Schell_03_SHK-Fachhandwerker-01-Header

Jeden nástroj, dvě možnosti použití: Modul SSC Bluetooth® podporuje řemeslníky z oblasti sanity-topení-klimatizace

Čas k přečtení 4 minuty

Během každodenní práce řemeslníků z oblasti sanity-topení-klimatizace má téma kvality pitné vody speciální význam. V Německu musí kvalita pitné vody odpovídat určitým standardům, a to jak ve veřejném tak i privátním sektoru; a to v celém řetězci od dodavatelů až po domovní přípojky. Z tohoto důvodu musejí být rozvody pitné vody řádně provozovány. Díky firmě SCHELL mají řemeslníci z oblasti sanity-topení-klimatizace k dispozici řešení, která účinným a efektivním způsobem pomáhají při zachování kvality pitné vody - a to i během výstavby. 

Elektronické armatury místo manuálních proplachů usazené vody

Pro dlouhodobé zachování kvality pitné vody, je třeba zabránit dlouhým stagnacím vody ve vedeních pitné vody. K zachování kvality pitné vody zde maximálně pomáhají elektronické armatury, díky kterým jsou možné automatické proplachy usazené vody.

Manuální proplachy usazené vody jsou pro provozovatele budov spojeny s vysokými mzdovými náklady a vysokou časovou náročností. Armatury se musejí - částečně po jednotlivých skupinách - manuálně otevírat a poté znovu zavírat. Zde je možné řemeslníkům z oboru sanita-topení-klimatizace pomoci a doporučit jim elektronické armatury, z důvodu poklesu provozních nákladů a k zajištění uchování kvality pitné vody. Elektronické armatury je možné nastavit tak, že proplachy usazené vody budou probíhat například 24 hodin po posledním užití nebo vždy po 24 hodinách. Čím se elektronické armatury ještě mohou dále pochlubit, zjistíte zde.

Tak může modul SCHELL Single Control SSC Bluetooth pomoci®.

Aby bylo možné upravit všechny parametry dle daností na místě, je třeba elektronické armatury individuálně nastavit. To je možné provádět náročným způsobem manuálně. Jednodušeji se nastavení parametrů provádí modulem SCHELL SSC Bluetooth®. Tyto příslušné parametry armatur mohou odborní pracovníci oboru sanita-topení-klimatizace nastavovat díky tomuto modulu přímo na chytrém telefonu či tabletu a stáhnout si bezplatnou aplikace pro operační systémy iOS a Android. Při vývoji dané aplikace jsme dbali především na intuitivní ovládání. Modul SSC Bluetooth®je možné používat jako mobilní flexibilní nástroj k nastavování armatur SCHELL nebo jako pevný nástroj k nastavování, provádění a zdokumentování proplachů usazené vody. A tak nabízí důležitou přidanou hodnotu při zachování kvality pitné vody.

Modul SSC Bluetooth®jako „digitální plochý klíč“

Pokud se modul SSC Bluetooth®použije jako mobilní nástroj, proběhne spojení jednoduše a rychle pomocí zacvakávacího spoje mezi napájením a elektronikou armatury. Tak se armatura SCHELL Bluetooth®zapne a je možné následně individuálně parametry nastavovat. U bezdotykových armatur SCHELL je možné například nastavovat rozsah senzorů. Je možné omezit také dobu doběhu a maximální dobu chodu. Modul SSC Bluetooth®pomáhá také v případech, pokud je třeba zajistit stejné nastavení u několika armatur SCHELL stejného typu. Jednou provedené nastavení parametrů se v aplikaci uloží a je možné ho následně přenést na další propojenou armaturu. Tak může například odborný pracovník provést zakázku od města k nastavení parametrů celé sportovní haly přímo od stolu a následující den ji efektivně provést přímo na místě. A to šetří čas, práci a nervy.

Modul SSC Bluetooth®jako „nastavení k doladění armatury“

Pokud je modul nainstalován napevno, tedy je pevně připojen mezi armaturu a napájení proudem, jsou zde k dispozici další funkce. Například je možné stanovit přesné časy proplachů usazené vody pomocí kalendáře proplachů. To má pro provozovatele rozhodující výhodu, že je možné provádět proplachy usazené vody současně na více armaturách a automaticky.

Během jednoho týdne je možné nastavit a následně zaprotokolovat 32 různých proplachů usazené vody. Zaznamenaná data je možné pomocí aplikace načíst jako soubory CSV. Pomocí chytrého telefonu je možné, provádět velice snadno i diagnózu závad. Pro odborné pracovníky to má důležitou výhodu: Modul je po jednorázovém stažení aplikace okamžitě připraven k použití a není nutná žádná rozsáhlá přídavná výbava. Více Informací k SSC SCHELL naleznete zde.

Nabízíme komplexní servis

Doporučeními, která se týkají vestavby elektronických armatur, která provádějí předepsanou výměnou vody automatické proplachy usazené vody, mohou odborní pracovníci oboru sanita-topení-klimatizace chránit provozovatele budov. Pro poskytování provozovatelům budov toho nejlepšího možného servisu, je možné armatury SCHELL parametrizovat pomocí modulu SSC Bluetooth®. Tento modul pomůže i soukromým zákazníkům: Pokud například nejsou toalety pro návštěvy nebo bývalá koupelna dětí příliš často používány, mohou napomoci zachování kvality pitné vody elektronické armatury SCHELL s pokud je třeba pevně instalovaným modulem SSC Bluetooth®.

Možnosti použití modulu SSC Bluetooth® v přehledu:

jako „digitální plochý klíč“

  • Mobilní programové jednotky k nastavení parametrů armatur
  • Pohodlně je možné nastavovat všechny parametry armatur, jako jsou například dosahy senzorů a doby chodů
  • Pomocí jednoho modulu je možné přenést přednastavená nastavení od řemeslníků na všechny armatury stejného typu

Jako „doladění“ armatury

  • Mobilní programové jednotky k nastavení parametrů armatur
  • Při pevné instalaci zajišťuje modul také časově řízené proplachy usazené vody
  • Během jednoho týdne je možné nastavit 32 různých proplachů usazené vody
  • Posledních 64 proplachů usazené vody je možné uložit a načíst