Schell_03_SHK-Fachhandwerker-01-Header

Eén gereedschap, twee toepassingen: de SSC bluetooth®-module ondersteunt handwerkers in sanitair, verwarmings- en koudetechniek

4 minuten leestijd

Bij de dagelijkse werkzaamheden van vakpersoneel in sanitair, verwarmings- en koudetechniek is de drinkwaterkwaliteit al lang een bijzonder thema. In de openbare en privésector moeten gebruikers erop kunnen rekenen dat het drinkwater de uitstekende kwaliteit behoudt, waarmee het in Duitsland door de leverancier tot aan de huisaansluiting geleverd wordt. Daartoe moeten drinkwaterinstallaties reglementair gebruikt worden. Dankzij SCHELL beschikt het vakpersoneel in sanitair, verwarmings- en koudetechniek nu over oplossingen, die efficiënt en voordelig helpen bij het behoud van de drinkwaterkwaliteit – ook al tijdens de bouw. 

Elektronische kranen i.p.v. manuele stagnatiespoelingen

Om de drinkwaterhygiëne continu te garanderen, moeten ongeoorloofd lange stagnatieperiodes van water in de drinkwaterinstallatie verhinderd worden. Hier komen elektronische kranen van pas, aangezien ze geautomatiseerd stagnatiespoelingen activeren en zo bijdragen aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit.

Een manuele inschakeling van stagnatiespoelingen kost de exploitant van het gebouw een grote personeelsinzet en veel tijd. De kranen moeten, deels in spoelgroepen, manueel geopend en vervolgens weer gesloten worden. Hier kan vakpersoneel in sanitair, verwarmings- en koudetechniek advies geven en elektronische kranen aanbevelen om de werkingskosten te verminderen en te helpen bij het behoud van de waterkwaliteit. Elektronische kranen kunnen namelijk zo ingesteld worden dat ze bijv. 24 uur na het laatste gebruik of om de 24 uur stagnatiespoelingen uitvoeren. Andere voordelen van elektronische kranen vindt u hier.

Zo helpt de SCHELL Single Control SSC bluetooth®-module

Om alle parameters aan de plaatselijke situatie aan te passen, moeten elektronische kranen afzonderlijk ingesteld worden. Dat kan omslachtig en manueel aan elke kraan. De parametrering verloopt echter eenvoudiger dankzij de SCHELL SSC bluetooth®-module. Dankzij deze module kan het vakpersoneel in sanitair, verwarmings- en koudetechniek de gewenste kraanparameters via zijn smartphone of tablet en met de gratis app voor iOS en Android instellen. Bij de ontwikkeling van de app werd veel aandacht geschonken aan een intuïtieve bediening. De SSC bluetooth®-module kan als mobiel gereedschap flexibel worden gebruikt voor de instelling van elektronische SCHELL-kranen of vast geïnstalleerd voor de instelling, uitvoering en documentatie van stagnatiespoelingen. Zo biedt deze een essentiële meerwaarde voor het behoud van de drinkwaterkwaliteit.

De SSC bluetooth®-module als ‘digitale steeksleutel’

Als de SSC bluetooth®-module als mobiel gereedschap wordt gebruikt, gebeurt de koppeling eenvoudig en snel via steekverbinding tussen de stroomvoorziening en de kraanelektronica. Daardoor wordt de SCHELL-kraan geschikt voor bluetooth®en kunnen de kraanparameters afzonderlijk ingesteld worden. Bij contactloze SCHELL-kranen kan bijv. de sensorreikwijdte aangepast worden. Ook de nalooptijd en de maximale looptijd kunnen beperkt worden. De SSC bluetooth®-module is bovendien handig als meerdere SCHELL-kranen van hetzelfde type dezelfde instellingen moeten krijgen. Een aangemaakte parametrering wordt namelijk in de app opgeslagen en kan dan gewoon naar de volgende gekoppelde kraan worden gekopieerd. Zo kan het vakpersoneel bijv. een opdracht van de stad om kranen in de hele sporthal te parametreren perfect aan de werktafel voorbereiden en de volgende dag doeltreffend ter plaatse uitvoeren. Dat bespaart tijd, werk en zenuwen.

De SSC bluetooth®-module als ‘tuning voor de kraan’

Als de module vast geïnstalleerd wordt, dus permanent tussen de kraan en stroomvoorziening is aangesloten, zijn meer functies beschikbaar. Stagnatiespoelingen kunnen bijv. met een spoelkalender op bepaalde tijdstippen worden uitgevoerd. Een belangrijk voordeel hiervan voor de exploitant is dat stagnatiespoelingen op meerdere kranen tegelijk en geautomatiseerd kunnen plaatsvinden.

Gedurende een week kunnen 32 verschillende stagnatiespoelingen ingesteld en geprotocolleerd worden. De gedocumenteerde gegevens kunnen gewoon als CSV-bestand via de app worden uitgelezen. Ook foutdiagnose is zo gemakkelijk via smartphone mogelijk. Een belangrijk voordeel voor vakpersoneel: eens de app is gedownload, is de module meteen gebruiksklaar; er is geen omvangrijke bijkomende uitrusting nodig. Meer informatie over SCHELL SSC vindt u hier.

Alomvattende service aanbieden

Vakpersoneel in sanitair, verwarmings- en koudetechniek kan gebruikers van een gebouw beschermen door elektronische kranen, die dankzij stagnatiespoelingen de verplichte waterverversing geautomatiseerd uitvoeren, te adviseren en te plaatsen. Om exploitanten van een gebouw daarbij de beste service te bieden, kunnen SCHELL-kranen bovendien met de SSC bluetooth®-module geparametreerd worden. De module is ook handig bij privéklanten: als bijv. het gastentoilet of de voormalige kinderbadkamer niet meer frequent gebruikt worden, kunnen elektronische SCHELL-kranen met, indien gewenst, vast geïnstalleerde SSC bluetooth®-module bijdragen aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit.

De gebruiksmogelijkheden van de SSC bluetooth®-module  in een notendop:

Als ‘digitale steeksleutel’

  • Mobiele programmeereenheid voor de parametrering van kranen
  • Alle kraanparameters, zoals sensorreikwijdte en looptijd, zijn gemakkelijk in te stellen
  • Door vakpersoneel vooraf gekozen instellingen kunnen met slechts één module op alle kranen van hetzelfde type gekopieerd worden

Als ‘tuning’ voor de kraan

  • Mobiele programmeereenheid voor de parametrering van kranen
  • Een vast geïnstalleerde module activeert bovendien tijdgestuurde stagnatiespoelingen
  • Gedurende een week kunnen 32 verschillende stagnatiespoelingen ingesteld worden
  • De laatste 64 stagnatiespoelingen worden opgeslagen en kunnen uitgelezen worden