gastro_LA_1

Opětovné otevření hotelů a restaurací: Učiňte nyní opatření týkající se hygieny pitné vody!

Čas k přečtení 5 minuty

Z důvodu pandemie byly dlouhou dobu restaurace, kavárny, hotely, ubytovny a ostatní ubytovací zařízení uzavřeny nebo byly otevřeny pouze omezeně. Následkem byla skutečnost, že četná vedení vody byla dlouhou dobu nevyužívána a ve stojící vodě se mohly množit legionely a ostatní choroboplodné zárodky. Před opětovným uvedením do provozu je třeba provést proplach usazené vody. Pouze tak je možné zajistit bezpečnost pro všechny uživatele rozvodů pitné vody.

Každý, komu se nechte, provádět tyto proplachy komplikovaně manuálním způsobem, může využití inteligentní, digitální technologie. Kromě elektronických armatur zde firma SCHELL nabízí systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL, který má množství dalších funkcí a zajišťuje maximální bezpečnost.

V každém případě je třeba dodržovat provoz v souladu s určením.

Pro řádný provoz existují z důvodu zajištění kvality vody pevné zadané hodnoty, aby nedocházelo k nadměrnému množení bakterií, jako jsou například legionely, v pitné vodě. Kdo se například ve sprše nadýchá legionel, může onemocnět závažným zánětem plic - legionelózou, které může být i smrtelné. Právě proto vyžadují předpisy, provést každých 72 hodin kompletní proplach rozvodů pitné vody. Pokud dojde k překročení doby 72 hodin bez provedení proplachu, jsou následné požadavky ještě tvrdší: Pak je třeba otevřít veškerá odběrná místa a nechat vodu zároveň vytékat ze všech míst, aby se rozvody pitné vody dostatečným způsobem propláchly.

Náročné: Manuální opatření

U malých budov s přípojným vedením 50 mm je třeba otevřít současně až osm armatur. U větších to může být až 32 armatur, které se poté jedna po druhé opět uzavírají. Pouze tak je možné dosáhnout proplachovací rychlosti 2 m/sec dle DVGW (A) W 557, aby došlo k vypláchnutí škodlivých bakterií. Vedení studené vody se vyplachuje do té doby, dokud po dotyku ruky není voda na hřbetu ruky pociťována jako studená. Vedení horké vody se proplachuje do okamžiku, dokud se voda neodpařuje. V budově se proplachy provádějí shora směrem dolů, nejdelší vedení jako první. „Manuální proplachy jsou především pro velké hotelové provozy spojeny s vysokou personální náročností a tím pádem nejsou příliš efektivní“, říká dr. Peter Arens, mikrobiolog a odborník na pitnou vodu u společnosti SCHELL.

Bezdotykové armatury pro vyšší hygienu

Bezpečné proplachy v souladu s předpisy je možné provádět i jednodušší cestou. A sice pomocí elektronických armatur Firma SCHELL nabízí elektronické armatury k umyvadlům, do kuchyně, ke sprchám, na WC a k pisoárům. Obsluhují se bezdotykově a proto také chrání uživatele před kontaktními infekcemi - uvědomme si: dle WHO je 80 procent choroboplodných zárodků přenášeno na rukách. Zde bezdotykové armatury snižují riziko nákazy a poskytují vyšší bezpečnost návštěvníkům, a to i na místech, jako jsou často navštěvované toalety či wellness centra. Kromě toho je možné je nastavit tak, aby se výměna vody automaticky spustila již po přerušení užívání v trvání 24 hodin. „Pokud si někdo nechce předělat všechny své armatury na elektronické, doporučujeme, aby tak učinil alespoň ve veřejných oblastech a v posledních pokojích na chodbě. Tak budou alespoň všechna přívodní a rozvodná vedení v budově mít vždy čerstvou pitnou vodu a proplachy jiných armatur se tak výrazně zjednoduší“, radí dr. Peter Arens.

Automatické proplachy usazené vody pomocí SCHELL SWS

Kdo chce mít opravdu jistotu, může to provést pomocí systému SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL. Tento první systém vodního managementu, který inteligentně bezdrátově a/nebo pomocí kabelu propojuje a ovládá armatury především ve veřejných sanitárních místnostech, nabízí četné výhody. Mnohé parametry, jako jsou například proplachy usazené vody, spotřeba vody a stavy baterií, lze zaprotokolovat a díky bezdrátovému spojení je možné doplnit také rozvody pitné vody ve stávajících budovách. Tak je možné účinně zajistit bezpečný a digitální vodní management téměř v jakékoliv budově. „Největší výhodou našeho systému vodního managementu je to, že zasahuje preventivně. Při přerušení užívání je možné pomocí automatické výměny vody nahradit řádný provoz a zajistit současně kontroly teploty vody, které jsou z hygienického hlediska relevantní. Tak lze účinně vlastními silami zabránit nadměrnému množení bakterií. Manuální systémy jsou sledovány vždy až v případě kontrolních odběrů, kdy dojde k ohrožení zdraví“, vysvětluje odborník dr. Peter Arens. „Se systémem vodního managementu není také spojena žádná práce navíc, a nezáleží na tom, kolik armatur zároveň řídí a jak dlouho odborně prováděný proplach vlastně trvá.“ Je tak dosahováno i vysoké průtokové rychlosti, která je pro účinný proplach nezbytná. Tak se lze vyvarovat se množství náročné práce, která je spojena s mikrobiologickými kontrolními odběry.

Online servis SMART.SWS pro maximální účinnost

Pomocí funkce Online servis SMART.SWS je možné najednou evidovat, ovládat a kontrolovat všechna zařízení budovy - a to zcela jednoduše na dálku pomocí notebooku nebo jiného koncového zařízení. Bez personálu pomocí ovládacího panelu je možné také provádět úpravy a nastavení více armatur. Tímto způsobem je možný rychlý, jednoduchý management nezávislý na místě a bez problému lze také naplánovat nasazení personálu, např. pro výměnu baterií. „Díky tomu je systém vodního managementu maximálně účinný a šetří čas a náklady“, doplňuje Peter Arens. „Praktický doplňující užitek pro hotely, které mají v zimě málo hostů: Pomocí senzoru vybaveného rohovým ventilem SCHELL je možné sledovat teplotu v místnosti a v zimě zjistit případný výpadek topení ještě před tím, než dojde k poškození mrazem.“ Každý, kdo musí v ubytovacích zařízeních zajišťovat dlouhodobě rozvody pitné vody, je s produkty SCHELL na správně cestě. Rádi vám poradíme!