FAQ – typische vragen aan SCHELL

We hebben de meest voorkomende vragen van onze klanten en de antwoorden erop verzameld.

Watermanagementsysteem SWS

De batterij die het verlies van het tijdstip en de datum voorkomt, blijft 8 tot 10 jaar goed.

Als de elektriciteit in de kraan uitvalt, stopt de kraan automatisch.

We kunnen helaas geen bindende reikwijdte geven, aangezien deze afhangt van individuele factoren ter plaatse (bijv. type en dikte van de muren, plaats van de SWS-server).

Aanbevolen buskabels:

 • YXYM 2x2x0,8
 • J-Y(St)Y 2x2x0,8
 • JH(St)H 2x2x0,8
 • A-2Y(L)2Y/A-2YF(L)2Y

Voor de kabelverbinding van de SWS-bus gelden dezelfde eisen als voor een KNX-installatie.

Bekabeling is mogelijk zonder specifieke structuur. Er is dus zeker geen rij- of sterstructuur vereist.

Eén kabel mag max. 350 m lang zijn. De som van alle kabellengtes mag niet meer dan 1000 m bedragen.

Elke SWS-bus-transformator kan exact één watermanagementserver omvatten.

Dat gebeurt opzettelijk door het specifieke energiemanagement bij kranen met batterijwerking. Druk gewoon op ‘Opslaan’, waarna ook deze kranen worden opgenomen en in de lijst van alle apparaten verschijnen.
Uitzondering:
Bij de eerste ingebruikname verschijnen kranen met bus-extender RLAN en stroomvoorziening via batterij in de lijst ‘beschikbare apparaten’.

De kranen worden weliswaar herkend, maar zijn al aan een andere watermanagementserver toegekend.

Wastafel

Een gewone zekering van 10 A, type B10, volstaat.

De afstand tussen transformator en elektronica mag niet groter dan 10 m zijn.

2 W

< 0,3 W

Het magneetventiel sluit en opent niet meer.

Aan de kant die naar de muur wijst of aan de onderkant bij horizontale SC-bediening bevindt zich een schroef in de drukknop.
Maak deze los met een zeskantsleutel.

 1. Bij oudere modellen moet de afsluitkap vervangen worden; let daarbij op de correcte positie van de veer. Die is verantwoordelijk voor de aandrukkracht van de ventieldichting.
 2. Controleer bij nieuwere modellen of onder de bedieningsgreep een veer zit. In dat geval moet de cartouche vervangen worden.

Reinig de sproeikopboring, de filter en de cartouche. De looptijd moet aangepast worden aan de instelnaald van de sproeikop. Vervang evt. de cartouche.

In de SC-cartouche van SCHELL bevindt zich een zuiger, die door de toevoerdruk uit de drinkwaterleiding bewogen wordt. Bovenaan in de SC-cartouche bevindt zich een kleine kamer, die met water gevuld is. Als de cartouche bediend wordt, wordt dat deel van de cartouche geleegd en beweegt de zuiger naar boven. Terwijl het water doorstroomt, stroomt een gedeelte naar het lege bovenste deel, waardoor de zuiger naar beneden wordt geschoven. Als de zuiger de ventielzitting bereikt, is de SC-cartouche weer gesloten.

Een stagnatiespoeling bij wastafelkranen is niet verplicht. Het is echter een uitstekende, eenvoudige en voordelige oplossing om stagnerend water te vermijden. Het voorkomt namelijk mogelijke kiemvorming in het leidingsysteem of in bepaalde trajecten. Ondertussen zijn stagnatiespoelingen niet alleen gangbaar bij wastafelkranen, maar ook bij douches of urinoirsystemen courant en efficiënt.

 1. Bij kranen met batterijvoeding wijst een rood knipperende led in het sensorvenster erop dat de batterij leeg is.
 2. Bij de programmeerbare kranen PURIS E, VENUS E, CELIS E en MODUS E wijst het knipperen van de rode led bovendien op de programmamodus.
 1. Controleer de positie van de begrenzingsstiften onder de drukknop. M.b.v. de begrenzingstiften kan de draaibeweging van de drukknop in vier posities beperkt worden. Daardoor wordt bijv. de warmwaterhoeveelheid beperkt en kan de temperatuur te laag zijn.
 2. Vervang de cartouche, incl. de meegeleverde nippel.

