Artikel_Header_1920x600_Hotel_Trinkwasserhygiene

Od wellnessu až po hotelový pokoj - řešení týkající se hygieny pitné vody od SCHELL v hotelech

Čas k přečtení: 9 minut

Hygiena pitné vody - zvlášť také na hotelovém pokoji - má centrální význam pro hotely a podniky s ubytovacími službami. Hospodárná a efektivní řešení, která podporují zachování kvality pitné vody, jsou žádaná. V souvislosti s rostoucími náklady na vodu a energie hledají zodpovědní pracovníci z hotelové branže nové možnosti, jak zvýšit efektivitu svých podniků. Řešení povinného zajištění hygieny pitné vody v hotelových pokojích jsou přitom středem zájmu. Německý svaz pro hoteliéry a ubytovny DEHOGA dává v rámci své kampaně na úsporu energie rozsáhlé rady, jak šetřit s energiemi a vodou. V kontrolních seznamech a směrnicích rozdělených dle oblastí radí svaz, jak provádět kromě jiného konkrétní opatření v sanitárních prostorách a na technické výbavě hotelů a ubytovacích podniků.

Mezi okamžitými opatřeními doporučovanými DEHOGA je také instalace úsporných armatur pro umyvadla a sprchy. Úspora vody a hygiena pitné vody mohou být realizovány současně: Ideální vhodná řešení z portfolia SCHELL vám představíme v tomto článku.

Doporučení DEHOGA: Armatury se senzory na umyvadlech

SCHELL má rozsáhlé portfolio armatur do objektů, které šetrně zachází s vodou a zároveň mnoho druhů bezdotykově ovládaných armatur se senzory pro umyvadla. Bezdotykové armatury ušetří až 70 % vody oproti běžným pákovým směšovacím bateriím. Navíc je možné je nainstalovat bez velkých stavebních činností - velká výhoda pro intenzivní provoz hotelu. Elektronické senzorem řízené armatury od společnosti SCHELL mohou navíc provádět automatické proplachy usazené vody a přispívat tak k zachování hygieny pitné vody.

Mnoho bezdotykových armatur z portfolia SCHELL je možné propojit se systémem SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL a provádět tak centrálně řízené, automatizované proplachy usazené vody. Pokud jsou armatury propojené pomocí SCHELL SWS, je možné je slučovat do skupin a simulovat tak pomocí automatizovaných, současných proplachů usazené vody řádný provoz dané budovy.

Taková skupina může například zahrnovat všechny armatury v jedné místnosti (umyvadlo, sprcha, WC), takže lze nepoužívané místnosti cíleně a automaticky vyplachovat. Slučování do skupin poskytuje velkou výhodu i tehdy, když jsou během oprav části hotelové budovy neobsazené. Také při obsazení jen určitých částí hotelu - například při konferencích nebo ve vedlejších sezónách - lze efektivně a automaticky vyplachovat jen stanovené skupiny armatur. SWS vždy umožňuje přístup ke kompletnímu rozvodu pitné vody, jednotlivým skupinám armatur, ale také k jednotlivým armaturám v pokoji. Díky velké pružnosti systému SWS pro hospodaření s vodou lze kdykoliv plánovaně a zcela bez ztráty komfortu provádět výplachy pro hosty.

Senzorem řízené armatury mohou napomoci, předcházet nadměrnému množení legionel v potrubním systému. Velkou výhodou je skutečnost, že se při sezonním přerušení užívání nebo v případě zastavení provozu hotelu nemusí provádět opětovné uvádění budovy do provozu, protože díky simulaci vlastně k žádnému přerušení řádného provozu ani nedojde.

