Artikel_Header_1920x600_Digitalisierung_SHK-Handwerk_Teil-1

Postupné změny: Digitalizace oboru sanita-topení-klimatizace

Čas k přečtení 5 minut

Všechny oblasti našeho života zažívají velice rychlý nástup digitalizace. Nedávno ještě probíhala komunikace převážně pomocí telefonu, dnes je to stále častěji na aplikacích jako jsou WhatsApp či podobné digitální komunikační nástroje. I osobní setkávání jsou stále častěji nahrazována rozhovory pomocí online prostředků. Trend, kterému se nevyhne ani obor sanita-topení-klimatizace. Zatímco digitalizace nabízí na jedné straně nové šance a možnosti, znamená na druhé straně pro mnoho firem z oboru sanita-topení-klimatizace velké výzvy. Často se to týká především malých a středních podniků. I zde však platí: Kdo chce být i nadále konkurenceschopný, musí jít s dobou. A to je deviza, která se většinou opravdu vyplatí - díky digitalizaci je možné procesy optimalizovat a urychlovat. Společnost SCHELL pomáhá při využívání těchto šancí svoji nabídkou služeb a inovativními řešeními v rámci produktů a je tedy i při pohledu do budoucna spolehlivým partnerem.

Úspora času díky novým nástrojům

Aby bylo možné, posuzovat dané projekty jako celek, pracují mnohé firmy se softwarovými řešeními v rámci daného oboru. Dříve se při práci na termínovém plánování a stavební dokumentaci využívala především tužka a papír, dnes lze tyto procesy rychle realizovat digitální cestou. To samé platí pro evidenci pracovní doby a také pro zpracování nabídek a faktur. Tak je možné snadno sepsat nabídku zákazníkům přímo na stavbě - nejlépe pomocí tabletu, který se stále častěji využívá i jako konzultační nástroj. Pokud se zákazník zajímá o určitý produkt, může si k němu prohlédnou doplňující informace na mobilním zařízení. Díky softwaru s cloudovým úložištěm si tyto informace mohou z jakéhokoliv místa prohlédnout všichni účastníci daného projektu. To zajišťuje rychlé a efektivní poradenství a zpřístupnění informací z jakéhokoliv místa. Také společnost SCHELL nabízí digitální nástroje šetřící čas, jako například modul SSC Bluetooth. Elektronické armatury je tedy možné propojovat pomocí bluetooth a výměna dat je umožněna přímým radiovým spojením mezi chytrým telefonem či tabletem a armaturami SCHELL. Při umístění další, konstrukčně stejné armatury s modulem bluetooth, je možné daná nastavení jednoduchým způsobem přenést.

Inovativní technologie pro vyšší efektivitu

Původní známé složky se vzorky se stále více liší od propracovaných systémů D-Renderings, pomocí kterých je možné získat daleko realističtější zobrazení. Díky moderní technologii lze také rychleji realizovat přání týkající se změn a úprav. Pro názorný a srozumitelný výklad, týkající se například montáže jednotlivých produktů, existuje dnes velké množství videí s postupem montáže, které si můžete přehrát například na YouTube. Ty vám velice rychle zprostředkují nejdůležitější informace a pomohou vám při odborné montáži. Dlouhé telefonáty s výrobcem jsou již dávnou minulostí. 

Pohled do budoucna

I v budoucnu bude v oboru sanita-topení-klimatizace docházet z hlediska digitalizace k dalším inovacím, jako jsou například brýle s rozšířenou realitou. Ty nebudou ke standardnímu vybavení patřit pravděpodobně ještě delší dobu, ale mohou v budoucnu práci výrazně usnadnit. Pomocí těchto brýlí je možné například promítat na stavbě CAD plány přímo na zeď či na strop. Zákazníci se tak mohou podívat na svoji budoucí koupelnu a prohlédnout si konečný výsledek ještě před zahájením stavby. Méně častěji tak bude nutné provádět nákladné opravy a změny. Rovněž téma 3D tisk může získat v budoucnu na významu. V některých řemeslných provozech se tyto postupy již využívají - je tak možné získat rychle a cenově výhodně nezbytné náhradní díly. 

Výzvy týkající se daných změn

Stejně jako v ostatních oborech, přinášejí změny kromě mnoha výhod, také určité výzvy. To platí i pro oblast sanity-topení-klimatizace, kde se snažíme co nejlépe realizovat integrované elektronické komponenty, digitální možnosti propojení a nejnovější technologie. Pro odborné provedení montáže, je třeba nákladné a časově náročné další vzdělávání. Společnost SCHELL vám kompetentním způsobem poradí a pomůže vám ve všech záležitostech, které se týkají uvádění do provozu nových inovativních produktů. Tímto způsobem lze také optimálním způsobem plnit stále se zvyšující očekávání zákazníků vzhledem k jejich projektům a poradenství.

Inovativní produktová řešení společnosti SCHELL

Z důvodu optimálního zvládnutí těchto výzev, poskytuje společnost SCHELL řemeslníkům z oboru sanity-topení-klimatizace rozsáhlý servis a inteligentní digitální řešení. Jaké to přesně jsou a jakými dalšími způsoby firma SCHELL dále pomáhá, využívat všech výhod digitalizace, se dozvíte v následujícím blogu.