charite_header

Charité – universitair ziekenhuis Berlijn

Sanering van de operatiekwartieren op de campus Benjamin Franklin

Nergens worden zo hoge eisen gesteld aan de drinkwaterhygiëne dan in een ziekenhuis. Sinds 2003 maakt de campus Benjamin Franklin in Berlijn-Steglitz deel uit van het Charité – universitair ziekenhuis Berlijn. Momenteel wordt de in 1968 geopende kliniek uitvoerig gesaneerd, aangezien zowel bouwkundige en technische eisen als medische processen veranderd zijn. Centraal bij de sanering staat meer veiligheid voor de patiënten.

Gegevens over het gebouw

Bouwperiode: 2013-2017

Opdrachtgever: Charité – universitair ziekenhuis Berlijn

SCHELL-producten: watermanagementsysteem SWS, opbouwwastafelkraan VITUS VW-E-T, haakse-kraan Comfort PT 1000, elektronische wanduitloopkraan WALIS E

Sinds mei 2018 zijn 10 nieuwe operatiekwartieren gebruiksklaar. Deze bevinden zich op de bovenste verdieping van het ziekenhuis, m.a.w. in een erg kritische zone op het einde van de bestaande drinkwaterinstallatie. Bij de sanitaire planning moest bovendien rekening gehouden worden met een periodiek erg hoog waterverbruik met tijdelijke verbruikspieken, het overeenkomstig groot ontworpen leidingnet, de vele oplopende leidingen en de volle kokers.

Zo goed mogelijk helpen bij het behoud van de drinkwaterhygiëne

Voor de beste randvoorwaarden inzake hygiëne in de operatiekwartieren was slechts één oplossing aan de orde, die stagnerend water op betrouwbare wijze voorkomt en het reglementaire gebruik van de installatie garandeert, ook wanneer de ruimtes niet volledig benut worden. Bovendien wilde het Charité het gebruik van de sanitaire ruimtes, stagnatiespoelingen en watertemperaturen permanent kunnen registreren en analyseren. Stagnatiespoelingen moeten zowel op vaste tijdstippen als over het algemeen bij het bereiken van kritische temperaturen volledig automatisch gebeuren.

Elektronische kranen, temperatuursensoren en SWS bij gebruik

Omdat ziekteverwekkers in het drinkwater bij gepredisponeerde personen ernstige ziektes kunnen veroorzaken, is het behoud van de waterkwaliteit zeker in operatiekwartieren een essentieel thema. Daarom werd een beroep gedaan op de contactloze kranen VITUS E-T en WALIS in combinatie met temperatuursensoren PT 1000 en het watermanagementsysteem SWS van SCHELL. SWS zorgt voor regelmatige stagnatiespoelingen en een continue temperatuurbewaking om eventuele kritische watertemperaturen (≥25 °C tot ≤55 °C) te herkennen en dat water meteen via de elektronische kranen te kunnen wegspoelen. Bovendien maakt SWS een eenvoudige besturing, onderhoud en diagnose van alle gekoppelde kranen mogelijk.

Combinatie van RLAN en kabel

Om bouwkundige redenen werd bij de gegevensoverdracht gekozen voor een gemengde SWS-vorm van RLAN en kabel. Door de koudwaterkraan WALIS op het einde in SWS te integreren, wordt op veilige wijze verhinderd dat hier bacteriën ontstaan, deze een weg terugvinden in de installatie en het hele drinkwatersysteem contamineren.

Gecombineerde automatisering van realtime en temperatuurgestuurd

Op de campus Benjamin Franklin zijn ingestelde automatiseringen op basis van realtime en parallel temperatuurgestuurde hygiëne-automatiseringen actief. Het technische installatiemanagement van Charité ontwikkelde een spoelplan, waardoor beide vormen van automatisering elkaar uitstekend aanvullen – als basis voor het behoud van het reglementaire gebruik. Door verschillende aftappunten gelijktijdig te spoelen, wordt ook in grotere leidingen voor voldoende debiet gezorgd, waardoor afzettingen aan de wanden worden verwijderd. Dat is de beoogde doelstelling van de kranen, die via SWS in spoelgroepen zijn gegroepeerd.