[Translate to Czech:] Patienten und Pflegekräfte in einem Krankenhaus.

Rozmanitost produktů pro oblast zdravotnictví: Řešení SCHELL Healthcare pro kliniky a nemocnice

Vyráběno v Olpe, uznáváno na celém světě - i v oblasti nemocni: Produkty a řešení od společnosti SCHELL určují již více než 90 let měřítka pro poloveřejné a veřejné sanitární prostory. Jak bylo již v první části této série zmíněno, roste neustále počet pacientů v pečovatelském režimu z důvodu demografie. Zdravotnictví se bude do roku 2030 muset postarat o pět miliónů osob odkázaných na péči druhých, a to i v klinikách a nemocnicích. Zodpovědné osoby v oblasti nemocnic již dnes plánují pro rostoucí počet pacientů s potřebou péče. Inovativní sanitární řešení od společnosti SCHELL podporují provozovatele klinik na různých úrovních. Existují nejen armatury na různé požadavky, které vyplývají z používání jednotlivých prostorů v nemocnicích, ale také řešení, která pomáhají při zachování kvality pitné vody na všech relevantních odběrných místech, podporují při šetření s vodou a zvyšují hospodárnost rozvodů pitné vody. Které to jsou a jak jednotlivá řešení podporují provozovatele klinik, o tom bude další část tohoto článku.

Hygiena uživatelů a úspora vody s armaturami od SCHELL

Dle Světové zdravotnické organizace se 80 % všech nakažlivých nemocí přenáší prostřednictvím rukou. Díky armaturám s částečně bezdotykovou nebo bezdotykovou aktivací lze omezit kontakt pokožky s armaturami nebo mu zcela zabránit při bezkontaktním mytí rukou. A tak je minimalizováno riziko kontaktní infekce. Použití bezdotykových armatur SCHELL nabízí provozovateli další výhodu: Díky způsobu fungování ušetří částečně bezdotykové samouzavírací armatury ve srovnání s běžnými pákovými směšovacími bateriemi až 55% vody, bezdotykové armatury dokonce 70%. Voda protéká pouze tehdy, když ji skutečně potřebujete. Rohové ventily s regulační funkcí od SCHELL také přispívají při šetření vody. Pomocí dobře nastaveného rohového ventilu je možné ušetřit až 40 % vody. Podrobnější informace na téma úspory vody od společnosti SCHELL stejně jako kalkulačky úspory vody umožňující výpočet potenciální úspory nákladů za vodu a energie s armaturami SCHELL najdete zde.

Zajištění ochrany proti opaření použitím armatur od SCHELL pro umyvadla a sprchy

Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (Německá společnost pro hygienu v nemocnicích, neziskový spolek) doporučuje provést v prostorách, kde probíhá ošetřování pacientů a hrozí zvýšené riziko opaření ošetřované pacienty instalaci nebo dodatečnou montáž ochrany proti opaření. Společností SCHELL vyvinutá technologie ThermoProtect zajišťuje u armatur s odpovídajícím vybavením spolehlivou ochranu proti opatření. Teplota vytékající vody může být omezena. Také při kolísání tlaku vody v systému je udržována konstantní teplota vody. Při výpadku přívodu studené vody se tok vody úplně zastaví. Proto jsou armatury od SCHELL s ochranou proti opaření ideální pro použití v sanitárních zařízeních, která jsou využívána pacienty s omezenými pohybovými schopnostmi. Pomocí termostatu s rohovým ventilem od SCHELL lze navíc umyvadla se standardními armaturami dodatečně vybavit ochranou proti opaření.

Především ve sprchových místnostech pro pacienty jsou armatury se zabudovanou ochranou proti opaření velmi výhodné. Následkem náhlé reakce při kontaktu s horkou vodou může rychle dojít především na mokré podlaze k pádům a následným zraněním. Armatura, která by byla v této situaci například vhodná, je nástěnná sprchová armatura VITUS VD-C-T. K dostání je buď s vývodem nahoře nebo dole. Aktivace se provádí pomocí inteligentní dotykové elektroniky CVD. Průtok vody se automaticky zastaví po předem nastavené době. Díky funkce Start-Stop se sprchová armatura vyznačuje dokonalou vodní a energetickou efektivitou. Umožňuje totiž předčasné ukončení vytékání vody opětovným dotknutím ovládání. Individuální doby aktivace a diagnostika a programování lze provádět na počítači.

