Artikel_Header_1920x600_Nachhaltigkeit

Udržitelnost ve všech vedeních: Z nabíjecí stanice až po nové světelné zařízení

Čas k přečtení 4 minuty

Sauerland je idylické místo obklopené zelenými loukami, lesy a čistými vodním plochami - a zde je firma SCHELL doma. Celá společnost funguje na principu trvale udržitelného rozvoje - začíná to příkladným tříděním odpadů v kancelářích a končí to výrobou trvale udržitelných produktů. Oba závody, kam spadá také trvale udržitelná výroba rohových ventilů, se nacházejí v Olpe blízko sebe, což má díky kratším vzdálenostem za následek snížení nákladů na logistiku, jakož i nižší zatížení životního prostředí CO2 a nižší uhlíkovou stopu. Proto platí, jak vypadá okolí, tak je na tom i celá firma: Nejdůležitější je pro nás neporušená příroda a především čistá voda.

Firma SCHELL zajišťuje nejen udržitelnost vody proudící vedením k jednotlivým armaturám, ale také čistý proud, který je veden elektrickým rozvody. Proto v celé firmě využíváme ze 100 % ekologický proud z alternativních energetických zdrojů; nyní sem patří také nabíjecí stanice, ve kterých se pohodlně nabíjejí jak firemní auta, tak i automobily hostů a zákazníků.

Nové elektromobily a nabíjecí stanice

Vozový park firmy SCHELL byl doplněn elektromobily. Ty mohou maximálně pohodlně „tankovat“ čistý proud přímo ve firemním areálu na pěti nabíjecích stojanech typu MENNEKES AMEDIO Professional 22, které jsou vybaveny vždy dvěma nabíjecími stanicemi. Funkce plug & charge umožňuje ten nejjednodušší přístup k proudu, aniž byste potřebovali nabíjecí kartu či aplikaci; proces autorizace je zcela automatizován, což je optimální pro každodenní použití. Jeden stojan je určen přímo zákazníkům a návštěvám. Toto trvale udržitelné opatření je nezbytné z důvodu programu rozvoje NRW s názvem „Mobilita s nízkými emisemi“.

Úsporné osvětlovací zařízení ve výrobě

Rovněž ve výrobě zajistila novinka vyšší stupeň trvalé udržitelnosti: Stávající osvětlení T8 bylo nahrazeno za nový typ LED osvětlení. Ve výrobní hale bylo celkově nahrazeno přibližně 700 zářivek za moderní LED moduly a tímto způsobem bylo umožněno použití udržitelného, účinného osvětlení. Kromě úsporného, účinného LED osvětlení s dlouhou životností, které je téměř bezúdržbové, bylo instalováno řízení osvětlení v závislosti na denním světle, které zajišťuje další úsporu proudu. Celkově tak bylo možné za osvětlení ušetřit přibližně 65 % energie. Tato opatření podporuje také „Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky“. Dále byly zajištěny nové, úspornější typy vnějšího osvětlení také u osvětlení fasády a loga společnosti.

Recyklace a třídění odpadů dle nejnovějších poznatků

Společnost SCHELL využívá princip Cradle-to-Cradle, který je propracovaným a účinným systémem celkové recyklace. Cradle to Cradle (z angl. „z kolébky do kolébky“, což přeneseně znamená „ze začátku zpět na začátek“) znamená, že je třeba vyrábět v koloběhu, který je co možná nejšetrnější k přírodě a ke klimatu. To zahrnuje také ekologickou výrobu a využívání obnovitelných druhů energií. Kromě užívání proudu z alternativních energetických zdrojů dbá firma SCHELL také na to, aby se co možná nejvyšší množství materiálů znovu využilo. Znovu se tak mohou například využívat téměř kompletně recyklovatelné mosazné armatury a rovněž otřepy mosazi vznikající při výrobě.

Více o tématu udržitelnosti u firmy SCHELL si můžete přečíst v část 1 a část 2!