charite_header

Szpital Uniwersytecki Charité w Berlinie

Modernizacja bloków operacyjnych w Kampusie Benjamina Franklina

W żadnym innym miejscu nie obowiązują tak rygorystyczne wymagania co do higieny wody pitnej jak w szpitalu. Od 2003 roku Kampus Benjamina Franklina w dzielnicy Steglitz w Berlinie należy do Szpitala Uniwersyteckiego Charité w Berlinie. Aktualnie, w tej otwartej w 1968 roku klinice odbywa się gruntowana modernizacja, ponieważ zmianie uległy nie tylko wymagania budowlane i techniczne, ale również procedury medyczne. Priorytetem modernizacji było zwiększone bezpieczeństwo pacjentów.

Dane obiektu

Okres budowy: 2013 - 2017

Inwestor: Szpital Uniwersytecki Charité w Berlinie

Produkty SCHELL: System Gospodarowania Wodą SWS, natynkowa armatura umywalkowa VITUS E-T, zawór kątowy Comfort PT 1000, natynkowa armatura umywalkowa WALIS

Od maja 2018 udało się otworzyć 10 nowych sal operacyjnych. Znajdują się one na najwyższym piętrze kliniki, a więc w szczególnie krytycznym, końcowym obszarze istniejącej instalacji wody pitnej. Podczas projektowania instalacji sanitarnej musiano ponadto uwzględnić bardzo duże okresowe zapotrzebowanie na wodę z chwilowymi szczytami zużycia, odpowiednio dużą sieć przewodów rurowych, wiele pionów oraz duże wykorzystanie szybów instalacyjnych.

Optymalne wsparcie w utrzymaniu higieny wody pitnej

Aby stworzyć możliwie jak najlepsze warunki ramowe pod względem higieny w blokach operacyjnych, w grę wchodziło tylko jedno rozwiązanie, które potrafiłoby niezawodnie zapobiec stagnacji wody również poza okresami pełnego obciążenia i zapewniało prawidłowy sposób eksploatacji instalacji. Ponadto szpital Charité chciał mieć możliwość ciągłego rejestrowania i oceny wykorzystania umywalni, spłukiwań antystagnacyjnych i temperatury wody. Spłukiwania antystagnacyjne powinny odbywać się w pełni automatycznie zarówno o stałych zadanych godzinach, jak i w przypadku wystąpienia krytycznych temperatur.

Armatura elektroniczna, czujniki temperatury i SWS w praktycznym użyciu

Ponieważ patogeny w wodzie pitnej u pewnych osób mogą spowodować ciężkie choroby, utrzymanie jakości wody pitnej w blokach operacyjnych to zawsze aktualny temat. Dlatego zastosowano bezdotykową armaturę sanitarną VITUS E-T oraz WALIS w połączeniu z czujnikami temperatury PT 1000 i Systemem Gospodarowania Wodą SWS firmy Schell. SWS umożliwia przeprowadzanie regularnych spłukiwań antystagnacyjnych oraz ciągłe monitorowanie temperatury, aby móc wykryć ewentualne krytyczne temperatury wody (≥25°C do ≤55°C) i od razu wypłukać taką wodę za pomocą armatury elektronicznej. SWS pozwala ponadto na łatwe sterowanie, konserwację i diagnostykę całej połączonej w sieć armatury.

Połączenie łączności przewodowej i bezprzewodowej

Ze względów budowlanych zastosowano mieszaną formę połączeń SWS do wymiany danych wykorzystując zarówno połączenia bezprzewodowe, jak i przewodowe. Poprzez włączenie końcowej armatury do zimnej wody WALIS w SWS można niezawodnie zapobiec przedostaniu się namnażających się tutaj bakterii z powrotem do instalacji i skażeniu całego systemu wody pitnej.

Połączenie automatyki sterowanej w czasie rzeczywistym oraz temperaturą

W Kampusie Benjamina Franklina w celu utrzymania higieny działa równolegle automatyka sterowana w czasie rzeczywistym oraz automatyka sterowana temperaturą. Dział zarządzania instalacjami technicznymi w szpitalu Charité opracował specjalny plan spłukiwań, który zapewnia, że oba systemy automatyki doskonale się uzupełniają i stanowią podstawę dla zapewnienia prawidłowego sposobu eksploatacji. Poprzez jednoczesne spłukanie w wielu punktach poboru również w przypadku dużych przewodów powstaje wystarczająco duży przepływ, aby usunąć osady ze ścian przewodów. Ten pożądany efekt udaje się uzyskać dzięki połączeniu za pomocą SWS armatury w grupy spłukiwania.