Optimální pro hotelové pokoje - umyvadlové armatury série XERIS

V hoteliérství a pohostinství se pravidelně osvědčují armatury řady XERIS od společnosti SCHELL, mezi nimi armatury se senzory XERIS E a XERIS E-T, které lze ovládat bezdotykově. U obou modelů se tok vody spouští přes infračervený senzor, jakmile je ruka v oblasti senzoru. Tento způsob aktivace podporuje hygienu uživatelů - například v oblasti hotelů, kde se střídají různé skupiny uživatelů. Protože je zabráněno kontaktu s armaturou snižuje se tím riziko kontaktní nákazy. Jakmile se ruce nenachází v oblasti snímání senzoru, tok vody se automaticky ukončí. Voda tedy vytéká pouze, když jí skutečně potřebujete. Zvýšená spotřeba vody z důvodu armatur, které zapomněly hosté ve spěchu zavřít, tak konečně patří do minulosti.

Oblast snímání infračerveného senzoru lze snadno přizpůsobit umyvadlu. Elektronika umožňuje jak u XERIS E tak i u XERIS E-T nastavení parametrů armatury pomocí přibližovacího reflexu. Armatury lze navíc nastavovat přes modul SSC Bluetooth® nebo díky zapojení do sítě se systémem SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL. V případě propojení se systémem SWS lze využívat další možnosti úspory a umožnit tak mimořádně hygienický a efektivní provoz rozvodu pitné vody. Armatury XERIS jsou koncipovány na nízkou spotřebu vody. Je dále možné je dodatečně vybavit mimořádně úspornými regulátory proudu LEED, které podporují ekologickou certifikaci budov.

Doporučení DEHOGA: Armatury do sprch, které šetrně zachází s vodou

Svaz DEHOGA doporučuje provozovatelům hotelů používání úsporných sprchových armatur. Jsou uvedeny konkrétně technologie s automatickým uzavíráním. Velmi kvalitní samouzavírací armatury od SCHELL se ideálně hodí také do hotelových pokojů.

Ideální pro hotelové pokoje: Samouzavírací sprchové armatury série LINUS

Na pokojích ubytovacích podniků se osvědčily sprchové armatury série LINUS od SCHELL. Díky možnosti jemného nastavení doby chodu zajišťují ve všech částech hotelového komplexu úsporné používání vody. Navíc jsou obzvlášť komfortní i po stránce obsluhy. Armatury LINUS D-C-T a LINUS D-C-M bodují především dotykovou elektronikou CVD. Přitom se jedná o aktivační prvek citlivý na dotek pro elektronické armatury. Vysoká efektivita při spotřebě vody a energie je podporována díky funkce Start-Stop. Doba toku vody končí automaticky po přednastaveném čase nebo může být zastavena další aktivací tlačítka, čímž dojde k ještě větší úspoře vody. LINUS D-C-T a LINUS D-C-M jsou vhodné k propojení s efektivním systémem SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL a mohou tak podporovat zachování hygieny pitné vody v budovách hotelu. Jejich nadčasový design se navíc dokonale hodí do každé hotelové koupelny. V závislosti na požadavcích ohledně výbavy lze sprchové armatury série LINUS používat se sprchovou hlavicí COMFORT Flex s dlouhou životností nebo také s pohodlnou ruční sprchou od společnosti SCHELL.

Komfort v hotelových pokojích – sprchové armatury série VITUS

Všechny sprchové armatury série VITUS byly vyvíjeny ze základního těla a poskytují četné, které se hodí k dané konstrukční situaci v hotelovém pokoji. Nástěnné sprchové armatury VITUS VD-SC-T, jejichž obsluha je obzvlášť pohodlná, se díky samouzavírání před sprchováním pouze dotykem zapínají. Její výhody v hotelovém provozu se týkají také hygieny, protože mají snadno omývatelné, hladké pochromované plochy a převlečné matice, které jsou zakryté rozetou. Dobu vytékání vody během jednoho používání si může provozovatel individuálně nastavit mezi 5 a 30 vteřinami. Jako další armatury série VITUS je také provoz VITUS VD-SC-T s třídou hlučnosti I velmi tichý. Termostat ThermoProtect navíc zajišťuje spolehlivou ochranu proti opaření Armaturu lze nastavit pomocí Single Control SSC a může se také připojit k systému SWS. Ideálním doplňkem sprchových armatur SCHELL ze série VITUS jsou vhodné sprchové hubice: Díky ruční sprše VITUS si hoteloví hosté užijí pohodlné sprchování s jemným proudem, masážním proudem nebo jejich kombinací.

