Artikel_Header_1920x600_Trinkwasserhygiene-in-Schulen_Teil-1-1

Doba prázdnin je vhodná na renovace systémů: Proveďte ve školách renovaci na elektronické armatury právě teď

Čas k přečtení 7 minut

Školní sanitární zařízení jsou silně vytížena. Především o přestávkách je tu opravdu silný provoz. Avšak i přes extrémní frekvenci užívání, neodpovídá většina toalet ve vzdělávacích zařízeních běžným standardům, které jsou na kvalitu a hygienu kladeny. A to je velice problematické. A především pokud si uvědomíme, že dle Světové zdravotnické organizace WHO se až 80 procent původců nemocí přenáší rukama. Nejvyšší čas provést modernizaci sanitárních zařízení ve školách. Nejlepší cestou jsou elektronické armatury od společnosti SCHELL. Více jak šest týdnů letních prázdnin nabízí dostatek času k provedení sanace, oproti například pouhým několika dnům podzimních prázdnin. 

Elektronické armatury pro vyšší hygienu uživatelů

A čas opět pokročil: Opět jsou zde letní prázdniny. Těchto pár týdnů prázdných budov představuje optimální příležitost k renovaci technického vybavení sanitárních prostor. Je to často opravdu nezbytné, protože běžné jednopákové armatury jsou často líhní bakterií a virů. Ve školních sanitárních prostorách je riziko kontaminace ještě zvýšeno, protože sem přicházejí různí lidé. Ideální řešení představují elektronické, bezdotykové armatury od společnosti SCHELL, protože podporují hygienu užívání a hygienu pitné vody. Průtok vody se aktivuje bezdotykově infračerveným senzorem a automaticky se po nastaveném čase vypne. Tím se výrazně snižuje riziko kontaktní infekce. Po přechodu na bezdotykové armatury se výrazně sníží riziko vzniku nemocí přenášených kontaktní infekcí, což je důležité především v kolektivech školáků. Další výhodou elektronických armatur SCHELL je jejich vysoký potenciál úspory vody. Voda protéká pouze tehdy, když ji skutečně potřebujete. Ve srovnání s běžnými pákovými směšovacími bateriemi spotřebují bezdotykové, elektronické armatury až o 62 % méně vody. Elektronické armatury výrobce SCHELL mají kromě toho extrémně nízké hodnoty spotřeby elektrické energie.

Proplachy usazené vody místo odstávky během prázdnin

Především během delších odstávek, jako je tomu o prázdninách, existuje nebezpečí, že se budou nebezpečné bakterie, jako jsou legionely, množit v rozvodech pitné vody exponenciálním způsobem, a že budou překročeny kritické hodnoty. Po prázdninách je třeba provádět náročná opatření k opětovnému uvádění systémů do provozu. Nebo musí facility management během prázdnin vždy nejpozději po 72 hodinách dle plánu proplachu pro školní budovy, manuálně všechna místa odběrů proplachovat. Enormně náročné jak z hlediska času, tak i nákladů. Zde mohou pomoci elektronické armatury společnosti SCHELL, pomocí kterých je možné snadno a automaticky provádět proplachy usazené vody. Pohodlně lze nastavit doby chodu a intervaly proplachů. Lze je například naprogramovat tak, aby 24 hodin po posledním použití došlo k proplachu usazené vody. Rovněž je možné pevné nastavení fixních intervalů po každých 24 hodinách. Tak napomáhají elektronické armatury SCHELL uchování hygieny pitné vody.

Ještě přesněji lze provádět proplachy usazené vody pomocí systému SWS SCHELL pro hospodaření s vodou. Tento systém propojuje elektronické armatury budovy s jedním centrálním serverem. Více informací o SWS a o výhodách školních sanitárních zařízení se dozvíte zde