Außenaufnahme der Städtischen Kindertagesstätte Gottlieb-Daimler in Sindelfingen

Městská školka Gottlieb-Daimler, Sindelfingen

Hygiena a bezpečnost v centru zájmu: Školka vybavuje sanitární zařízení produkty od SCHELL

Při výbavě sanitárních prostorů ve školkách platí, že musí být splněny mimořádné požadavky ohledně hygieny a bezpečnosti, aby bylo co nejlépe chráněno zdraví dětí. Sanitární technika od SCHELL poskytuje provozovatelům školky Gottlieb-Daimler optimální podporu při udržování kvality pitné vody a díky inteligentní funkci umožňuje hygienické a bezpečné používání. 

Údaje o objektu

Druh objektu: Školka

Požadavek: Sanace

Dokončení: Září 2022

Místo: Sindelfingen

Země: Německo

Odborní projektanti: Achim Krahl – Ingenieurbüro für Versorgungstechnik

Produkty SCHELL: 

SWS server, SWS kabel bus-extender BE-K, SMART.SWS instalační balíček

Elektronická umyvadlová armatura CELIS E

Elektronická kuchyňská armatura GRANDIS E

Sada termostatu rohového ventilu

Rohový ventil pro odběry vzorků
 

Výzva

Když byla prováděna modernizace sanitárních zařízení ve školce postavené v 60tých letech 19. století, kladli provozovatelé velký důraz na zachování kvality pitné vody. Inteligentní sanitárně-technické řešení mělo poskytnou podporu při hygienickém hospodaření s vodou a zároveň dokumentovat všechna relevantní data, aby bylo možné kdykoliv vystavit doklad o plnění nařízení o pitné vodě. Také aspekt hygieny uživatelů hrála při hledání nové koncepce sanitárních zařízení významnou roli: Důležité bylo chránit děti a vychovatele před potenciálním přenosem nemocí kontaktní nákazou. Nové sanitární produkty měly zároveň poskytovat spolehlivou ochranu proti opaření, protože příliš horká voda představuje zvlášť pro malé děti velké nebezpečí. 

Řešení

Elektronická umyvadlová armatura CELIS E v koupelnách a elektronická kuchyňská armatura GRANDIS E v kuchyňce pro zaměstnance umožňuje díky elektroniky s infračerveným senzorem pohodlné a hygienické používání. Protože se voda spouští bezdotykově, je riziko kontaktní nákazy při umývání rukou efektivně sníženo na minimum a zdraví uživatelů je chráněno. Armatury se senzorem navíc pomáhají při spoření vody, protože voda vytéká jen tehdy, pokud je to skutečně nutné. Spolehlivou ochranu proti opaření na umyvadle umožňují sady rohových ventilů s termostatem ThermoProtect. Všechny armatury byly propojeny prostřednictvím SWS. Individuální parametry armatur, např. maximální doba chodu, dosah senzoru nebo doba chodu, lze programovat centrálně pomocí SWS. Systém SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL poskytuje provozovatelům školky Gottlieb-Daimler efektivní podporu při hygienickém, chytrém a úsporném hospodaření s vodou. Automatické proplachy usazené vody zabraňují riziku nadměrné, zdraví škodlivé koncentraci bakterií, jako jsou např. legionelly, a podporují zachování kvality pitné vody. Protože jsou aktivace proplachů usazené vody a další relevantní údaje kompletně dokumentovány, mohou provozovatelé kdykoliv splnit povinnost dokazování. Díky SMART.SWS je možné si data a parametry propojených armatur efektivně prohlížet a ovládat vzdáleným přístupem. Aby bylo možné provádět systematický odběr vzorků pitné vody, byly navíc nainstalovány rohové ventily pro odběry vzorků SCHELL: 

Optimální podpora při zachování kvality pitné vody

Pomocí systému SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL lze provádět automatizované proplachy usazené vody, které umožňují výměnu vody v potrubním vedení. Takto je možné vyplachovat stagnující vodu a efektivně zabraňovat nebezpečí vzniku kritické koncentrace bakterií, jako jsou legionelly - a to i během období, kdy se armatury nepoužívají, např. během času prázdnin nebo o svátcích. Protože se při proplachu spotřebuje vždy jen tolik vody, kolik je nezbytně nutné, ušetří SWS ve srovnání s ručními proplachy značné množství vody. SWS tak umožňuje úsporný, velmi efektivní provoz, šetrný při zacházení s přírodními zdroji. Praktické zkušenosti: Přes SMART.SWS mají všichni provozovatelé vzdálený přístup na všechny údaje a parametry a mohou např. z domácí kanceláře v případě potřeby provádět úpravy.

Více pohodlí a hygieny na umyvadle a dřezu

V prostorách koupelen školky byly nainstalovány elektronické umyvadlové armatury CELIS E s infračerveným senzorem. Bezdotyková obsluha se ukázala ve školkách jako mimořádně praktická i to právě tehdy, když si děti myjí špinavé ruce po hraní, malování nebo stavění. Kryt armatury CELIS E s pěkným tvarem tak zůstává vždy čistá. Na bočně umístěném termostatu lze nastavit požadovanou teplotu vody. 

V kuchyňce pro zaměstnance školky Gottlieb-Daimler byla navíc nainstalována elektronická kuchyňská armatura GRANDIS E od SCHELL. Díky propojení s SWS je také toto odběrné místo optimálně podporováno při zachování kvality pitné vody. Chytrá hybridní armatura umožňuje velmi pohodlné a flexibilní používání: Dle potřeby je možné ovládat GRANDIS E klasicky pomocí pákové směšovací baterie nebo bezdotykově přes infračervený senzor. 

Bezpečné používání díky termostatu ThermoProtect

Horká voda může u uživatelů s omezenými pohybovými schopnostmi snadno způsobit opaření. Ohrožené jsou především malé děti, protože ty si zatím nejsou dostatečně vědomé rizika poranění a jejich pleť je citlivější než pleť dospělých. Aby bylo efektivně předcházeno tomuto riziku, rozhodli se provozovatelé školky pro instalaci sad rohových ventilů s termostatem od společnosti SCHELL. Inovativní termostat ThermoProtect poskytuje spolehlivou ochranu proti opaření, i v případě výpadku přívodu studené vody, a dětem umožňuje bezpečné používání. 

Produkty SCHELL

V městské školce Gottlieb-Daimler jsou dvě skupiny dětí ve věku od dvou do šesti let. Poloha školky v bezprostřední blízkosti k lesu se odráží také v pedagogické koncepci: Lesní pedagogika spojená s přímými zážitky podporuje blízký vztah dětí k přírodě a klade důraz na zodpovědné zacházení s přírodním prostředím. Koncepce je navíc inspirována severoitalskou pedagogikou Reggio, ve které je centrálním bodem volný a samostatný rozvoj dítěte. K tomu nabízí školka četné možnosti: Ať už se jedná o prostory ve školce se stavebním koutkem, dílenským prostorem a stolem na malování nebo o velkou hernu - děti se mohou vyřádit podle potřeby a během hry se seznamovat se světem kolem. Velkorysý venkovní herní prostor s lanovým parkem pro děti, bazénem a pískovištěm s vodním žlabem, pirátská loď a skluzavka poskytují malým dětem při pěkném počasí skutečný ráj plný dobrodružství. Pravidelné přírodní týdny a týdny plné experimentů podporují výzkumného a objevitelského ducha a přináší zajímavou změnu v denní rytmu školky. I pro malé muzikanty je toho mnoho na objevování: Školka Gottlieb-Daimler je certifikované zařízení se specializací na hudbu.