Více informací o produktech od společnosti SCHELL s ochranou proti opaření vám poskytnou plánovači, provozovatelé a odborní řemeslníci v první části třídílné série článků.

Inteligentní hospodaření s vodou za použití inovativního systému SWS pro hospodaření s vodou

Systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL podporuje zodpovědné osoby při udržování kvality pitné vody v rozvodech pitné vody dle VDI 6023 – také v nemocnicích. Přes SWS lze propojit elektronické armatury a další produkty od společnosti SCHELL do sítě a ovládat. V nemocnici, kde se většinou zdržují zranitelné osoby, je obzvlášť důležité zabránit vysokým koncentracím legionelly. SWS usnadňuje předpisový provoz, umožňuje kromě jiného automatické proplachy usazené vody a jejich dokumentaci. SWS podporuje simulaci řádného provozu sdružováním armatur do skupin a jejich simultánním proplachem. Parametry armatur a proplachy usazené vody lze přizpůsobit dle potřeby, také individuálně u každé armatury samostatně. Pomocí rohových ventilů s tepelným čidlem lze monitorovat studenou a teplou vodu a v případě závažné odchylky spustit u požadovaných teplot automatický, tepelně řízený proplach usazené vody. Protože je možné produkty bezdrátově a/nebo pomocí kabeláže propojit do sítě, je SWS vhodný jak pro stávající budovy tak pro novostavby. Je možné ho integrovat do nadřízené techniky rozvodů v budově. Přes zašifrovanou online službu SMART.SWS je možný vzdálený přístup nezávisle na lokalitě, což sebou přináší další výhody. -


Více informací o systému SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL vám poskytnou plánovači, provozovatelé a odborní řemeslníci v první části třídílné série článků.

Realizace celkové sanitární koncepce pro všechny relevantní prostory

Rozsáhlé portfolio výrobků SCHELL zahrnuje řešení pro veřejné, poloveřejné a komerční sanitární prostory. V nemocnici existují různé místnosti, které plní odlišné účely a jsou jim přizpůsobené, navíc je však používají osoby s rozdílnými pootřebami. Pro každou montážní situaci a každou potřebu poskytuje SCHELL vhodné řešení. Příjemný design armatur SCHELL kromě toho vytváří prostředí, které podporuje ozdravný proces pacientů díky principu léčebné architektury.

V místnostech nemocnic plní armatury od společnosti SCHELL nejvyšší požadavky po stránce funkcionality a dlouhé životnosti. Série CELIS od SCHELL obsahuje umyvadlové armatury vhodné pro nejrůznější styly zařízení v nemocničních místnostech. Kompaktní konstrukční výška a nadčasový design charakterizuje armatury této série. Bezdotyková aktivace přes IČ senzor dále podporuje hygienu uživatelů. Pomocí termostatu s rohovým ventilem od SCHELL je možné dodatečně nainstalovat ochranu proti opaření.

V místnosti pro nadstandardní výkony očekávají pacienti, kromě ošetření v jedno a dvoulůžkových pokojích vyšší kvalitu výbavy ve stylovém prostředí a mimořádným pohodlím. Se sérií XERIS nabízí SCHELL excelentní a mnohostranné umyvadlové armatury pro nejvyšší nároky. Její mnohostrannost dělá z armatur XERIS, jako je termostat XERIS E, který byl oceněný za design, vynikajícího kandidáta pro používání v nemocničních místnostech pro nadstandardní výkony. XERIS E-T je vybavena integrovanou ochranou proti opaření. Armatura se osvědčila svými vlastnostmi během používání pacienty s omezenými pohybovými schopnostmi.
Částečně bezdotykové podomítkové sprchové armatury série LINUS jsou k dostání jako armatury SC nebo s dotykovou elektronikou CVD. V závislosti na modelu jsou vybaveny integrovanou ochranou proti opaření. Je možné je kombinovat dle volby se sprchovou hlavicí COMFORT Flex nebo sprchovou hlavicí bez aerosolů. Jejich moderní, přímočarý styl podporuje příjemné prostředí bezbariérové koupelny v místnosti pro nadstandardní výkony.

