Außenansicht der Mühlbachhofschule in Stuttgart

Szkoła Mühlbachhof - szkoła podstawowa w Stuttgarcie

Produkty firmy SCHELL pomagają w utrzymaniu higieny użytkowników i jakości wody pitnej oraz zapewniają efektywność energetyczną i zrównoważony sposób eksploatacji w zabytkowej szkole podstawowej 

Budowa nowej hali sportowej i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dopełniła całościową koncepcję budowlaną zabytkowej szkoły Mühlbachhof w Stuttgarcie. Elementem nowej, techniki obiektowej są również produkty firmy SCHELL, które idealnie wpisują się koncepcję efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w tej inwestycji. Natomiast uczniowie i nauczyciele zyskują na efektywnym utrzymaniu jakości wody pitnej i higieny użytkowników.

Dane obiektu

Rodzaj obiektu: szkoła podstawowa z halą sportową

Wymagania: nowy budynek, przebudowa istniejących obiektów

Termin ukończenia: październik 2022

Lokalizacja: Stuttgart

Kraj: Niemcy

Projekt architektoniczny: Heni Architekten, IWP Ingenieurbüro für Systemplanung

Wielkość: Łączna powierzchnia netto: 1006 m²

Produkty firmy SCHELL:

System Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL (serwer SWS, przewodowy extender magistrali BE-K),

podtynkowy natrysk ścienny LINUS D-C-T, głowica natrysku COMFORT Flex,

skrzynka podtynkowa Masterbox WBD-E-T,

zawór elektromagnetyczny dezynfekcji termicznej SWS

Wyzwanie

Ze względu na dużą intensywność użytkowania pomieszczeń przez zmieniające się klasy, kluby sportowe, kadrę pedagogiczną i personel cateringowy w obiekcie obowiązują szczególnie wysokie wymagania higieniczne, które chciano spełnić z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań sanitarnych. Dla inwestorów istotna była ponadto możliwość przeprowadzania spłukiwań antystagnacyjnych, aby w optymalny sposób wspomóc utrzymanie jakości wody pitnej – również podczas czasowych przerw w użytkowaniu budynku, np. podczas wakacji szkolnych. W ten sposób administratorzy chcieli spełnić zarówno swój obowiązek wobec uczniów i nauczycieli, jak i swoje ustawowe obowiązki. Automatyczne, pełne dokumentowanie powinno umożliwiać administratorom w każdej chwili potwierdzenie spełnienia ciążących na nich obowiązków. Oprócz indywidualnych i sterowanych centralnie spłukiwań antystagnacyjnych o zadanym czasie powinno być możliwe również przeprowadzanie dezynfekcji termicznej. Oprócz tego wybrane produkty powinny wspomagać koncepcję oszczędzania energii i zrównoważonego rozwoju w szkole Mühlbachhof i zapewniać wysoce efektywny sposób eksploatacji obiektu. 

Rozwiązanie

Sercem nowej techniki sanitarnej jest System Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL. Wszystkie elektroniczne podtynkowe natryski ścienne LINUS D-C-T w nowo zbudowanej hali sportowej zostały połączone sieciowo z systemem SWS, aby za pomocą automatycznych spłukiwań antystagnacyjnych zapobiec niebezpiecznemu dla zdrowia namnażaniu się bakterii Legionelli. Indywidualne parametry, takie jak spłukiwania antystagnacyjne, można ustawić centralnie i w łatwy sposób za pomocą systemu SWS. Ponadto system SWS pomaga administratorom w spełnieniu ustawowego obowiązku potwierdzenia utrzymania jakości wody pitnej, ponieważ dane eksploatacyjne są w pełni dokumentowane. W razie potrzeby osoby odpowiedzialne mogą w łatwy sposób przedłożyć wymagane potwierdzenie. Ponadto zawory elektromagnetyczne umożliwiają przeprowadzanie dezynfekcji termicznej zgodnie z wymaganiami instrukcji DVGW W551. Natryski zapewniają oszczędne zużycie wody i energii, ponieważ wypływ wody po użyciu armatury jest zatrzymywany automatycznie po upływie określonego czasu. Armatura pomaga jednocześnie w efektywny sposób w utrzymaniu higieny użytkowników: Dzięki automatycznemu zatrzymaniu wypływu wody nie trzeba zamykać armatury dopiero co umytymi dłońmi, co pozwala zminimalizować ryzyko infekcji kontaktowych. 

