Artikel_Header_1920x600_Arztpraxen

Veelzijdig gebruik voor hygiëne: SCHELL-wastafelkranen in artsenpraktijken

9,5 minuten leestijd

In artsenpraktijken en andere ambulante zorginstellingen zijn handhygiëne en het behoud van de drinkwaterkwaliteit bijzonder belangrijk, zowel voor het personeel als voor de patiënten. Artsenpraktijken worden namelijk bezocht door veel verschillende mensen, waaronder kwetsbare groepen die bijzonder vatbaar zijn voor ziektekiemen. Tegelijkertijd worden er personen ontvangen die ziektekiemen verspreiden. De wastafels in de sanitaire ruimtes worden vaak gedeeld door het personeel van de praktijk en de bezoekers. Daarom is er behoefte aan wastafelkranen met een duurzaam en hoogwaardig design die comfortabel te bedienen zijn en de gebruikershygiëne bevorderen. Het SCHELL-assortiment biedt hiervoor ideale oplossingen.

Contactloze kranen en hun voordelen voor gebruikershygiëne en drinkwaterhygiëne

Volgens de WHO wordt 80% van de ziektekiemen overgedragen via de handen, bijvoorbeeld door besmette oppervlakken aan te raken na het handenwassen. Om dit risico te vermijden, is het raadzaam wastafelkranen te gebruiken die contactloos via een infraroodsensor worden geactiveerd. De sensorkranen van SCHELL leveren een belangrijke bijdrage aan de gebruikershygiëne. Dankzij hun contactloze bediening kan directe aanraking van de huid met de kraan tijdens het handenwassen volledig worden vermeden. Het water stroomt automatisch zodra een hand zich in het detectiebereik van de sensor bevindt en stopt wanneer geen hand meer wordt gedetecteerd. De kraan hoeft dus niet meer met schone handen te worden aangeraakt en gestopt. Dit beperkt het risico op contactinfectie. Zo bevorderen contactloze kranen aanzienlijk de gebruikershygiëne voor zowel het praktijkpersoneel als kwetsbare patiënten. Dankzij hun werkwijze besparen deze kranen van SCHELL ook tot 70% water in vergelijking met conventionele eengreepsmengkranen, omdat het water alleen stroomt, als het echt nodig is.

Sensorkranen van SCHELL kunnen bovendien zelfstandig stagnatiespoelingen uitvoeren en helpen zo de drinkwaterkwaliteit op peil te houden. Mogelijke instellingen hierbij zijn spoelen om de 24 uur of 24 uur na het laatste gebruik of de laatste spoeling. Regelmatige stagnatiespoelingen, ook in weekends en op feestdagen, verminderen het risico op overmatige vermenigvuldiging van gevaarlijke bacteriën zoals legionella in de drinkwaterinstallatie. De meeste contactloze kranen van SCHELL zijn compatibel met SSC en SWS en bieden zo nog meer voordelen met een aangepaste automatisering van stagnatiespoelingen en de bijbehorende documentatie. Met SWS en gekoppelde kranen kan zelfs de beoogde werking van een drinkwaterinstallatie worden gesimuleerd. Meer hierover leest u in deze SCHELL-blogpost over stagnatiespoelingen.

Contactloze hygiëne voor alle praktijkruimten – MODUS E HD-M

De contactloze wastafelkraan MODUS E HD-M is een voordelig alternatief voor beperkte budgetten, dat toch de belangrijkste voordelen van een elektronische kraan biedt.
Het vandalismebestendige ontwerp is vooral praktisch in semi-openbare sanitaire ruimtes. Een blokkadebescherming bij de infraroodsensor zorgt er bijvoorbeeld voor dat het water automatisch stopt, als het activeringsvenster met kauwgom of een sticker wordt geblokkeerd. MODUS E is verkrijgbaar als wandkraan en als staand model.

Beperkte hoogte, veelzijdig gebruik – CELIS E-kranen

Evenwichtige proporties en tijdloos design karakteriseren de CELIS-serie. Dankzij de beperkte hoogte kan hij optimaal worden gebruikt waar weinig ruimte is, bijvoorbeeld bij wastafels in de behandelkamer. De serie elektronische kranen ondersteunt hygiëne op twee niveaus. Contactloze activering via infraroodsensor bevordert de hygiëne van de gebruikers, terwijl de optionele automatische stagnatiespoelingen bijdragen aan het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Het robuuste corpus is ideaal voor de hoge eisen in semi-openbare en openbare sanitaire ruimtes en in bedrijven.