U kunt een gepaste verlengset van SCHELL gebruiken. (Niet geschikt voor wc COMPACT en urinoir COMPACT II. Hier moet met een metrische draadstang en schroeven ter plaatse een verlenging gemaakt worden.)

 1. Bij een vuil sensorvenster kan de kraan onopzettelijk geactiveerd worden.
 2. Bij erg kleine wastafels kan de beperkte afmeting een opzettelijke activering veroorzaken.
 3. Kranen met stagnatiespoeling activeren 24 uur na het laatste gebruik automatisch om de leiding te spoelen. Als u dat niet wenst, kunt u dat in het programmamenu uitschakelen. Onder  Producten  kunt u alle bedieningshandleidingen downloaden.

Dat is bij enkele producten mogelijk: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, urinoir EDITION E, AMBITION E. Bij douchekranen van de LINUS-serie en wc-spoelingen EDITION E moet een toevoerkabel van een externe transformator naar de inbouwdoos gelegd worden. De moeite en kosten hiervoor zijn afhankelijk van het producttype. Neem hiervoor contact op met onze  medewerkers.

Bij grote en bijgevolg niet genormeerde wastafelopeningen met een diameter tot 55 mm kan het  kraangatrozet, bestelnr. 76 063 06 99  gebruikt worden.

Thermische desinfectie wordt vermeld als maatregel om de vermenigvuldiging van bacteriën te voorkomen. Dat laatste is verplicht. Als in het leidingsysteem legionella wordt vastgesteld, is een mogelijke bestrijdingsmaatregel om door hoge temperaturen legionella te doden. Daarvoor moet gedurende minstens 3 minuten water van > 70 °C bij de aftappunten stromen. In het hele drinkwatersysteem moet daarom een hoge temperatuur gecreëerd worden. DVGW-werkblad W 551 stelt thermische desinfectie voor als mogelijke maatregel tegen legionella.

De elektronische kranen van SCHELL kunnen een verbruik van 1 gpm hebben. Bij de zelfsluitende SCHELL-kranen beïnvloedt de reductie van het debiet tot 1 gpm de instelbare looptijd. De looptijd moet na de montage van een straalregelaar voor 1 gpm aangepast worden.

 1. Controle van het sensorbereik.
  Is het sensorvenster schoon? Is het sensorveld vrij? Zijn er reflecterende oppervlakken in het sensorveld? (Infraroodkranen kunnen niet bij wastafels van edelstaal worden gebruikt.)
 2. Controle van het magneetventiel. (Evt. vervangen.)
 3. Controle van de elektronica. (Evt. vervangen.)

Controleer de watertoevoer:

 • Is er water beschikbaar?
 • Zijn de haakse-kranen open?
 • Zijn de voorfilters op de haakse-kraan vrij?
 • Zijn de terugslagkleppen juist gemonteerd?
 • Is de filter van het magneetventiel vrij? (Evt. reinigen.)

Voor PURIS E, VENUS E, CELIS E en MODUS E en elektronische wc- en urinoirkranen via de standaardprogrammering. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u bij  Producten  de bedieningshandleidingen van de kranen downloaden.

Douche

In de SC-cartouche van SCHELL bevindt zich een zuiger, die door de toevoerdruk uit de drinkwaterleiding bewogen wordt. Bovenaan in de SC-cartouche bevindt zich een kleine kamer, die met water gevuld is. Als de cartouche bediend wordt, wordt dat deel van de cartouche geleegd en beweegt de zuiger naar boven. Terwijl het water doorstroomt, stroomt een gedeelte naar het lege bovenste deel, waardoor de zuiger naar beneden wordt geschoven. Als de zuiger de ventielzitting bereikt, is de SC-cartouche weer gesloten.

Reinig de sproeikopboring, de filter en de cartouche. De looptijd moet aangepast worden aan de instelnaald van de sproeikop. Vervang evt. de cartouche.

 1. Bij oudere modellen moet de afsluitkap vervangen worden; let daarbij op de correcte positie van de veer. Die is verantwoordelijk voor de aandrukkracht van de ventieldichting.
 2. Controleer bij nieuwere modellen of onder de bedieningsgreep een veer zit. In dat geval moet de cartouche vervangen worden.

Aan de kant die naar de muur wijst of aan de onderkant bij horizontale SC-bediening bevindt zich een schroef in de drukknop.
Maak deze los met een zeskantsleutel.

