Ruhepause_HEADER_OCo_1

Odpoczynek w czasie Świąt Wielkanocnych? Nie w kwestii higieny wody pitnej!

Czas czytania 5 minut

W okresie Świąt Wielkanocnych w wielu budynkach przez kilka dni nikogo nie ma, co wiąże się ze stagnacją wody w instalacji. Jest to sytuacja krytyczna dla higieny wody pitnej. Ponieważ podczas przerwy w eksploatacji budynku przez okres świąteczny dochodzi do stagnacji wody w rurach. Może dojść do namnożenia się niebezpiecznych bakterii, takich jak np. Legionella i skażenia instalacji wody pitnej. Rozpoczęcie ponownego użytkowania budynku po dniach wolnych, może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Dlatego konieczna jest regularna, kompletna wymiana wody we wszystkich punktach poboru najpóźniej po upływie 72 godzin również w czasie Świąt Wielkanocnych. Dzięki firmie SCHELL jest to możliwe w wygodny i w pełni automatyczny sposób.

Spłukiwania antystagnacyjne zamiast przestoju przez Święta Wielkanocne

Spłukiwanie antystagnacyjne pomaga w utrzymaniu higieny wody pitnej. W tym celu musi zostać dokładnie dostosowane do warunków w danym miejscu. Spłukiwanie antystagnacyjne może odbywać się albo w uciążliwy sposób ręcznie albo automatycznie z pomocą armatury elektronicznej. Dla automatycznego spłukiwania antystagnacyjnego można ustawić w wygodny sposób czasy wypływu i okresy spłukiwania – jak na przykład w przypadku armatury umywalkowej CELIS E firmy SCHELL. Obarczone błędami, ręczne plany spłukiwania to już przeszłość i nikt nie musi już przez Święta Wielkanocne otwierać i zamykać ręcznie całej armatury w budynku.

Centralne sterowanie z pomocą Systemu Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL

Firma SCHELL zapewnia jeszcze większe wsparcie. Najlepszym tego przykładem jest System Gospodarowania Wodą SWS, z którym eksploatacja instalacji wody pitnej jest niezwykle efektywna i ekonomiczna. Spłukiwania antystagnacyjne można programować, sterować nimi i monitorować centralnie – również przez Wielkanoc – za pomocą komputera PC, tabletu lub smartfona. Spłukiwania można skonfigurować również w grupach armatury, aby uzyskać turbulentne przepływy w sieci przewodów. Więcej na temat turbulentnych przepływów można dowiedzieć się tutaj. Spłukiwanie antystagnacyjne może być sterowane czasowo i odbywać w indywidualnie zaprogramowanych dniach i godzinach. Jeżeli są zainstalowane czujniki temperatury, umożliwiają one ponadto spłukiwanie sterowane temperaturą. Jest to szczególnie wygodne w przypadku rzadko używanych punktów poboru i wspiera w efektywny sposób utrzymanie jakości wody w całym budynku. Kolejna zaleta systemu SWS: Wszystkie spłukiwania antystagnacyjne są dokumentowane, dzięki czemu w razie potrzeby można potwierdzić prawidłowy sposób eksploatacji instalacji wody pitnej.

Monitorowanie instalacji wody pitnej niezależnie od miejsca za pomocą SMART.SWS

Kogo nie ma przez Wielkanoc w budynku, ale mimo to chce być na bieżąco, może skorzystać ze SMART.SWS. Za pomocą tego serwisu online stanowiącego uzupełnienie systemu SWS można monitorować instalacje z dowolnego miejsca na świecie. W razie potrzeby pozwala on na dopasowanie spłukiwań antystagnacyjnych w bardzo wygodny sposób za pomocą smartfona. Dzięki temu utrzymanie jakości wody pitnej jest niezwykle łatwe i wygodne. Niezależnie od tego, czy jest to placówka oświatowa, obiekt użyteczności publicznej czy kompleks biurowy – dzięki armaturze elektronicznej firmy SCHELL i Systemowi Gospodarowania Wodą SWS administratorzy i managerowie wszystkich budynków są doskonale przygotowani na ferie wielkanocne i również oni mogą cieszyć się czasem wolnym.