zumWeltwassertag_HEADER

Ke světovému dni vody 2022: Pitná voda a podzemní vody jdou ruku v ruce

Čas k přečtení 6 minuty

Dne 22. března si připomínáme světový den vody. Již 30 let, přesněji od roku 1992, vyzývají Spojené národy k tomu, abychom si připomněli, jak je voda pro nás všechny důležitá. A pokud je kvalita vody tak vynikající a je jí dostatek, jako je tomu v Německu, tak na to občas člověk snadno zapomene. Každý světový den vody má jiné moto. V tomto roce moto zní: „Naše podzemní vody: neviditelný poklad“. Jako součást koloběhu vody a základ pitné vody jsou podzemní vody nepostradatelným zdrojem, se kterým musíme zacházet efektivně a především úsporně. Podzemní vody jsou ale vystavovány stále vyšší zátěži. Přispěly k tomu především klimatické změny a lidská činnost, a proto by měl světový den vody 2022 posloužit tomu, abychom si znovu připomněli a v politickém podvědomí posílili, jak jsou spodní vody pro nás důležité.

Voda jako cenný produkt

Povrch zeměkoule je pokryt ze 70 % vodou, ale pro člověka přístupná pitná voda pokrývá pouze 0,3 % zemského povrchu. A již to je výrazným znakem skutečnosti, že s vodou jako nedostatkovým zbožím, by se mělo zacházet maximálně opatrně. A o to důležitější, je dbát při každodenním užívání na šetření vodou. Armatury SCHELL k tomu výraznou měrou přispívají, protože zajišťují maximální úspornost při současné podpoře hygieny pitné vody. Bezdotykové elektronické armatury pro umyvadla se v případě potřeby automaticky spouštějí a po konci užívání se zastaví. Omezení sledovaného rozsahu zajistí, že senzor spustí vodu také pouze v případě, kdy je to třeba a ne například již při mydlení rukou v umyvadle. Díky těmto inteligentním řešením spotřebují bezdotykové elektronické armatury ve srovnání s běžnými pákovými směšovacími bateriemi až o 62 % méně vody. Elektronické armatury na pisoáry se automaticky přizpůsobí dle četnosti jejich užívání. V případě častého používání je možné pomocí speciálního programu nastavit množství splachovací vody. I při užívání WC jsou úspory vody velice důležité. Díky WC splachovacím armaturám, jako je nástěnný tlakový splachovač WC SCHELLOMAT Silent Eco, je možné snížit spotřebu vody ve srovnání s běžnými tlakovými splachovači až o 37 %.

Ochrana podzemní vody pro vynikající kohoutkovou vodu

Tato důležitá surovina se nechrání jen úsporami vody. Pro veřejné dodávky pitné vody má zásadní význam především čistota podzemních vod. V Německu se získává asi 65 % pitné vody z podzemních vod. Podzemní voda pochází především z dešťové vody, která prosakuje půdou až do tzv. vodonosných vrstev. Díky ochrannému účinku půdy a hornin jsou podzemní vody chráněny před nečistotami, ale tato ochrana má své hranice. Pokud se do půdy dostane příliš mnoho nečistot, tak je půda nepojme, dostanou se do podzemních vod, které je následně nutné upravit. Pro zásobárny vody mohou představovat například problém hnojiva používaná v zemědělství či při soukromém užívání, a to i při jejich správném užití. Pro kvalitu vody jsou kritické také prosakující odpadní vody. Bez úprav je možné pustit v Německu do rozvodné sítě pouze velice malou část vody, ale přesto: čím méně je voda zatížena, tím lépe. Jak funguje úprava vody si můžete přečíst zde.

Uchování kvality vody budovách

Až po domovní přípojku je dodávána pitná voda, které se získává především z podzemních vod, ve vynikající kvalitě. Poté má odpovědnost za uchování kvality pitné vody, provozovatel budovy. A zde poskytuje firma SCHELL důležitou pomoc. Pro zachování kvality pitné vody v budovách je zásadní provoz rozvodů pitné vody v souladu s určením. Sem patří skutečnost, že nejpozději po 72 hodinách musí dojít na všech odběrných místech k výměně vody. Pokud není výměna vody dosažena pravidelným užíváním sanitárních zařízení v budovách, mohou pomoci proplachy usazené vody. Pomocí elektronických armatur je možné je spouštět manuálně nebo automaticky. Použití systému pro vodní management SWS umožňuje centrální ovládání všech propojených armatur a uchování hygieny pitné vody, a to velice jednoduše a účinně. Ideální je kombinace SWS elektronických armatur SCHELL a systému SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL.

Nová výstavba či sanace? SCHELL SWS se hodí vždy

A přitom nehraje vůbec žádnou roli, zda se jedná o novou výstavbu či sanaci. Elektronické armatury SWS SCHELL je možné propojit pomocí bezdrátového spojení a/nebo kabelu nebo je provozovat na baterie. Tak není nutná pokládka žádného přídavného vedení proudu ani se nemusejí sekat stěny. Přechod na elektronické armatury a SCHELL SWS je tedy možný maximálně jednoduše. S doplňkovou online službou SMART.SWS máte pomocí dálkového přístupu vždy přehled o rozvodech pitné vody a parametrech, jako jsou proplachy usazené vody. Nezávisle na místě a čase můžete sledovat dodržování kvality pitné vody a v případě potřeby okamžitě zasáhnout. Tak je zajištěno, že tento „neviditelný poklad podzemní vody“ bude dodán uživatelům až do posledního metru v té nejvyšší možné kvalitě.

Chcete se dozvědět ještě další zajímavé informace k tématu voda?
Tak si stáhněte náš informační graf.