Artikel_Header_1920x600_Trinkwasserhygiene-in-Schulen_Teil-1-1

Vakantie is tijd voor aanpassingen: in scholen nu al overstappen op elektronische kranen

7 minuten leestijd

Sanitaire ruimtes in scholen worden druk bezocht. Zeker tijdens pauzes is het hier een drukte van belang. Ondanks deze extreme gebruikersfrequentie voldoen talloze toiletinstallaties van opleidingsinstellingen niet aan de gangbare normen inzake kwaliteit en hygiëne. Dat is erg problematisch, zeker als men bedenkt dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO tot 80% van de ziekteverwekkers via de handen wordt doorgegeven. Hoogste tijd om sanitaire inrichtingen op scholen te moderniseren. Dat gebeurt het best met elektronische kranen van SCHELL. De zomervakantie van meer dan zes weken biedt voldoende tijd voor de sanering, eerder dan bijv. de kortere herfstvakantie. 

Elektronische kranen voor meer hygiëne van de gebruiker

Binnenkort is het weer zover: de zomervakantie staat voor de deur. Een gebouw dat wekenlang leegstaat, is een optimale kans om de techniek in de sanitaire ruimtes te moderniseren. Dat is vaak absoluut noodzakelijk, aangezien gebruikelijke eengreepskranen vaak een haard zijn van bacteriën en virussen. In sanitaire ruimtes op scholen ligt het risico op besmetting bovendien hoger, aangezien deze door verschillende mensen op een verschillende manier gebruikt worden. De ideale oplossing ligt in elektronische, contactloze kranen van SCHELL, omdat deze de hygiëne van gebruikers en drinkwater ondersteunen. De waterstroom wordt contactloos via een infraroodsensor geactiveerd en stopt automatisch na een vooraf ingestelde tijd. Hierdoor vermindert het risico op een mogelijke contactinfectie aanzienlijk. Wie omschakelt naar contactloze kranen, beperkt dan ook het risico op ziektes via contactinfectie beduidend – wat zeker van belang is voor schoolkinderen. Een ander voordeel van elektronische SCHELL-kranen is de mogelijke waterbesparing. Het water stroomt namelijk alleen als het nodig is. In vergelijking met gewone eengreepsmengkranen verbruiken contactloze, elektronische kranen daardoor tot 62% minder water. Elektronische kranen van SCHELL verbruiken bovendien extreem weinig energie.

Stagnatiespoelingen i.p.v. stilstand tijdens de vakantie

Zeker in periodes van langdurige stilstand, zoals in de vakantie, bestaat het risico dat gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, zich exponentieel in de drinkwaterinstallatie vermenigvuldigen en een kritische drempel overschrijden. Na de vakantie moeten dan omslachtige maatregelen voor de heringebruikname getroffen worden. Als alternatief moet het facility management tijdens de vakantie ten laatste om de 72 uur volgens een welbepaald spoelplan voor de school manueel alle tappunten spoelen. Dat kost heel wat tijd en geld. Elektronische kranen van SCHELL kunnen helpen, aangezien stagnatiespoelingen hiermee gewoon automatisch plaatsvinden. Looptijd en spoelinterval kunnen comfortabel ingesteld worden. Ze kunnen bijv. zo geprogrammeerd worden dat er 24 uur na het laatste gebruik een stagnatiespoeling plaatsvindt. Ook de instelling van een vast interval om de 24 uur is mogelijk. Op die manier helpen elektronische SCHELL-kranen bij het behoud van de drinkwaterhygiëne.

Stagnatiespoelingen vinden nog nauwkeuriger plaats met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Dat koppelt de elektronische kranen van een gebouw met een centrale server. Meer over SWS en de voordelen in sanitaire ruimtes van scholen verneemt u hier