Het magneetventiel sluit en opent niet meer.

< 0,3 W

2 W

De afstand tussen transformator en elektronica mag niet groter dan 10 m zijn.

Een gewone zekering van 10 A, type B10, volstaat.

De SCHELL-douchepanelen worden vervaardigd van geëloxeerde aluminiumprofielen en zijn bijgevolg corrosiebestendig. Dat geldt echter in beperkte mate voor gebruik aan de kust. Daar is het onderhoud van alle materialen belangrijk, waarbij alle oppervlakken regelmatig en grondig gereinigd moeten worden.

U kunt een gepaste verlengset van SCHELL gebruiken. (Niet geschikt voor wc COMPACT en urinoir COMPACT II. Hier moet met een metrische draadstang en schroeven ter plaatse een verlenging gemaakt worden.)

Dat is bij enkele producten mogelijk: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, urinoir EDITION E, AMBITION E. Bij douchekranen van de LINUS-serie en wc-spoelingen EDITION E moet een toevoerkabel van een externe transformator naar de inbouwdoos gelegd worden. De moeite en kosten hiervoor zijn afhankelijk van het producttype. Neem hiervoor contact op met onze  medewerkers.

Een frequente vervanging van batterijen kan diverse oorzaken hebben. Houd rekening met de volgende punten.

 • Controleer of het venster vuil is, vervang evt. ook bij kalkranden of krassen. Kies bij frequent gebruik kranen met netvoeding.
 • Gebruik hoogwaardige batterijen volgens industriële normen.
 • Controleer het batterijvak op vocht.
 • Gebruik een groter batterijvak 01 853 00 99 met AA-batterijen i.p.v. een 9V-blokbatterij (niet bij alle modellen mogelijk).
 • Voor PURIS E, VENUS E en CELIS E en elektronische wc- en urinoirkranen via de standaardprogrammering. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u bij  Producten  de bedieningshandleidingen van de kranen downloaden. Bij MODUS E is een keuze (met of zonder stagnatiespoeling) alleen via het artikelnummer mogelijk.
 • Bij alle modellen met CVD-touch-elektronica via standaardprogrammering en via de USB-programmeeradapter in combinatie met eSCHELL-software.

Voor PURIS E, VENUS E, CELIS E en MODUS E en elektronische wc- en urinoirkranen via de standaardprogrammering. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u bij  Producten  de bedieningshandleidingen van de kranen downloaden.

De ombouw is mogelijk met de ombouwset 01 890 06 99.

Wc

Een gewone zekering van 10 A, type B10, volstaat.

In de SC-cartouche van SCHELL bevindt zich een zuiger, die door de toevoerdruk uit de drinkwaterleiding bewogen wordt. Bovenaan in de SC-cartouche bevindt zich een kleine kamer, die met water gevuld is. Als de cartouche bediend wordt, wordt dat deel van de cartouche geleegd en beweegt de zuiger naar boven. Terwijl het water doorstroomt, stroomt een gedeelte naar het lege bovenste deel, waardoor de zuiger naar beneden wordt geschoven. Als de zuiger de ventielzitting bereikt, is de SC-cartouche weer gesloten.

Reinig de sproeikopboring, de filter en de cartouche. De looptijd moet aangepast worden aan de instelnaald van de sproeikop. Vervang evt. de cartouche.

 1. Bij oudere modellen moet de afsluitkap vervangen worden; let daarbij op de correcte positie van de veer. Die is verantwoordelijk voor de aandrukkracht van de ventieldichting.
 2. Controleer bij nieuwere modellen of onder de bedieningsgreep een veer zit. In dat geval moet de cartouche vervangen worden.

Aan de kant die naar de muur wijst of aan de onderkant bij horizontale SC-bediening bevindt zich een schroef in de drukknop.
Maak deze los met een zeskantsleutel.

Het magneetventiel sluit en opent niet meer.

< 0,3 W

2 W

De afstand tussen transformator en elektronica mag niet groter dan 10 m zijn.

De looptijd kan beperkt worden door een variabele aanslag van de zuiger. Daartoe wordt de bedieningsgreep gedemonteerd, instelschroef links draaien + / rechts draaien -.

