Artikel_Header_1920x600_Referenzen_Vema_Erbach_Holzweiler

Reference - řešení SCHELL se osvědčila v praxi

Čas k přečtení 7 minuty

Výbava sanitárních zařízení v místech s kolísavou návštěvností představuje mimořádnou výzvu ohledně použitých řešení a povinnosti provozovatelů. V místech podnikových závodů stejně jako ve sportovních halách a saunových resortech dochází nejen ve všední den ke kolísání návštěvnosti. V závislosti na typu objektu může dojít také k dlouhým přerušením používání, například z důvodu sezónních výkyvů nebo při svátcích. Armatury, které jsou používány různým okruhem osob, musí navíc splňovat mimořádné požadavky ohledně provedení: Požadována je mimořádná robustnost a ochrana před vandalizmem a navíc hygiena uživatelů a podpora při zachování kvality pitné vody. V neposlední řadě je hygienický a přitom hospodárný provoz rozvodu pitné vody důležitým požadavkem provozovatelů. Na třech příkladech vám ukážeme, jak je možné optimálně vyhovět těmto nárokům s výrobky od SCHELL.

Hlavní sídlo firmy Vema GmbH & Co. KG, Neusäß

Již od roku 1970 má společnost Vema GmbH & Co. KG., dceřiná společnost podnikové skupiny Kläger, svoji budovu ve společném firemním sídle v bavorském městě Neusäß. V rámci rozsáhlé rekonstrukce byla sanitární zařízení uvedena pomocí produktů SCHELL na nejnovější technický stav.

Výzva:

Šatny a sanitární zařízení rodinného podniku pochází ještě z 80tých let minulého století. Design, technika a funkčnost sanitární výbavy byly již delší dobu zastaralé. V rámci rozsáhlých rekonstrukčních opatření dosavadního vybavení měla proběhnout celková modernizace sanitární techniky. Kromě hygienický podmínek pro uživatele kladli provozovatele velký důraz na zachování kvality pitné vody. Hledala se inteligentní řešení, která efektivně předchází nadměrnému rozmnožování legionelly ve vedeních a podporují hygienu uživatelů.

Řešení:

Srdcem nové sanitární techniky je systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL: Díky propojení s elektronickými armaturami SCHELL umožňuje SWS nejlepší možnou podporu zachování hygieny pitné vody. Individuálně programovatelné, automatizované proplachy usazené vody efektivně předchází nadměrnému rozmnožování bakterií, např. legionelly - i když je budova mimo provoz, např. během provozních prázdnin a o svátcích. Díky digitální dokumentaci všech relevantních dat mohou provozovatelé snadno plnit svoji povinnost prokázat dodržování nařízení o pitné vodě. Hygiena uživatelů je zajištěna díky použití bezdotykových umyvadlových armatur a částečně bezdotykových sprchových armatur; sie minimieren das Risiko von Schmierinfektionen. U umyvadel byly použity umyvadlové armatury CELIS E HD-M, v kombinaci se systémem SWS od SCHELL splňují nejvyšší nároky na hygienu pitné vody. Jejich technika IČ senzorů navíc umožňuje hygienické použití. Díky nim je CELIS E také mimořádně úsporná, protože se tok vody aktivuje pouze tehdy, pokud má voda skutečně vytékat, a zastaví se automaticky, jakmile jsou ruce mimo dosah senzoru. Ve sprchovacích oblastech byly použity sprchovací panely LINUS Inox DP-C-T s příslušnou sprchovou hlavicí COMFORT Flex a vždy po jednom sprchovacím panelu LINUS Inox DP-C-T-D-H s dodatečnou ruční sprchou, která je taktéž propojena s SWS. Sprchovací panely z velmi kvalitní leštěné ušlechtilé oceli jsou aktivovány úsporně a hygienicky pomocí dotykové elektroniky CVD, jejich inovativní technologie ThermoProtect chrání spolehlivě i při výpadku přívodu studené vody před opařením. Vhodné odkládací přihrádky na sprchových armaturách poskytují možnost k uložení při sprchování a dodatečně zvyšují uživatelský komfort.

Více informací o projektu a dalších použitých produktech SCHELL najdete také v referenční zprávě o sídle firmy Vema GmbH & Co. KG.

Novostavba sportovní haly se třemi hřišti, Erbach

V nové sportovní hale se třemi hřišti v Erbachu v Bádensku Württembersku, která nahradila sportovní halu Jahn, vyhovují produkty SCHELL nejvyšším stavebně technickým nárokům. Zodpovědné osoby zvolily náročné technické vybavení a rozhodly se v oblasti sanitární techniky pro moderní, velmi kvalitní řešení od SCHELL.

Výzva:

Novostavba měla být „zcela fit“ po stránce sanitární techniky a díky použití inovativních produktů splňovat nejvyšší požadavky i po stránce funkčnosti, hygieny pitné vody a hygienu uživatelů. Navíc by měla sanitární zařízení optimalizovat provozní procesy ve sportovní hale: Provozovatelé budovy kladli mimořádný důraz na řešení, která by je podporovala při dokumentaci a prokazování správného provozu systému pitné vody a která by jim usnadnila práci.

