Außenansicht der Mühlbachhofschule in Stuttgart

Mühlbachhofschule – Základní škola Stuttgart

Produkty od SCHELL podporují kromě hygieny uživatelů a kvality pitné vody také efektivní používání energií a udržitelnost v památkáři chráněné základní škole 

V rámci novostavby tělocvičny s jedním hřištěm a rekonstrukcí stávajících sanitárních zařízení byl sestaven celkový stavební plán památkáři chráněné školy Mühlbachhofschule ve Stuttgartu. Součástí nové, moderní techniky budov jsou také produkty od společnosti SCHELL, které splňují požadavky efektivního využívání energií a udržitelnosti projektu. Žáci a učitelé kromě toho profitují z efektivního udržování kvality pitné vody a hygieny uživatelů.

Údaje o objektu

Druh objektu: Základní škola s tělocvičnou

Požadavek: Novostavba, přestavba stávajícího zařízení

Dokončení: Říjen 2022

Místo: Stuttgart

Země: Německo

Architekt: Heni Architekten, IWP Ingenieurbüro für Systemplanung

Velikost: Celková plocha prostoru: 1 006m²

Produkty SCHELL:

Systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL (SWS server, SWS kabel bus-extender BE-K),

Podomítková sprcha LINUS D-C-T, sprchová hlavice COMFORT Flex,

Podomítkový Masterbox WBD-E-T,

Magnetický ventil - termická dezinfekce SWS

Výzva

Na základě intenzivního používání prostorů různými třídami, sportovními spolky, personálem školy a jídelny vyplývají mimořádně vysoké hygienické požadavky, které bylo nutné splnit pomocí inteligentních sanitárních řešení. Pro zodpovědné osoby bylo kromě toho důležité mít možnost provádět proplachy usazené vody a co nejlépe udržovat hygienu pitné vody - také během občasných uzavírek budovy, např. během školních prázdnin. Provozovatelé tak chtěli splnit svou zodpovědnost vůči školákům a pedagogům stejně jako dodržet právní povinnost provozovatele. Dodržování povinnosti provozovatelů mělo být kdykoliv zajištěno díky automatické kompletní dokumentaci. Kromě individuálních a centrálně ovládaných proplachů usazené vody v přesně stanovené časy, mělo být možné provádět také termickou dezinfekci. Kromě toho měly zvolené produkty podporovat energetickou a ekologickou koncepci školy Mühlbachhofschule a umožnit velmi efektivní provoz budovy po energetické stránce. 

Řešení

Hlavním bodem nové sanitární techniky je systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL. Všechny elektronické podomítkové sprchové armatury LINUS D-C-T v nově postavené tělocvičně s jedním hřištěm jsou propojeny s SWS, aby bylo možné pomocí automatizovaných proplachů usazené vody zabraňovat rozmnožování zdraví škodlivé legionelly. Individuální parametry, jako proplachy usazené vody, lze nastavovat centrálně a snadno pomocí systému SWS. SWS navíc podporuje provozovatele v jeho zákonné povinnosti prokazovat zachování kvality pitné vody tím způsobem, že spolehlivě a bez mezer dokumentuje veškeré provozní údaje. V případě potřeby tak mohou zodpovědné osoby snadno poskytnout požadované doklady. Magnetické ventily navíc umožňují provádět termickou dezinfekci podle požadavků německého DVGW pracovního listu W551. Sprchy přispívají k úspoře energie a vody, protože se tok vody při používání armatury po nastavené čase automaticky vypne. Zároveň je efektivně podporována hygiena uživatelů: Díky automatickému zastavení vody není nutné na armaturu sahat právě umytýma rukama - tím se minimalizuje riziko kontaktní nákazy. 