Oblasti operačních sálů a ošetřovny jsou funkční prostory, kde je nezbytné dbát na nejvyšší kvalitu sanitární výbavy. Pro výbavu řadových umyvadel, umyvadel a dřezů v klinických operačních sálech stejně jako v ošetřovnách poskytuje SCHELL armatury, které jsou optimálně přizpůsobené potřebám klinických místností. Armatury série VITUS existují v 70 různých provedeních.

Nástěnná umyvadlová armatura VITUS VW-AH-T je například vybavena ergonomickou nemocniční pákou a regulátor laminárního proudění „Care“ s malou měrou aerosolů. Nástěnná umyvadlová armatura VITUS VW-E-T se aktivuje bezdotykově a poskytuje ideální hygienu díky bezkontaktní obsluze.

Podrobnější informace o inteligentních řešeních od SCHELL pro hygienická frekventovaná místa odběru pitné vody v nemocnicích poskytuje odborník na hygienu u firmy SCHELL, Dr. Peter Arens, v několikadílném odborném článku.

V oblastech pro personál přispívají úsporné armatury od SCHELL při zabraňování zbytečných nákladů při nepotřebném odtékání vody. Protože neustále dochází k tomu, že odtékání vody z armatur po použití spolupracovníků ve spěchu, například při nouzové situaci, není správně uzavřené. U bezdotykových armatur teče voda během umývání rukou pouze tak dlouho, dokud se ruce nachází v oblasti snímání. U samouzavíracích armatur se průtok vody zastaví po předem nastavené době. V kuchyňkách pro personál a ve společenských místnostech se uživatel kuchyňské armatury SCHELL GRANDIS E může rozhodnout: Pomocí pákové baterie je poskytován běžný manuální uživatelský komfort, a množství vody a teplota se zde nastavují manuálně. IČ senzor navíc umožňuje bezdotykové ovládání. Díky tomu je obsluha GRANDIS E hygienická a pohodlná.

V částech určených návštěvám jsou armatury používané návštěvníky kliniky vystaveny mimořádné zátěži. Jednak přijde do kontaktu s těmito armaturami mnoho různých osob. Dále jsou tyto armatury kvůli mimořádně rychlému nebo nedbalému používání vystavovány mimořádné zátěži. Pro používání ve veřejnosti přístupných sanitárních prostorech se hodí robustní modely armatur se zajištěním proti vandalizmu od společnosti SCHELL, jako je PURIS E. Díky bezdotykové aktivace navíc přispívají k lepším hygienickým podmínkám pro uživatele stejně jako k ušetření nákladů na vodu a energie. Ochranu proti opaření lze dodatečně nainstalovat pomocí termostatu s rohovým ventilem.

Technické místnosti a rozvodny, kde se například nabírá voda pro úklidové práce, je potřeba také zohlednit kvůli hygieně pitné vody. Často jsou v těchto místnostech zabudovány vypouštěcí dřezy. U nich je výhodné použít bezdotykově aktivované, elektronické nástěnné umyvadlové armatury WALIS E od SCHELL. Jsou k dostání ve třech různých délkách výtoku. Protože je tato armatura napájena bateriemi, nevyžaduje žádnou dodatečnou elektrickou přípojku. A díky montážnímu adaptéru je možné je používat také jako nástěnnou trubkovou instalaci, pokud je potrubí na stěně. Zde je možné vyrovnat dalších potřebných 40 mm.

Další produkty od SCHELL, které se v nemocnicích osvědčily jsou:

Moduly pro splachovací nádrže MONTUS Flow a MONTUS Flow H, které jsou koncipovány pro bezbariérové koupelny, poskytují také v sanitárních prostorách na klinikách a v nemocnicích své důležité služby. Oba moduly jsou kompatibilní se systémem SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL. MONTUS Flow a MONTUS Flow H lze zkombinovat se všemi ovládacími deskami SCHELL MONTUS, například s ovládací deskou MONTUS FIELD s bezdotykovou aktivací pomocí infračerveného čidla.