Řešení:

Aby bylo možné podporovat hygienu pitné vody při sezónně dané nízké návštěvnosti, rozhodly se zodpovědné osoby pro systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL, kterým lze propojit odběrná místa pitné vody v umývárnách  a sprchách. Díky automatickému proplachu usazené vody se efektivně předchází nadměrnému rozmnožování bakterií ve vodním vedení. Nešetří to jen čas a je efektivní, ale zároveň podporuje provozovatele při jejich povinnosti prokazování předepsaného provozu zařízení. Digitální dokumentace je zajištěna proti manipulaci a je proto absolutně spolehlivá. Není potřeba ji ručně doplňovat, což je značné pracovní usnadnění. Zároveň umožňují bezdotykové umyvadlové armatury a částečně bezdotykové sprchové armatury spolehlivou hygienu a komfort uživatelů. Součástí komplexní koncepce jsou elektronické armatury pro umyvadla CELIS E, které se aktivují bezdotykově přes IČ senzor a které jsou propojené s SWS - riziko kontaktní nákazy se tak snižuje na minimum a i při velké návštěvnosti je zajištěna hygiena uživatelů. Jelikož se tok vody aktivuje pouze tehdy, když se ruka nachází v oblasti senzoru, přispívají umyvadlové armatury k úspoře vody. Také nainstalované podomítkové sprchy LINUS D-C-T byly propojeny prostřednictvím SWS. Jejich dotyková elektronika CVD se aktivuje přes aktivační prvek citlivý na dotek a tok vody se automaticky ukončí po nastavené době. Díky termostatu je zajištěna ochrana proti opaření, i v případě výpadku přívodu studené vody nebo při výkyvech tlaku v systému. Pohodové sprchování po sportu umožňují vhodné sprchové hlavice COMFORT Flex s jemným proudem a hygienickými nopky proti vodnímu kameni. Robustní konstrukce sprchových hlavic rozhodujícím způsobem přispívá dlouhé životnosti sanitární výbavy ve sportovní hale se třemi hřišti v Erbachu.

Více informací o projektu a dalších použitých produktech SCHELL najdete také v referenční zprávě o sportovní hale se třemi hřišti v Erbachu.

Rozšíření panoramatického saunového světa, Grafschaft-Holzweiler

Panoramatický saunový svět v Grafschaft-Holzweiler je jedním z nejoblíbenějších wellness světů regionu Kolín/Bonn. V rámci rozsáhlého rozšíření a sanací byly použity četné produkty firmy SCHELL, které výraznou měrou přispěly k rekreačnímu konceptu celého areálu a také k zachování hygieny pitné vody.

Výzva:

Novou výstavbou elegantního saunového světa chtěla rodina majitelů této wellness oázy vytvořit další unikátní designový wellness svět. Zde je důležitý především moderní design, jakož i vysoce kvalitní, robustní materiály, které vydrží vysoký a pravidelný provoz zařízení. Vysoké požadavky byly kladeny především na energetickou účinnosti, hygienu pitné vody a hygienické podmínky uživatelů, aby byl stále a bez problémů zaručen plynulý a hygienický provoz celého saunového světa.

Řešení:

Firma SCHELL přesvědčila vysoce kvalitním, moderním designem, prvotřídním poradenstvím a vysokou kvalitou výrobků. V nově vystavěných sprchách nalezlo místo sprchových panelů LINUS Inox DP-C-T. Následně bylo v celém areálu saunového světa úspěšně instalováno více jak 40 dalších panelů. Spolehlivou ochranu před opařením i v případě výpadku přívodu studené vody umožňují sprchové panely termostat díky inovativní technologii ThermoProtect. Průtok vody se spouští elektronicky a bezdotykově, pomocí dotykové elektroniky CVD a po předem nastaveném čase se automaticky ukončí - tak přispívají sprchové panely LINUS Inox nejen ke zlepšení hygieny uživatelů panoramatického saunového světa, ale efektivním způsobem také šetří vodu. Příjemný komfort při sprchování před a po použití sauny zajišťuje relaxační jemný proud sprchové hlavice COMFORT Flex. Použité nástěnné sprchové panely LINUS Inox DP-C-T ve vysoce jakostním provedení z ušlechtilé ocele přesvědčí každého především svým kvalitním robustním provedením a sníženou spotřebou vody. I přes zvyšující se počet návštěvníků, dochází i zde k občasnému odstavení sprch, jako tomu je například o svátcích. Aby bylo možné i v těchto dnech zajistit co nejlepší hygienu pitné vody, byl zde instalován systém SWS pro hospodaření s vodou od firmy SCHELL. Programovatelné proplachy usazené vody umožňují snížení množení nebezpečných bakterií, jako jsou legionelly, a je tak zachován hygienický koncept celého saunového světa.

Více informací o projektu a dalších použitých produktech SCHELL najdete také v referenční zprávě o panoramatickém saunovém světě Grafschaft-Holzweiler.

Závěr

Osvědčené při různých praktických aplikacích jsou produkty SCHELL dokonale připraveny na speciální výzvy v sanitárních zařízeních, které připravují zodpovědní provozovatelé pro velký počet různých uživatelů. Řešení od firmy SCHELL se osvědčila při náročném používání, kolísavé návštěvnosti a zcela rozhodujícím způsobem také při přerušení používání, jako například při sezonních odstávkách nebo provozních přestávkách během svátků. Zvlášť systém SWS pro hospodaření s vodou podporuje provozovatele při hospodárném zachování kvality pitné vody v jejich zařízeních.

Hledáte další inspiraci? Mnoho dalších zajímavých projektů je popsáno zde.