Die Kita Spitzholz in Sindelfingen.

Przedszkole miejskie Spitzholz w Sindelfingen

Rozwiązania sanitarne firmy SCHELL zwiększają poziom higieny, komfortu i bezpieczeństwa w przedszkolu

Podczas modernizacji sanitariatów z lat 60-tych XX w. w przedszkolu Spitzholz inwestorzy położyli szczególny nacisk na ochronę zdrowia dzieci: Inteligentna technika sanitarna firmy SCHELL pomaga w utrzymaniu higieny wody pitnej, optymalizuje higienę użytkowników i zapewnia niezawodną ochronę przed oparzeniem. 

Dane obiektu:

Rodzaj obiektu: przedszkole

Wymagania: modernizacja

Termin ukończenia: wrzesień 2022

Lokalizacja: Sindelfingen

Kraj: Niemcy

Projekt: Achim Krahl – Ingenieurbüro für Versorgungstechnik

Produkty firmy SCHELL:

Serwer SWS, SMART.SWS

Elektroniczna armatura umywalkowa PURIS E, elektroniczna armatura umywalkowa CELIS E

Elektroniczna armatura kuchenna GRANDIS E

Zestaw zaworu kątowego termostatycznego
 

Wyzwanie

Budynek z płaskim dachem przedszkola Spitzholz pochodzi z lat 60-tych XX w., dlatego modernizacja przestarzałych sanitariatów i kuchni była pilnie konieczna. Istotnym celem było zapewnienie jakości wody pitnej: Inwestorzy szukali rozwiązania technicznego, które zapobiegałoby, krytycznemu namnażaniu się bakterii Legionelli w wodzie pitnej i chroniło tym samym zdrowie dzieci i personelu. Ponadto nowe rozwiązanie techniczne powinno umożliwiać pełne dokumentowanie istotnych danych, aby w każdej chwili móc potwierdzić spełnienie wymogów rozporządzenia o jakości wody pitnej. Kolejną ważną kwestią była higiena użytkowników: Ponieważ w przedszkolach często występują choroby zakaźne, pożądane było inteligentne rozwiązanie, które zmniejszałoby w efektywny sposób ryzyko infekcji kontaktowych w pomieszczeniach sanitarnych. Oprócz tego nowe wyposażenie sanitarne powinno zapewniać niezawodną ochronę przed oparzeniem, ponieważ na poparzenie gorącą wodą są narażeni szczególnie użytkownicy o ograniczonych zdolnościach reakcji, np. małe dzieci. 

Rozwiązanie

System Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL  zapewnia administratorom przedszkola Spitzholz optymalne wsparcie w utrzymaniu jakości wody pitnej. Regularne automatyczne spłukiwania antystagnacyjne zapewniają wymianę wody w instalacji. Zmniejsza to skutecznie ryzyko namnażania się niebezpiecznych dla zdrowia bakterii, takich jak Legionella. Dzięki pełnemu cyfrowemu dokumentowaniu wszystkich istotnych danych administratorzy mogą spełnić obowiązek potwierdzenia utrzymania higieny wody pitnej, a za pomocą SMART.SWS mieć również zdalny dostęp do systemu. Zarówno w umywalniach, jak i kuchni pracowniczej zastosowano elektroniczną armaturę firmy SCHELL, którą połączono w sieć za pomocą systemu SWS. Dzięki bezdotykowej obsłudze armatura umywalkowa CELIS E i PURIS E oraz armatura kuchenna Grandis E pozwalają na niezwykle higieniczne użytkowanie. Ponieważ nie trzeba dotykać armatury podczas mycia rąk, zapobiega ona w skuteczny sposób niebezpieczeństwu infekcji kontaktowych. Oprócz tego armatura bezdotykowa pozwala zaoszczędzić nawet do 70% wody i energii w porównaniu do jednouchwytowej armatury z mieszaczem. W celu zapewnienia dzieciom niezawodnej ochrony przed oparzeniem, zainstalowano dodatkowo zestawy zaworów kątowych termostatycznych: Zapewniają one optymalną ochronę przed oparzeniem, również w przypadku awarii zasilania zimną wodą. 