Efektivita při udržování kvality pitné vody díky SWS 

V novém prostoru tělocvičny pro školní třídy a sportovní spolky bylo použito celkem 14 podomítkových sprch LINUS D-C-T a 14 příslušných sprchových hlavic COMFORT Flex. Armatury jsou propojeny pomocí SWS a podporují automatizované proplachy usazené vody za účelem zachování kvality pitné vody – a to i v případě, že se prostory nevyužívají, např. během prázdnin. Sprchové podomítkové armatury s čelní deskou z kartáčované nerez oceli se obsluhují pohodlně pomocí dotykové elektroniky CVD. Požadovanou teplotu vody lze snadno nastavit pomocí termostatu. Tok vody se automaticky zastaví po předem nastaveném čase – tím přispívají podomítkové sprchy LINUS D-C-T efektivnímu a šetrnému provozu a podporují myšlenku udržitelnosti a efektivity stavebního projektu školy Mühlbachhofschule. Individuální parametry, jako jsou proplachy usazené vody, doby chodu a časy zablokování aktivace, lze ovládat centrálně přes SWS. Teplotní pojistka umožňuje to, že teplota vody může být vyšší než 38 °C, pouze po odjištění pojistky. Termostat ThermoProtect podomítkových sprch LINUS D-C-T navíc spolehlivě chrání uživatele před opařením, i v případě výpadku přívodu studené vody. Sprchová hlavice COMFORT Flex s ochranou proti vandalizmu poskytuje díky jemnému proudu příjemné sprchování a vyznačuje mimořádně dlouhou životností díky nopek proti vodnímu kameni. 

Produkty SCHELL

Informace o škole Mühlbachhofschule

Památkáři chráněná škola Mühlbachhofschule na hoře Killesberg ve Stuttgartu má za sebou dlouhou historii: Mühlbachhof, starý statek, podle kterého se škola jmenuje, byl zbourán roku 1937. Na hlavních zdech statku byla vybudována stará část školy. Dnešní podobu s charakteristickým pavilónem od Helmuta Erdleho získala „Škola v parku“ v roce 1959. Dnes má základní škola Mühlbachhofschule tři třídy v každém ročníku a navštěvuje ji 260 žákyň a žáků v celkem 12 třídách. V rámci opatření, jejichž cílem byla změna na celodenní základní školu, proběhlo v roce 2017 rozšíření skupiny tradičních hrázděných domů a školní budovy s aulou a místnostmi tříd o velkorysí prostor pro celodenní provoz s novostavbou a společenským prostorem. 

Protože byl dříve jako tělocvična využívaný starý „Pěvecký sál“ přestavěn na školní jídelnu, bylo nutné přesunout sportovní aktivity mimo školní prostory nebo do víceúčelové místnosti. Po výstavbě nové velmi moderní tělocvičny s jedním hřištěm byl tento deficit opět odstraněn a podařilo se zkompletovat stávající celkovou urbanistickou koncepci školy. Velká moderní tělocvična o rozloze 660 m² nyní nabízí žákům a učitelům základní školy Mühlbachhofschule dostatečné kapacity pro školní sport a slouží navíc jako centrální pilíř pedagogické celodenní koncepce, která zahrnuje rytmický rozvrh hodin s pravidelnými pohybovými přestávkami. 

Velmi moderně vybavená nová tělocvična se zařízením pro veškeré míčové sporty a centrem pro různé pohybové aktivity s otočnou zrcadlovou stěnou umožňuje velmi kvalitní školní a klubový sport a navíc přispívá ke zmírnění celkového nedostatku školních sportovišť v severní oblasti Stuttgartu. Hybridní konstrukce z železobetonu a buku stejně jako zelený porost na střeše se solárními panely podporují ekologickou myšlenku projektu, jehož energetická účinnost leží vysoko nad zákonem požadovaným standardem. Pole hřiště a vedlejší prostory haly byly položeny níže, aby bylo možné zachovat co největší část vnějšího prostoru. Vnitřní dřevěná omítka, parketová podlaha sportoviště a světlá barva vedlejších prostorů vytváří hřejivou a přívětivou atmosféru. Nově koncipovaný částečně zastřešený pohybový dvůr na přestávky s malbami na podlaze a lavičkami k sezení zve k hraní a odpočinku.