Ruhepause_HEADER_OCo_1

Rustpauze tijdens de vakantie? Niet voor drinkwaterhygiëne!

5 minuten leestijd

Terwijl de vakantie vordert, zijn vele gebouwen niet meer in gebruik … met als gevolg een dagenlange stilstand van de drinkwaterinstallatie. Dat is een pijnpunt voor de drinkwaterhygiëne. Als het leven in het gebouw tijdens de paasdagen of zelfs tijdens langere vakanties stilvalt, staat ook het water in de leidingen stil. Op die manier kunnen gevaarlijke bacteriën, zoals legionella, zich exponentieel vermenigvuldigen en de drinkwaterinstallatie besmetten. Als het gebouw na de feestdagen weer tot leven komt, kunnen deze bacteriën de gezondheid van de gebruikers in gevaar brengen. Daarom is een regelmatige, volledige waterverversing bij alle aftappunten ten laatste na 72 uur ook na Pasen onontbeerlijk. Met de hulp van SCHELL gebeurt dat handig en automatisch.

Stagnatiespoelingen ipv stilstand tijdens vakantieperiodes

Stagnatiespoelingen helpen bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Daarvoor moeten ze echter exact aan de plaatselijke situatie aangepast worden. Stagnatiespoelingen kunnen ofwel omslachtig manueel of automatisch m.b.v. elektronische kranen geactiveerd worden. Voor automatische stagnatiespoelingen kunnen looptijden en spoelinterval gemakkelijk ingesteld worden, bijv. bij de elektronische wastafelkraan CELIS E van SCHELL. Manuele spoelplannen die fouten kunnen veroorzaken, zijn daardoor verleden tijd en niemand moet tijdens de paasdagen alle kranen in het gebouw handmatig openen en sluiten.

Centrale sturing met het SCHELL-watermanagementsysteem SWS

SCHELL biedt echter nog veel meer ondersteuning. Het beste voorbeeld is het watermanagementsysteem SWS, waarmee de werking van de drinkwaterinstallatie uitermate efficiënt en rendabel verloopt. Stagnatiespoelingen – ook tijdens Pasen – kunnen in het systeem centraal van op een pc, tablet of smartphone geprogrammeerd, geregeld en bewaakt worden. Daarbij kunnen spoelingen ook via kraangroepen ingesteld worden om turbulente stromingen in het netwerk te bereiken. Meer over turbulente stromingen verneemt u hier. Stagnatiespoelingen kunnen tijdgestuurd op individueel te programmeren dagen en tijdstippen plaatsvinden. Als er bovendien temperatuurvoelers geplaatst zijn, is ook een temperatuurgestuurde spoeling mogelijk. Dat is zeker voor zelden gebruikte aftappunten enorm comfortabel en een doeltreffende bijdrage aan het behoud van de waterkwaliteit in het hele gebouw. Een ander voordeel van SWS: alle stagnatiespoelingen worden gedocumenteerd, zodat de spoelingen die nodig zijn voor het reglementaire gebruik van de drinkwaterinstallatie, indien nodig bewezen kunnen worden.

SMART.SWS voor een bewaking van de drinkwaterinstallatie, ongeacht de locatie

Wie met de paasdagen niet in het gebouw wil zijn, maar toch op de hoogte wil blijven, kan gebruik maken van SMART.SWS. Met deze onlineservice bij SWS kunnen installaties van op elke plaats ter wereld digitaal bewaakt worden. Stagnatiespoelingen kunnen indien gewenst aangepast worden, bijv. gewoonweg met een smartphone. Zo wordt het behoud van de drinkwaterkwaliteit zo eenvoudig en aangenaam mogelijk. Een opleidingsinstelling, openbare inrichting of kantoorgebouw – dankzij elektronische kranen van SCHELL en het watermanagementsysteem SWS zijn exploitanten en managers van alle gebouwen perfect voorbereid tijdens de paasvakantie en kunnen ze rustig van de feestdagen genieten.