Artikel_Header_1920x600_SCHELL-Mobil

Jeden rok SCHELL Mobil. Naše prezentační místnost na kolečkách slaví své první jubileum.

Čas k přečtení 4 minuty

Na podzim roku 2021 jsme s velkým ohlasem představili náš projekt SCHELL Mobil. Od té doby je mobilní prezentační místnost na cestách po celém Německu a je u našich zákazníků od počátku velmi oblíbená. V prvním roce byla zcela místnost zcela vytížená. Velmi kvalitní armatury, produkty a systémová řešení, jako je systém SWS pro hospodaření s vodou, od společnosti SCHELL Vám živě předvede odborný personál. Chcete si zarezervovat SCHELL Mobil v roce 2023? Rádi Vás uložíme do našeho plánu návštěv.

Mobilní prezentační místnost s vnitřními hodnotami

Při návštěvě SCHELL Mobil ve Vaší firmě zažijete kvalitní produkty SCHELL a můžete se vyptávat našich profesionálů na všechny podrobnosti. Kromě jiného najdete řešení k zachování jakosti pitné vody. Své okruhy zájmu si můžete stanovit sami, v SCHELL Mobil najdete vše. Objevujte umyvadlové, kuchyňské, sprchovací, záchodové, pisoárové a bezpečnostní armatury s ochranou proti úniku v akci – jako například několikrát vyznamenanou, bezdotykovou umyvadlovou armaturu XERIS E zajišťující nejvyšší uživatelský komfort a elegantní prostorový design. Přesvědčte se navíc, jak snadno lze nastavit parametry u elektronických armatur SCHELL pomocí SCHELL Single Control SSC. Doby chodu, rozsahy senzorů a mnoho dalšího lze například pohodlně nastavovat pomocí tabletu a modulu SSC Bluetooth®. Hlavní atrakcí v SCHELL Mobil však je fungující rozvod vody. Můžete zažít, jak funguje průtok vody např. v případě proplachu usazené vody, který se spouští přes armatury spojené s SWS.

SWS nadchne každého návštěvníka SCHELL Mobil

Kompletní vodní cirkulace znázorňuje ideální souhru mezi příslušnými elektronickými armaturami SCHELL a systémem SWS pro hospodaření s vodou. U armatur, které nejsou připojené k rozvodu vody, je průtok vody simulován pomocí LEDek na výstupních místech. V pojízdné prezentační místnosti je znázorněno, jak může centrální řízení zajistit podporu přes provozovatele SWS při simulaci daného provozu rozvodu pitné vody. Pomocí SWS lze nastavit automatizované proplachy usazené vody u všech příslušných, připojených armatur SCHELL, které jsou přesně přizpůsobeny požadavkům budovy.

U proplachů lze přes SWS sloučit armatury do skupin a docílit požadovanou, kompletní výměnu vody pro simulaci daného provozu. Nastavení se provádí na centrálním místě rychle a snadno přes SWS. Proplachy jsou navíc přesně dokumentovány. Samozřejmě lze přes SWS naprogramovat také doby chodu, rozsahy senzorů a mnoho dalších parametrů u připojených armatur a efektivně naplánovat údržbové práce. To vše můžete zašít v pojízdné prezentační místnosti SCHELL Mobil. Nastavení můžete provádět i vy sami společně s odborníky. Nastavení proplachů usazené vody, které následně automatizují průběh vodní cirkulace přes armatury v SCHELL Mobilu, je vždy velkým zážitkem. Názorná prezentace SWS má u návštěvníků pojízdné prezentační místnosti vždy velký ohlas.

Zastávka na naší okružní cestě nebo školení zaměstnanců

Pokud si zarezervujete návštěvu SCHELL Mobil, můžete si samozřejmě předem stanovit příslušný okruh specializace. Takto se mohou informovat například zaměstnanci zdravotních klinik ohledně produktů a systémových řešeních SCHELL, které podporují hygienu uživatelů a hygienu pitné vody ve zvlášť citlivých oblastech, jako jsou pečovatelské služby, nebo které například pomáhají předcházet popálení uživatelů díky technologie ThermoProtect. Na přání vyškolí naši poradci také Vaše zaměstnance a seznámí je s výhodami propojených, bezdotykových armatur u velkých projektů. Neváhejte nás kontaktovat.

SCHELL Mobil přijede v roce 2023 také do Vašeho města!

V tomto roce jsme měli mnoho měst na celém území Německa v našem plném itineráři a všude nám bylo potěšením nabízet individuální poradenství a speciální školení. Objednejte si naši multifunkční prezentační místnost na rok 2023! Do konce roku 2022 je naše kapacita plně vytížena, ale v roce 2023 SCHELL Mobil opět vyráží za vámi. Pokud byste chtěli zažít naše produkty na vlastní kůži nebo máte doporučení na zastávku během naší okružní cesty, dohodněte si termín s obchodním zástupcem SCHELL. Osobu, která má na starosti váš region, najdete pomocí funkce vyhledávání kontaktní osoby. SCHELL Mobil pak přijede včetně celého obslužného personálu přímo k vám. Ještě více informací o naší prezentační místnosti na kolečkách najdete zde.