Efektywne utrzymanie jakości wody pitnej dzięki systemowi SWS 

W nowej strefie natrysków sali gimnastycznej dla klas szkolnych i klubów sportowych zastosowano łącznie 14 podtynkowych natrysków ściennych LINUS D-C-T oraz 14 dedykowanych głowic natrysku COMFORT. Armatura została połączona w sieć za pomocą systemu SWS i poprzez automatyczne spłukiwania antystagnacyjne pomaga w utrzymaniu jakości wody pitnej – również podczas przerw w korzystaniu z pomieszczeń, np. podczas wakacji. Podtynkowe natryski ścienne z płytą czołową ze szczotkowanej stali nierdzewnej obsługuje się w wygodny sposób za pomocą elektroniki CVD-Touch. Żądaną temperaturę można ustawić łatwy w sposób za pomocą termostatu. Wypływ wody zatrzymuje się po upływie ustawionego czasu automatycznie – w ten sposób podtynkowe natryski ścienne LINUS D-C-T wspomagają energooszczędny i ekologiczny sposób eksploatacji budynku i wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i efektywności projektu budowlanego szkoły Mühlbachhof. Indywidualnymi parametrami, takimi jak spłukiwania antystagnacyjne, czasy wypływu oraz czasy blokady aktywacji, można sterować centralnie za pomocą systemu SWS. Ogranicznik temperatury zapewnia, że woda będzie cieplejsza niż 38°C jedynie po jego odblokowaniu. Termostat ThermoProtect w podtynkowych natryskach ściennych LINUS D-C-T chroni ponadto użytkowników niezawodnie przez oparzeniem, również w przypadku awarii dopływu zimnej wody. Wandaloodporna głowica natrysku COMFORT Flex z przyjemnym łagodnym strumieniem zapewnia poczucie relaksu podczas kąpieli, a dzięki wypustkom przeciwosadowym jest ponadto niezwykle trwała. 

Szkoła Mühlbachhof

Zabytkowa szkoła Mühlbachhof w stuttgarckim Killesberg posiada długą historię: Dawne gospodarstwo rolne Mühlbachhof, od którego pochodzi nazwa, zostało zburzone w roku 1937. Na jego murze fundamentowym wzniesiono starą część szkoły Mühlbachhof. Dzisiejszy wygląd, z charakterystycznym budynkiem pawilonu zbudowanym przez Helmut’a Erdle’a, „szkoła w parku” zyskała w roku 1959. Obecnie szkoła Mühlbachhof pełni rolę trójstopniowej szkoły podstawowej, do której uczęszcza 260 uczniów z 12 klas. W ramach restrukturyzacji mającej na celu przekształcenie w szkołę całodzienną zespół budynków złożony z tradycyjnego budynku o konstrukcji szachulcowej i budynku szkoły z aulą i salami lekcyjnymi został w roku 2017 rozszerzony o dużą strefę całodzienną obejmującą nowy budynek oraz miejsce spotkań w istniejącym budynku. 

Ponieważ wykorzystywana wcześniej do zajęć fizycznych stara „sala śpiewu” w ramach przebudowy została przekształcona w stołówkę, zajęcia sportowe musiano przenieść tymczasowo poza szkołę lub odbywały się one w sali wielofunkcyjnej. Budowa super nowoczesnej jednoboiskowej sali gimnastycznej pozwoliła zaradzić tej sytuacji i dopełnić całościową koncepcję szkoły. Nowoczesna sala gimnastyczna o powierzchni 660 m² zapewnia uczniom i nauczycielom szkoły podstawowej Mühlbachhof dostateczną ilość miejsca na zajęcia fizyczne i stanowi ponadto centralny element koncepcji edukacji całodziennej, która przewiduje usystematyzowany plan zajęć z regularnymi przerwami na ruch. 

Ten świetnie wyposażony obiekt przygotowany do wszelkich dyscyplin z piłką, jak również centrum ruchu i lustrzana ściana umożliwiają prowadzenie wysokiej jakości zajęć szkolnych i klubowych wypełniając jednocześnie lukę wśród obiektów sportowych na północy Stuttgartu. Hybrydowa konstrukcja z żelbetu i buku oraz zielony dach z instalacją fotowoltaiczną wspierają koncepcję zrównoważonego rozwoju w tej inwestycji oraz efektywność energetyczną budynku wykraczając dalece poza wymagane ustawowo standardy. Boisko i pomieszczenia pomocnicze hali zostały umieszczone głębiej, aby zachować możliwie dużo przestrzeni zewnętrznej. Wewnętrzna fasada z drewna, podłoga sportowa wykonana z parkietu oraz jasna kolorystyka w pomieszczeniach pomocniczych nadają obiektowi ciepłego i przyjaznego charakteru. Nowo zaprojektowane, częściowo zadaszone podwórze do spędzania przerw w ruchu z malunkami na ziemi i miejscami do siedzenia zachęca do zabawy i odpoczynku.