Doporučení DEHOGA: Armatury se senzory u záchodů a pisoárů

Také v oblasti WC a pisoárů mohou armatury SCHELL podporovat efektivní zajištění hygieny pitné vody v hotelech. List č. 20 „Další provozní oblasti“ týkající se úspory energie a vydávaný svazem DEHOGA doporučuje kromě jiného také používání senzorem řízených pisoárových armatur na pánské toaletě. Také zde nabízí SCHELL ideální řešení: Bezdotyková ovládání WC EDITION E a EDITION E Manual spojují na pokojích hygienu a úsporu vody. Nejvyšší požadavky na hygienu splňuje ve sportovních oblastech a apartmánech bezdotykové podomítkové ovládání pisoáru EDITION E.

Bezdotykové ovládání WC EDITION E a EDITION E Manual

SCHELL nabízí prostřednictvím WC ovládání EDITION E s aktivací přes infračervený senzor a Edition E Manual mimořádně hygienická a úsporná řešení. V provedení, které se rovněž spouští infračerveným senzorem EDITION E Manual s přídavným nouzovým řešením, je možné provést spláchnutí WC v případě výpadku proudu i manuálně tlakovým spínačem. Robustní čelní deska v nerezovém provedení je ideálně vhodná pro použití v zatěžovaných sanitárních prostorách ubytovacích budov. Ovládání WC EDITION E a EDITION E Manual lze nastavovat pomocí SCHELL Single Control SSC a lze je navíc propojit se systémem SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL.

Moduly pro splachovací nádrže - MONTUS Flow a MONTUS Flow H

Moduly MONTUS Flow a MONTUS Flow H do bezbariérových sanitárních prostor s možností komfortní instalace doplňují portfolio SCHELL a jsou kompatibilní jak se systémem SSC tak i SWS. Pomocí obou je možné řídit proplachy usazené vody. MONTUS Flow a MONTUS Flow H lze zkombinovat se všemi ovládacími deskami SCHELL MONTUS, například s ovládací deskou MONTUS FIELD s bezdotykovou aktivací.

Bezdotykové podomítkové ovládání pisoárů EDITION E

Nejvyšší požadavky na hygienu splňuje ovládání pisoáru EDITION E, které dokonale pasuje k ovládání WC ze série EDITION. Ve všech hotelových pokojích a sanitárních prostorách sportovní části – podporuje EDITION E díky bezdotykové aktivace úsporný provoz a optimální hygienu uživatelů. Infračervený senzor rozezná uživatele a bezdotykově spouští nastavené splachovací množství, dokud oblast zachycovaná senzorem není opět opuštěna. Také ovládání pisoáru EDITION E lze nastavovat pomocí SCHELL Single Control SSC a propojit se systém SWS, čímž dochází k zajišťování hygieny pitné vody v budově hotelu cestou proplachů usazené vody.

Zvýšení efektivního používání energií v budovách: Systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL

Hodnotným nástrojem ke zvýšení efektivního používání energií v budovách je systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL. S SWS lze realizovat hned několik doporučení svazu DEHOGA: SWS umožňuje zobrazování vypočítané spotřeby vody. SWS lze navíc použít jako samostatné řešení nebo je lze přes brány zaintegrovat do nadřazeného systému techniky rozvodů v budově. SWS také nabízí velkou pružnost ohledně přístupu ke všem připojeným armaturám. Provozovatelé hotelů mohou přizpůsobovat parametry dle používání a rozlišovat i mezi obsazenými a neobsazenými pokoji. Pokud jsou například dva pokoje obsazené a mezi nimi má být automaticky propláchnut neobsazený pokoj, dokáže SWS příslušné armatury aktivovat. Tak nejsou hosté v pokojích rušeni prováděním nezbytného proplachu v neobsazeném pokoji.

