Ježčí dům, Lüdenscheid

Vlastní dům pro „Turbo Schnecken (turbo šneky)“ Lüdenscheid e. V.

Do roku 2014 bylo vhodné používat pro označení sportovního spolku „Turbo-Schnecken“ spíš název „Krabi poustevníci“. Protože jako mladý spolek sportu pro veřejnost (založený 1990)  byli odkázáni na pronajaté místnosti a 16 sportovních hal ve městě. Toto řešení však bylo pro neustále se rozrůstající spolek příliš malé. Možnost získat vlastní sportovní a spolkové centrum se naskytla v roce 2008 při držbě více než 100 let starého památkově chráněného objektu strojního podniku Hesse & Jäger GmbH & Co. KG. Do vyhotovení „Šnečí domku“ bylo potřeba podat několik špičkových výkonů po organizační a architektonické stránce.

Údaje o objektu

Objekt: Přestavba dvou památkově chráněných montážních hal na sportovní a klubové centrum

Doba výstavby: 2011-2014

Produkty SCHELL: Samouzavírací umyvadlová armatura PURIS SC sprchový panel LINUS DP-SC

Zatímco se vedoucí paní Brigitte Kleinová se svým týmem postavila výzvě vygenerovat finanční prostředky pro přestavbu, začali architekti HWR pracovat na opravě a rekonstrukci silně poškozené budovy – při dodržování požadavků památkářů.

V říjnu 2011 byla zahájena rekonstrukce. Bylo nutné pokácet stromy, vyklidit a částečně zbourat budovu. Přitom se objevily i některé poklady. Například starý válec před budovou připomíná její původní využití. Také starý komín musel být odstraněn. Protože se nacházel přímo vedle velké haly, bylo nutné ho odklidit ručně cihlu po cihle. Střešní konstrukce, která je památkově chráněná, byla rovněž ručně očištěna a zpevněna.

Dalším oříškem byla statika budovy a nosnost podloží. Obě části musely být náročnými opatřeními zajištěny. Starou základovou desku už nebylo možné využít. Z důvodu předchozího využití coby průmyslové haly se vycházelo z přesvědčení, že bude možné základovou desku zachovat. Dodatečné práce pak prodloužily celý průběh přestavby.

Otevření šnečího domu se konalo v únoru 2014. Vysoké nároky na pohostinnost a pospolitost jsou patrné i u sociálních zařízení. Červená barva spolku je decentní, ale působivá. Doplňky jako fény na vlasy zajišťují mimořádný komfort. Při volbě armatur se kladl důraz na kvalitu, funkčnost a desing. Na umyvadlech zajišťuje samouzavírací armatura PURIS hygienickou čistotu a úsporné zacházení s vodou bez omezení při používání. Ve sprchových místnostech byla použita armatura LINUS jako nástěnný sprchový panel.

Šnečí dům dnes poskytuje se svými plochami na trénink o velikosti 350 čtverečních metrů, nejmodernějšími sportovními přístroji, mnohostrannou nabídku kurzů ve třech halách, dětským koutkem s chůvičkami a občerstvením dostatek prostoru na to, co mají Turbo-šneci obzvlášť na srdci: Sport pro širokou veřejnost a aktivní život spolku.

„Dlouho jsem připravovali projekt vlastního sportovního a spolkového centra. S armaturami od SCHELL jsem si jistá, že nám bude ještě dlouho dobu dobře sloužit.“
Brigitte Kleinová, zakladatelka spolku, předsedkyně a „Hlavní šnečice“