zumWeltwassertag_HEADER

Over de wereldwaterdag 2022: drinkwater en grondwater gaan hand in hand

6 minuten leestijd

22 maart is wereldwaterdag. Al meer dan 30 jaar, sinds 1992, roepen de Verenigde Naties ons op deze dag op erbij stil te staan dat water (levens)belangrijk voor ons is. Dat wordt helaas gemakkelijk vergeten aangezien water zo eenvoudig en van uitstekende kwaliteit beschikbaar is als in Europa. Elke wereldwaterdag verloopt met een ander motto. Dit jaar is dat: “Grondwater – het onzichtbare zichtbaar maken”. Als deel van de waterkringloop en basis voor drinkwater is grondwater een onmisbare grondstof, waarmee we efficiënt en vooral spaarzaam moeten omgaan. Het grondwater staat echter toenemend onder druk. De klimaatverandering en menselijke activiteiten zijn hiervoor in grote mate verantwoordelijk. Daarom wil de wereldwaterdag van 2022 ons maatschappelijk en politiek weer beter bewust maken van de waarde van het grondwater.

Water als kostbaar goed

Hoewel 70% van het aardoppervlak bedekt is met water, is slechts 0,3% daarvan voor mensen toegankelijk zoet water. Dat is een duidelijke aanwijzing dat we bewust moeten omgaan met water als schaarse hulpbron. Des te belangrijker is het om dagelijks water te besparen. SCHELL-kranen leveren daartoe een essentiële bijdrage, aangezien ze garant staan voor optimale spaarzaamheid en tegelijk de drinkwaterhygiëne ondersteunen. Contactloze, elektronische wastafelkranen starten bij vraag bijv. automatisch en stoppen op het einde van het gebruik. Door het registratiebereik te beperken, activeert de sensor het water alleen als dat nodig is en loopt bijv. geen water in de wastafel bij het inzepen van de handen. Door die intelligente instelling van looptijd en registratiebereik kan in vergelijking met gewone eengreepsmengkranen tot maar liefst 62% water worden bespaard. Elektronische urinoirkranen op hun beurt passen zich actief aan de gebruikersfrequentie aan. Bij intensief gebruik kan het spoelvolume bovendien met speciale programma’s geregeld worden. Ook bij het wc-gebruik moet water bespaard worden. Dankzij een wc-drukspoeler van SCHELL met spaartoets, zoals de opbouw-wc-drukspoeler SCHELLOMAT Silent Eco, kan het waterverbruik in vergelijking met een gewone drukspoeler met ca. 37% beperkt worden.

Grondwater beschermen voor uitstekend leidingwater

Niet alleen door water te besparen, beschermen we dit kostbare goed. Vooral de zuiverheid van het grondwater is essentieel voor de openbare drinkwatertoevoer. In Duitsland wordt ongeveer 65% van het drinkwater uit het grondwater gewonnen. Grondwater is hoofdzakelijk afkomstig uit regenwater, dat door de bodem tot in de zogenoemde aquafer sijpelt. Grondwater is op natuurlijke wijze gevrijwaard tegen verontreiniging dankzij de beschermende werking van de bodem en gesteente, maar die bescherming heeft zijn grenzen. Als er te veel schadelijke stoffen in de bodem terechtkomen, kan deze die niet meer opnemen en komen ze in ons grondwater terecht, dat vervolgens grondig gezuiverd moet worden. Daarom kan bijv. het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw of privaat zelfs bij reglementair gebruik een probleem vormen voor de waterleverancier. Ook wegsijpelend afvalwater kan problematisch zijn voor de waterkwaliteit. Slechts een miniem deel van het beschikbare water kan zonder zuivering in het leidingnet komen, dus: hoe minder het water vervuild is, des te beter. Hoe de zuivering gebeurt, leest u hier.

Waterkwaliteit in het gebouw behouden

Het drinkwater, dat voor het overgrote deel uit grondwater wordt gewonnen, wordt tot aan de huisaansluiting in de uitstekende kwaliteit van de waterleverancier geleverd. Daarna is het de verantwoordelijkheid van de exploitant om de drinkwaterkwaliteit te garanderen. Hier draagt SCHELL een waardevol steentje bij. Voor het behoud van de waterkwaliteit in het gebouw is het reglementair gebruik van de drinkwaterinstallatie cruciaal. Dat omvat een volledige waterverversing tenminste om de 72 uur voor alle aftappunten. Als die waterverversing niet tot stand komt door het normale gebruik van de sanitaire installaties in het gebouw, kunnen stagnatiespoelingen een oplossing bieden. Met elektronische kranen kunnen die geautomatiseerd i.p.v. manueel geactiveerd worden. Een watermanagementsysteem maakt zelfs een centrale sturing van alle gekoppelde kranen mogelijk, waardoor de drinkwaterhygiëne zo eenvoudig en efficiënt mogelijk behouden wordt. Ideaal daarvoor is de combinatie van SWS-compatibele, elektronische SCHELL-kranen en het SCHELL-watermanagementsysteem SWS.

Nieuwbouw of renovatie? Schell SWS past altijd!

Het speelt geen rol of het gaat om nieuwbouw of een gewone renovatie. SWS-compatibele, elektronische SCHELL-kranen kunnen via RLAN en/of kabel gekoppeld en met batterijen gebruikt worden. Zo moeten er geen extra elektriciteitskabels gelegd en wanden opengebroken worden. De omschakeling naar elektronische kranen en SCHELL SWS is dan ook heel simpel. Met de optioneel aanvullende onlineservice SMART.SWS behoudt u ook vanop afstand een overzicht van de drinkwaterinstallatie en parameters, zoals stagnatiespoelingen. Ongeacht plaats en tijdstip kunt u het behoud van de drinkwaterkwaliteit bewaken en indien nodig meteen ingrijpen. Zo is te allen tijde gegarandeerd dat het ‘onzichtbare grondwater’ ook langs de laatste meters met een uitstekende kwaliteit bij zijn gebruikers aankomt.

Zin in nog meer weetjes over water?
Download dan onze infografiek.