Nejvyšší požadavky na hygienu splňuje ve všech sanitárních prostorách bezdotykové podomítkové ovládání pisoárů EDITION E. Díky bezdotykové aktivace podporuje úsporný provoz a optimální hygienické podmínky pro uživatele. Infračervený senzor rozezná uživatele a bezdotykově spouští nastavené splachovací množství, dokud oblast zachycovaná senzorem není opět opuštěna. Také ovládání pisoáru EDITION E lze propojit se systém SWS.

Rohový ventil pro odběry vzorků SCHELL plní tento požadavek systematických kontrol v rámci sanitárních prostorů a stejně jako ostatní rohové ventily SCHELL se snadno instaluje. Díky neustálému průtoku rohového ventilu k výtokové armatuře je možné zjistit informace o kvalitě vody v rámci rozvodů pitné vody. Tak provozovatelé splní svoji povinnost týkající se provádění kontrol.

Regulátory proudu s malou měrou aerosolů stejně jako sprchovací hlavice bez aerosolů zajištěné proti vandalizmu od společnosti SCHELL jsou ideálně přizpůsobené k použití ve zdravotnické oblasti. Neprovádějí přimíchávání vzduchu a výrazně tak snižují tvorbu aerosolů. To je důležité především ve zdravotnických zařízeních, kdy je možné minimalizovat rizika vznikající působením virů a bakterií, které se v aerosolech nacházejí.

Řešení od SCHELL pro Charité - Univerzitní nemocnice, Berlín

Při rozsáhlé rekonstrukci univerzitní nemocnice Charité v Berlíně byli pacienti a zaměstnanci v centru zájmu. Zde byla provedena rekonstrukce operačních sálů na kampusu Benjamina Franklina a je z hlediska hygieny na té nejvyšší možné úrovni. Provozovatel se přitom rozhodl pro řešení Healthcare od společnosti SCHELL. Aby bylo možné co nejlépe podporovat hygienu pitné vody, bylo rozhodnuto pro instalaci systému SWS pro hospodaření s vodou od firmy SCHELL.

Údaje o objektu:

•  jedna z největších univerzitních klinik v Evropě
•  opatření: Rekonstrukce, 10 nových operačních sálů

Výzvy na klinice:

•  Operační sály v koncové oblasti rozvodu pitné vody s potrubní sítí o velkých rozměrech
•  Záznamy a vyhodnocení používání mycích stanovišť, proplachy usazené vody a teploty vody
•  automatické vykonávání proplachů usazené vody ve stanovené časy a při dosažení kritických teplot

Řešení od firmy SCHELL:

•  bezdotykové umyvadlové armatury VITUS E-T a WALIS E, rohové ventily COMFORT PT s tepelným čidlem PT 1000
• Systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL umožňuje automatizované proplachy usazené vody, sledování teplot, diagnózu a preventivní plánování údržby všech připojených armatur SCHELL

Více informací o použití řešení SCHELL v nemocnici Charité v Berlíně najdete v referenční zprávě.

Shrnutí

Řešení SCHELL Healthcare představuje rozhraní moderní zdravotnickou technikou a rostoucími požadavky efektivnosti a hospodárnosti ve zdravotnictví. Více než 90 let zkušeností a neustálé inovace dělají ze společnosti SCHELL spolehlivého partnera pro oblast zdravotnictví. Rozsáhlé portfolio společnosti SCHELL zahrnuje částečně bezdotykové a bezdotykové umyvadlové armatury, rozmanité armatury objektů pro sanitární prostory stejně jako inteligentní systém SWS pro hospodaření s vodou. Používání produktů od společnosti SCHELL v renomovaných zařízeních jako je berlínská nemocnice Charité ukazuje, jak důležitá je její role při vybavování sanitárních prostorů ve zdravotnických zařízeních. Tím, že stejnou měrou naplňuje potřeby provozovatelů, personálu a pacientů, jsou řešení od společnosti SCHELL více než sanitárními produkty - představují nedílnou součást perspektivního, efektivního a hospodárného zdravotnictví, které se orientuje na své pacienty.


Máte nějaké dotazy k tématu SCHELL Healthcare? Zde najdete svou kontaktní osobu, která vám pomůže najít vhodná řešení pro vaše konkrétní požadavky. Naši odborníci vám rádi poradí!

Související témata