V roce 2023 byl zákonodárci v Německu zcela změněn zákon o pitné vodě (TrinkwV). Z paragrafů o legionelle lze vyvodit konkrétní požadavky k zavádění opatření provozovateli. V roce 2023 byl zákonodárci v Německu zcela změněn zákon o pitné vodě. Z paragrafů o legionelle lze vyvodit konkrétní požadavky k zavádění opatření provozovateli. Kromě reaktivních opatření při odstraňování zamoření je nyní kladen podstatně vyšší důraz na prevenci. Pro provozovatele hotelů to může být důvodem, aby zavedli výhodné úsporné rozvody pitné vody a měli motivaci používat SWS pro zachování hygieny pitné vody. SWS podporuje provozovatele hotelů při koncipování hygienického provozu rozvodů pitné vody a při povinné dokumentaci opatření pro zachování kvality pitné vody, obzvlášť při sezónním kolísání vytížení provozu.

Pomocí systému SWS lze propojit všechny armatury SCHELL v budově hotelu, ovládat je a spravovat – pomocí doplňkového a na internetovém prohlížeči založeného online servisu SMART.SWS dokonce na dálku z celého světa. SWS je podporováno automatizovaným proplachem usazené vody, který může díky slučování více armatur do skupin a souběžnému používání simulovat správný provoz rozvodu pitné vody, zachování kvality pitné vody. Díky možnosti vytváření skupin mohou probíhat proplachy usazené vody na různých armaturách ve stejný časový okamžik a lze simulovat předpisový provoz. Pomocí SWS lze dokumentovat proplachy usazené vody a zároveň efektivně a s předstihem plánovat údržbu - také v hotelových pokojích.

V případě potřeby lze přizpůsobit nastavení jednotlivých armatura zvlášť. Automatizované procesy šetří čas, náklady a poskytují provozovatelům hotelů hodnotnou podporu při zajištění předpisového provozu rozvodu pitné vody. Používání systému SWS má rozhodující pozitivní vliv na spotřebu vody a energií a tím i na efektivitu budov.

Závěr

Pohodlí a bezpečí hostů je centrálním požadavkem provozovatelů hotelů. Zvýšené provozní náklady, zachování kvality pitné vody a podpora hygieny uživatelů je staví před další výzvy. SCHELL partnersky poskytuje provozovatelům hotelů podporu čelit těmto výzvám a díky dlouholeté zkušenosti z oblastí armatur objektů a řešení pro zachování kvality pitné vody. Řešení od společnosti SCHELL mohou provozovatele hotelů podporovat přitom, ve všech částí budov efektivně úsporně zacházet s energiemi a vodou – díky úsporným armaturám také na hotelových pokojích. Na základě připojení se systémem SWS mohou elektronické armatury od společnosti SCHELL přispět k zachování hygieny pitné vody ve všech oblastech hotelu a zodpovědným osobám usnadnit předpisový provoz ve svých provozech. V závislosti na situaci v daném místě mohu být armatury od SCHELL často nainstalovány bez velkých stavebních úprav – mnoho modelů lze navíc dovybavit regulátory proudu LEED. Vedle efektu úspory podporují elektronické armatury od společnosti SCHELL hygienu uživatelů a zároveň poskytují vysoký uživatelský komfort. Díky kombinaci nejlépe vhodných produktů od SCHELL lze u konkrétní budovy zjistit úsporný potenciál a využít ho.

Propojená témata

Umyvadlové armatury - Elektronické armatury - Udržitelnost - Hygiena uživatelů - Sanace - Hygiena pitné vody - Ochrana proti opaření

Reference - řešení firmy SCHELL pro tu nejvyšší kvalitu z oblasti designu v idylickém prostředí Jižního Tyrolska

Čtyřhvězdičkový hotel v krásném prostředí v městečku Ridnauntal a špičková restaurace v Ahrntalu – zde je možné splnit hostům a návštěvníkům všechna jejich přání a k tomu patří samozřejmě také...

Přečtěte si více