Dankzij de vandalismebestendige, volledig metalen uitvoering is de CELIS-serie bijzonder duurzaam, zelfs bij intensief gebruik. Er is keuze uit modellen met batterij- of netvoeding en voor mengwater of koud/voorgemengd water.

Dankzij de contactloze bediening en een optionele inschakelbare stagnatiespoeling vormen deze kranen de perfecte uitrusting voor artsenpraktijken en zorgverleners. CELIS E is compatibel met SSC en SWS.

Veelzijdigheid en esthetiek bij de praktijkwastafel – XERIS E en XERIS E-T

Ook bij de inrichting van artsenpraktijken wordt gelet op functionaliteit, comfort en esthetiek. Dankzij het gevarieerde aanbod kan de XERIS-serie worden gebruikt in de meest uiteenlopende installatiesituaties en is deze bijzonder geschikt voor sanitaire ruimtes waar aan de hoogste eisen moet worden voldaan. Drie verschillende afmetingen, drie verschillende uitlooplengtes en verschillende activeringsmechanismes laten daarbij niets te wensen over. Ook nuttig zijn de stagnatiespoelingen die de elektronische kranen van de XERIS-serie kunnen uitvoeren, om de drinkwaterhygiëne te bevorderen. Bovendien kunnen ze via de SCHELL Single Control SSC bluethooth®-module geparametreerd en aan het SCHELL-watermanagementsysteem SWS gekoppeld worden.

De elektronische wastafelkraan XERIS E en de meervoudig bekroonde XERIS E-T zijn bij uitstek geschikt voor sanitaire ruimtes die worden bezocht door wisselende gebruikersgroepen, omdat ze contactloos kunnen worden geactiveerd. Beide varianten beschikken over de mogelijkheid om de temperatuur te regelen. XERIS E-T bevat ook de innovatieve ThermoProtect-technologie voor een optimale bescherming tegen verbranding. Zelfs bij drukschommelingen in de leidingen wordt het water niet warmer dan 43 °C. Als de koudwatertoevoer uitvalt, stopt de waterstroom volledig, zodat brandwonden worden voorkomen. Zeker in artsenpraktijken bewijst dit zijn waarde, wanneer de kraan bijvoorbeeld wordt gebruikt door patiënten met een verminderd reactievermogen.

Kranen parametreren met SCHELL Single Control SSC

Voor praktijken met een groot aantal wastafels in de behandelruimtes, zoals tandartspraktijken, zijn elektronische contactloze kranen van SCHELL ideaal. Met de automatische stagnatiespoelingen wordt de drinkwaterkwaliteit in de praktijk gehandhaafd en het personeel ontlast, omdat zij dit niet meer handmatig hoeven te doen. Zoals hoger toegelicht kunnen deze spoelingen worden ingesteld via benaderingsreflectie op de kraan zelf.

Maar het is nog eenvoudiger om de parametrering uit te voeren met SCHELL Single Control SSC. Met behulp van de SSC bluetooth®-module en de bijbehorende app kunnen overigens ook andere parameters worden ingesteld, zoals het sensorbereik enz. Als de module op de kraan zit, zijn er nog andere voordelen, zoals automatische stagnatiespoelingen met een geïntegreerde spoelkalender op bepaalde dagen en tijdstippen met bijbehorende documentatie. De individuele kranen kunnen zo worden ingesteld, dat ze automatisch spoelen op een ingesteld tijdstip bijvoorbeeld in de ochtend, ook tijdens periodes waarin de kranen niet worden gebruikt, zoals op feestdagen of in vakanties.

Toepassingsvoorbeeld MODUS E in de groepspraktijk Gutshaus Wien in Oostenrijk

De groepspraktijk Gutshaus in Wenen vertrouwt op oplossingen van SCHELL. In het kwaliteitsvol ingerichte gebouw van ongeveer 300 vierkante meter werken artsen en medisch personeel in acht ruime behandelkamers.

De uitdaging: In de groepspraktijk, die op een totaalbenadering van gezondheid is gebaseerd, is hygiëne essentieel. In het kader van een renovatie moeten de sanitaire ruimtes, die door personeel en patiënten worden bezocht, worden uitgerust met de meest geschikte en rendabele oplossingen om de gebruikershygiëne te verzekeren.