De SCHELL-montagemodules werden met een uittrekbaar deel van max. 200 mm en een belasting van 400 kg op een gemonteerde wc-pot getest. Als de poten nog verder uitgetrokken worden, komt de wc-montagemodule van SCHELL in een ongeteste zone en is niet meer gegarandeerd dat deze stabiel blijft staan.

Nee, de mogelijke spoelvolumes zijn 3/6 l en 4/7,5 l.

Het debiet moet via de afsluitkraan of debietregeling veranderd worden.

 1. Dat is te wijten aan het leidingsysteem: onvoldoende bevestigde onderdelen.
 2. U zou kunnen testen of dit verandert
  - door onderdelen van de leiding te bevestigen,
  - door het debiet te verminderen (rekening houden met spoelresultaat) of
  - door een nieuwe cartouche te plaatsen.

De instelschroef mag maximaal tot de bovenkant van de opening uitgedraaid worden.
Opgelet: deze kan er volledig uitgedraaid worden.

Oorzaak is lucht in het systeem, onjuiste buisafmetingen of drukverhoudingen.

De looptijd kan door een instelbare sproeikopboring ingesteld worden. Daartoe wordt de bedieningsgreep gedemonteerd, instelschroef links draaien - / rechts draaien +.

Dat is bij enkele producten mogelijk: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, urinoir EDITION E, AMBITION E. Bij douchekranen van de LINUS-serie en wc-spoelingen EDITION E moet een toevoerkabel van een externe transformator naar de inbouwdoos gelegd worden. De moeite en kosten hiervoor zijn afhankelijk van het producttype. Neem hiervoor contact op met onze  medewerkers.

In principe kunt u bij alle spoelkranen stromingsgeluid horen. De geluidsclassificatie heeft betrekking op het geluid in de aangrenzende ruimte bij correcte plaatsing van de leidingen.

Kranen van geluidsklasse I hebben een lager geluidsniveau (Lap) dan kranen van geluidsklasse II. Kranen van geluidsklasse I mogen volgens DIN 4109 onbeperkt geplaatst worden in ruimtes, die vlak naast geluidsgevoelige ruimtes (bijv. slaap- en rustkamers) liggen. Als bewijs van de geluidsklasse geldt een testcertificaat van het bouwtoezicht.

In principe worden de SCHELL-kranen getest bij een werkdruk van 3,0 bar. Alle technische gegevens in de catalogus hebben betrekking op deze werkdruk. Als de werkdruk kleiner wordt, vermindert ook het spoelvermogen. Bij twijfel moet een spoelkraan als test met een wc-pot gebruikt worden.

Niet in het verticale deel van de spoelbuis. In het horizontale deel mag maximaal een bocht van 45° geïnstalleerd zijn. Anders bestaat het risico dat het spoelwater aan spoelkracht verliest en de wc-pot onvoldoende gespoeld kan worden.

Ja, het verticale deel van de spoelbuis kan zonder problemen bijv. tot in een verlaagd plafond verlengd worden. Let daarbij op dat er geen weerstand ingebouwd wordt. Dan kan de SCHELL-wc-spoelkraan EDITION E gebruikt worden. De spoelkraan wordt geactiveerd met schakelmodule 01 169 06 99.

Ja, het verticale deel van de spoelbuis kan zonder problemen bijv. tot in een verlaagd plafond verlengd worden. Let daarbij op dat er geen weerstand ingebouwd wordt. Dan kan de SCHELL-wc-spoelkraan EDITION E gebruikt worden. De spoelkraan wordt geactiveerd met schakelmodule 01 169 06 99.

Volgens een Europese norm moet er minstens 400 mm zijn tussen de bovenkant van de wc-pot en de buisonderbreker op de spoelkraan.

 1. Controleer of het water opgestuwd wordt in de spoelbuis. Stel evt. het debiet in.
 2. In het verticale deel van de spoelbuis mag geen bocht geïnstalleerd zijn.
 3. Controleer of de spoelbuis niet te diep in de wc-keramiek gemonteerd is.
 1. Een wc-spoelkraan heeft een debiet van 1,3 l/s nodig. Het debiet is afhankelijk van de werkdruk en de leidingdiameter. Controleer of alle strengafsluitingen volledig geopend zijn en controleer het debiet van de watermeter en de werkdruk.
 2. De kraan mag niet vuil zijn.
 3. Controleer of de afmetingen van de aansluitleiding correct berekend werden.

Bij een lage druk, buiten het werkingsgebied, kan de zuigerslag niet volledig uitgevoerd worden.