Inteligentne, oszczędne i bezpieczne zarządzanie wodą za pomocą systemu SWS

System Gospodarowania Wodą SWS firmy SCHELL umożliwia w przedszkolu Spitzholz regularną wymianę wody również w okresach przerw w użytkowaniu, np. podczas wakacji. Spłukuje on stagnującą wodę i minimalizuje tym samym w efektywny sposób ryzyko krytycznego namnożenia się bakterii, takich jak np. Legionella. Dzięki dowolnie programowanym, automatycznym spłukiwaniom pomaga on w optymalny sposób w utrzymaniu jakości wody pitnej również podczas wakacji, weekendów lub dni wolnych. W porównaniu do przeprowadzanych ręcznie spłukiwań system SWS jest ponadto niezwykle wodooszczędny, ponieważ każdorazowo do spłukiwań antystagnacyjnych zużywana jest możliwie jak najmniejsza ilość wody. Indywidualnych ustawień spłukiwań antystagnacyjnych i parametrów armatury można dokonywać centralnie za pomocą serwera SWS. Za pomocą SMART.SWS możliwy jest również dostęp zdalny do Systemu Gospodarowania Wodą. Administratorzy mogą ten sposób sprawdzać szereg parametrów, np. obliczone zużycie wody połączonej w sieć armatury lub status baterii. 

Wygodna i higieniczna obsługa armatury umywalkowej i kuchennej firmy SCHELL

W umywalniach przedszkola Spitzholz zastosowano elektroniczną armaturę umywalkową z serii PURIS oraz CELIS firmy SCHELL. Cała armatura została połączona sieciowo z systemem SWS. Wypływ wody w obu modelach można uruchomić bezdotykowo za pomocą czujnika podczerwieni i zamyka się on automatycznie po zabraniu rąk z obszaru detekcji czujnika. W ten sposób elektroniczna armatura umywalkowa zapewnia nie tylko optymalną higienę użytkowników i zmniejsza ryzyko infekcji kontaktowych, lecz także pozwala oszczędzać wodę. Bezdotykowa obsługa okazuje się szczególnie praktyczna, gdy dzieci po zabawie, malowaniu lub pracach technicznych korzystają z armatury mając brudne ręce – dzięki niej korpus armatury pozostaje stale czysty. Żądaną temperaturę wody w przypadku modeli PURIS E i CELIS E można ustawić na regulatorze temperatury umieszczonym z boku. Indywidualne parametry armatury, takie jak spłukiwania antystagnacyjne, zasięg czujnika lub opóźnienie wyłączenia można zaprogramować centralnie za pomocą serwera SWS. 

W kuchni pracowniczej przedszkola zainstalowano ponadto elektroniczną armaturę kuchenną GRANDIS E i ją również połączono sieciowo z systemem SWS. Ta inteligentna hybrydowa armatura pozwala na niezwykle elastyczne i komfortowe użytkowanie: Armaturę można obsługiwać albo tradycyjnie za pomocą umieszczonej z boku dźwigni albo bezdotykowo za pomocą czujnika podczerwieni. 

Niezawodna ochrona przed oparzeniem delikatnej skóry dzieci

Na poparzenie gorącą wodą są narażone w szczególności małe dzieci, ponieważ nie są jeszcze świadome zagrożeń z jej strony, ich zdolności reakcji w porównaniu do dorosłych są ograniczone, a ich skóra jest delikatniejsza. Dlatego zastosowano dodatkowo zestawy zaworów kątowych termostatycznych firmy SCHELL, które w optymalny sposób chronią dzieci przed oparzeniem. Innowacyjny termostat ThermoProtect zapewnia niezawodną ochronę przed oparzeniem, również w przypadku awarii zasilania zimną wodą, co pozwala na bezpieczne użytkowanie również najmłodszym. 

Produkty SCHELL

Miejskie przedszkole Spitzholz oferuje 50 dzieciom w wieku od 3 do 6 lat mnóstwo przestrzeni do zabawy, tworzenia i odkrywania. W dwóch dużych grupowych salach z kącikiem malarskim i kreatywnym, pracownią, kącikiem z książeczkami i czytelniczym oraz wielofunkcyjną salą umożliwiającą prowadzenie zajęć ruchowych dzieci mogą się rozwijać i wyszaleć do woli. Przestronny ogród z atrakcjami do zabawy i wspinania oraz wodny plac zabaw zachęcają do przebywania przy sprzyjającej pogodzie na świeżym powietrzu. Koncepcja pedagogiczna przedszkola jest oparta na północno-włoskiej pedagogice Reggio, która skupia się na swobodnym i samostanowiącym rozwoju dzieci. Ponadto przedszkole Spitzholz stawia szczególny nacisk na rozwój językowy, ruch, kreatywność oraz umuzykalnianie.