De oplossing: Voor de wastafels in de sanitaire ruimtes en de behandelkamers werd voor MODUS E gekozen. Dankzij de infraroodgestuurde, contactloze bediening creëren deze wastafelkranen optimale voorwaarden voor een goede gebruikershygiëne. 24 uur na het laatste gebruik vindt een automatische spoeling plaats, ook in het weekend en tijdens vakanties. De consequente omschakeling naar contactloze elektronische kranen beperkt het risico op contactinfecties voor alle patiënten en teamleden van de groepspraktijk.

Lees meer over de hoogwaardige uitrusting van de groepspraktijk met SCHELL-producten in onze referentie.

Toepassingsvoorbeeld CELIS E en SSC in de tandartsenpraktijk Sterdent in Sterrebeek in België

In de groepspraktijk Sterdent in Sterrebeek bij Brussel werken vier tandartsen en zeven assistenten. De moderne behandelkamers zijn uitgerust met oplossingen van SCHELL.

De uitdaging:Maximale handhygiëne is essentieel in tandartsenpraktijken. Dus was bij uitbreidingswerken in Sterdent een optimale en waterbesparende oplossing nodig om de gebruikershygiëne te verzekeren bij de wastafels. Bovendien moest het behoud van de drinkwaterkwaliteit worden ondersteund, en dat met de mogelijkheid om spoelintervallen te kiezen volgens de behoefte.

De oplossing:Er werd gekozen voor de waterbesparende contactloze wastafelkranen CELIS E om de gebruikershygiëne te bevorderen bij alle wastafels voor tandartsen en assistenten. Omdat er alleen water stroomt als zich handen in het sensorveld van deze kranen bevinden, verbruiken ze tot 70% water minder in vergelijking met eengreepsmengkranen. Elke ochtend, voor het begin van de werkdag, maar ook als de praktijk in het weekend of tijdens vakanties gesloten is, spoelen de SCHELL-kranen automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip. Hierdoor wordt stilstaand water uit de leidingen ververst. Dit voorkomt dat ziektekiemen zoals legionella zich overmatig vermenigvuldigen.

Wat het praktijkteam te zeggen heeft over het dagelijkse gebruik van de hoogwaardige SCHELL-kranen, leest u in onze referentie.

Samenvatting

In de ambulante medische sector is handhygiëne net zo belangrijk als drinkwaterkwaliteit. Er worden ook hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van wastafelkranen. SCHELL biedt ideale oplossingen met een breed kranenassortiment en levert zo een grote meerwaarde voor artsenpraktijken, tandartsen en zorgverleners. Waterbesparende contactloze kranen, zoals die van de series MODUS, CELIS en XERIS, bewijzen hun waarde waar wastafels intensief worden gebruikt, en dan vooral door kwetsbare gebruikersgroepen. Met hun ir-sensortechnologie bevorderen deze kranen immers de gebruikershygiëne en beperken ze het risico op contactinfecties. Door stagnatiespoeling helpen ze ook om de drinkwaterkwaliteit op peil te houden. Praktijken en groepspraktijken die voor hun sanitaire ruimtes vertrouwen op SCHELL-kranen die met SCC kunnen worden geparametriseerd, profiteren van nog meer voordelen bij de automatische stagnatiespoeling. Zo kan deze uitgevoerd en telkens gedocumenteerd worden op specifieke dagen en tijdstippen op basis van een geïntegreerde spoelkalender, ook tijdens periodes waarin de kranen niet worden gebruikt, bijvoorbeeld op feestdagen en in vakanties.

Wilt u meer weten over hoe SCHELL-producten uiterst geschikt zijn voor gebruik in de gezondheidssector? Andere boeiende projecten vindt u in onze referenties.

Aansluitende thema’s

Douchekranen - Wastafelkranen - Hygiëne van de gebruiker

SCHELL-kranen beschermen in ziekenhuizen

Ziekenhuispersoneel is vaak verantwoordelijk voor de verzorging van duizenden patiënten per jaar. SCHELL-kranen zijn ideaal voor dagelijks gebruik door professionele gebruikers in alle...

Lees meer

Onderscheidingen - Elektronische kranen - Hygiëne van de gebruiker - Drinkwaterhygiëne - Bescherming tegen vandalisme - Bescherming tegen verbranding

Veelzijdige objectkranen voor hoge eisen: serie XERIS

Functionaliteit, comfort en esthetiek zijn gewild bij de uitrusting van hoogwaardige sanitaire ruimtes. De elektronische wastafelkranen van de serie XERIS van SCHELL combineren een duurzame...

Lees meer