 1. Hoe langer de spaartoets ingedrukt blijft, des te kleiner is het verschil tussen een volledige spoeling en een spaarspoeling. De standaard activeringstijd van een spoeling is normaal gezien vastgelegd op 1 seconde.
 2. De spaartoets moet bij de bediening volledig ingedrukt worden.
 3. De spaartoets werkt enkel als de messing stift op de cartouchekop ingestoken is.

De spaartoets beperkt de zuigerslag. Daardoor wordt de looptijd beperkt. De spaartoets moet bij de bediening volledig ingedrukt worden.

Voor PURIS E, VENUS E, CELIS E en MODUS E en elektronische wc- en urinoirkranen via de standaardprogrammering. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u bij  Producten  de bedieningshandleidingen van de kranen downloaden.

 • Voor PURIS E, VENUS E en CELIS E en elektronische wc- en urinoirkranen via de standaardprogrammering. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u bij  Producten  de bedieningshandleidingen van de kranen downloaden. Bij MODUS E is een keuze (met of zonder stagnatiespoeling) alleen via het artikelnummer mogelijk.
 • Bij alle modellen met CVD-touch-elektronica via standaardprogrammering en via de USB-programmeeradapter in combinatie met eSCHELL-software.

Een frequente vervanging van batterijen kan diverse oorzaken hebben. Houd rekening met de volgende punten.

 • Controleer of het venster vuil is, vervang evt. ook bij kalkranden of krassen. Kies bij frequent gebruik kranen met netvoeding.
 • Gebruik hoogwaardige batterijen volgens industriële normen.
 • Controleer het batterijvak op vocht.
 • Gebruik een groter batterijvak 01 853 00 99 met AA-batterijen i.p.v. een 9V-blokbatterij (niet bij alle modellen mogelijk).
Urinoir

Een gewone zekering van 10 A, type B10, volstaat.

De afstand tussen transformator en elektronica mag niet groter dan 10 m zijn.

2 W

< 0,3 W

Het magneetventiel sluit en opent niet meer.

Aan de kant die naar de muur wijst of aan de onderkant bij horizontale SC-bediening bevindt zich een schroef in de drukknop.
Maak deze los met een zeskantsleutel.

 1. Bij oudere modellen moet de afsluitkap vervangen worden; let daarbij op de correcte positie van de veer. Die is verantwoordelijk voor de aandrukkracht van de ventieldichting.
 2. Controleer bij nieuwere modellen of onder de bedieningsgreep een veer zit. In dat geval moet de cartouche vervangen worden.

Reinig de sproeikopboring, de filter en de cartouche. De looptijd moet aangepast worden aan de instelnaald van de sproeikop. Vervang evt. de cartouche.

In de SC-cartouche van SCHELL bevindt zich een zuiger, die door de toevoerdruk uit de drinkwaterleiding bewogen wordt. Bovenaan in de SC-cartouche bevindt zich een kleine kamer, die met water gevuld is. Als de cartouche bediend wordt, wordt dat deel van de cartouche geleegd en beweegt de zuiger naar boven. Terwijl het water doorstroomt, stroomt een gedeelte naar het lege bovenste deel, waardoor de zuiger naar beneden wordt geschoven. Als de zuiger de ventielzitting bereikt, is de SC-cartouche weer gesloten.

Urinoirspoelkranen zijn een gesloten systeem. Vervang bij lekken het gepaste onderdeel.

De instelbaarheid verschilt bij de verschillende types. Onder  Producten  kunt u alle bedieningshandleidingen downloaden.

Bij een urinoir is er geen gevaar dat afvalwater terugstroomt naar de drinkwaterleiding (terugzuigen), omdat het eerst over de rand stroomt voor het in de spoelbuis gezogen zou worden. Dat is anders bij een wc-pot: daar ligt de spoelbuis onder de maximaal mogelijke terugstuwing in de wc-pot, waardoor het risico op terugzuigen bestaat.

Dat is bij enkele producten mogelijk: PURIS E, VENUS E, CELIS E, MODUS E, urinoir EDITION E, AMBITION E. Bij douchekranen van de LINUS-serie en wc-spoelingen EDITION E moet een toevoerkabel van een externe transformator naar de inbouwdoos gelegd worden. De moeite en kosten hiervoor zijn afhankelijk van het producttype. Neem hiervoor contact op met onze  medewerkers.

