Sporthal met drie velden, Berlijn-Neukölln

SCHELL-watermanagementsysteem simuleert reglementair gebruik in Berlijnse sporthal

Het Berlijnse districtsbestuur Neukölln kon zich er niet bij neerleggen dat de sanering van het drinkwatersysteem in de Berlijnse sporthal met drie velden enkel mogelijk was door langdurige en dure renovatie. Bij de zoektocht naar alternatieven bleek dat het ook anders kan dankzij het watermanagementsysteem SWS wel SCHELL.

Gegevens over het gebouw

Sporthal met drie velden in het Werner-Seelenbinder-sportpark in Berlijn-Neukölln

Bouwjaar/opening: 1999

Drievoudige multifunctionele hal: 28 x 45 m, 500 zitplaatsen, met uitschuifbare tribune, boksveld, 3 voetbalvelden, ijsstadion, muziekinstallatie voor danswedstrijden

SCHELL-producten: watermanagementsysteem SWS, SMART.SWS, opbouwdouchekraan VITUS VD-C-T, elektronische wastafelkraan VITUS E, elektronische wastafelkraan CELIS E, COMPACT II, wc-sturing EDITION E, urinoirsturing EDITION E, infrarood-opbouw-urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC SCHELLTRONIC, douchekop aerosolarm, staalafname-adapter, staalafname-haakse-kraan

Volgens het districtsbestuur van Berlijn-Neukölln bestond het risico op ziekteverwekkers in het drinkwater: controles toonden herhaaldelijk grenswaarden aan. De reden daarvoor was een onvoldoende waterverversing. De gewijzigde gebruiksgewoontes in de sanitaire ruimtes en de te grote leidingen leidden ertoe dat de drinkwaterinstallatie niet meer gebruikt werd zoals ooit gepland – namelijk met volledige belasting. Daarom werden de normen inzake hygiëne niet meer gehaald.

Overwegingen bij het saneringsconcept

Opdrachtgevers en ontwerpers stonden voor de uitdaging om de drinkwaterkwaliteit in de toekomst met zo weinig mogelijk inspanningen en kosten door een sanering te behouden, terwijl de werking toch zo zuinig mogelijk zou zijn. Een dure, volledige sanering was geen optie. Bij de zoektocht naar een mogelijk alternatief hiervoor kon SCHELL de perfecte oplossing aanreiken.

I.p.v. de dure vervanging van leidingen stelden de experts van SCHELL het gebruik van het draadloze watermanagementsysteem SWS voor. Alleen op die manier kon de voorts intacte installatie behouden blijven, maar konden toch de hoge gelijktijdigheden van de meer dan 20 jaar oude planning aangepast en de waterkwaliteit op elk aftappunt gegarandeerd worden. Als enige watermanagementsysteem op de markt kan het SCHELL-watermanagementsysteem SWS ook een draadloos netwerk vormen met elektronische sanitaire kranen met batterijvoeding. Het voordeel: onder de tegels zijn geen elektriciteits- en gegevenskabels nodig, waardoor de installatie ook in bestaande gebouwen eenvoudig verloopt. Dankzij de centrale sturing van het watermanagementsysteem kunnen alle elektronische sanitaire kranen zoals gewenst geprogrammeerd, gebruikt, bewaakt en onderhouden worden. Voorts worden de gebruiksgegevens, de stagnatiespoelingen, de systeem- en uitlooptemperaturen geregistreerd – als bewijs voor de exploitant.

Renovatie tijdens sportief gebruik

De sporthal met drie velden beschikt op elke verdieping over verschillende sanitaire installaties. Om het drukke sportieve gebruik van de sporthal ook tijdens de renovatie te kunnen voortzetten, werden de sanitaire ruimtes afzonderlijk en achtereenvolgens gesaneerd. Er werden in totaal 76 SCHELL-kranen met een tijdloos-functioneel design geplaatst: douchekranen ‘VITUS VD-C-T’ met CVD-touch-elektronica, thermostaat en bescherming tegen verbranding, hangwastafelkranen ‘VITUS VW-E-T’ en sensor-wastafelkranen ‘CELIS E’, inbouw-wc-spoelsystemen ‘COMPACT II’ met contactloze wc-sturing ‘EDITION E’, urinoirsturingen ‘EDITION E’ en contactloze voorwand-urinoirsturingen ‘SCHELLTRONIC’. Bovendien kregen de 37 douches een aerosolarme SCHELL-douchekop en 13 exemplaren een extra staalafname-kraan. Bij zes van de 17 afzonderlijke wastafels werd bovendien een staalafname-haakse-kraan geplaatst.

Drinkwaterinstallaties intelligent beheren

Het watermanagementsysteem SWS van SCHELL bestaat uit vier belangrijke componenten: (1) de voor communicatie geschikte kranen met (2) de bijhorende bus-extender RLAN of kabel als communicatiemodules, (3) de server als communicatiecentrale en (4) de optionele temperatuursensoren. Optioneel zijn SWS-gatewayvarianten voor alle gangbare protocollen van BacNet tot KNX beschikbaar om in de gebouwautomatisering met het watermanagementsysteem gekoppeld te worden.

Nadat op Notebook de WLAN-verbinding met de servers gemaakt werd, konden met de reeds geïnstalleerde software op de servers alle kranen een naam krijgen en de hygiënespoelingen naar wens geparametreerd worden, bijv. de spoelwijze en -duur. Bovendien benutten de verantwoordelijken een belangrijke en voor dit gebouw zelfs elementaire functie uit het SCHELL-watermanagementsysteem SWS: m.b.v. de software werden op een laptop kleinere kraangroepen gevormd, zodat de hygiënespoelingen achtereenvolgens en per segment konden plaatsvinden. Op die manier ontstaat een turbulente stroming in de grote leidingen. Door het hoge debiet in het hele leidingnet kwamen oude sedimenten in beweging, die bij de buisspoeling na de installatie van de kranen niet volledig verwijderd werden. Dergelijke sedimenten bevorderen de groei van legionella, wat nu in de toekomst vermeden wordt.

Feit

Het voorbeeldobject ‘Sporthal met drie velden in het Werner-Seelenbinder-sportpark Berlijn-Neukölln’ bewijst dat ook in problematische, bestaande gebouwen reglementair gebruik volgens de regelgeving gesimuleerd kan worden, zonder omvangrijke bouwkundige maatregelen. Oude leidingen kunnen in gebruik blijven. Het project bewijst bovendien dat de technisch doordachte functionaliteit niet alleen praktisch erg handig en zuinig is, maar vooral hygiënisch erg zinvol.