Artikel_Header_1920x600_Wiedereroeffnung_Gastro_LA_1

Ponowne otwarcie hoteli i obiektów turystycznych: Zadbaj już dziś o higienę wody pitnej!

Czas czytania 5 minut

Już od długiego czasu z powodu pandemii restauracje, kawiarnie, hotele, schroniska młodzieżowe oraz inne obiekty turystyczne pozostają zamknięte lub działają jedynie w ograniczonym zakresie. W skutek tego wiele przewodów pozostaje nieużywanych, a w stagnującej wodzie mogą namnażać się bakterie Legionelli oraz inne patogeny. Dlatego przed uruchomieniem należy je wypłukać. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczeństwo eksploatacji instalacji wody pitnej przez wszystkich użytkowników.

Kto nie chce przeprowadzać spłukiwania ręcznie, może skorzystać z zalet inteligentnej techniki cyfrowej. Firma SCHELL oprócz armatury elektronicznej posiada w ofercie również System Gospodarowania Wodą SWS, które oferuje szereg dodatkowych korzyści i maksymalne bezpieczeństwo.

Konieczność zapewnienia prawidłowego sposobu eksploatacji

W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i jakości wody obowiązują pewne stałe wytyczne, aby nie dochodziło do nadmiernego namnażania się bakterii w wodzie pitnej, na przykład Legionelli. Osoba wdychająca bakterie Legionelli pod natryskiem w mgle wodnej, może zachorować np. na ciężkie, potencjalnie śmiertelne zapalenia płuc, legionelozę. Dlatego zgodnie z normami co 72 godziny wymagane jest kompletne przepłukanie całej instalacji wody pitnej. W przypadku przekroczenia 72 godzin bez wymiany wody, wymagania stają się jeszcze bardziej restrykcyjne: Należy otworzyć wówczas jednocześnie wszystkie punkty poboru, aby wystarczająco mocno przepłukać instalację wody pitnej.

Czasochłonne: spłukiwanie ręczne

W przypadku małych budynków i przewodzie przyłączeniowym 50 mm wystarczy otworzyć jednocześnie osiem sztuk armatury. W przypadku większych nawet 32 sztuki armatury, którą następnie należy kolejno zamknąć. Tylko w ten sposób można uzyskać prędkość przepływu 2 m/s zgodnie z instrukcją DVGW (A) W 557, aby wypłukać szkodliwe baterie. Przewód zimnej wody należy przepłukiwać do momentu, aż wypływająca woda po przyłożeniu grzbietu ręki będzie odczuwalnie zimna. Przewód wody gorącej płuczę się do momentu, aż woda zacznie parować. Budynek przepłukuje się od góry do dołu, rozpoczynając od najdłuższego odcinka. „Płukanie ręczne wiąże się zwłaszcza w przypadku większych hoteli z dużym zaangażowaniem personelu i jest niezbyt efektywne”, podkreśla dr Peter Arens, mikrobiolog i specjalista w dziedzinie higieny wody pitnej w firmie SCHELL.

Armatura bezdotykowa to wyższy poziom higieny

Zgodne z normami i bezpieczne spłukiwanie przewodów można zapewnić również w prostszy sposób. Mianowicie za pomocą armatury elektronicznej. Firma SCHELL posiada w ofercie armaturę do umywalek, kuchni, natrysków, WC i pisuarów. Ponieważ jest ona obsługiwana bezdotykowo, chroni użytkowników przed infekcjami kontaktowymi – wystarczy przypomnieć, że: według WHO 80 procent patogenów jest przenoszonych na dłoniach. Armatura bezdotykowa minimalizuje ryzyko zarażenia i zapewnia na przykład w intensywnie użytkowanych toaletach dla gości lub w strefach wellnes większe bezpieczeństwo dla użytkowników. Ponadto można ją ustawić tak, by wymiana wody następowała automatycznie po upływie 24 godzin od ostatniego użycia. „Kto nie chce aktualnie zmieniać całej swojej armatury na elektroniczną, zaleca się by zrobił to chociaż w strefach publicznych oraz ostatnich pomieszczeniach na korytarzu. Dzięki temu przynajmniej w przewodach zasilających i rozdzielających budynku będzie zawsze świeża woda pitna a spłukiwanie pozostałej armatury stanie się prostsze”, radzi dr Peter Arens.

Automatyczne spłukiwanie antystagnacyjne z SWS firmy SCHELL

Każdy, kto chce mieć pewność, powinien wybrać System Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL. To pierwszy system zarządzania wodą, który pozwala na przewodowe i/lub bezprzewodowe połączenie w sieć i sterowanie armaturą w sanitariatach publicznych, oferując tym samym szereg zalet. Pozwala on na protokołowanie wielu parametrów, na przykład spłukiwań antystagnacyjnych, zużycia wody oraz stanu baterii, a dzięki opcji połączenia bezprzewodowego umożliwia bezproblemowy montaż w instalacjach wody pitnej w już istniejących budynkach. Dzięki temu możliwe jest zapewnienia bezpiecznego i cyfrowego zarządzania wodą w niemalże każdym budynku. „Decydującą zaletą naszego Systemu Gospodarowania Wodą jest to, że działa on prewencyjnie. W przypadku przerw w użytkowaniu dzięki automatyczne wymianie wody może on symulować prawidłowy sposób eksploatacji oraz kontrolować jednocześnie istotne dla higieny temperatury. Pozwala to skutecznie i samodzielnie zapobiec nadmiernemu namnażaniu się bakterii. Systemy ręczne rzucają się w oczy często dopiero podczas kontroli, gdy powstało już zagrożenie dla zdrowia”, wyjaśnia ekspert dr Peter Arens. „Ponadto System Gospodarowania Wodę nie wiąże się z dodatkowymi nakładami, niezależnie od tego iloma sztukami armatury ma sterować jednocześnie i jak długo trwa prawidłowe spłukiwanie”. Dzięki niemu zapewniona jest również wymagana do skutecznego spłukania duża prędkość przepływu. Z jego pomocą można zapobiec konieczności przeprowadzenia badań mikrobiologicznych.

Serwis online SMART.SWS to maksymalna efektywność

Za pomocą serwisu online SMART.SWS można ponadto monitorować, sterować i kontrolować wszystkie instalacje w administrowanych budynkach i to zdalnie za pomocą laptopa lub innego urządzenia końcowego. Ustawień armatury można dokonywać bez konieczności bycia na miejscu za pomocą interfejsu obsługi. Pozwala to na szybkie, proste zarządzanie z dowolnego miejsca, a zlecenie personelowi wymaganych prac, na przykład wymianę baterii, można wcześniej zaplanować. „To wszystko sprawia, że System Gospodarowania Wodą jest niezwykle efektywny, oszczędza czas i obniża koszty”, podkreśla Peter Arens. „Praktyczna dodatkowa korzyść, dla hoteli sezonowych, które w zimie właściwie nie działają: Za pomocą czujnika w zaworze kątowym firmy SCHELL można monitorować temperaturę pomieszczenia i wykryć w zimie usterkę ogrzewania, zanim dojdzie do szkód spowodowanych zamarznięciem”. Każdy, kto w branży turystycznej musi zapewnić trwale bezpieczną instalację wody pitnej, ten może zdać się w pełni na produkty firmy SCHELL. Chętnie Państwu doradzimy!