Controleer of de cartouche bij de sproeikopboring vuil is.

Het debiet moet via de afsluitkraan of debietregeling veranderd worden.

 1. Dat is te wijten aan het leidingsysteem: onvoldoende bevestigde onderdelen.
 2. U zou kunnen testen of dit verandert
  - door onderdelen van de leiding te bevestigen,
  - door het debiet te verminderen (rekening houden met spoelresultaat) of
  - door een nieuwe cartouche te plaatsen.

De instelschroef mag maximaal tot de bovenkant van de opening uitgedraaid worden.
Opgelet: deze kan er volledig uitgedraaid worden.

De looptijd kan door een instelbare sproeikopboring ingesteld worden. Daartoe wordt de bedieningsgreep gedemonteerd, instelschroef links draaien - / rechts draaien +.

De looptijd kan beperkt worden door een variabele aanslag van de zuiger. Daartoe wordt de bedieningsgreep gedemonteerd, instelschroef links draaien + / rechts draaien -.

In principe kunt u bij alle spoelkranen stromingsgeluid horen. De geluidsclassificatie heeft betrekking op het geluid in de aangrenzende ruimte bij correcte plaatsing van de leidingen.

Kranen van geluidsklasse I hebben een lager geluidsniveau (Lap) dan kranen van geluidsklasse II. Kranen van geluidsklasse I mogen volgens DIN 4109 onbeperkt geplaatst worden in ruimtes, die vlak naast geluidsgevoelige ruimtes (bijv. slaap- en rustkamers) liggen. Als bewijs van de geluidsklasse geldt een testcertificaat van het bouwtoezicht.

Voor PURIS E, VENUS E, CELIS E en MODUS E en elektronische wc- en urinoirkranen via de standaardprogrammering. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u bij  Producten  de bedieningshandleidingen van de kranen downloaden.

 • Voor PURIS E, VENUS E en CELIS E en elektronische wc- en urinoirkranen via de standaardprogrammering. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u bij  Producten  de bedieningshandleidingen van de kranen downloaden. Bij MODUS E is een keuze (met of zonder stagnatiespoeling) alleen via het artikelnummer mogelijk.
 • Bij alle modellen met CVD-touch-elektronica via standaardprogrammering en via de USB-programmeeradapter in combinatie met eSCHELL-software.

Een frequente vervanging van batterijen kan diverse oorzaken hebben. Houd rekening met de volgende punten.

 • Controleer of het venster vuil is, vervang evt. ook bij kalkranden of krassen. Kies bij frequent gebruik kranen met netvoeding.
 • Gebruik hoogwaardige batterijen volgens industriële normen.
 • Controleer het batterijvak op vocht.
 • Gebruik een groter batterijvak 01 853 00 99 met AA-batterijen i.p.v. een 9V-blokbatterij (niet bij alle modellen mogelijk).
Montagemodules

De SCHELL-montagemodules werden met een uittrekbaar deel van max. 200 mm en een belasting van 400 kg op een gemonteerde wc-pot getest. Als de poten nog verder uitgetrokken worden, komt de wc-montagemodule van SCHELL in een ongeteste zone en is niet meer gegarandeerd dat deze stabiel blijft staan.

Toestelaansluitkranen

10 bar nominale druk (PN 10).

Afhankelijk van de geldende productnorm tussen 65-90 °C.

Bij POLAR II is de eerste beweging nodig om de beluchtingsklep te sluiten voor de waterstroom vrijgegeven wordt.

Als de bovenste beluchtingsklep vuil is en daardoor vastzit, kunnen zich lekken voordoen. Reinig dan de klep en zorg dat deze vlot beweegt.

Met de meegeleverde slangtule kan de waterstraal gebundeld worden.

Als een slang onder druk aangesloten is, drukt de opgeslagen druk het water door de beluchter. Als de kraan sluit, moet de slang open zijn.

Het systeem beschikt over 100 verschillende sluitingen (sleutels).

In combinatie met het geschikte bovendeel is dat mogelijk.

De kraan moet stevig gesloten worden voor u de greep op slot kunt doen.

Dat is alleen mogelijk als de aanslagbus eronder beschadigd is. U kunt bij de interne verkoopdienst van SCHELL een nieuwe aanslagbus met bestelnr. 62 302 00 00 aanvragen.

Haakse-kranen

Nee, volgens DIN 3227 dient een haakse-kraan als servicekraan en voor de instelling van het debiet bij sanitaire kranen en apparaten. Als een haakse-kraan als afsluiting gebruikt wordt, moet deze met een kap of stop afgesloten worden.

De standaardkraan heeft 3 omwentelingen.

SCHELL gebruikt G-schroefdraad als schroefdraadaansluiting. Dat is een cilindrische buisschroefdraad voor niet in de schroefdraad dichtende verbindingen. Daarom moet de schroefdraad in de leidingaansluiting een passende cilindrische binnendraad zijn.

Sluit eerst de haakse-kraan met filter met de bedieningsgreep. Houd een absorberende doek of een recipiënt bij de hand. U kunt de filter met een muntstuk of een gleufschroevendraaier losdraaien. Er loopt nog wat water uit de kraan. Nu kunt u de filter onder stromend water reinigen.

Alleen de plaatsing van de meegeleverde filterzeef is verplicht.
Haakse-kranen met filter zijn echter aanbevolen en vereenvoudigen de service. Bij haakse-kranen met filter blijft het vuil in de filtermand en geraakt het dus niet aan het afdichtvlak van de kraan.

Maak de kap van de kraan los. Met het gestanste vierkant in de kap kan de kraan bediend worden.

Ja, de temperatuurinstelling kan m.b.v. gereedschap veranderd worden. Om de watertemperatuur exact in te stellen, moet die aan de uitloop gemeten worden. De haakse-kraanthermostaat dient om verbranding door heet water uit de wastafelkraan te voorkomen en mag daarom niet hoger dan 38 °C ingesteld worden. Voor een gedetailleerde beschrijving kunt u bij  Producten  de bedieningshandleidingen van de haakse-kraanthermostaten downloaden.

In principe is de haakse-kraanthermostaat ontworpen voor de toevoer naar één kraan. Omdat de haakse-kraanthermostaat van SCHELL een debiet van 13,0 l/min bij een werkdruk van 3,0 bar heeft, kunnen max. twee wastafelkranen van SCHELL met elk telkens 6,0 l/min aangesloten worden.

10 bar nominale druk.

Kranen van geluidsklasse I hebben een lager geluidsniveau (Lap) dan kranen van geluidsklasse II. Kranen van geluidsklasse I mogen volgens DIN 4109 onbeperkt geplaatst worden in ruimtes, die vlak naast geluidsgevoelige ruimtes (bijv. slaap- en rustkamers) liggen. Als bewijs van de geluidsklasse geldt een testcertificaat van het bouwtoezicht.

Verwarmingskranen

Bij Service > Downloads > Installatie-instructies

Als u deze niet terugvindt in onze catalogus/prijslijst, neemt u contact op met de binnendienst. Deze helpt u graag verder.

Nee.

Algemeen: materiaal, onderhoud en reiniging

Als het grijswater drinkwaterkwaliteit heeft, kan een SCHELL-kraan ook met grijswater gebruikt worden.

De SCHELL-douchepanelen worden vervaardigd van geëloxeerde aluminiumprofielen en zijn bijgevolg corrosiebestendig. Dat geldt echter in beperkte mate voor gebruik aan de kust. Daar is het onderhoud van alle materialen belangrijk, waarbij alle oppervlakken regelmatig en grondig gereinigd moeten worden.

SCHELL-kranen worden ontworpen voor gebruik met drinkwater. Ontzilt water is ongeschikt voor menselijke consumptie. Daarom zijn SCHELL-kranen ook niet geschikt voor gebruik met ontzilt water.

Houd rekening met de reinigingsinstructies in de montage- en servicehandleiding. Gebruik nooit schurende of zure reinigingsmiddelen.

Algemeen: verzending en vrachtkosten

Duitsland

 • Bij een gewicht tot 0,5 kg: 3 EUR
 • Bij een gewicht vanaf 0,5 kg: 3,3 EUR
 • Bij een gewicht vanaf 2 kg: 4,5 EUR
 • Bij een gewicht van 5-30 kg: 5,3 EUR

Export

 • Prijs op verzoek

Duitsland

 • Brievenbuspakje: 2,5 EUR
 • Pakket: 4,5 EUR

Export

 • Prijs op verzoek

Op verzoek, afhankelijk van gewicht